Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk

2 JOSEF HOLEČEK (1853 – 1929) -s-s-s-spisovatel (regionálně zaměřen na jižní Čechy), představitel realismu, ruralismu a tzv. venkovské prózy, překladatel a novinář -n-n-n-narodil se ve Stožicích u Vodňan v selské rodině -v-v-v-vystudoval gymnázium v Táboře -p-p-p-pracoval v Záhřebu jako vychovatel, od r. 1875 byl dopisovatel Národních listů ve válce na Balkáně -v-v-v-velký zastánce Slovanů, r. 1887 navštívil Rusko -z-z-z-zemřel v Praze -d-d-d-dílo: NAŠI – 10dílná románová kronika (12 knih), obraz Písecka a Vodňanska, vesnický život ve Stožicích v 1. polovině 19. století

3 JAN HERBEN (1857 – 1936) -p-p-p-politik, novinář, spisovatel a historik -n-n-n-narodil se v Brumovicích u Hustopečí -v-v-v-vystudoval gymnázium v Brně, poté historii, češtinu a zeměpis na FF UK -r-r-r-r. 1886 založil časopis Čas (list realistů), v letech 1894 – 1906 ho dokonce vlastnil -z-z-z-za války byl členem Maffie -p-p-p-po válce byl senátorem a poslancem -z-z-z-zemřel v Praze -d-d-d-dílo: DO TŘETÍHO A ČTVRTÉHO POKOLENÍ – 2dílná románová kronika tří generací rodiny Hrabcovy (od doby Marie Terezie do pol. 19. stol.)

4 KAREL KLOSTERMANN (1848 – 1923) -č-č-č-českoněmecký spisovatel s regionálním zaměřením na oblast Šumavy -n-n-n-narodil se v rakouské obci Haag am Hausruck v rodině lékaře -s-s-s-studoval gymnázium v Písku a v Klatovech, studium medicíny ve Vídni nedokončil -2-2-2-2 roky působil jako soukromý vychovatel v Žamberku -p-p-p-pracoval jako učitel němčiny a francouzštiny v Plzni (měl ohromující jazykové nadání) -b-b-b-byl dvakrát ženatý -z-z-z-zemřel na rozedmu plic ve Štěkni -d-d-d-dílo: MLHY NA BLATECH – románová selská kronika, popisy šumavské přírody V RÁJI ŠUMAVSKÉM, ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT – romány o těžkostech selského života

5 IGNÁT HERRMANN (1854 – 1935) -s-s-s-spisovatel, humorista a redaktor, představitel městské prózy (žil v Praze) -n-n-n-narodil se v Horním Mlýně u Chotěboře -v-v-v-vyučil se kupeckým příručím -o-o-o-od r. 1873 byl zaměstnán v nakladatelství J. Otto a stal se novinářem (od r. 1885 byl redaktorem Národních listů), r. 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák -v-v-v-v průběhu 20. let se zapojil do kampaně proti budování zoologické zahrady v Praze -z-z-z-zemřel v Řevnici -d-d-d-dílo: U SNĚDENÉHO KRÁMU – sociální román, tragický příběh pražského kupce Martina Žemly OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA – humoristický román TCHÁN KONDELÍK A ZEŤ VEJVARA VDAVKY NANYNKY KULICHOVY

6 KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD (1860 – 1927) -p-p-p-prozaik, dramatik a novinář, představitel naturalismu -v-v-v-vlastním jménem Matěj Čapek -p-p-p-přídomek „Chod“ si osvojil, aby se nepletl s Karlem Čapkem; druhé jméno „Karel“ přijal po setkání s Josefem Václavem Sládkem, který mu jako lumírovec vytknul, že jméno Matěj je málo literární -n-n-n-narodil se v Domažlicích v rodině středoškolského profesora -a-a-a-absolvoval domažlické gymnázium, studia práv nedokončil a věnoval se žurnalistice -p-p-p-působil nejprve v Olomouci, pak až do konce života v Praze -p-p-p-pracoval jako redaktor v Národních listech a v Národní politice -z-z-z-zemřel v Praze

7 ČAPKOVO DÍLO KAŠPAR LÉN MSTITEL – psychologický román, příběh muže, který se rozhodne pomstít svůdci své milé tak, že při práci na jeho domě mu hodí na hlavu cihlu, hlavní hrdina pak zemře na chrlení krve (zřejmě tuberkulóza) při procesu, ve kterém mu však vraždu nelze dokázat TURBÍNA – příběh pražského průmyslníka Ullika, jeho bankrot a životní ztroskotání členů rodiny vlivem náhod ANTONÍN VONDREJC - román, dva díly, tragická životní historie nadaného básníka a redaktora, kterého zničí pudový vztah ke sklepnici Anně JINDROVÉ - román o mravní odpovědnosti válkou postiženého slepce k dítěti VILÉM ROZKOČ, ŘEŠANY - dvoudílná románová skladba z prostředí výtvarné bohémy, jejíž příslušník, proletářský sochař prožije po uměleckém neúspěchu světovou válku jako legionář a po návratu do vlasti se ve venkovském městě lidsky i umělecky obrodí láskou

