Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí poznatků z konference ICOLC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí poznatků z konference ICOLC"— Transkript prezentace:

1 Shrnutí poznatků z konference ICOLC
B. Katolická –

2 Konsorcia – obecné informace
Knihovnické konsorcium: Sdružení, které zajišťuje systematický, koordinovaný a efektivní přístup k elektronickým informačním zdrojům. Cílem je podpora vědy a výzkumu, vzdělávání, poskytování jednoduchého přístupu k informacím s kvalitním obsahem. Výhody: větší vyjednávací síla, ekonomická efektivita. Podle rozsahu působnosti: regionální, národní, oborová. Činnost zaměřená na: vyjednávání licencí k e-zdrojům, digitalizaci, Open Access, podporu vědy,… . Financování: státní rozpočet, evropské fondy, příspěvky členských knihoven. Počet zaměstnanců: průzkum v r – počet zaměstnanců 1-5 (60% konsorcií), více než 10 zaměstnanců (19% konsorcií), využívání externích konzultantů.

3 ICOLC ICOLC (International Coalition of Library Consortia) – r. 1996
Neformální sdružení knihovnických konsorcií z celého světa (bez poplatků, vše dobrovolné). Zahrnuje více než 210 konsorcií. Cíl: otevřená diskuse o společných tématech, sdílení informací o cenových modelech, o nových projektech. Společná vyjádření, prohlášení. Témata diskutovaná na konferenci zkušenosti konsorcií z vyjednávání cen, stanovení výše finanční spoluúčasti členských institucí, sledování a vyhodnocování statistik využívání EIZ, problematika elektronických knih, systémy ERM (Electronic Resource Management Systems), Discovery systémy, problematika digitalizace a uchovávání fondů, Open Access.

4 ICOLC – vybraná témata Zkušenosti konsorcií z vyjednávání cen a stanovení výše finanční spoluúčasti členských institucí Vybraná doporučení při vyjednávání licencí: shromažďovat data o trhu, o členských institucích, o vydavatelích jako vstup pro vyjednávání, kombinovat jednání o e-časopisech s jednáním o e-knihách (přidaná hodnota), intenzivně jednat o snížení meziročního nárůstu, požadovat flexibilní nabídky vydavatelů (např. variantní nabídky pro oborové kolekce), smlouvy většinou na 3 roky. Stanovení výše členských poplatků: velikost instituce - FTE (! přesně definovat, co má být započteno – počet studentů; studenti + akad. + věd. pracovníci; vědečtí pracovníci; oborové FTE,…), typ instituce, statistiky využívání.

5 ICOLC – vybraná témata Vyhodnocení statistik přístupů
Podrobné analýzy až na úroveň článků (JUSP - Journal Usage Statistic Portal – jednotný portál pro statistiky využívání databází – kvalitní data, další rozvoj, sběr dat na úrovni konsorcií). E-knihy projekty na podporu dostupnosti v národních jazycích (Finsko,..), pilotní projekt na dostupnost e-učebnic (JISC, FinELib), ve Francii na podporu rozvoje nabídky e-knih od r sníženo DPH, převažují roční licence a výběr konkrétních titulů. ERM systémy (Electronic Resource Management Systems) Hledají se optimální řešení - některá konsorcia testují komerční produkty Verde a Serial Sollution, jiná mají vlastní systém. …….. Diskuse, výměna zkušeností, podněty ke zkvalitnění a rozvoj služeb pro uživatele, inspirace.

6 Turecké konsorcium ANKOS
Konsorcium univerzitních knihoven založeno v r. 1999: aktuálně 120 členských institucí (univerzit), zajišťuje licence do 81 databází. Cíl: poskytovat uživatelům na univerzitách přístup do e-časopisů a databází (identifikace potřebných EIZ; vývoj cenového modelu nejlépe odpovídajícího ekonomické situaci, legislativním a akademickým potřebám; jednání s vydavateli, sledování vývoje ve vydavatelském světě). Sběr dat o využívání a zpracování pravidelných podrobných reportů (podklad pro další rozhodování, info pro instituce zda více propagovat, školit,..). Vlastní ERM systém pro podporu řízení a strategického plánování. Finanční toky: finance z ministerstva  univerzity  provádí úhradu za přístup ze „svých“ finančních prostředků. Finanční spoluúčast členských institucí: FTE, cena databáze a využívání.

7 Litevské konsorcium LMBA
Konsorcium univerzitních a vědeckých knihoven založeno v r aktuálně 55 členských institucí, 11 pracovníků (3 na plný úvazek, ostatní na částečný). Cíl: zajištění licencí k e-zdrojům, podpora implementace nových technologií a inovativních projektů v knihovnách, obhajování lepších podmínek pro knihovny, podpora OA Finanční toky: největší část z EU projektů, výrazně menší finance od Ministerstva kultury (důležité pro veřejné knihovny) a z financí knihoven. Finanční spoluúčast členských institucí: každý člen konsorcia uhradí ročně 171 Euro, dle ceny databáze (v případě databází hrazených z vlastního rozpočtu).

