Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANICKÁ CHEMIE A PŘÍRODNÍ LÁTKY - opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANICKÁ CHEMIE A PŘÍRODNÍ LÁTKY - opakování"— Transkript prezentace:

1 ORGANICKÁ CHEMIE A PŘÍRODNÍ LÁTKY - opakování

2 Uhlovodíky 1 2 3 4 5 6 Zdroje uhlovodíků 1 2 3 4 5 6 Halogenderiváty 1 2 3 4 5 6 Kyslíkaté deriváty 1 2 3 4 5 6 Plasty 1 2 3 4 5 6 Přírodní látky 1 2 3 4 5 6 Důkazy 1 2 3 4 5 6 Pojmy 1 2 3 4 5 6 Skrývačky 1 2 3 4 5 6 Triviální názvy 1 2 3 4 5 6

3 Uhlovodíky 1 Podle čeho se nazývají uhlovodíky právě uhlovodíky?
obsahují pouze uhlík a vodík

4 Uhlovodíky 2 Které čtyři základní skupiny tvoří uhlovodíky?
alkany, alkeny, alkyny, areny

5 Uhlovodíky 3 Vyjmenujte postupně prvních deset uhlovodíků.
methan ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan

6 Uhlovodíky 4 Čím se liší alkany a alkeny?
alkany obsahují pouze jednoduché vazby, alkeny jednu dvojnou mezi uhlíky

7 Uhlovodíky 5 Co jsou aromatické uhlovodíky?
uhlovodíky, které obsahují tzv. benzenové jádro

8 Uhlovodíky 6 Který uhlovodík můžeme použít jako rozpouštědlo?
např. cyklohexan, benzen, toluen

9 Zdroje uhlovodíků 1 Jaký je rozdíl mezi naftou a ropou?
ropa je přírodní surovina, nafta je jedna frakce získaná z ropy

10 Zdroje uhlovodíků 2 Čím se liší jednotlivé frakce získávané z ropy?
teplotou varu

11 Zdroje uhlovodíků 3 Jak se nazývá produkt karbonizace uhlí, který obsahuje aromatické uhlovodíky? dehet

12 Zdroje uhlovodíků 4 Jak se nazývají tři základní zdroje organických látek? ropa, uhlí, zemní plyn

13 Zdroje uhlovodíků 5 Jakým postupem se oddělí jednotlivé složky ropy?
frakční destilací

14 Zdroje uhlovodíků 6 Která látka je hlavní složkou zemního plynu?
methan

15 Halogenderiváty 1 Které prvky mohou nebo musí halogenderiváty obsahovat? uhlík, vodík, fluor, chlor, brom, jod

16 Halogenderiváty 2 Co jsou freony a k čemu se používaly?
deriváty, které obsahují fluor a další halogen – hnací plyny do sprejů a chladící kapaliny

17 Halogenderiváty 3 Čím jsou freony problematické?
narušují ozónovou díru

18 Halogenderiváty 4 Uveďte dvě možnosti negativního působení halogenderivátů na člověka. jedovaté, omamné, rakovinotvorné

19 Halogenderiváty 5 K čemu sloužilo DDT? byl to pesticid

20 Halogenderiváty 6 Uveďte alespoň dvě možnosti využití halogenderivátů.
výroba plastů, halogenové žárovky, pesticidy, rozpouštědla a odmašťovací látky, ochrana proti hoření

