Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N ÁKAZOVÁ SITUACE V ČR A E VROPĚ MVDr. Martin Beňka, Státní veterinární správa AVL ČR, 11. 6. 2013 Hradec Králové 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N ÁKAZOVÁ SITUACE V ČR A E VROPĚ MVDr. Martin Beňka, Státní veterinární správa AVL ČR, 11. 6. 2013 Hradec Králové 1."— Transkript prezentace:

1 N ÁKAZOVÁ SITUACE V ČR A E VROPĚ MVDr. Martin Beňka, Státní veterinární správa AVL ČR, 11. 6. 2013 Hradec Králové 1

2 P OPULACE ZVÍŘAT A POČTY HOSPODÁŘSTVÍ V Č ESKÉ REPUBLICE (30.4.2013) SkotOvceKozyPrasataKoně Počet zvířat1 411 760266 08835 7381 927 84687 439 Počet hospodářství20 41415 2566 1263 15314 532 NosniceBrojeřiKrůtyHusyKachny Počet zvířat5 693 134132 446 600824 000154 0007 025 000 Počet hospodářství673205932110

3 Přehled posledních výskytů nebezpečných nákaz na území ČR Nákaza SLAKMor skotu Plicní nákaza skotu TBC skotu Brucelóza skotu Leukóza skotu BSEKHO Rok 1975188119021967196419962009 Nákaza Mor malých přežvýkavců Neštovice malých přežvýkavců Vezikulární stomatitida Lumpy skin disease ND u drůbeže AI u drůbeže Rok nikdy1950nikdy 20072009 Nákaza Aujeszkyho choroba prasat Vezikulární choroba prasat KMP u domácích prasat KMP u divočáků AMP Encefalomielitida a enteritida prasat Vzteklina Rok 1988nikdy19971999nikdy19732002

4 ČR – PROSTÁ NÁSLEDUJÍCÍCH NÁKAZ : Brucelóza skotu 1964 (2004 – EU) Tuberkulóza skotu 1967 (2004 – EU) Enzootická leukóza skotu 1996 (2004 – EU) SLAK 1975 (OIE) Aujeszkyho choroba prasat 1988 (2004 – EU) Vzteklina 2002 (2004 – OIE) Africký mor koní nikdy (2013 – OIE)

5 V YŠETŘOVÁNÍ SKOTU V ČR - 2012 Brucelóza (B. abortus) (559 977 vyšetření) Leukóza skotu (70 477 vyšetření) TBC (6 560 tuberkulinací) Q horečka (4 456 vyšetření) BSE (54 794 vyšetření) KHO (946 vyšetření) Schmallenberg virus (3 podezření) IBR BVD Trichomonas foetus Campylobacter foetus

6 V YŠETŘOVÁNÍ OVCÍ A KOZ V ČR - 2012 Brucelóza (B. melitensis) (19 751 vyšetření) Infekční epididymitida beranů (B. ovis) (13 303 vyšetření) TBC koz (2 084 vyšetření) Artritida a encefalitida koz (3 095 vyšetření) Maedi – Visna (11 345 vyšetření) TSE (1 767 vyšetření) Genotypizace (4 457 vyšetření) Q horečka (39 vyšetření) KHO (211 vyšetření) Schmallenberg virus (6 podezření)

7 V YŠETŘOVÁNÍ PRASAT V ČR - 2012 Brucelóza (B. suis) (51 308 vyšetření) Vezikulární choroba prasat (5 569 vyšetření) Aujeszkyho choroba prasat (51 304 vyšetření) KMP (6 407 vyšetření) Trichinelóza

8 V YŠETŘOVÁNÍ DRŮBEŽE V ČR Pseudomor drůbeže (Newcastle disease) Salmonella Ptačí chřipka (Avian Influenza)

9 A KTUÁLNÍ NÁKAZY SKOTU V ČR  Infekční bovinní rinotracheitida IBR/IPV  Paratuberkulóza  Q horečka  Schmallenberg virus  BSE  Katarální horečka ovcí - bluetongue Význam ozdravování:  Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin  Zlepšení ekonomiky chovu  Umožnění obchodovatelnosti

10 Infekční bovinní rinotracheitida IBR/IPV

11 IBR I NFEKČNÍ BOVINNÍ RHINOTRACHEITIDA Legenda: – prosté IBR – schválený program ozdravování – dobrovolné programy – neznámá nákazová situace IBR - I NFEKČNÍ BOVINNÍ RINOTRACHEITIDA 11

