Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 28. dubna 2015 Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů Mgr. Michael Maxa Česká obchodní inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 28. dubna 2015 Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů Mgr. Michael Maxa Česká obchodní inspekce."— Transkript prezentace:

1 Praha 28. dubna 2015 Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů Mgr. Michael Maxa Česká obchodní inspekce

2 Obsah  Právní úprava  Zákon o ochraně spotřebitele  Zákon o České obchodní inspekci, o odpadech a další právní předpisy  Meziroční srovnání výsledků kontrol výkupu odpadů 2011 – 2015*  Struktura porušení právních předpisů při kontrole výkupu odpadů 2011 – 2015*  Nejčastěji porušované právní normy při kontrole výkupu odpadů  Porovnání výsledků kontrol výkupu odpadů s průměrnými výsledky kontrol 28. dubna 2015Mgr. Michael Maxa

3 Česká obchodní inspekce Právní úprava  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel, v platném znění  § 3 – poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb  § 12 – informace o cenách  § 16 – vydání dokladu o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby  Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekce, v platném znění  § 2 – používání měřidel  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění  § 76a - plnění povinností týkajících se uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem a posledním prodejcem  Další právní předpisy 28. dubna 2015Mgr. Michael Maxa

4 Česká obchodní inspekce Zákon o ochraně spotřebitele  § 3 odst. 1 písm. a) prodávající je povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů  § 3 odst. 1 písm. c) prodávající je povinen prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu  § 3 odst. 2 prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají  § 12 odst. 1 prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem ES spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit  § 16 odst. 1 na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 28. dubna 2015 Mgr. Michael Maxa

5 Česká obchodní inspekce Zákon o České obchodní inspekci, o odpadech a další právní předpisy  § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ČOI kontroluje zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu  § 76a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ČOI kontroluje plnění povinností týkajících se uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem a posledním prodejcem; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění zpětného odběru  Další právní předpisy  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  …další… 28. dubna 2015 Mgr. Michael Maxa

6 Česká obchodní inspekce Meziroční srovnání výsledků kontrol výkupu odpadů 2011 – 2015* 28. dubna 2015 Mgr. Michael Maxa

7 Česká obchodní inspekce Struktura porušení právních předpisů při kontrole výkupu odpadů 2011 – 2015* 28. dubna 2015Mgr. Michael Maxa

8 Česká obchodní inspekce Nejčastěji porušované právní normy při kontrole výkupu odpadů  40,9 %porušování zásad poctivosti prodeje výrobků a poskytování služeb  23,0 % neplnění informačních povinností, konkrétně neposkytnutí informací o ceně  21,9 % použití měřidla, nesplňujícího požadavky zvláštních právních předpisů  7,0 %nevydání dokladu, respektive vydání dokladu bez požadovaných náležitostí  7,2 % jiné právní normy  5,1 % zákon o odpadech  2,1 % zákon o živnostenském podnikání, další 28. dubna 2015 Mgr. Michael Maxa

9 Česká obchodní inspekce Porovnání výsledků kontrol výkupu odpadů s průměrnými výsledky kontrol 28. dubna 2015Mgr. Michael Maxa Rokprůměrné % zjištění% zjištění "výkup odpadů"rozdíl 201133,2 %34,4 %1,2 % 201228,6 %31,6 %3,0 % 201335,5 %37,5 %2,0 % 201439,1 %38,6 %-0,5 % 2015*40,3 %32,0 %-8,3 % Průměr35,3 %34,8 %- 0,5 %

10 Česká obchodní inspekce Děkuji za pozornost! 28. dubna 2015Mgr. Michael Maxa


Stáhnout ppt "Praha 28. dubna 2015 Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů Mgr. Michael Maxa Česká obchodní inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google