21 Kyslíkaté deriváty 1 Které typy derivátů obsahují skupinu OH?
alkoholy a fenoly

22 Kyslíkaté deriváty 2 Jak se nazývají aldehydy a ketony společně?
karbonylové sloučeniny

23 Kyslíkaté deriváty 3 Nač se oxidují aldehydy? na karboxylové kyseliny

24 Kyslíkaté deriváty 4 Která kyselina je obsažena v žahavých buňkách kopřiv? kyselina mravenčí

25 Kyslíkaté deriváty 5 Která karboxylová kyselina má použití v kuchyni?
kyselina octová, kyselina mravenčí

26 Kyslíkaté deriváty 6 Kterou látku byste použili jako rozpouštědlo?
ethanol, methanol, aceton

27 Plasty 1 Která látka se skrývá pod značkou PVC? polyvinylchlorid

28 Plasty 2 Která látka se skrývá pod značkou PE? polyethylen

29 Plasty 3 Na jaké dva výrobky se používá polypropylen?
např. obal, sáček, umělohmotná miska

30 Plasty 4 Na jaké dva výrobky se používá teflon?
např. pánve, ubrusy, nepromokavé oblečení

31 Plasty 5 Uveď alespoň dva příklady umělého vlákna. např. silon, nylon

32 Plasty 6 Uveďte dva příklady, k čemu může sloužit polystyren.
např. zateplení, mechanická izolace, výroba kelímků

33 Přírodní látky 1 Které přírodní látky jsou složeny z aminokyselin?
bílkoviny

34 Přírodní látky 2 Mezi polysacharidy patří
sacharóza, fruktóza, škrob nebo celulóza? škrob a celulóza

35 Přírodní látky 3 Z kterých stavebních látek jsou složeny tuky?
glycerol a vyšší mastné kyseliny

36 Přírodní látky 4 Jak se liší potravinářský olej od oleje motorového?
potravinářský olej – ester; motorový olej – směs uhlovodíků

37 Přírodní látky 5 Proč je pro dobré vstřebávání vitamínů A, D nebo E dobré přijímat potraviny s kapkou oleje? jsou rozpustné v tucích – líp se rozpustí a vstřebají

38 Přírodní látky 6 Proč není dobré prát oblečení z bavlny nebo vlny v pracím prostředku s přídavkem enzymů (např. na rozklad bílkovin z potu)? bavlna či vlna je bílkovinné povahy

39 Důkazy 1 Kterou látku můžeme dokázat jodem? škrob

40 Důkazy 2 Jak můžeme dokázat, že ovocná šťáva obsahuje jednoduché cukry. Fehlingovým činidlem – reakcí se síranem měďnatým a hydroxidem sodným

41 Důkazy 3 Která přírodní látka působením koncentrované kyseliny dusičné zežloutne?. bílkovina

42 Důkazy 4 Jak můžeme dokázat, že destilací alkoholického nápoje získáme ethanol? destilát zapálíme a hoří

43 Důkazy 5 Které látky potřebujeme k biuretové reakci na důkaz bílkoviny? síran měďnatý a hydroxid sodný

44 Důkazy 6 Působením koncentrované kyseliny sírové na cukr vzniká černá pórovitá hmota. Proč? kyselina odebere vodu a zůstane uhlík

45 Pojmy 1 deriváty uhlovodíků
organické látky, které kromě uhlíku a vodíku obsahují i jiné prvky

46 Pojmy 2 vyšší mastné kyseliny
karboxylové kyseliny s delším řetězcem – jsou obsaženy v tucích

47 Pojmy 3 žluknutí tuků rozklad tuků pomocí mikroorganismů – vznikají látky se zápachem

48 Pojmy 4 rektifikace destilace v koloně (opakovaná destilace)

49 Pojmy 5 denaturace porušení struktury bílkoviny doprovázené ztrátou její funkce

50 Pojmy 6 nenasycené kyseliny karboxylové kyseliny s dvojnými vazbami

51 Skrývačky 1 Já si tu kyselicu dám také. Já si tu kyselicu dám také.

52 Skrývačky 2 Ani animace to nezachrání. Ani animace to nezachrání.

53 Skrývačky 3 Ten nepořádek udělali nějací opilí hoši.

54 Skrývačky 4 Ten má ale opicu, kryndapána!

55 Skrývačky 5 To je ale žralok, ta nádhera!

56 Skrývačky 6 Ten dopis je pro pan Pankráce.

57 Triviální názvy 1 líh ethanol

58 Triviální názvy 2 chloroform trichlormethan

59 Triviální názvy 3 kyselina octová kyselina ethanová

60 Triviální názvy 4 formaldehyd methanal

61 Triviální názvy 5 vinylchlorid chlorethen

62 Triviální názvy 6 kyselina máselná kyselina butanová


Stáhnout ppt "ORGANICKÁ CHEMIE A PŘÍRODNÍ LÁTKY - opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google