12 12 % prostých/ozdravených hospodářství v ČR nárůst v % od předchozího 31. 12. 200519,02- 31. 12. 200629,8210,80 31. 12. 200747,9918,17 31. 12. 200857,329,33 31. 12. 200959,902,58 31. 12. 201062,712,81 31. 12. 201164,982,27 31. 12. 201269,754,77 IBR - I NFEKČNÍ BOVINNÍ RINOTRACHEITIDA

13 13 Kraj % prostých/ozdravených hospodářství Kraj % prostých/ozdravených hospodářství Praha100Královéhradecký65,91 Středočeský61,37Pardubický59,94 Jihočeský71,72Vysočina87,46 Plzeňský87,16Jihomoravský48,34 Karlovarský87,4Olomoucký55,77 Ústecký61,89Zlínský70,14 Liberecký65,77Moravskoslezský64,68 IBR - I NFEKČNÍ BOVINNÍ RINOTRACHEITIDA – K 31.12.2012

14 IBR - I NFEKČNÍ BOVINNÍ RINOTRACHEITIDA Národní ozdravovací program je v závěrečné fázi Ke 31. 12. 2013 - konec příspěvku státu na ozdravování Aktuální situace:  k 31.12.2012 bylo evidováno 10 907 pozitivních zvířat na 411 hospodářství;  konec připouštění sérologicky pozitivního (infikovaného) skotu k datu 30. 9. 2012. Na 101 hospodářstvích byla na základě žádosti chovatele udělaná výjimka – chovatel musí podávat čtvrtletní hlášení na KVS! 14

15 IBR - I NFEKČNÍ BOVINNÍ RINOTRACHEITIDA Od okamžiku, kdy v kraji poklesne počet ozdravovaných hospodářství pod 2% (hospodářství se zvířaty v reprodukci), ukončí se v daném kraji NOP od IBR. Chovatelé, kteří nestihnou dokončit ozdravování do konce roku 2013 (včetně dvou závěrečných vyšetření):  písemně požádají ve 3. čtvrtletí 2012 místně příslušnou KVS o prodloužení programu – definitivní stanovisko vydá SVS;  ozdravování bude dokončeno formou individuálních MVO. 15

16 IBR - I NFEKČNÍ BOVINNÍ RINOTRACHEITIDA Ozdravování formou MVO:  Chovatel bude čtvrtletně hlásit KVS minimálně: 1. Postup eliminace pozitivních zvířat; 2. Postup a výsledky vakcinace; 3. Výsledky namátkových sérologických vyšetření; 4. Všechna přemístění skotu do stáda a ze stáda; Hospodářství v nichž budou stanovena MVO budou čtvrtletně kontrolována příslušnou KVS. 16

17 Paratuberkulóza 17

18 P ARATUBERKULÓZA Stanovisko Evropské komise (EK):  paratuberkulóza není nákazou, která by chovatelům způsobovala velké ekonomické ztráty;  paratuberkulóza není zoonózou;  paratuberkulóza nebyla zařazena do přílohy směrnice Rady 64/432 což znamená, že EK: - nebude schvalovat na paratuberkulózu ozdravovací plány ani na ně přispívat; - nebude vyhlašovat území prostá nákazy. 18

19 P ARATUBERKULÓZA – DOPORUČENÍ  Okamžité vyřazování klinicky nemocných zvířat;  Sledování nálezů na střevech u porážených starých krav;  Telata určená k dalšímu reprodukčnímu využití bezprostředně po porodu přemístit mimo stáj matek a napájet mlezivem od zdravé matky nebo převařeným mlékem nebo mléčnými náhražkami;  Asanace pastvin a prostředí v němž pobývala infikovaná zvířata. 19

20 P ARATUBERKULÓZA  v roce 2012 – 3 případy (KVSH, KVSC a KVSU)  v roce 2013 (do konce května) – 2 případy (KVSJ a KVSP) 2012 2013 20

21 Schmallenberg virus 21

22 S CHMALLENBERG VIRUS  Začátkem listopadu 2011 byl diagnostikován první případ u skotu v Německu;  U postižených dojnic jsou tyto symptomy: horečka (> 40 °C), zhoršení celkového zdravotního stavu, nechutenství a snížená produkce mléka (až o 50 %), průjem. Symptomy vymizí po několika dnech;  U postižených gravidních ovcí a skotu jsou pozorovány porody mrtvě rozených mláďat s kongenitálními malformacemi jako skolióza, hydroencephalus, retrognathia a arthtogryposis;  Jedná se o nákazu přenosnou vektory stejně jako je bluetongue (tiplíky rodu Culicoides). 22

