Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROLOGIE A OCHRANA VODY Výukový materiál EK 01 - 28 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROLOGIE A OCHRANA VODY Výukový materiál EK 01 - 28 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 HYDROLOGIE A OCHRANA VODY Výukový materiál EK 01 - 28 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 HYDROSFÉRA Vodní obal Země Povrchová voda Podpovrchová voda oceány Moře Jezera Ledovce sníh Půdní podzemní Voda v živých organismech Rostliny živočichové Voda v atmosféře

3 VODA 1. mořská – 97 % 2. sladká – 3 % ▫A) proudící = lotická (prameny, potoky, řeky) ▫B) stojatá = lentická (jezera, rybníky, tůně…)

4 VODA Voda se vyskytuje ve všech třech skupenstvích (plynné, kapalné, pevné) Je v neustálém oběhu Přechází z jednoho skupenství do druhého

5 VLIV VODY NA VODNÍ ORGANISMY HUSTOTA VODY: Nadlehčuje velké rozměry organismů (plejtvák) Ovlivňuje tvar těla hydrodynamický POVRCHOVÉ NAPĚTÍ: Povrchová blanka Neuston = plankton při povrchu Pleuston = organismy na povrchu blanky (vodoměrka)

6 VLIV VODY NA VODNÍ ORGANISMY HYDROSTATICKÝ TLAK: Organismy do určité míry snášejí zvýšení tlaku Nebezpečné jsou náhlé změny tlaku PROPUSTNOST SVĚTLA: S hloubkou ubývá na intenzitě světla Zákal (nečistoty, organismy…) snižuje průhlednost vody Eufonická vrstva = dostatečně prosvětlá, převládá fotosyntéza nad dýcháním

7 VLIV VODY NA VODNÍ ORGANISMY TEPLOTA: Limitující faktor vodního prostředí Čím teplejší voda, tím méně kyslíku KYSLÍK: Obsah ve vodě kolísá (teplota, tlak v ovzduší)

8 VLIV VODY NA SUCHOZEMSKÉ ORGANISMY Voda na souši je limitujícím faktorem Adaptace živočichů na zvýšené množství vody: ▫Větší výdej ▫Nesmáčivý povrch těla (mastná srst, peří ) ▫Snížená koncentrace tělních tekutin Adaptace živočichů na snížené množství vody: ▫Redukce potních žláz ▫Světlé zbarvení těla ▫Nepropustný povrch těla ▫Koncentrované a suché výkaly

9 VLIV VODY NA SUCHOZEMSKÉ ORGANISMY Rostliny: Příjem vody hlavně kořeny Podle nároku na vodu je dělíme: Hydrofyty = vodní (okřehek) Hygrofyty = vlhkomilné (blatouch) Mezofyty = střední nároky (kopretina) Xerofyty = suchomilné (kavyl)

10 VLIV VODY NA SUCHOZEMSKÉ ORGANISMY Adaptace rostlin na snížené množství vody: ▫Dlouhé kořeny ▫Chlupy ▫Silná kutikula ▫Zásobní orgány ▫Redukce listů ▫Úprava metabolismu

11 PROBLÉMY ZNĚČÍŠTĚNÍ VOD A. biologické znečištění ▫Močůvka ▫Kejda ▫Odpady (škrobárny, cukrovary…) B. chemické znečištění ▫Ropa a ropné produkty ▫Fenoly ▫Hnojiva ▫Pesticidy ▫Těžké kovy

12 PROBLÉMY ZNĚČÍŠTĚNÍ VOD C. fyzikální znečištění ▫Radioaktivní ▫Tepelné ▫Mechanické

13 OCHRANA VOD Do určité míry má voda samočistící schopnost Budování čistíren odpadních vod Snížení spotřeby pitné a užitkové vody Zabránit průskům nežádoucích látek do spodních vod Uvážlivé provádění zásahů do vodních poměrů v krajině

14 Opakování: 1. Hydrosféra je ………… (doplň) 2. Proudící voda =……………. (doplň). 3. Tekoucí voda = ……………. (doplň). 4. Znečištění vod je: ▫A)…………………. ▫B) ………………… ▫C)…………………. 5. Jak se adaptovaly rostliny na snížení množství vody?

15 Zdroj: HANČOVÁ, Hana, Bohumír JANSKÝ, Hana SRBOVÁ a Václav CÍLEK. Biologie v kostce 1: Obecná biologie. Mikrobiologie. Botanika. Mykologie. Ekologie. Genetika. 2. vyd. Praha: Fragment, 1999, 112 s. ISBN 80-720- 0340-2 BIČÍK, Ivan, Bohumír JANSKÝ, Hana SRBOVÁ a Václav CÍLEK. Přírodní obraz Země: učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2001, 135 s. ISBN 80-860- 3445-3


Stáhnout ppt "HYDROLOGIE A OCHRANA VODY Výukový materiál EK 01 - 28 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google