Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zoogeografický areál DEFINICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zoogeografický areál DEFINICE"— Transkript prezentace:

1 Zoogeografický areál DEFINICE
Druhový areál – množina všech známých lokalit výskytu druhu, kde se jedinci vyskytují nenáhodně, biologicky přirozeně (např. terárium tam nespadá!). Druhový areál je základní jednotkou areálů vyšších taxonů. EUAREÁL (vlastní areál)– část, kde se taxon rozmnožuje EPIAREÁL (externí část holoareálu) – přirozený výskyt bez rozmnožování, např. migrační území, zimoviště apod. HOLOAREÁL – celkový areál, pokud je areál členěn na euareál a epiareál

2 Zoogeografický areál ZOBRAZENÍ AREÁLŮ Bodové Obrysové Plošné
PODMÍNKY: stupeň vagility, akční rádius pohyblivosti apod. SÍŤOVÉ MAPOVÁNÍ Jednotný program mapování výskytu druhů, např. Atlas hnízdního nebo zimního rozšíření ptáků, Mapování organismů .....Natura 2000

3 Zoogeografický areál VELIKOST , ROZLOHA
MakroAREÁL- zaujímá celé kontinenty, např. KOSMOPOLITNÍ, CIRKUMPOLÁRNÍ, CIRKUMTROPICKÝ mezoAREÁL: v hranicích jedné ZOOGEOGRAFICKÉ OBLASTI mikroAREÁL: OSTROVNÍ AREÁLY, areály horských skupin STRUKTURA: AREÁL: alopatrický – poddruh,(dílčí pop.) obývá samostatný, oddělený areály, sympatrický -- poddruh,(dílčí pop.) obývá areál překrývající se s rozšířením další dílčí populace TVAR: AREÁL SOUVISLÝ,tj. KONTINUITNÍ AREÁL NESOUVISLÝ,tj. DISJUNKTIVNÍ

4 Zoogeografický areál USPOŘÁDÁNÍ:_
Disjunktivní areál se skládá ze 2 a více subareálů, tj. dílčích areálů, Jestliže jednotlivé subareály jsou vývojově dílčí (zbatkové) areályrozšíření původně plochou většího areálu, pak je oznažujeme termínem reliktní Endemický areál je areál taxonu, který se vyskytuje výhradně jen v jedné zoogeografické oblasti.Subendemický areál je takový areál taxonu, kde některý nižší taxon (druh, poddruh) se vyskytuje v nevýznamné míře mimo charakteristickou biogeografickoo oblast.

5 Zoogeografický areál Motacilla alba –konipas bílý: souvislý, euroasijský areál, zimoviště tropická Afrika, Přední Indie

6 Zoogeografický areál Aythya marila –polák kaholka: cirkumpolární areál, tundra, Zimoviště pobřeží moří, jezer, (řeky)

7 Zoogeografický areál Aythya marila –polák kaholka: nesouvislý areál zimoviště i hnízdišť daný rozšířením na archipelág ostrovů i samostatný, izolovaný ostrov (Island).

8 Zoogeografický areál Anas acuta – Ostralka štíhlá : holarktický, cirkumpolární areál Tundra, tajga a příležitostné excesy jižním směrem, zimoviště: Subtropy a tropy

9 Zoogeografický areál Anas acuta – Ostralka štíhlá: střední a západní Evropa představuje zbytkový, osrůvkovitě členěný okraj euareálu

10 Zoogeografický areál Melanocorypha calandra – kalandra velká: skřivan s disjunktivním, kaspicko mediterénním areálem

11 Zoogeografický areál Melanocorypha calandra – kalandra velká: detail areálu skřivana, který je vázaný na stepi, makchii a polopoště.

12 Zoogeografický areál Bombycilla garrulus – brkoslav severní: holarktický areál s euareálem výrazně navazujícímím na epiareál zimovišť

13 Zoogeografický areál Ciconia ciconia – čáp bílý: disjunktivní areál rozdělený na několik subareálů, výrazné oddělení epiareálu zimovišť

14 Zoogeografický areál Ciconia ciconia – čáp bílý: disjunktivní areál v rámci Evropy a sev. Afriky Zimoviště bývají i blíže než jižní a rovníková Afrika, např. Sinaj,Irák ...

15 Zoogeografický areál Erithacus rubecula – červenka obecná: čistě evropský areál druhu vyžadujícího atlantické, mírné klima, zejména v době zimování, tmavá červená plocha je přesah hnízdního a zimovištního areálu.


Stáhnout ppt "Zoogeografický areál DEFINICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google