Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE I. (základní ekologické pojmy) Metodický list/Anotace: Výukový materiál formou úvodních otázek soustředí pozornost žáků k probírané tématice a přivede je k zamyšlení nad již získanými poznatky. Poté je definice ekologie upřesněna a specifikováno její dílčí rozdělení. Žáci dále pochopí význam základních ekologických pojmů a jejich hierarchii (biosféra, biotop, biocenóza, ekosystém, ekologická nika a další). Na závěr jsou žáci znovu formou otázek vedeni k zamyšlení nad postavením člověka v biosféře, zároveň jsou nuceni aplikovat a tím lépe pochopit význam výše uvedených pojmů. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_501

2 EKOLOGIE I. RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 EKOLOGIE Pokuste se vysvětlit význam pojmu ekologie. Čím se ekologie podle vašeho názoru zabývá? http://www.chatapodlouckou.cz/photos/aktivity/foto_aktivity_prales_mionsi.L.jpg

4 EKOLOGIE Je to věda, která popisuje vztahy mezi organismy a prostředím a vztahy mezi organismy navzájem Jejím zakladatelem je E. Haeckel (2. polovina 19. století) Jako samostatný vědní obor se vyvíjí až ve 20. století (stává se aktuální v souvislosti se zřejmým procesem destrukce přírody vlivem člověka) http://www.wallpaper.cz/primo/ir2/kvetnovy_les--1280x1024.jpg

5 ROZDĚLENÍ EKOLOGIE 1.PODLE SKUPIN ORGANISMŮ (ekologie bakterií, ekologie rostlin, hub, živočichů apod.) 2.PODLE PROSTŘEDÍ ORGANISMŮ ekologie půdy, ekologie lesa apod.) 3.PODLE ÚROVNĚ EKOLOGICKÝCH VZTAHŮ 1.AUTEKOLOGIE – zkoumá jednotlivé druhy 2.DEMEKOLOGIE – studuje populace (DEMOGRAFIE – studuje lidskou populaci) 3.SYNEKOLOGIE – studuje celá společenstva organismů (komplexně více druhů) a celé ekosystém Ekologie také využívá poznatků jiných věd a vytváří hraniční obory. http://www.fotopivo.cz/admin/fotos/a9o1chjiwj.jpg

6 ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY BIOTOP – Je to soubor faktorů, které vytvářejí životní prostředí organismů – Je tvořen živou i neživou složkou – Faktory, které jej spoluvytvářejí jsou tedy např. klima, charakter půdy a podloží, hydrologické poměry… a spolupůsobení jiných organismů – Pojem biotop je vztažen k jednomu druhu organismu nebo jednomu společenstvu (např. biotopem škeble rybničné jsou stojaté vody) – Pojmu biotop odpovídá také pojem habitat – podobně pojem stanoviště, podle některých autorů je ale pojem stanoviště užší (např. biotop stojatých vod zahrnuje více stanovišť = dno, volnou vodu, hladinu apod.) http://rangiroa.sweb.cz/kliny/crybnik.jpg http://img2.rajce.idnes.cz/d5/4/4292/4292290_1a314d0d33bffa454d5c344a87150b9e/images/skeble_rybnicna.jpg

7 ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY AREÁL – Je prostor zeměpisného rozšíření druhu na Zemi (areálem medvěda ledního je Arktida) POPULACE – Soubor jedinců určitého druhu žijících na určitém místě v určitém čase BIOCENÓZA (CENÓZA, SPOLEČENSTVO) – Soubor populací všech rostlin živočichů, hub a mikroorganismů (všech organismů), které žijí na určitém biotopu – Je to živá část ekosystému – Zahrnuje základní složky = ZOOCENÓZU, FYTOCENÓZU… EKOSYSTÉM – Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, které jsou navzájem spojeny výměnou látek, energií a informací, a které se navzájem ovlivňují – Je to tedy soubor organismů a jejich prostředí – Ekosystém se skládá ze složky živé (tvořené organismy = biocenózou) a složky neživé (tvořené prostředím = biotop)

8 ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY BIOM – Soubor podobných ekosystémů (tropický deštný prales, tajga,…) BIOSFÉRA – Soubor všech ekosystémů na Zemi EKOLOGICKÁ NIKA – Místo a funkční zařazení druhu v ekosystému (prostorová nika, časová nika, potravní nika - komplexně) – Matematicky definováno jde o mnohorozměrný podprostor, který je tvořen jednotlivými ekologickými faktory, které určitý druh (určitá populace) vyžaduje. Každý faktor pak představuje jeden rozměr podprostoru – Mezi tyto faktory se řadí jednak abiotické podmínky (teplota, vlhkost, světlo,…) jednak podmínky biotické (přítomnost specifické potravy, predátorů…) – Jedna ekologická nika může být trvale obsazena jen jedním druhem organismu (kompetiční působení) http://www.fotogaleriehasek.cz/img/clanky//originals/0010_Chi_Ptaci.jpg

9 EKOLOGIE – K ZAMYŠLENÍ Chrakterizujte biotop druhu Homo sapiens. Lze biotop člověka jednoznačně chrakterizovat? Co je pro člověka a jeho ekologii specifické? Co je specifické pro areál rozšíření člověka? http://img.aktualne.centrum.cz/340/14/3401416-a-zase-do-fronty.jpg

10 EKOLOGIE – ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop, 20. 9. 2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=118, 20. 9. 2012 http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=118 http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=92, 23. 9. 2012 http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=92 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m, 23. 9. 3012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_nika, 23. 9. 2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_nika


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google