Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE III. (areály) Metodický list/Anotace: Žáci pochopí souvislost mezi ekologickou valencí a velikostí areálu obývaného daným druhem. Osvojí si základní související pojmy a pochopí je (kosmopolit, synantrop, relikt, endemit aj.) Zdroje: uvedeny na konci prezentace VY_32_INOVACE_ 503

2 EKOLOGIE III. Areály RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 AREÁLY Dokážete jmenovat některý druh živočicha, který byl na našem území původně rozšířen, později vyhuben a znovu vysazen? Z jakých důvodů se snažíme o návrat původních druhů do ekosystémů?

4 AREÁLY Areál je soubor stanovišť na Zemi, ve kterých určitý taxon (druh, rod…) druh žije a rozmnožuje se – Zimoviště tažných ptáků tedy nejsou součástí areálu Velikost areálu vyplývá z ekologické valence druhu, jeho evoluce a schopnosti šířit se (vagility) – Obecně = makroareály, mezoareály, mikroareály – Cirkumtropické areály = zahrnující tropické, případně subtropické pásmo kolem celé Země – Cirkumpolární areály = zahrnující mírné až boreální pásmo okolo celé Země Sasanka narcisokvětá a její areál

5 AREÁLY Kosmopolitní organismy – mají největší areály, obývají prakticky celý svět kromě extrémních stanovišť (potkan) Synantropní organismy – doprovázejí člověka a jeho sídla, mívají často zároveň kosmopolitní rozšíření (myš domácí) Reliktní organismy – měly původně větší areál, ze kterého po změně podmínek vymizely a přežívají jen na malých územích = refugiích (rod jinan byl dříve rozšířen po celé severní polokouli, ale dnes přežívá jen jedniím druhem v jihovýchodní Asii). Glaciální relikty – zůstaly v refugiích (zpravidla v horách) po plošnějším rozšíření v dobách ledových (glaciálech). Takové organismy jsou i v ČR (např. myšivka horská). Endemity – organismy, které se vyskytují jen na určitém území a jinde se s nimi nesetkáme. Pravděpodobná podoba Země v dobách největšího zalednění

6 AREÁLY Původní areál – areál, kde daný taxon původně žil, je zde autochtonní. Druhotný areál – taxon zde byl zavlečen nebo vysazen, je v tomto areálu allochtonní. Introdukovaný taxon – záměrně vysazený v areálu, ve kterém dříve nežil (lilek brambor – původně v horských a podhorských oblastech And v dnešním Peru) Reintrodukovaný taxon – zpětně vysazený do oblasti původního areálu, ze které vymizel.

7 AREÁLY Areály se dělí také podle tvaru na souvislé a nesouvislé (složené z více samostatných částí vzájemně izolovaných oblastmi, ve kterých se sledovaný taxon nevyskytuje). Ke grafickému znázornění areálů slouží areálové mapy (obrysové, bodové, síťové). Mapa světového rozšíření rodu tučnice Mapa rozšíření bobra v ČR

8 AREÁLY – K ZAMYŠLENÍ Vysvětlete jaké vlastnosti druhu napomáhají k tomu aby se jako synantropní mohl kosmopolitně rozšířit? Jsou vám známy informace o některém z druhů (klíčové druhy), jejichž vymizení v původní oblasti rozšíření znamenalo zničení celého původního ekosystému?

9 EKOLOGIE III. – ZDROJE BOHDAL, Jiří. Bobr evropský. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Ariane a ekologie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Anemone narcissiflora - sasanka narcisokvětá. [online]. [cit ]. Dostupné z: Doba ledová. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: ANDĚRA, Miloš. Myšivka horská. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: KASTNER, Radek. World od Carnivorous Plants: Por Pinguicula - tučnice. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: FRÉLICH, Zdeněk. Bobr evropský. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: SUSANTO, Harry. Fish, fishing, aquarium fish: sea otter. In: [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google