Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK."— Transkript prezentace:

1 Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK

2 Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 53 a § 53a – Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku. § 612 - § 627 – Shoda s kupní smlouvou, záruka, zodpovědnost za vady. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 12 – Informace o ceně. § 13 a § 19 – Informace o reklamaci. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů § 5 – Povinnosti správce při ochraně osobních údajů. Podnikání v e-komerci Právní minimum

3 Od 1. ledna 2014 bude platný zcela nový občanský zákoník a tedy budeme na novém začátku!!! Podnikání v e-komerci Právní minimum

4 Moment uzavření kupní smlouvy na internetu V současné době existují dva právní výklady: Právní výklad APEK (agresivnější) Nabídku na uzavření kupní smlouvy odesílá kupující ve formě vyplněného nákupního košíku; kupní smlouva je uzavřena v momentě akceptace nabídky ze strany prodávajícího. Právní výklad spotřebitelských organizací (konzervativnější) Nabídkou na uzavření kupní smlouvy je samotné umístění zboží do internetového obchod; nakupující akceptuje nabídku odesláním nákupního košíku, smlouva je v tu chvíli uzavřená. Podnikání v e-komerci Právní minimum

5 Informační povinnost při prodeji zboží spotřebiteli V souladu s § 53 odst. 4) občanského zákoníku musí při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty předepsané informace. Tyto informace obvykle uvádí internetoví prodejci v „Obchodních podmínkách“ (název ovšem nehraje roli, jedná se o předání správných a kompletních informací…). Podnikání v e-komerci Právní minimum Příklad: obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo, sídlo, zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, kontaktní údaje, název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb, cena zboží nebo služeb, náklady na dodání, způsob platby, dodání nebo plnění, poučení o právu na odstoupení, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

6 Informační povinnost při prodeji zboží spotřebiteli Uvedené informace musí spotřebitel mít k dispozici ještě před uzavřením kupní smlouvy. Do informační povinnosti dále spadá dle § 53 odst. 6) občanského zákoníku informovat spotřebitele po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním písemně poskytnout ještě o dalších čtyřech bodech. I tyto čtyři body bývají obvykle součástí „Obchodních podmínek“ či e-mailu potvrzujících objednávku, případně jsou shodné s § 53 odst. 4. občanského zákoníku. Podnikání v e-komerci Právní minimum Příklad: obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, informace o službách po prodeji a o zárukách, podmínky pro zrušení smlouvy

7 Informační povinnost při prodeji zboží spotřebiteli Pro povinnost informovat spotřebitele, kteří nakupují na internetu, nejsou pouze zvláštní části legislativy. Stejně jako u kamenných obchodů musí e-shopy poskytovat předepsané údaje o záruce a reklamaci. Za základní prameny zde považujeme zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 13 a 19) a opět občanský zákoník (§ 612 – 627). Podnikání v e-komerci Právní minimum Příklad: informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, záruční lhůta 24 měsíců na spotřební zboží, informace o tzv. shodě s kupní smlouvou, řešení záručních oprav nebo místo a způsob reklamace písemné potvrzení o přijetí a obsah reklamace, lhůty pro vyřízení reklamace atd.

8 Odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku Institut odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, který umožňuje spotřebitelům občanský zákoník, je nejdiskutovanějším právním tématem v souvislosti s prodejem zboží po internetu. Jaké jsou nejdůležitější otázky, které s odstoupením od kupní smlouvy souvisí? Pro odstoupení není rozhodující moment vrácení zboží, ale moment doručení samotného aktu odstoupení (poštou, mailem, teoreticky telefonicky). Lhůta pro vrácení zboží není zatím spotřebiteli stanovena. Je povinen je vrátit na výzvu či lze upravit v obchodních podmínkách (doporučujeme lhůtu alespoň 10 dnů od odstoupení). Spotřebitel může odstoupit od smlouvy ještě před doručením zboží. Spotřebitel má nárok na vrácení „dopravného“, které zaplatil za dodání od prodávajícího. Spotřebitel nesmí být nijak sankcionován za odstoupení. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Podnikání v e-komerci Právní minimum

9 Co často OP (ne)obsahují? § 53 odst. 6) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Nejčastěji obchodníci chybují v informacích o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy; Řadu nepřesností lze nalézt také v poskytovaných informacích o zárukách. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli uvedené informace, činí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 celé 3 měsíce od převzetí plnění namísto 14 dnů! Podnikání v e-komerci Právní minimum

10 Nejčastější chyby v OP internetových obchodů Odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku Omezování spotřebitele v rozporu s platnou legislativou: „Obal zboží nesmí být poškozen“ – obal není součástí výrobku a proto jej může spotřebitel při otevření přiměřeně poškodit za účelem vyzkoušení zboží. „Zboží nesmí jevit známky použití“ – spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet, tedy zboží by nemělo jevit známky používání… „Odstoupení je platné, jestliže zákazník vrátí zboží do 14 dnů zpět“ – pro platnost odstoupení není klíčové, kdy je vráceno zboží, ale doručen akt odstoupení (dopis, e-mail, teoreticky telefonicky). Podnikání v e-komerci Právní minimum

11 Nejčastější chyby v OP internetových obchodů Reklamace a vše, co s nimi souvisí Omezování spotřebitele v rozporu s platnou legislativou: „Reklamované zboží musí být v originálním obalu“ – žádná taková povinnost spotřebitele neexistuje. „Při reklamaci musí zákazník předložit doklad o koupi zboží“ – spotřebitel musí pouze prokázat zakoupení zboží u konkrétního obchodníka (teoreticky i jen čestným prohlášením). „Pro reklamaci je zákazník povinen vyplnit náš formulář“ – stejně jako při odstoupení od smlouvy můžeme jakékoli vlastní formuláře pouze „doporučit“. Podnikání v e-komerci Právní minimum

12 Nejčastější chyby v OP internetových obchodů Závěr a doporučení V textech obchodních podmínek se držte co nejvíce platné legislativy. Při kontrolách ČOI je nejsnadnější „nachytat“ obchodníka na doplňujících textech nad rámec zákona. Vyhněte se uvádění jakýchkoli sankcí. Ty jsou prakticky vždy chybné. Jakékoli postupy, které Vám usnadní řešení reklamací či odstoupení od kupní smlouvy, uvádějte v OP jako „doporučení“. Nezapomeňte uvádět žádný z bodů § 53 odst. 4 a 6 občanského zákoníku, lhůta pro odstoupení do smlouvy se tím prodlouží až na 3 měsíce. Podnikání v e-komerci Právní minimum

13 Děkuji za pozornost Prostor pro Vaše otázky

14 Jan Vetyška Výkonný ředitel Kontaktní informace: tel.: +420 775 692 735 e-mail: jan.vetyska@apek.czjan.vetyska@apek.cz Asociace pro elektronickou komerci


Stáhnout ppt "Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google