Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STYLY UČENÍ aneb školní úspěch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STYLY UČENÍ aneb školní úspěch"— Transkript prezentace:

1 STYLY UČENÍ aneb školní úspěch
Styl učení je způsob osvojování poznatků, tvoří ho dovednosti, zkušenosti, schopnosti, postoje, vnitřní motivace k učení a zděděné dispozice.

2 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Gaius Titus Petronius

3 STRUČNĚ O MYŠLENÍ Den má sekund. Člověk má za den asi myšlenek. Pokud třetinu dne prospíme, tak je to jedna myšlenka za 1-2 sekundy. LEVÁ HEMISFÉRA intelektuální myslí logicky počítá kontroluje řeč činí rozhodnutí vědomě se učí zpracovává informace postupně má pojem o čase je optimistická PRAVÁ HEMISFÉRA umělecká myslí komplexně v barvách a melodiích je kreativní učí se nevědomě zpracovává informace najednou nemá pojem o čase je pesimistická

4 Pokud odhalíte svůj učební styl
a zjistíte, jak se nejefektivněji učit, je velmi pravděpodobné, že vám učení půjde lépe.

5 STYLY UČENÍ Vizuální styl Auditivní styl Hmatový a pohybový styl

6 VIZUÁLNÍ TYP U dospělé populace nejčastěji převažuje styl auditivní nebo vizuální. Dobře si pamatujete obličeje lidí, ale s jejich jmény je to už horší? Pak zřejmě budete vizuální typ, který si nejlépe vštípí to, co vidí. Ve výuce vám budou vyhovovat plakáty, obrázky, diagramy, tabulky, názorná schémata. Jak studovat podle vizuálního učebního typu ? Ve škole během výuky - si podtrhávejte - používejte různé barvy a symboly, tabulky a různá uspořádání Během učení doma - si představujte obrázky, které jste viděli v sešitě - kreslete si diagramy Tipy pro ideální výuku: vyzdobit místnost plakáty, které budou reprezentovat určité učivo (nepravidelná slovesa, slovosled v anglických větách apod., matematické postupy)

7 AUDITIVNÍ TYP Lidé s auditivním učebním stylem se projevují schopností lépe se učit na základě toho, co slyší, před knihami dávají přednost výkladu. Nejlépe slovnímu, ale hodí se i písničky, říkanky nebo filmy. Takoví lidé si také dobře pamatují věci, o kterých se bavili třeba se spolužákem nebo kamarádem. Ve škole během výuky: - navštěvujte přednášky, cvičení, doučování - diskutujte o tématech se spolužáky - vysvětlujte své myšlenky ostatním lidem - používejte CD přehrávač - popisujte nadpisy, obrázky atp. někomu, kdo na hodině chyběl - nechávejte si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění Během učení doma: - zřejmě si budete muset doplňovat poznámky (dáváte totiž přednost poslechu na úkor psaní a z hodiny zřejmě nemáte kompletní poznámky). - látku si přeříkávejte, nahrávejte a pak si ji pouštějte - čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu

8 HMATOVÝ A POHYBOVÝ Člověk tohoto studijního typu má potřebu se u učení pohybovat nebo si látku doslova „osahat“, například prostřednictvím deskových her nebo různých projektů, jako je třeba tvorba plakátu. Nejvhodnější je pro tento typ zařadit do výuky aktivity hraní rolí. Prospěšné jsou hry, které vyžadují pohyb studentů po třídě. Ve škole během výuky - používejte všechny své smysly - choďte do laboratoří a zúčastňujte se exkurzí - poslouchejte příklady ze skutečného života Během učení doma - k poznámkám si zapisujte i reálné příklady - využívejte také obrázky a fotografie - zkuste si najít spolužáka, který je stejný typ jako vy, a zkuste s ním o probírané látce mluvit

