Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákazová situace v ČR a Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákazová situace v ČR a Evropě"— Transkript prezentace:

1 Nákazová situace v ČR a Evropě
MVDr. Martin Beňka, Státní veterinární správa AVL ČR, Hradec Králové

2 Populace zvířat a počty hospodářství v České republice (30.4.2013)
Skot Ovce Kozy Prasata Koně Počet zvířat 35 738 87 439 Počet hospodářství 20 414 15 256 6 126 3 153 14 532 Nosnice Brojeři Krůty Husy Kachny Počet zvířat Počet hospodářství 67 320 59 32 110

3 Přehled posledních výskytů nebezpečných nákaz na území ČR
Nákaza SLAK Mor skotu Plicní nákaza skotu TBC skotu Brucelóza skotu Leukóza skotu BSE KHO Rok 1975 1881 1902 1967 1964 1996 2009 Nákaza Mor malých přežvýkavců Neštovice malých přežvýkavců Vezikulární stomatitida Lumpy skin disease ND u drůbeže AI u drůbeže Rok nikdy 1950 2007 2009 Nákaza Aujeszkyho choroba prasat Vezikulární choroba prasat KMP u domácích prasat KMP u divočáků AMP Encefalomielitidaa enteritida prasat Vzteklina Rok 1988 nikdy 1997 1999 1973 2002

4 ČR – prostá následujících nákaz:
Brucelóza skotu (2004 – EU) Tuberkulóza skotu (2004 – EU) Enzootická leukóza skotu (2004 – EU) SLAK (OIE) Aujeszkyho choroba prasat (2004 – EU) Vzteklina (2004 – OIE) Africký mor koní nikdy (2013 – OIE)

5 Vyšetřování skotu v ČR - 2012
Brucelóza (B. abortus) ( vyšetření) Leukóza skotu ( vyšetření) TBC (6 560 tuberkulinací) Q horečka (4 456 vyšetření) BSE ( vyšetření) KHO (946 vyšetření) Schmallenberg virus (3 podezření) IBR BVD Trichomonas foetus Campylobacter foetus

6 Vyšetřování ovcí a koz v ČR - 2012
Brucelóza (B. melitensis) ( vyšetření) Infekční epididymitida beranů (B. ovis) ( vyšetření) TBC koz (2 084 vyšetření) Artritida a encefalitida koz (3 095 vyšetření) Maedi – Visna ( vyšetření) TSE (1 767 vyšetření) Genotypizace (4 457 vyšetření) Q horečka (39 vyšetření) KHO (211 vyšetření) Schmallenberg virus (6 podezření)

7 Vyšetřování prasat v ČR - 2012
Brucelóza (B. suis) ( vyšetření) Vezikulární choroba prasat (5 569 vyšetření) Aujeszkyho choroba prasat ( vyšetření) KMP (6 407 vyšetření) Trichinelóza

8 Vyšetřování drůbeže v ČR
Pseudomor drůbeže (Newcastle disease) Salmonella Ptačí chřipka (Avian Influenza)

9 Aktuální nákazy skotu v ČR
Infekční bovinní rinotracheitida IBR/IPV Paratuberkulóza Q horečka Schmallenberg virus BSE Katarální horečka ovcí - bluetongue Význam ozdravování: Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin Zlepšení ekonomiky chovu Umožnění obchodovatelnosti

10 Infekční bovinní rinotracheitida IBR/IPV

11 IBR Infekční bovinní rhinotracheitida
IBR - Infekční bovinní rinotracheitida Legenda: – prosté IBR – schválený program ozdravování – dobrovolné programy – neznámá nákazová situace

12 % prostých/ozdravených nárůst v % od předchozího
IBR - Infekční bovinní rinotracheitida % prostých/ozdravených hospodářství v ČR nárůst v % od předchozího 19,02 - 29,82 10,80 47,99 18,17 57,32 9,33 59,90 2,58 62,71 2,81 64,98 2,27 69,75 4,77

13 % prostých/ozdravených
IBR - Infekční bovinní rinotracheitida – k Kraj % prostých/ozdravených hospodářství Praha 100 Královéhradecký 65,91 Středočeský 61,37 Pardubický 59,94 Jihočeský 71,72 Vysočina 87,46 Plzeňský 87,16 Jihomoravský 48,34 Karlovarský 87,4 Olomoucký 55,77 Ústecký 61,89 Zlínský 70,14 Liberecký 65,77 Moravskoslezský 64,68

14 IBR - Infekční bovinní rinotracheitida
Národní ozdravovací program je v závěrečné fázi Ke konec příspěvku státu na ozdravování Aktuální situace: k bylo evidováno pozitivních zvířat na 411 hospodářství; konec připouštění sérologicky pozitivního (infikovaného) skotu k datu Na 101 hospodářstvích byla na základě žádosti chovatele udělaná výjimka – chovatel musí podávat čtvrtletní hlášení na KVS!

15 IBR - Infekční bovinní rinotracheitida
Od okamžiku, kdy v kraji poklesne počet ozdravovaných hospodářství pod 2% (hospodářství se zvířaty v reprodukci), ukončí se v daném kraji NOP od IBR. Chovatelé, kteří nestihnou dokončit ozdravování do konce roku 2013 (včetně dvou závěrečných vyšetření): písemně požádají ve 3. čtvrtletí 2012 místně příslušnou KVS o prodloužení programu – definitivní stanovisko vydá SVS; ozdravování bude dokončeno formou individuálních MVO.