8 JOSEF KAREL ŠLEJHAR (1864 – 1914) -český naturalistický spisovatel -narodil se ve Staré Pace v Podkrkonoší -vystudoval reálku v Pardubicích, pak studoval chemii na pražské technice v Praze, studia pro nemoc zanechal -pracoval jako technický úředník v cukrovaru, byl sedlákem na zděděném statku v Dolní Kalné -od roku 1901 byl až do své smrti učitelem na obchodních školách v Hradci Králové, Kolíně a od roku 1907 v Praze, kde nakonec zemřel -celý život měl existenční i rodinné problémy -dílo: KUŘE MELANCHOLIK - povídka o týraném dítěti-sirotkovi a jeho kuřeti, oba umírají UKOLÉBAVKA – o služce Frantině, která je po celý život týrána, okrádána a vyháněna a nakonec umírá na dlažbě VRAŽDĚNÍ – román bez jasné dějové linie, popisující život na vesnici, kde si lidé navzájem znepříjemňují život

9 ALOIS MRŠTÍK (1861 – 1925)  prozaik a dramatik  narodil se v Jimramově v rodině obuvníka  vystudoval učitelský ústav v Brně  postupně učil v několika jihomoravských obcích  přispíval do různých časopisů, např. do Lumíru a Světozoru  r. 1889 byl jmenovám správcem školy v Divákách u Hustopečí, kde žil až do smrti  stal se vyhlášeným včelařem  zemřel v Brně na následky tyfové epidemie  dílo: ROK NA VSI – románový cyklus ze Slovácka, život na vesnici v proměnách 4 ročních období, vykreslil svérázný život na moravské dědině v rámci církevního roku se všemi jeho zvyky, radostmi i strastmi

10 VILÉM MRŠTÍK (1863 – 1912)  prozaik, dramatik, literární kritik a překladatel  narodil se v Jimramově v rodině ševce  po nedokončeném studiu práv se plně věnoval literární a publicistické dráze  patřil k signatářům Manifestu České moderny  zařadil se k překladatelům a propagátorům ruského realismu, podobnou pozornost věnoval i francouzským realistům  přispíval do časopisů Rozhledy, Světozor, Lumír, Národní listy,…  trpěl záchvaty melancholie a stihomamem  zemřel v Divákách u Hustopečí (prořízl si hrdlo skalpelem, několikrát se bodl do srdce, umíral několik hodin)  dílo: POHÁDKA MÁJE – impresionisticky laděný román, příběh lásky vesnické dívky Helenky a pražského studenta Ríši SANTA LUCIA – tragický příběh mladého a chudého brněnského studenta v Praze

11 SPOLEČNÉ DÍLO BRATŘÍ MRŠTÍKŮ MARYŠA -v-v-v-vrchol českého realistického dramatu konce 19. století -r-r-r-realistická tragédie ze slovácké vesnice -d-d-d-drama řeší majetkové poměry a nerovný vztah muže a ženy -k-k-k-kritika poměrů na vesnici -M-M-M-Maryša, dcera sedláka Lízala, donucena k sňatku s vdovcem, mlynářem Vávrou, přestože miluje chudého Francka -m-m-m-manželství není šťastné a končí tragicky – Maryša Vávru otráví jedem v kávě -h-h-h-hra vznikla z podnětu, který Alois původně zamýšlel zpracovat románově, ale Vilém ho přemluvil k dramatu - zřejmě měl značný podíl i na konečné podobě dramatu -d-d-d-dodnes je součástí klasického repertoáru českých divadel

12 GABRIELA PREISSOVÁ (1862 – 1946) -d-d-d-dramatička a spisovatelka, dramaturgyně Národního divadla -n-n-n-narodila se v Kutné Hoře -d-d-d-dětství prožila na Moravském Slovácku -n-n-n-navštěvovala dívčí školu v Praze -r-r-r-r. 1880 se vdala do Hodonína -d-d-d-dva roky prožila na manželově statku v Korutanech (jižní Rakousko) -k-k-k-koncem století se přestěhovala do Prahy, kde žila 10 let -p-p-p-po ovdovění se znovu provdala, žila v Chorvatsku -z-z-z-za první světové války byla obžalována z velezrady (podpora ruských zajatců) -p-p-p-po válce žila v Praze, na letní měsíce jezdila do Chlumu u Třeboně -z-z-z-zemřela v Praze na rakovinu

13 DÍLO G. PREISSOVÉ Gazdina roba - tragický příběh švadleny Evy, která opustí muže a odejde s milencem za prací do Rakouska, když pochopí, že se kvůli ní milenec nerozvede, tak se utopí v Dunaji, zhudebněna J. B. Foersterem Její pastorkyňa - tragédie ze Slovácka, mladá žena čeká nemanželské dítě a její matka toto dítě zabije, aby se mohla nevlastní dcera výhodně vdát, zhudebněna L. Janáčkem

14 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hole%C4%8Dek http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hole%C4%8Dek  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann http://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-matej-capek-chod.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-matej-capek-chod.html  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-herben.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-herben.html  http://www.spisovatele.cz/alois-mrstik http://www.spisovatele.cz/alois-mrstik  http://www.spisovatele.cz/vilem-mrstik http://www.spisovatele.cz/vilem-mrstik  https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Karel_%C5%A0lejhar https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Karel_%C5%A0lejhar  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Herben https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Herben  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Mat%C4%9Bj_%C4%8Capek- Chod https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Mat%C4%9Bj_%C4%8Capek- Chod https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Mat%C4%9Bj_%C4%8Capek- Chod  https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Mr%C5%A1t%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Mr%C5%A1t%C3%ADk  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Mr%C5%A1t%C3%AD k https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Mr%C5%A1t%C3%AD k https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Mr%C5%A1t%C3%AD k


Stáhnout ppt "ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google