Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. 3. 2005, Dostupnost EIZ v knihovnách v ČR, Městská knihovna v Praze „Konsorcia“ v ČR Štěpánka Žižková Státní technická knihovna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. 3. 2005, Dostupnost EIZ v knihovnách v ČR, Městská knihovna v Praze „Konsorcia“ v ČR Štěpánka Žižková Státní technická knihovna"— Transkript prezentace:

1 9. 3. 2005, Dostupnost EIZ v knihovnách v ČR, Městská knihovna v Praze „Konsorcia“ v ČR Štěpánka Žižková Státní technická knihovna s.zizkova@stk.cz

2 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Obsah  „Konsorcionální“ prostředí v ČR  Situace a modely v zahraničí  Další vývoj v ČR aneb jak dál po 1N?

3 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz „Konsorcium“ (1)  Pojem „konsorcium“ není v českém právním systému definován, instituce se mohou spojovat za účelem dosáhnout společně dohodnutého cíle.  Pojem „konsorcium“ v ČR zahrnuje v podstatě volné sdružení institucí, které nemá právní subjektivitu a za které vystupuje nositel resp. řešitel projektu, za účelem umožnit např. přístup k elektronickým informačním zdrojům za lepších podmínek než jaké jsou k dispozici jednotlivým organizacím.

4 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz „Konsorcium“ (2)  Výběr členů „konsorcia“ byl vzhledem k ustanovením zák. 130/2002 Sb. a pod. zákonů omezen na subjekty z oblasti VaV, v praxi pak došlo v souladu se zvoleným rozsahem licence k rozšíření jeho záběru na prakticky všechny neziskové subjekty.

5 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Současný legislativní rámec „konsorcií“ ČR (1)  Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků… –Pro účely tohoto zákona se rozumí výzkumem a vývojem systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití – § 8, Použití podpory, tj. uznané náklady – náklady na VaV prováděný příjemcem včetně infrastruktury…

6 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Současný legislativní rámec „konsorcií“ ČR (2)  Národní politika VaV ČR na léta 2004 – 2008 -Vyjádření zásad pro oblast VaV ve střednědobé perspektivě. Z těchto zásad vychází státní správa při přípravě resortních koncepcí VaV. -Čl. IV.3.2.1. Knihovny jako garant dostupnosti informačních zdrojů…

7 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Současný legislativní rámec „konsorcií“ ČR (3)  Národní program výzkumu - soubor programů, který realizuje NP VaV Struktura NPV: - 5 tématických programů (19 podprogramů) - 3 průřezové programy (7 podprogramů) - Integrovaný výzkum – podprogram Informační infrastruktura výzkumu, poskytovatel: MŠMT - Náklady na období 2004 – 2009: cca 17 miliard Kč účelových prostředků, MŠMT 5 809 mil. Kč – na 6 podprogramů)

8 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Programy  LI „Informační zdroje pro VaV“ –2000 – 2003, 130 mil/rok –hlavní témata:multifunkční knihovnická centra, informační zdroje, dokumenty –19 projektů na multilicence  1N „Informační infrastruktura výzkumu“ –2004 – 2008, 130 mil/rok –hlavní témata: licence primárních a sekundárních EIZ, multilicence, konsorcia, portály, technická infrastruktura, datové sklady, centra –24 projektů na nákup zdrojů a multilicence  VISK 8.A  FRVŠ – okruh E zaměřen na rozvoj VŠ knihoven, ne primárně nákup zdrojů

9 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Role knihoven v „konsorciích“ (1) : pasivní (nediskutuji o nabídkách, modelech) : aktivní (snažím se vyjednávat) Role ústředního vyjednavače mimo jiné obsahuje:  zapracovávání dohodnutých změn v procesu dohadování licenčních smluv,  zajištění administrativních úkonů spojených s úhradou licenčních poplatků jednotlivými členy konsorcia vydavatelům,  sběr a zpracování dat o odběrech tištěných titulů jednotlivých účastníků konsorcií,  aktivace přístupů do plných textů jednotlivých titulů krytých smlouvou pro všechny členy…

10 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Role knihoven v „konsorciích“ (2) - licenční modely v poslední době jsou komplikované (Elsevier) a nakladatelé/provideři se např. u primárních EIZ vrátili k objemu tištěného předplatného jako základu pro výpočet cen… nárůst administrativní zátěže centrálních vyjednavačů/řešitelů projektů…