16 IBR - Infekční bovinní rinotracheitida
Ozdravování formou MVO: Chovatel bude čtvrtletně hlásit KVS minimálně: Postup eliminace pozitivních zvířat; Postup a výsledky vakcinace; Výsledky namátkových sérologických vyšetření; Všechna přemístění skotu do stáda a ze stáda; Hospodářství v nichž budou stanovena MVO budou čtvrtletně kontrolována příslušnou KVS.

17 Paratuberkulóza

18 Paratuberkulóza Stanovisko Evropské komise (EK):
paratuberkulóza není nákazou, která by chovatelům způsobovala velké ekonomické ztráty; paratuberkulóza není zoonózou; paratuberkulóza nebyla zařazena do přílohy směrnice Rady 64/432 což znamená, že EK: - nebude schvalovat na paratuberkulózu ozdravovací plány ani na ně přispívat; - nebude vyhlašovat území prostá nákazy.

19 Paratuberkulóza – doporučení
Okamžité vyřazování klinicky nemocných zvířat; Sledování nálezů na střevech u porážených starých krav; Telata určená k dalšímu reprodukčnímu využití bezprostředně po porodu přemístit mimo stáj matek a napájet mlezivem od zdravé matky nebo převařeným mlékem nebo mléčnými náhražkami; Asanace pastvin a prostředí v němž pobývala infikovaná zvířata.

20 Paratuberkulóza 2012 2013 v roce 2012 – 3 případy (KVSH, KVSC a KVSU)
v roce 2013 (do konce května) – 2 případy (KVSJ a KVSP) 2012 2013

21 Schmallenberg virus

22 Schmallenberg virus Začátkem listopadu 2011 byl diagnostikován první případ u skotu v Německu; U postižených dojnic jsou tyto symptomy: horečka (> 40 °C), zhoršení celkového zdravotního stavu, nechutenství a snížená produkce mléka (až o 50 %), průjem. Symptomy vymizí po několika dnech; U postižených gravidních ovcí a skotu jsou pozorovány porody mrtvě rozených mláďat s kongenitálními malformacemi jako skolióza, hydroencephalus, retrognathia a arthtogryposis; Jedná se o nákazu přenosnou vektory stejně jako je bluetongue (tiplíky rodu Culicoides).

23 Schmallenberg virus

24 Schmallenberg virus OIE, EK a EFSA – nejedná se o nákazu povinnou hlášení a není důvod na žádná omezení. Maso ani mléko z infikovaných zvířat nejsou nebezpečné. Omezení obchodu: – v rámci EU nejsou uplatňována žádná omezení.

25 Schmallenberg virus Třetí země, která uplatňují restrikce při obchodu zejména s plemenným materiálem: Alžírsko, Argentina, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Kanada, Čína, Kolumbie, Kostarika, Egypt, Ekvádor, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Korea, Kuvajt, Libanon, Maroko, Mexiko, Omán, Peru, Ruská federace, Saudská Arábie, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Uruguay, USA Rusko a Kazachstán – aktuálně stále platí zákaz vývozu z ČR kvůli KHO (bluetongue). USA a Kanada – dodatečné testy na sperma odebrané po ; Libanon a Jordánsko – povolení vývozu jatečného skotu (???).

26 Schmallenberg virus – monitoring v ČR
Od února 2012 zaveden pasivní monitoring u dojnic s poklesem dojivosti a zvýšenou teplotou a u malformovaných mláďat; Od ledna 2013 monitoring rozšířen o aktivní monitoring plemenných býků v inseminačních stanicích.

27 Schmallenberg virus – monitoring v ČR
v roce 2012 – 5 pozitivních malformovaných jehňat na 4 hospodářstvích (Jihočeský, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina); v roce 2013 (do ): pasivní monitoring – 19 pozitivních – 11 pozitivních malformovaných telat na 10 hospodářstvích (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj); – 7 pozitivních malformovaných jehňat na 5 hospodářstvích (Karlovarský, Pardubický, Jihomoravský kraj a Vysočina) – 1 pozitivní malformované kůzle (Kraj Vysočina) aktivní monitoring – 397 býků – 294 sérologický pozitivních býků (žádný virologicky pozit.)

28 Schmallenberg virus - pasivní monitoring

29 Schmallenberg virus - pasivní monitoring v EU

30 BSE

31 BSE od konec vyšetřování zdravého skotu na jatkách původem z ČR a EU (kromě RO, HR a BG); od snížení věkové hranice uhynulého skotu ze 48 měsíců na 24 měsíců a stejně tak i nutně poraženého a přeřazeného skotu; poslední pozitivní případ byl v květnu 2009 (celkem 30 pozitivních případů); z pohledu OIE je ČR země s kontrolovaným rizikem a to i po zrušení testování jatečného skotu.

32 BSE

33 Katarální horečka ovcí (KHO) bluetongue

34 Katarální horečka ovcí – bluetongue
září 2009 – poslední pozitivní případ (celkem 14); – konec povinné vakcinace na území ČR; od – lze ČR považovat za úředně prostou katarální horečky ovcí, jelikož uplynulo 24 měsíců od vakcinace a více než 24 měsíců od posledního pozitivního případu nákazy; od – zahájení sérologického monitoringu skotu a entomologického monitoringu.

35 Katarální horečka ovcí - bluetongue

36 Nákazová situace v Evropě

37 Brucelóza skotu (B. abortus)
2013

38 Tuberkulóza skotu (M. bovis)
2013

39 Enzootická bovinní leukóza
2013

40 Slintavka a Kulhavka (slak)

41 Ptačí chřipka (aviární influenza) – lpai

42 Pseudomor drůbeže (newcastle disease)

43 Vzteklina 2013

44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nákazová situace v ČR a Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google