Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Halogenderiváty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Halogenderiváty."— Transkript prezentace:

1 Halogenderiváty

2 Halogenderiváty obsahují navázaný atom halogenu na uhlovodíkovém řetězci F, Cl, Br, I názvosloví přítomnost halogenu popisujeme předponou fluor-, chlor-, brom-, jod- 2-chlorbutan

3 Halogenderiváty vlastnosti
nejnižší halogenderiváty jsou plyny, ostatní jsou kapaliny nebo pevné látky některé mají narkotické (chloroform,...) nebo slzotvorné účinky jsou toxické, ukládají se v tucích často dobrá rozpouštědla chloroform, tetrachlormethan, trichlorethylen,...

4 Halogenderiváty reakce příprava podléhají zejména
eliminaci održení X2 skupiny nebo HX skupiny substituci nahrazení X- skupiny za jinou (například –OH) příprava substitucí na alkanech adicí X2 nebo HX na násobnou vazbu

5 Halogenderiváty důkaz přítomnosti halogenu = Beilsteinova zkouška
žíháním halogenderivátu na měděném drátku vzniká příslušný halogenid měďnatý například při žíhání bromethanu vzniká CuBr2 halogenidy měďnaté barví plamen modrozeleně

6 Halogenderiváty zástupci chlorform vinylchlorid CHCl3
má narkotické účinky rozpouštědlo, dříve v lékařství jako anestetikum vinylchlorid CH2=CHCl rakovinotvorný plyn výroba polyvinylchloridu - PVC = trichlormethan = chlorethen

7 Halogenderiváty tetrafluorethylen freony CF2=CF2 plyn
polymerací se z něj vyrábí teflon = polytetrafluorethylen freony plynné halogenované alkany – obsahují Cl a F sloužily jako hnací plyny ve sprejích a chladící médium v chladících zařízeních poškozují životní prostředí – rozkládají ozon = 1,1,2,2 - tetrafluorethen

8 Halogenderiváty DDT DichlorDifenylTrichlorethan
insekticid – hubení hmyzu v přírodě se rozkládá pouze velmi pomalu hromadí se v i tělech vyšších organismů na vyšších stupních potravinového řetězce byl pozorován i ve velkých vzdálenostech od místa použití byl nakonec zakázán


Stáhnout ppt "Halogenderiváty."

Podobné prezentace


Reklamy Google