11 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Situace a modely v zahraničí ICOLC - International Coalition of Library Consortia, http://www.library.yale.edu/consortia/ http://www.library.yale.edu/consortia/ - Konsorcium konsorcií - Sdružuje skoro 200 konsorcií, 50 % z USA - protiváha vydavatelskému průmyslu, tlak na legislativu (copyright), doporučení pro statistiky, …

12 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Další mezinárodní aktivity  EBLIDA – Evropské sdružení knihovnických, informačních a dokumentačních asociací, http://www.eblida.orghttp://www.eblida.org  NESLI - The National e-Journal Initiative, http://www.nesli2.ac.uk/ http://www.nesli2.ac.uk/  LIBER – Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche, http://www.kb.dk/ http://www.kb.dk/  GASCO - German, Austrian and Swiss Consortia Organisation, http://www.hbz-nrw.de/kunden/gast/konsortien/konsortien.html http://www.hbz-nrw.de/kunden/gast/konsortien/konsortien.html  SELL - South European Library Link, http://leykada.physics.auth.gr/sellhttp://leykada.physics.auth.gr/sell

13 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Konsorcium - obecně  „de iure“ - konsorcium s právní subjektivitou (CBUC, BICfB, FAK)  „de facto“ – bez protějšku v právním systému země, v definici se vychází z anglo-amerického pojetí, tj.:sdružení různých subjektů za společným cílem, administrativní povinnosti na sebe bere národní knihovna nebo jeden z členů konsorcia

14 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Typy/kategorie konsorcií (1) Různé pohledy:  Podle zakladatele/účelu –založená knihovnami –založená poskytovateli zdrojů  Podle vztahu systému státní správy a rozsahu působnosti konsorcií –centralizovaný x decentralizovaný systém státní správy celostátní x lokální konsorcia

15 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Typy/kategorie konsorcií (2)  Podle rozsahu činnosti –konsorcia vycházející z existující sítě knihoven  CBUC, BIBSAM, CIBER –konsorcia vzniklá speciálně pro účely získání a sdílení EIZ  NESLI  …..3 základní modely

16 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz 1.Národní centralizovaný model = tzv. severský přístup, např.: FinELib, http://www.lib.helsinki.fi/finelib/http://www.lib.helsinki.fi/finelib/ DEF, http://www.deflink.dkhttp://www.deflink.dk –konsorcium de-facto, –existence celostátní strategie pro EIZ, –centrální řízení ☺ státní zaměstnanci státní zdroje napojení na další celostátní programy meziknihovní spolupráce (portály, digitalizace, e-publikování…) stabilní rozpočet  sice stabilní systém, ale zmenšuje prostor pro iniciativu na místní úrovni

17 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz 2.Národní decentralizovaný model = např. COUPERIN, http://www.couperin.org/http://www.couperin.org/ –většinou vzniká iniciativou jednotlivých knihoven (zezdola) –ne vždy konsorcium de-iure –klíčovým orgánem řídící struktury – správní výbor delegovaný členy konsorcia –počet stálých zaměstnanců konsorcia redukován na minimum, systém externích konzultantů –činnost redukována na získávání a sdílení EIZ –řízení a distribuce zdrojů zajištěna subdodavatelsky –finance: příspěvky členských knihoven v kombinaci s dotací státu nebo ústředních státních institucí

18 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz 3.Regionální model = např. CBUC, http://www.cbuc.es/http://www.cbuc.es/ –spolupráce na úrovni decentralizovaného systému –finanční zdroje z decentralizovaných zdrojů (oblastní, krajské struktury) –většinou konsorcia de-iure, s právním zakotvením poskytujícím administrativní autonomii –součinnost celku bývá posílena sdílením služeb a technologií – např. společný AKS

19 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 9. 3. 2005 Dostupnost EIZ v knihovnách ČR „Konsorcia“ v ČR, s.zizkova@stk.cz Další vývoj v ČR aneb jak dál po 1N?  Absence koordinované celostátní strategie přístupu k EIZ = fragmentace projektů a iniciativ  Možnosti vytvoření platformy:  osvícený postup státu – změna legislativy, vznik státem podporované struktury… ☺  možnost postupu zezdola – přes existující struktury, instituce  Výsledkem by v každém případě mělo být rovnoměrné informační pokrytí vědních oborů s maximálně demokratickým přístupem pro instituce VaV, resp. neziskové….

20 9. 3. 2005, Dostupnost EIZ v knihovnách v ČR, Městská knihovna v Praze Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "9. 3. 2005, Dostupnost EIZ v knihovnách v ČR, Městská knihovna v Praze „Konsorcia“ v ČR Štěpánka Žižková Státní technická knihovna"

Podobné prezentace


Reklamy Google