Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE XVIII. (antracit a energetická koncepce ČR) Metodický list/Anotace: Výukový materiál seznamuje s vlastnostmi antracitu jako primární energetické suroviny a jeho zásobami v naší republice i ve světě. Zamýšlí se nad ekologickými aspekty jeho využití. Materiál komplexně hodnotí výhled do budoucna, vysvětluje klesající význam uhlí a zvyšující se význam jaderné energetiky a alternativních zdrojů energie pro ČR. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_520

2 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY RNDr. Rostislav Herrmann

3 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Antracit je druh černého uhlí Je to nejstarší uhlí - prvohorního původu Dosahuje nejvyššího prouhelnění Jde také o uhlí nejvyšší kvality Má černou barvu a vysoký lesk Homogenní struktura http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/antracit.html

4 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Antracit obsahuje 92 - 96 % uhlíku Špatně se zapaluje, ale dlouho a stejnoměrně hoří Při hoření se nespéká a shoří všechen Vydává málo kouře Výhřevnost antracitu je 32,5 - 34 MJ/kg Nejvýše prouhelněný antracit se nazývá metaantracit, je na přechodu mezi antracitem a grafitem http://cs.wikipedia.org/wiki/Antracit

5 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Kromě vytápění se antracit v menší míře používá v chemickém průmyslu V ČR jsou jen malá ložiska antracitu http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/antracit.html

6 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Přestože v současnosti se na pokrytí energetických nároků ČR podílí uhlí v nejvyšší míře (především hnědé uhlí), je potřebné počítat s tím, že zásoby uhlí se vyčerpávají Proto energetická koncepce ČR (aktualizace z roku 2013) počítá s tím, že v roce 2040 by v ČR mělo dodávat kolem 17% energie, z toho více než polovinu uhlí hnědé http://www.krusnohorsky.cz/2009/05/10/podkrusnohorske-promeny-jezera-nahradi-doly/

7 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Prognóza pro rok 2040 posouvá jako zdroj energie v ČR na první místo jadernou energetiku V roce 2040 se předpokládá, že jaderné palivo bude v ČR poskytovat 28,5% energie v rámci všech primárních energetických zdrojů K zajištění tohoto cíle bude potřebná dostavba dalších dvou jaderných bloků v elektrárně Temelín, prodloužení životnosti čtyř stávajících bloků v elektrárně Dukovany a dostavba pátého bloku v této elektrárně Ve výhledu do vzdálenější budoucnosti se počítá s vyhledáním a přípravou dalších vhodných lokalit pro výstavbu nové jaderné elektrárny nebo elektráren V souvislosti s jadernou energetikou se počítá s technologickým pokrokem v konstrukci reaktorů a tím i se zvýšením jejich účinnosti Snad bude v nejbližších desetiletích dosaženo pokroku ve využití jaderné fúze K vyvrácení mýtů je třeba dodat, že v případě korektního postupu při výstavbě i provozu jsou jaderné elektrárny bezpečným a ekologicky šetrným zdrojem energie http://www.bezpecnytemelin.cz/cz/jaderna-energetika/180/jaderna-energetika-v-cr Jaderná elektrárna Dukovany

8 ANTRACIT A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Obzvláštní pozornost je věnována obnovitelným zdrojům energie V roce 2040 by měly pokrývat energetickou spotřebu ČR téměř z 16,5% V rámci obnovitelných zdrojů v ČR stojí za pozornost např. problematika spalování směsného komunálního odpadu Mnohé vyspělé země EU již v převážné míře komunální odpad využívají jako energetický zdroj (vysokoteplotní spalování) a zároveň nedevastují prostředí vznikem skládek V ČR dosud končí na skládkách převážná většina komunálního odpadu

9 ZDROJE Antracit. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antracit JIRÁSEK, J. ANTRACIT. In: [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/antracit.html Fuels - Higher Calorific Values. In: Engineeringtoolbox.com [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values- d_169.html Podkrušnohorské proměny, jezera nahradí doly. In: Krusnohorsky.cz [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.krusnohorsky.cz/2009/05/10/podkrusnohorske- promeny-jezera-nahradi-doly/ Jaderná energetika v ČR. In: Bezpecnytemelin.cz [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.bezpecnytemelin.cz/cz/jaderna-energetika/180/jaderna- energetika-v-cr SINGR, Martin. Konference: Spalovat odpady je ekologické a obce na tom vydělají. In: Ekolist.cz [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/konference-spalovat-odpady-je-ekologicke-a- obce-na-tom-vydelaji


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google