23 S CHMALLENBERG VIRUS 23

24 S CHMALLENBERG VIRUS  OIE, EK a EFSA – nejedná se o nákazu povinnou hlášení a není důvod na žádná omezení. Maso ani mléko z infikovaných zvířat nejsou nebezpečné.  Omezení obchodu: – v rámci EU nejsou uplatňována žádná omezení. 24

25 S CHMALLENBERG VIRUS  Třetí země, která uplatňují restrikce při obchodu zejména s plemenným materiálem:  Alžírsko, Argentina, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Kanada, Čína, Kolumbie, Kostarika, Egypt, Ekvádor, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Korea, Kuvajt, Libanon, Maroko, Mexiko, Omán, Peru, Ruská federace, Saudská Arábie, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Uruguay, USA  Rusko a Kazachstán – aktuálně stále platí zákaz vývozu z ČR kvůli KHO (bluetongue).  USA a Kanada – dodatečné testy na sperma odebrané po 1.7.2011;  Libanon a Jordánsko – povolení vývozu jatečného skotu (???). 25

26 S CHMALLENBERG VIRUS – monitoring v ČR  Od února 2012 zaveden pasivní monitoring u dojnic s poklesem dojivosti a zvýšenou teplotou a u malformovaných mláďat;  Od ledna 2013 monitoring rozšířen o aktivní monitoring plemenných býků v inseminačních stanicích. 26

27 S CHMALLENBERG VIRUS – monitoring v ČR  v roce 2012 – 5 pozitivních malformovaných jehňat na 4 hospodářstvích (Jihočeský, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina);  v roce 2013 (do 31. 5.): pasivní monitoring – 19 pozitivních – 11 pozitivních malformovaných telat na 10 hospodářstvích (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj); – 7 pozitivních malformovaných jehňat na 5 hospodářstvích (Karlovarský, Pardubický, Jihomoravský kraj a Vysočina) – 1 pozitivní malformované kůzle (Kraj Vysočina) aktivní monitoring – 397 býků – 294 sérologický pozitivních býků (žádný virologicky pozit.) 27

28 S CHMALLENBERG VIRUS - pasivní monitoring 2012 2013 28

29 S CHMALLENBERG VIRUS - pasivní monitoring v EU 29

30 BSE 30

31 BSE  od 1.7.2013 konec vyšetřování zdravého skotu na jatkách původem z ČR a EU (kromě RO, HR a BG);  od 1.7.2013 snížení věkové hranice uhynulého skotu ze 48 měsíců na 24 měsíců a stejně tak i nutně poraženého a přeřazeného skotu;  poslední pozitivní případ byl v květnu 2009 (celkem 30 pozitivních případů);  z pohledu OIE je ČR země s kontrolovaným rizikem a to i po zrušení testování jatečného skotu. 31

32 BSE 2012 2013 32

33 Katarální horečka ovcí (KHO) bluetongue 33

34 K ATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ – BLUETONGUE  září 2009 – poslední pozitivní případ (celkem 14);  28.4.2011 – konec povinné vakcinace na území ČR;  od 29.4.2013 – lze ČR považovat za úředně prostou katarální horečky ovcí, jelikož uplynulo 24 měsíců od vakcinace a více než 24 měsíců od posledního pozitivního případu nákazy;  od 1.5.2013 – zahájení sérologického monitoringu skotu a entomologického monitoringu. 34

35 K ATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ - BLUETONGUE 2012 2013 35

36 Nákazová situace v Evropě 36

37 B RUCELÓZA SKOTU (B. abortus) 2013 37

38 T UBERKULÓZA SKOTU (M. bovis) 2013 38

39 E NZOOTICKÁ BOVINNÍ LEUKÓZA 2013 39

40 S LINTAVKA A K ULHAVKA ( SLAK ) 2012 2013 40

41 P TAČÍ CHŘIPKA ( AVIÁRNÍ INFLUENZA ) – LPAI 2012 2013 41

42 P SEUDOMOR DRŮBEŽE ( NEWCASTLE DISEASE ) 2012 2013 42

43 V ZTEKLINA 2013 43

44 Děkuji za pozornost 44


Stáhnout ppt "N ÁKAZOVÁ SITUACE V ČR A E VROPĚ MVDr. Martin Beňka, Státní veterinární správa AVL ČR, 11. 6. 2013 Hradec Králové 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google