Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk

2 JOSEF HOLEČEK (1853 – 1929) -s-s-s-spisovatel (regionálně zaměřen na jižní Čechy), překladatel a novinář -n-n-n-narodil se ve Stožicích u Vodňan v selské rodině -v-v-v-vystudoval gymnázium v Táboře -p-p-p-pracoval v Záhřebu jako vychovatel, od r. 1875 byl dopisovatel Národních listů ve válce na Balkáně -v-v-v-velký zastánce Slovanů, r. 1887 navštívil Rusko -z-z-z-zemřel v Praze -d-d-d-dílo: NAŠI – 10dílná románová kronika, obraz Písecka a Vodňanska, vesnický život ve Stožicích v 1. polovině 19. století

3 JAN HERBEN (1857 – 1936) -p-p-p-politik, novinář, spisovatel a historik -n-n-n-narodil se v Brumovicích u Hustopečí -v-v-v-vystudoval gymnázium v Brně, poté historii, češtinu a zeměpis na FF UK -r-r-r-r. 1886 založil časopis Čas (list realistů), v letech 1894 – 1906 ho dokonce vlastnil -z-z-z-za války byl členem Maffie -p-p-p-po válce byl senátorem a poslancem -z-z-z-zemřel v Praze -d-d-d-dílo: DO TŘETÍHO A ČTVRTÉHO POKOLENÍ – 2dílná románová kronika tří generací rodiny Hrabcovy (od doby Marie Terezie do pol. 19. stol.)

4 JINDŘICH ŠIMON BAAR (1869 – 1925) -s-s-s-spisovatel a vlastenecký kněz -n-n-n-narodil se v Klenčí pod Čerchovem v selské rodině -s-s-s-studoval gymnázium v Domažlicích -c-c-c-chtěl nastoupit na FF UK, ale kvůli otcovým finančním potížím vysvěcen na kněze (vystudoval teologii) -p-p-p-působil jako kaplan na různých místech v Čechách (např. Přimda) -h-h-h-hlásil se ke Katolické moderně (požadovala reformu církve), proto mu dlouho nebyla přidělena vlastní fara -s-s-s-stal se členem Spolku českých spisovatelů Máj a předsedou Jednoty duchovenstva českého -d-d-d-dobrovolně odešel do penze -z-z-z-zbytek života strávil v rodném Klenčí, kde také zemřel

5 BAAROVO DÍLO Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy – historická románová trilogie z Chodska 40. let 19. století, v 1. díle domažlický pobyt B. Němcové Jan Cimbura – životopisný román, selský román z jihu Čech, idealizace českého sedláka Hanýžka a Martínek – pro děti Chodské povídky a pohádky

6 KAREL KLOSTERMANN (1848 – 1923) -č-č-č-českoněmecký spisovatel s regionálním zaměřením na oblast Šumavy -n-n-n-narodil se v rakouské obci Haag am Hausruck v rodině lékaře -s-s-s-studoval gymnázium v Písku a v Klatovech, studium medicíny ve Vídni nedokončil -p-p-p-pracoval jako učitel němčiny a francouzštiny v Plzni (měl ohromující jazykové nadání) -b-b-b-byl dvakrát ženatý -z-z-z-zemřel na rozedmu plic ve Štěkni -d-d-d-dílo: MLHY NA BLATECH – románová selská kronika, popisy šumavské přírody V RÁJI ŠUMAVSKÉM, ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT – o těžkostech selského života

7 IGNÁT HERRMANN (1854 – 1935) -s-s-s-spisovatel, humorista a redaktor, představitel městské prózy (žil v Praze) -n-n-n-narodil se v Horním Mlýně u Chotěboře -v-v-v-vyučil se kupeckým příručím -o-o-o-od r. 1873 byl zaměstnán v nakladatelství J. Otto a stal se novinářem (od r. 1885 byl redaktorem Národních listů), r. 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák -z-z-z-zemřel v Řevnici -d-d-d-dílo: U SNĚDENÉHO KRÁMU – sociální román, tragický příběh pražského kupce Martina Žemly OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA – humoristický román TCHÁN KONDELÍK A ZEŤ VEJVARA VDAVKY NANYNKY KULICHOVY

8 KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD (1860 – 1927) -s-s-s-spisovatel a novinář, představitel naturalismu, vlastním jménem Matěj Čapek -n-n-n-narodil se v Domažlicích v rodině středoškolského profesora -a-a-a-absolvoval domažlické gymnázium, studia práv nedokončil a věnoval se žurnalistice -p-p-p-působil nejprve v Olomouci, pak až do konce života v Praze -p-p-p-pracoval jako redaktor v Národních listech a v Národní politice -z-z-z-zemřel v Praze -d-d-d-dílo: KAŠPAR LÉN MSTITEL – psychologický román, příběh zedníka, který se stal vrahem TURBÍNA – příběh pražského průmyslníka Ullika, jeho bankrot a životní ztroskotání členů rodiny vlivem náhod

