Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICOLC 12 th Fall Meeting 3. 10. – 6. 10. 2010 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICOLC 12 th Fall Meeting 3. 10. – 6. 10. 2010 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni."— Transkript prezentace:

1 ICOLC 12 th Fall Meeting 3. 10. – 6. 10. 2010 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

2 ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC:  Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií v mezinárodním měřítku ICOLC meeting – pravidelně 2 x ročně  Sdílení informací o problematice EIZ 12. podzimní evropské setkání ICOLC •3. - 6. 10. 2010 v Amsterdamu •pořadatelé: holandské konsorcium UKB a SURF • místo konání: Královská nizozemská akademie umění a věd, Amsterdam •108 účastníků z 24 zemí

3 UKB  Universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliothek - http://www.ukb.nl http://www.ukb.nl  Holandské konsorcium 13 Univerzitních knihoven a Národní knihovny  Akademie věd a vědecké knihovny jsou spolupracujícími členy  Základní aktivity: •Dojednávání licencí k e-zdrojům - řízeno organizací SURF •Rozvoj infrastruktury pro publikování vědeckých výstupů institucí (repozitáře) •Podpora publikování v režimu open access •Podpora a vývoj informačních technologií k usnadnění všech fází procesu vědecké komunikace

4 SURF  http://www.surf.nl http://www.surf.nl  Spolupracující organizace pro vysokoškolské a vědecké instituce  Podpora vývoje a inovace informačních a komunikačních technologií

5 Témata ICOLC 2010 Výsledky „ICOLC Battlefield Survey“ Informace o současném stavu vyjednávání licencí některých konsorcií Problematika dlouhodobého uchování elektronických dokumentů (e-journal archiving) Uložiště tištěných dokumentů (národní depozitáře) E-books, E-textbooks Systémy pro správu a řízení e-zdrojů (ERM) Akademické knihovny v budoucnu

6 Dopad ekonomická krize  snížení rozpočtu institucí  intenzivní jednání s vydavateli o nových licenčních podmínkách s důrazem na snížení meziročního nárůstu cen Průzkum porovnává změny cen e-zdrojů od vybraných vydavatelů v období 2009 – 2010 Účastníci průzkumu: 61 zemí – 41 ze Severní Ameriky, 16 z Evropy, 4 z Asie Výsledky průzkumu:  Obecně: v zemích Severní Ameriky se podařilo dojednat s vydavateli lepší ceny (výraznější snížení price cap) než v zemích Evropy a Asie  Porovnání s ČR: o cca 2-4% vyšší meziroční nárůst než v evropských zemích zúčastněných průzkumu „ICOLC Battlefield Survey“

7 Turecké konsorcium – max. akceptovatelný meziroční nárůst je 5% Konsorcium Couperin (Francie) - konference rektorů žádá max. 2% meziroční nárůst Obecně:  Obtížné vyjednávání cen s vydavateli – obhajují zvýšení cen zlepšením obsahu (více titulů např. z Číny,…)  Přednost se dává víceletým smlouvám na 3-5 let – v prvních 2 letech 0% navýšení, poté cca 3-4%  Pravidelné sledování ceny za článek Informace z evropských konsorcií o aktuálním stavu vyjednávání licencí k e-zdrojům

8 Výrazně stoupá množství e-publikací  potřeba řešit jejich dlouhodobé uchování a zajistit trvalý přístup Německo:  iniciativa pro řešení této problematiky http://www.allianzinitiative.de http://www.allianzinitiative.de  připravena studie http://www.beagrie.comhttp://www.beagrie.com  cíl: najít optimální řešení pro zajištění trvalého zabezpečeného síťového přístupu k e-dokumentům  problémy organizační a finanční, ne technické  Možné řešení: služba PORTICO (http://www.portico.org) – zajišťuje dlouhodobé uchování předplácených časopisů na základě smluv s vydavateli (významná podpora velkých vydavatelů).http://www.portico.org  Další možné systémy LOCKSS, E-depot Dlouhodobé uchování e-dokumentů

9 Evropské projekty pro vytvoření sdíleného repozitáře pro uchování a zpřístupňování tištěných materiálů  Finsko, Francie, Holandsko, Norsko, Španělsko, Švýcarsko, Anglie, Skotsko, Estonsko  Financováno vládou, řízeno a koordinováno na národní úrovni  Poskytované služby: výpůjčky, fotokopie, e-delivery  Depozitáře jsou umístěny mimo města v levných lokalitách  Výhody pro knihovny: •finančně výhodné řešení •ušetření prostoru •dostupnost materiálů •služby pro knihovny zdarma Uložiště tištěných dokumentů – národní depozitáře

10 Národní knihovna ve Finsku – současná situace s e-books: Zájem uživatelů o e-knihy, knihovny půjčují čtečky e-knih, v knihkupectví prodávají e-knihy i čtečky, teleoperátoři prodávají audio knihy Potřeba vytvořit model podporující rozvoj e-knih a vyhovující po stránce obsahové, licenční, uživatelské, technologické i finanční  Dvouletý projekt pro rozvoj e-books (účastníci: vydavatelé, knihkupci, Národní knihovna, Ministerstvo školství a kultury, univerzity, vědecká centra)  Knihovny zajišťují obsahovou stránku, marketing a školení uživatelů E-books

11 E-textbooks Současná situace s e-textbooks ve Velké Británii:  „JISC national e-books observatory project“ http://www.jiscebooksproject.org http://www.jiscebooksproject.org  Cíl: zjistit skutečné potřeby studentů při využívání e-učebnic během studia, vytvořit vhodný model pro podporu rozvoje e- učebnic na univerzitách  Průběžné výsledky projektu: •relativně nízké využívání •klíčová role lektorů •e-učebnice z pohledu studentů: •zápory: různé platformy, problémy se zvýrazňováním a dopisováním poznámek, čtení dlouhých textů z monitoru •klady: rychlé vyhledávání, online přístup  Průběžné závěry: •potřeba standardizace platforem s možností zvýrazňování části textu, podpora e-učebnic pro mobilní zařízení, snížení cen za e- učebnice

12 Systémy pro správu a řízení e-zdrojů (ERM) Konsorcia potřebují efektivním způsobem spravovat a řídit předplácené e-zdroje  hledají optimální systémy ERMS (Electronic Resource Management System)  správa smluv, licencí, plateb členů, dodržení platebních termínů, přístupová práva, statistiky,…  Portugalské konsorcium, Max Planck Society: ERM od Serial Solution  Švédské konsorcium: Verde  vývoj vlastních systémů – JISC (UK), TU Eindhoven (Holandsko)

13 Zamyšlení nad budoucností akademických knihoven http://www.neal-schuman.com/academic/ http://www.neal-schuman.com/academic/ James G. Neal: „The Future academic Research Library: Hope/Power/Action through Primal Innovation and Radical Collaboration“ http://www.neal-schuman.com/academic/Neal2010.pdf 30 pravidel a úkolů pro akademické knihovny Akademické knihovny v budoucnu

14 Amsterdam Public Library Otevřena pro veřejnost 7. 7. 2007 Plocha 28.000 m2 Otevírací doba Po – Ne: 10:00 – 22:00 7.000 návštěvníků denně 200 zaměstnanců 600 počítačových pracovních míst (z toho 50 multimediálních) http://www.oba.nl

15 Prohlídka Městské knihovny v Amsterdamu

16

17

18

19

20

21

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ICOLC 12 th Fall Meeting 3. 10. – 6. 10. 2010 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google