9 Je dobré vědět o paměti PAMĚŤ je poznávací proces, jehož podstata tkví ve schopnostech nervové soustavy přijímat, uchovávat a vybavovávat minulé vjemy, prožitky a děje. Paměť krátkodobá - dlouhodobá mechanická – logická bezděčná – záměrná Fáze: zapamatování uchovávání zapomínání vybavování znovupoznávání

10 Zapamatujte si co nejvíce položek
hodinky kniha brýle hrneček fotografie stůl kaštan dopis květina cukr lampa pes lokomotiva boty hřeben most kytara schody pivo kufr měsíc polštář

11 Zapište zapamatovaná slova

12 Zapamatujte si co nejvíce čísel

13 Zapamatovaná čísla zapište

14 Jak se o paměť starat Dostatečně spát – nedostatek spánku snižuje výkonnost. Cvičit - zrychlí se srdeční činnost, mozek se rychleji okysličí. Jíst správně – některá jídla podporují paměť – ryby, ovoce, zelenina – vitamíny B, C, E. Procvičovat paměť – křížovky, sudoku, čtení knih a podobně Udělat si čas na zábavu, na přátele – možná překvapí, ale smích a vztahy s přáteli mají pozitivní vliv na mozek. Pozor na stres – zejména na ten dlouhodobý.

15 Jak si zapamatovat informace Zajímejte se o to, co si máte pamatovat – co vás zajímá, to si pamatujete. Opakujte si. Věnujte informacím dostatečnou pozornost. Upravte své okolí tak, aby vás při učení nic nerušilo. Zapojte všechny smysly. Použijte paměťové techniky: MYŠLENKOVÁ MAPA RYCHLOČTENÍ MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY PAMĚŤOVÉ PALÁCE PAMĚŤOVÉ ŠUPLÍKY

16 Triky místo taháků asociace, mnemotechnické pomůcky Může to být slovo, obrázek, systém nebo jiný nástroj, který nám pomůže vzpomenout si na slovní spojení, jméno nebo pořadí věcí. Slovo pochází z řeckého „mnemon“, které znamená „vědomý si“. Kombinace písmen  - každé písmeno vede k zapamatování si myšlenky. Např.: SMART (smysluplný, měřitelný, akceptovatelný, reálný, termínovaný), vitamíny rozpustné v tucích A, D, E, K - asociace se slovem zadek. počurává“ může posloužit k vybavení si informace, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor. První písmeno každého slova - pomůcka k zapamatování si pojmu. Např.: Eva Hodila Granát Do Atomové Elektrárny“ označuje počátečními písmeny slov struny na kytaře. Studený talíř – špatný řízek. (Druhy zubů: stoličky, třenové, špičáky, řezáky).  Věta (příběh) - zapamatování skupiny slov: Dalibor s Libuší si dali Hubčku ……. „Šetři se osle“ – 6378 (poloměr zeměkoule) Básničky a říkadla Děti, oči, uši - tvrdé Y jim sluší. Znáte i vy některé ?

17 Nejlépe fungují ty pomůcky, které si vytvoříme právě jen sami pro sebe!

18 JAK NA TO 1. Nejdůležitější je změnit "MUSÍM" na "CHCI"!
2. Začít už ve škole pozorným sledováním výkladu, snažit se nebloumat myšlenkami jinde, nejvíc látky si osvojit už ve škole a ušetřit si tak práci doma. Snažit se zapamatovat si ihned podstatné body.