8 Finské konsorcium FinELib
Národní konsorcium univerzit, vysokých škol, výzkumných ústavů a veřejných knihoven. 420 členských institucí, FinELib: 10 zaměstnanců, licence do 121 databází, do encyklopedií, e-knih, e-časopisů. Cíl FinELib: zajištění licencí, vývoj uživatelského portálu pro jednotné vyhledávání IZ (NELLI), vlastní ERM systém (HALTI), projekty na podporu využívání e-knih (i finských), iniciativy pro podporu rozvoje finské vědy, výzkumu a vzdělávání, Finanční toky: finance z Ministerstva školství na EIZ převedeny do FinELib (pokrývají i administrativní náklady ); prostředky jsou na základě historického vývoje rozděleny mezi členské instituce (virtuální účty) – instituce se sami rozhodují, na jaké EIZ je chtějí použít. Licence obnovovány na základě statistik využívání.

9 Norské konsorcium CRISTin
Národní konsorcium pro univerzity, vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné knihovny, zdravotní instituce. Organizačně je CRISTin pod University of Oslo 206 členských institucí, 30 konsorciálních smluv, 12 zaměstnanců (z toho 3 zajišťují konsorciální nákup EIZ). Cíl CRISTin: zajištění licencí EIZ (smlouvy obvykle na 1-3 roky), sběr informací o výzkumu v Norsku a jejich zpřístupňování veřejnosti, realizace aktivit k podpoře OA. Finanční toky: nákup EIZ je plně financován z rozpočtu členských institucí. Činnost CRISTin je financována z prostředků Ministerstva školství. Rozdělení poplatků na instituce: pásma dle typu a velikosti instituce.

10 Švédské konsorcium BIBSAM
Konsorcium univerzit, vysokých škol a vládou podporovaných vědeckých institucí organizačně pod Národní knihovnou – vyjednává licenční smlouvy 79 členských institucí, 40 konsorciálních smluv, 6 zaměstnanců. Cíl: zajištění licencí EIZ Finanční toky: nákup EIZ je plně financován z rozpočtu členských institucí Rozdělení poplatků na instituce: různé modely – FTE, tištěná předplatná

11 JISC – Velká Británie Národní konsorcium
Cíl: podpora infrastruktury pro vzdělávání a výzkum , vyjednávání licencí, získávání co nejlepších podmínek na podporu výzkumu a vzdělávání, zajištění dostupnosti dat a nástrojů pro měření efektivity vynaložených prostředků. 500 členských institucí (akademických) 20 zaměstnanců Finance: státní podpora na administrativní náklady a nákup stěžejních EIZ; nákup ostatních databází z rozpočtu organizací. Rozdělení poplatků na instituce (JISC Banding System ) – 10 cenových pásem: - původně dle typu organizace, objemů prostředků v rozpočtu, počtu potenciálních uživatelů, od srpna 2014: podle objemu relevantních příjmů – tj. příjmy jednotlivých institucí v souvislosti s vědou, výukou a s dalšími činnostmi založenými na znalostech, nezahrnují se dotace. Statistiky jako podklad pro rozhodování o pořizování licencí (využití portálu JUSP). Nabídka konzultací při samostatném licencování.

12 Francouzské konsorcium Couperin
240 členských institucí (univerzity, vysoké školy, vědecké a výzkumné organizace, nemocnice, …). Cíl: vyjednávání a zajištění nákupu EIZ; podpora národní politiky akvizice vědeckých archivů. Finance: Ministerstvo školství, platba členských institucí 2014: 69% EIZ meziroční nárůst 0-2% (2011: 59% přes 4%) : intenzivní jednání s Elsevier o národní licenci (řídící výbor: z rektorů univerzit, prezidentů hlavních výzkumných agentur, Ministerstvo školství). Cíl: snížení ceny, archivní práva k obsahu ( ) zahrnující dodávku dat pro národní archivaci, podpora OA časopisů, Výsledek: 5 letá smlouva, archivní práva s možností přístupu k datům ne pouze prostřednictvím platformy Elsevier, možné snížení ceny po posouzení podílu OA / předplacených článků, Couperin navrhuje nové rozdělení poplatků dle FTE (počet vědeckých pracovníků) – zatím nedohodnuto.

13 Holandské konsorcium UKB
Konsorcium 13 univerzitních knihoven a Národní knihovny; Akademie věd a vědecké knihovny jsou spolupracujícími členy. Cíl: dojednávání licencí k EIZ, rozvoj infrastruktury pro publikování vědeckých výstupů institucí, podpora publikování v režimu OA, podpora a vývoj informačních technologií k usnadnění procesu vědecké komunikace. Spolupráce s organizací SURF. 6 zaměstnanců Finance: z rozpočtu členských institucí.

14 Závěrem „Consortia are like snowflakes, each one is unique“ (Kathy Perry, VIVA – Virtual Library of Virginia) Inspirace pro CzechElib


Stáhnout ppt "Shrnutí poznatků z konference ICOLC"

Podobné prezentace


Reklamy Google