Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina a zaměstnání inovace pro venkov registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 Michal Jarolímek 4. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina a zaměstnání inovace pro venkov registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 Michal Jarolímek 4. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 Rodina a zaměstnání inovace pro venkov registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 Michal Jarolímek 4. listopadu 2014

2 Mezinárodní partnerství Nositel – Novohradská občanská společnost Partner – MAS Sdružení růže Partner – Město Nové Hrady Zahraniční partner – PLANED, Wales (Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development)

3 Základní informace 3 Doba realizace: 1.12. 2012 – 30.11.2014 Rozpočet: 3 674 933,- Kč

4 Cíle projektu využít zkušeností a metod zahraničního partnera v oblasti sociálního podnikání rozvíjet je v území Sdružení Růže a dále je šířit v rámci JČ kraje i celé ČR. zvýšit povědomí o výhodách a možných efektech sociálního podnikání a motivovat subjekty v území k rozvoji sociální ekonomiky

5 Aktivity projektu Založení a činnost pracovní skupiny Úvodní a závěrečná konference Exkurze do Walesu Mapování příležitostí pro rozvoj SP (poptávka, nabídka, lidské zdroje) Vzdělávací aktivity (semináře, stáže) Zpracování metodiky s příklady z praxe Akční plány založení SP Vydávání zpravodaje

6 Pracovní skupina Zástupce JHK Zástupce ÚP ČB Zástupce firmy Bemagro a.s. Zástupce sdružení Nazaret, o.s. Zástupce MAS Pomalší Zástupci nositele a partnerů projektu 26.7.20156

7 Exkurze do Walesu (jihozápadní Wales) 11. 5. – 18. 5. 2013 Účastníci: NNO, Úřad práce, JHK, podnikatelé Návštěva příkladů dobré praxe - podniků a organizací, jejichž činnost má atributy sociálního podnikání (komunitní centrum, bazar, parkoviště, odběratelské družstvo, Vision 21) Dílčí účast na konferenci Leading the Way – Communities 2020

8 Exkurze do Walesu - postřehy Ve srovnání s ČR není velký rozdíl ve výstupech Rozdíl je ve výsledcích a dopadech Cesta k cíli je poctivější a profesionálnější Aktivizace místních zdrojů (finančních a lidských) Družstevní vlastnictví a podnikání Patriotismus – lokální i národní Silnější pocit společenské odpovědnosti a důvěry Není to o cihlách, ale o lidech 26.7.20158

9 Vzdělávací aktivity Skupinové a individuální 1)Podpora místní ekonomiky venkova 22. říjen, Vráž u Trhových Svinů Plugging the leaks – workshopy Analýza zdrojů území MAS Sdružení Růže Družstevnictví ve Walesu a České republice a jeho podpora Komunitní pivovar v Borovanech – cíle, právní forma, stanovení pravidel 2) Za příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikání na území Jihočeského kraje 2.4.2014 (1.sociální družstvo VLNA, Bemagro Malonty a.s., Technické služby Kaplice, AVIZO Zliv, Domov sv. Anežky, Kavárna PONTES Písek) 9

10 Mapování příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání  Výstupem aktivity je materiál, jehož obsahem je zmapování území Sdružení Růže ve vztahu k možnostem rozvíjet sociální podnikání v daném území. Byl popsán potenciál i limity a bariéry a byla navržena témata vhodná pro rozvoj sociálního podnikání  Z hlediska obsahu šlo o: a) analýzu současného stavu sociálního podnikání v zájmovém území (mikroregionu Sdružení Růže), včetně přehledu podnikatelských subjektů (s prvky sociální odpovědnosti firem) a neziskových organizací vytvářejících pracovní místa pro sociálně vyloučené osoby, které by mohly být nositeli rozvoje sociálního podnikání v regionu. b) Analýza zdrojů pro podporu místní ekonomiky a jako příležitost pro rozvoj sociálního podnikání c) součástí byla i identifikace oblastí (bílých míst), které by mohly nové podnikatelské aktivity v našem regionu zaplnit. 10

11 Zpracování metodiky Praktická příručka, která možné zájemce o rozvoj sociálního podnikání povede krok za krokem od založení k vlastnímu provozu sociálního podniku. stručná charakteristika sociálního podnikání, definice příležitostí i barier, analýza z území Sdružení Růže příklady dobré praxe ze zahraničí a ČR výstupy akčních plánů 26.7.201511

12 Vydávání zpravodaje 26.7.201512 Představení partnerů a členů PS Informace o výstupech a výsledcích projektu Příklady dobré praxe a zkušenosti odjinud Příspěvky k metodice SP Aktuality

13 Děkuji za pozornost Michal Jarolímek Tel: 776 296 285 E-mail: novnos@tiscali.cz


Stáhnout ppt "Rodina a zaměstnání inovace pro venkov registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 Michal Jarolímek 4. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google