Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví: tvoří se připojením předpony vytvořené z názvu halogenu k názvu příslušného uhlovodíku (fluormethan, brómethan, atd.) lokalizace všech atomů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví: tvoří se připojením předpony vytvořené z názvu halogenu k názvu příslušného uhlovodíku (fluormethan, brómethan, atd.) lokalizace všech atomů."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví: tvoří se připojením předpony vytvořené z názvu halogenu k názvu příslušného uhlovodíku (fluormethan, brómethan, atd.) lokalizace všech atomů halogenů se udává před název (2-chlór-1-fluorpropan, 1-bróm-2-jódethan) počet halogenů se uvádí řeckou předponou (2,2dichlórbutan, 1,2,2-trichlór-1,1,2,3-tetrajódpentan)

2 Rozdělení: podle typu uhlíkatého skeletu – alifatické – alicyklické – aromatické podle obsazení vazeb atomů uhlíku ostatními substituenty – primární (-CH2-X) – sekundární (=CH-X) – terciární (  C-X) podle počtu halogenů – monohalogenderiváty, dihalogenderiváty, atd.

3 Fyzikální vlastnosti zvýšení hustoty (zavedení halogenu výrazně zvyšuje molární hmotnost) zvýšení bodu varu vzhledem k uhlovodíkům nejnižší jsou těkavé snížení hořlavosti (halogeny jsou "nehořlavé prvky") nerozpustné ve vodě dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech charakteristický zápach jsou jedovaté - tzv. kumulativní jedy - ukládají se v tkáních (tucích)

4 Nukleofilní substituce v halogenderivátu je vazba mezi uhlíkem a halogenem polární halogen má částečně záporný náboj dva různé mechanismy SN1 - substituce nukleofilní monomolekulární – terciární halogenderiváty – slabá nukleofilní činidla – u optických izomerů vzniká směs izomerních produktů – nízká koncentrace činidla, slabší nukleofilní činidlo a polární rozpouštědlo SN2 - substituce nukleofilní bimolekulární – primární a málo stericky stíněné halogenderiváty – silná nukleofilní činidla – z optického izomeru vzniká "opačný" izomer produktu (inverze, Waldenův zvrat) – vysoká koncentrace činidla, silné nukleofilní činidlo a nepolární rozpouštědlo nukleofilní substituce probíhá mnohem hůře u aromatických halogenderivátů – mezomerie působí proti heterolýze vazby C-X – halogeny jsou substituenty 1. třídy – usnadňují elektrofilní substituce na aromatickém jádře – orientují do poloh o- a p-

5 Důležité halogenderiváty Halogenované methany – nehořlavé, nejedovaté, stálé, bez zápachu, těkavé kapaliny – chladící a nosná média, rozpouštědla – CH3Cl - methylační činidlo, anestetikum – CHCl3 - chloroform, narkotické účinky, bezb. kap., příjemná vůně, nehořlavý – CCl4 - hasební prostředek, rozpouštědlo – CCl2F2, CClF3 - nejběžnější freony – CCl3F, (CClF2)2- další freony – CHI3 jodoform (žluté krystaly) jodoformová reakce

6 Důležité halogenderiváty Halogenethany – Halothan CF3-CHBrCl - anestetikum – Chlorethen (vinylchlorid) vyrábí se adicí chlorovodíku na acetylen surovina pro PVC Trichlorethen Tetrachlorethen – vynikající rozpouštědla Tetrafluorethen – surovina pro výrobu teflonu

7 Důležité halogenderiváty 2-chlor-1,3-butadien, chloropren – chlorprenový kaučuk (Neopren) – chemopren Chlorbenzen – výroba fenolu Benzylchlorid (C6H5)-CH2Cl – nerozpustný ve vodě – benzylační činidlo InsekticidyFungicidy


Stáhnout ppt "Názvosloví: tvoří se připojením předpony vytvořené z názvu halogenu k názvu příslušného uhlovodíku (fluormethan, brómethan, atd.) lokalizace všech atomů."

Podobné prezentace


Reklamy Google