19 3. Psát si ve škole přehledné poznámky, které mi pomohou soustředit se na to, co je ve výkladu podstatné, a usnadní pochopit doma např. postup řešení úloh v matematice či fyzice. Věty při psaní poznámek vhodně zestručnit. 4. Každý den v týdnu sedat k učení ve stejnou dobu, podle mimoškolních činností, třeba každé pondělí ve 4, každé úterý v 5 atd. Je to dobrý trik, jak pomoci sobě samému a obejít svou nechuť sedat k učení. Tato doba by měla být závazná. 5. Víkendy řešit nejlíp tak, že se jeden den neučím vůbec a druhý den začnu brzy, protože v době od 9 do 12 mi to nejlíp myslí. 6. Domácí příprava by měla trvat těm, kteří se snaží o zlepšení, 2-3 hodiny. Prospěch totiž závisí na délce přípravy mnohem víc než na nadání. Pokud jste se učili dosud jen velmi málo, rozšiřte dobu učení pozvolna. 7. Na pracovním stole si udělat pořádek, aby tam byly jen potřebné věci k práci. Neučit se dřív než hodinu po obědě, mít vyvětráno (z celého těla spotřebuje 20% kyslíku mozek), přiměřené teplo a světlo, učit se spíš vsedě, vleže spíš usneme.

20 8. Nejlépe se učit v úplném tichu, potřebujeme-li se soustředit, je ticho nejlepší. Hlasitá rocková hudba nebo mluvení z rádia a televize odvádí pozornost a vadí při zapamatování! 9. Je dobré se učit v souvislém časovém období s malými přestávkami. Po 30 minutách většinou klesá pozornost, pak je dobré zařadit 5-10 minutovou přestávku, nejlépe vyplněnou pohybem. 10. V den výkladu si pamatuji nejvíc a proto by bylo ideální si aspoň pročíst poznámky ještě týž den - ušetří se tím čas později. 11. Předměty je dobré řadit tak, aby se střídaly ty nejméně příbuzné, tedy předmět jazykový střídat s paměťovým a s úsudkovým, např. matematika - cizí jazyk - dějepis - fyzika - čeština - zeměpis apod. Začít je dobré něčím, co je nejtěžší nebo - pokud se nám moc nechce do učení - co máme nejraději.

21 12. Na začátku přípravy doma si udělat seznam úkolů, které chci ten den stihnout a seřadit je podle důležitosti. Naplánovat si, kolik času potřebujeme na jednotlivé úkoly, abychom všechno stihli. Větší úkoly si rozdělíme na části a ty řešíme postupně. Tak například: dějepis (ten mi nejvíc baví) matematika (ta je nejtěžší) přestávka (zkusím, kolik udělám kliků) angličtina (úkol na zítra)... 13. Úkoly si vyhledáme v diáři, kam si zapisujeme na celý týden všechno, co máme udělat, termíny písemek apod. Nejdřív si látku přečteme pozorně a pak si uděláme výpisky nebo text podtrháme, třeba barevně, kreslíme si schémata a obrázky, představujeme si k látce živé obrazy. To má mnoho výhod: činnost udrží lépe moji pozornost, lépe si zapamatuji, když učivo přijmu více vstupními "kanály": čtením (zrak), opakováním nahlas (sluch), psaním poznámek a kreslením schémat (zrak, pohyb), vnesu do přípravy něco osobitého, svého, přetvořím si látku po svém, bude to více hra než práce.

22 14. Domácí cvičení je nejlépe dělat samostatně doma, opisováním se ocitáme v trapném a závislém postavení. 15. Když nám některý předmět obzvláště nejde, je dobře si látku orientačně pročíst dopředu, ještě před výkladem ve škole. 16. Jak poznáme, že už látku umíme? Při učení si představujeme, že máme podat stručný výklad, a naučíme se látku nahlas souvisle vyprávět, samostatně, jako bychom ji přednášeli nebo vysvětlovali někomu druhému (lze se i učit takto ve dvou). Správný postup je začít podstatnými informacemi a pak přejít k podrobnostem, ne naopak.

