Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R OZŠÍŘENÍ ROSTLIN NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 06 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R OZŠÍŘENÍ ROSTLIN NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 06 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo:"— Transkript prezentace:

1 R OZŠÍŘENÍ ROSTLIN NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 06 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 R OZŠÍŘENÍ ROSTLIN NA Z EMI není nahodilé přítomnost nebo absence určitého druhu na daném území je výsledkem působení klimatu, stanovištních podmínek i biotických faktorů často se prolínají vlivy současné nebo minulé

3 A REÁL A JEHO ZOBRAZENÍ charakteristickým znakem každého taxonu (nejčastěji druhu, rodu, čeledi atp.) je rozšíření na určitém území výčet všech rostlinných taxonů tohoto území tvoří KVĚTENU nebo-li FLÓRU

4 A REÁL oblast výskytu konkrétního taxonu se všemi jeho nalezišti – AREÁL AREÁLOVÁ FYTOGEOGRAFIE – zabývá se studiem areálů

5 A REÁLY RŮZNÝCH TAXONŮ liší se velikostí a tvarem areály dělíme podle tvaru na: souvislé – lokality tvoří souvislý celek nesouvislé – tvořeny dvěma nebo více částmi odděleny hiáty(území, kde se daný taxon nevyskytuje) podle velikosti areály dělíme na: makroareály, mezoareály a mikroareály

6 M AKROAREÁL A KOSMOPOLITNÍ AREÁL makroareál zahrnuje rozsáhlé oblasti zemského povrchu kosmopolitní areál zahrnuje převážnou část zemského povrchu např. KOPŘIVA

7 M EZOAREÁL, MIKROAREÁL mezoareál je areál střední velikosti např. BUK LESNÍ mikroareál je areál, který zahrnuje jen malé území, někdy jen jedinou lokalitu

8 A REÁLOVÉ HRANICE nejsou neměnné odrážejí rozšíření daného taxonu v konkrétním časovém období za určitých podmínek

9 D ĚLENÍ AREÁLŮ Podle vlivu lidské činnosti: areály původní – primární –bez ovlivnění lidské činnosti autochtonní druhy – danému území vlastní, původní areály druhotné –sekundární –činností člověka silně ovlivněny alochtonní druhy – v daném území nepůvodní

10 B IOLOGICKÁ INVAZE šíření nepůvodních druhů organismů mimo svůj primární areál lidská činnost ji urychlila globální problém lidstva

11 A REÁLOVÉ MAPY grafické vyjádření taxonů používají se mapy: síťové bodové obrysové

12 P RACOVNÍ LIST - OPAKOVÁNÍ Čím je tvořena květena nebo-li flora? Co je předmětem zkoumání areálové fytogeografie? Podle čeho dělíme areály různých taxonů? Co je hiát? Co je biologická invaze? Na jaké skupiny dělíme areály?

13 Z DROJ KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií. Třetí, upravené vydání – dotisk. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-736-7.


Stáhnout ppt "R OZŠÍŘENÍ ROSTLIN NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 06 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo:"

Podobné prezentace


Reklamy Google