Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE IV. (abiotické podmínky života a sluneční záření) Metodický list/Anotace: Žáci se seznámí s významem abiotických faktorů prostředí pro život organismů. Pochopí rozdělení těchto faktorů a naučí se používat základní terminologii označující organismy podle charakteru stanovišť, na kterých se vyskytují. Druhá část prezentace podrobněji vysvětluje význam elektromagnetického záření pro život organismů. Zdroje: uvedeny na konci prezentace VY_32_INOVACE_ 504

2 EKOLOGIE IV. Abiotické podmínky života a sluneční záření RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA A SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Jak chápete pojem abiotické podmínky života? http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panska_skala.jpg

4 ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA A SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Abiotické podmínky života – Jsou tvořeny jednotlivými atributy neživé přírody – Jejich soubor = biotop Rozdělují se na: – Klimatické (světlo, teplo, srážky…) – Edafické = půdní (pH, salinita…) – Topografické (topografická poloha, nadmořská výška, reliéf…) V zoologii se živočichové označují mj. podle obývaného prostředí, např.: – Terikolní = půdní – Limnikolní = bahenní – Petrikolní = žijící na skalách – Lignikolní = žijící ve dřevě – Arenikolní = žijící v písku – Silvikolní = lesní http://www.bccdc.ca/healthenv/Radiation/NatSourcesofRadiation/default.htm

5 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Sluneční záření patří mezi abiotické podmínky života Tvoří zdroj drtivé většiny energie, která může být organismy využívána Na zemský povrch dopadá sluneční záření o vlnové délce 290 – 5000 nm, podle vlnových délek lze toto záření rozdělit na: Ultrafialové – vlnové délky pod 400 nm (pod 290 nm je zcela pohlceno ozónovou vrstvou) Viditelné - 400 – 750 nm (tvoří asi 45% dopadajícího záření Fotosynteticky aktivní je záření o vlnových délkách 380 – 720 nm Infračervené – nad 750 nm (některé vlnové délky pohlcovány např. oxidem uhličitým, vodou…) Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum

6 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Míra absorpce jednotlivých složek slunečního záření v atmosféře. Gama záření a rentgenové záření je absorbováno ze 100%, prakticky nedopadá na zemský povrch. Energeticky nejbohatší (a nejnebezpečnější) UV záření je rovněž absorbováno. http://scienceofdoom.com/2009/11/28/co2-an-insignificant-trace-gas-part-one/

7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie Mapa intenzity sluneční energie dopadající na Zemi

8 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ - Solární záření v Evropě http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie

9 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ - Solární záření v ČR

10 ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA A SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ – K ZAMYŠLENÍ Existují reálná ohrožení člověka (lidstva) v souvislosti se změnami abiotických podmínek prostředí? Podílí se na vzniku takových změn svou činností i člověk? http://cs.wikipedia.org/wiki/Aralsk%C3%A9_jezero

11 EKOLOGIE IV. – ZDROJE Soubor:Panska skala.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panska_skala.jpg KOŘÍNKOVÁ, Karina. Ekologie. 2008. Dostupné z: http://biology.ujep.cz/vyuka/file.php/1/opory/Ekologie.pdf Natural Sources of Radiation. [online]. [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.bccdc.ca/healthenv/Radiation/NatSourcesofRadiation/default.htm The science of doom: Energy Absorbed by Gases in the Atmosphere. [online]. [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://scienceofdoom.com/2009/11/28/co2-an- insignificant-trace-gas-part-one/ Sluneční energie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie Elektromagnetické spektrum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum Aralské jezero. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aralsk%C3%A9_jezero


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google