9 ALOIS (1861 – 1925) A VILÉM (1863 – 1912) MRŠTÍKOVI

10 ŽIVOT A DÍLO A. MRŠTÍKA pppprozaik a dramatik nnnnarodil se v Jimramově vvvvystudoval učitelský ústav v Brně ppppostupně učil v několika jihomoravských obcích ppppřispíval do různých časopisů, např. do Lumíru a Světozoru rrrr. 1889 byl jmenovám správcem školy v Divákách u Hustopečí, kde žil až do smrti zzzzemřel v Brně na následky tyfové epidemie ddddílo: ROK NA VSI – románový cyklus ze Slovácka, život na vesnici v proměnách 4 ročních období

11 ŽIVOT A DÍLO V. MRŠTÍKA pppprozaik, dramatik a překladatel nnnnarodil se v Jimramově ppppo nedokončeném studiu práv se plně věnoval literární a publicistické dráze ppppatřil k signatářům Manifestu České moderny ppppřispíval do časopisů Rozhledy, Světozor, Lumír, Národní listy,… ttttrpěl záchvaty melancholie a stihomamem zzzzemřel v Divákách u Hustopečí (prořízl si hrdlo skalpelem, několikrát se bodl do srdce, umíral několik hodin) ddddílo: POHÁDKA MÁJE – impresionisticky laděný román, příběh lásky vesnické dívky Helenky a pražského studenta Ríši SANTA LUCIA – tragický příběh mladého brněnského studenta v Praze

12 SPOLEČNÉ DÍLO BRATŘÍ MRŠTÍKŮ MARYŠA -r-r-r-realistická tragédie ze slovácké vesnice -d-d-d-drama řeší majetkové poměry a nerovný vztah muže a ženy -k-k-k-kritika poměrů na vesnici -M-M-M-Maryša, dcera sedláka Lízala, donucena k sňatku s vdovcem, mlynářem Vávrou, přestože miluje chudého Francka -m-m-m-manželství není šťastné a končí tragicky – Maryša Vávru otráví jedem v kávě -n-n-n-námět je od Aloise, hru zpracoval Vilém

13 GABRIELA PREISSOVÁ (1862 – 1946) -a-a-a-autorka povídek a divadelních her, dramaturgyně Národního divadla -n-n-n-narodila se v Kutné Hoře -d-d-d-dětství prožila na Moravském Slovácku -n-n-n-navštěvovala dívčí školu v Praze -r-r-r-r. 1880 se vdala do Hodonína -d-d-d-dva roky prožila na manželově statku v Korutanech (jižní Rakousko) -k-k-k-koncem století se přestěhovala do Prahy, kde žila 10 let -p-p-p-po ovdovění se znovu provdala, žila v Chorvatsku -z-z-z-za první světové války byla obžalována z velezrady (podpora ruských zajatců) -p-p-p-po válce až do smrti (zemřela na rakovinu) žila v Praze

14 DÍLO G. PREISSOVÉ Gazdina roba - tragický příběh švadleny Evy, která opustí muže a odejde s milencem za prací do Rakouska, když pochopí, že se kvůli ní milenec nerozvede, tak se utopí v Dunaji, zhudebněna J. B. Foersterem Její pastorkyňa - tragédie ze Slovácka, mladá žena čeká nemanželské dítě a její matka toto dítě zabije, aby se mohla nevlastní dcera výhodně vdát, zhudebněna L. Janáčkem JOSEF KAREL ŠLEJHAR (1864 – 1914) – naturalistický prozaik

15 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hole%C4%8Dek http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hole%C4%8Dek  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0imo n_Baar http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0imo n_Baar http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0imo n_Baar  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann http://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-matej-capek- chod.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-matej-capek- chod.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-matej-capek- chod.html  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-herben.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-herben.html  http://www.spisovatele.cz/alois-mrstik http://www.spisovatele.cz/alois-mrstik  http://www.spisovatele.cz/vilem-mrstik http://www.spisovatele.cz/vilem-mrstik


Stáhnout ppt "ČESKÁ VENKOVSKÁ PRÓZA REGIONÁLNÍ AUTOŘI MĚSTSKÁ PRÓZA NATURALISMUS REALISTICKÉ DRAMA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google