23 KOLIK RAD SIS ZAPAMATOVAL?

24 Jestliže neumíš, naučíme tě,
jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě. Jan Werich

25

26 Jmenuj obrázky

27 Kolik vidíš obdélníků?

28 Vnější a vnitřní podmínky učení A
Vnější a vnitřní podmínky učení A. Vnitřní podmínky učení sledují zaměřenost dítěte a jeho zájmy, potřeby, motivy, atd. Rovněž důležité jsou citové stavy a rozpoložení, protože pokud se člověk učí v době, když je v radostné náladě a rozpoložení, potom vše probíhá dobře a máme pocit úspěchu a radosti. Vnitřní podmínky můžeme také dělit na schopnosti obecné a schopnosti specifické, kdy má dítě úzké speciální nadání k něčemu. Ve hře jsou také dosavadní zkušenosti, dovednosti, vědomosti, návyky. B. Vnější podmínky učení se zaměřují na přiměřenost obsahu učiva, kdy vše souvisí s věkovými a individuálními zvláštnostmi, náročností, obtížnostmi a způsobem prezentace učiva. Je kladen důraz na rozsah učiva a jeho množství, protože málokdo zvládne se ze dne na den naučit např. 50 stránek učiva. Nezbytná je i přiměřenost formy, protože když je nepřiměřená, nedokážeme se dlouho soustředit /např. výběr slov -cizí slova, která studenti neznají a nejsou vysvětlena.../. Významná je i atmosféra soužití ve třídě, kdy chování kolektivu ovlivňuje výsledek /pokud při ústním zkoušení drží palce, nebo se posmívají, závidí.../. Hlavní roli zde pak hraje pedagog, děti by měly cítit, že mu záleží na tom, jak si vedou, že sleduje jejich výsledky, povzbuzuje nebo uklidňuje a umí méně výkonné žáky povzbudit. Stejně tak je zásadní plánovitost, posloupnost učiva, spojování teorie s praxí. Proces učení probíhá v určitém čase a má svůj začátek a konec.

29 Proč se nemohu soustředit?
1. únava 59% 2. podléhání citům 54% 3. stále se vracející se myšlenky 52% 4. záporný vztah k předmětu koncentrace 50% 5. příliš mnoho práce 43% 6. nevyhovující prostředí 41% 7. nízká sebekázeň 41% 8. spěch 33% 9. podléhání vnějším vlivům 29% 10. touha po rozptýlení 24%

30 CO MOHU PRO LEPŠÍ UČENÍ UDĚLAT ?
 vymezit si cíl /to samo o sobě působí motivačně, zlepšuje koncentraci…/  zorganizovat si čas  pokud možno neodkládat, nepřesunovat termíny  upravit pracovní podmínky  důvěřovat ve své schopnosti  odměňovat se /mít svůj seznam odměn…/  pečovat o sebe /jídlo, pitný režim, spánek, pohyb, relaxace, sociální kontakty…/  kontrolovat průběh plnění učebního plánu  využívat různých učebních strategií včetně práce ve skupině /spolužáci, přátelé, formou kurzu…/

31 Pyramida učení ( liší se mírou působení na žáka)
Výklad 5% Čtení 10% Audivizuální metoda 20% Demonstrace 30% Diskuse ve skupinách 50% Praktické cvičení 70% Učení ostatních 90%

32 NÁMĚTY K DALŠÍ PRÁCI: Test učebních stylů ( příloha) Pracovní listy Aktivizační hry Diskuze Referáty Prezentace

33 PĚKNÝ DEN

34 Jak se efektivně učit – K. Srbová, K. Jeřábková
Použitá literatura Jiří Mareš: STYLY UČENÍ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ Portál, Praha 1998http://www.ctenarska- gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/pamatovat Jak se efektivně učit – K. Srbová, K. Jeřábková Mapování vlastních učebních stylů , jejich zefektivnování, motivace ke studiu – D. Mitáčková, M. Zapletal,V. Šmídková Poraz školu – M. Hlinka Autor prezentace Mgr. Jana Bláhová


Stáhnout ppt "STYLY UČENÍ aneb školní úspěch"

Podobné prezentace


Reklamy Google