Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE FYZIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE FYZIKY"— Transkript prezentace:

1 POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE FYZIKY
ZDENĚK PUCHOLT Katedra experimentální fyziky Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého 17. listopadu 1192/12, Olomouc

2 Obsah prezentace… Rešerše literatury Pilotní výzkum na GHO & SGO
Zařazení a aplikace simulací, jejich klasifikace Vybrané studované články Pilotní výzkum na GHO & SGO Popis, průběh a sledované parametry Konkrétní případ #1 Konkrétní případ #2 Zhodnocení, plány do budoucna Implementace hry GRAPHysics Popis, charakteristika Plánovaný vývoj

3 Zařazení simulací… REÁLNÝ EXPERIMENT VZDÁLENÝ EXPERIMENT MODELOVÁNÍ
SIMULACE MODELOVÁNÍ

4 SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Aplikace simulací (podle rešerše)... POČÍTAČOVÉ SIMULACE ŠKOLSTVÍ → POŽADAVEK NA ÚROVEŇ → PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮMYSL PŘÍPRAVA → PRŮPRAVA

5 Vzrůstající náročnost (implementace, cena)
Klasifikace simulací (podle rešerše)... Vzrůstající náročnost (implementace, cena) “KLASICKÉ SIMULACE“ standardní vizuálně interaktivní prostředí pro komunikaci s uživatelem pomocí běžných počítačových periferií “HAPTICKÉ SIMULACE“ vizuálně interaktivní prostředí pro komunikaci s uživatelem pomocí haptických prvků “VYSOCE INTERAKTIVNÍ SIMULACE“ vysoce vizuálně interaktivní prostředí pro komunikaci s uživatelem pomocí haptických a interaktivních prvků “VIRTUÁLNÍ SVĚT 3D“ vysoce vizuálně interaktivní a sociální prostředí pro komunikaci s uživateli pomocí haptických a interaktivních (2D, 3D) prvků

6 Vzrůstající náročnost (implementace, cena)
Klasifikace simulací (podle rešerše)... Vzrůstající náročnost (implementace, cena) “KLASICKÉ SIMULACE“ standardní vizuálně interaktivní prostředí pro komunikaci s uživatelem pomocí běžných počítačových periferií “HAPTICKÉ SIMULACE“ vizuálně interaktivní prostředí pro komunikaci s uživatelem pomocí haptických prvků “VYSOCE INTERAKTIVNÍ SIMULACE“ vysoce vizuálně interaktivní prostředí pro komunikaci s uživatelem pomocí haptických a interaktivních prvků “VIRTUÁLNÍ SVĚT 3-D“ vysoce vizuálně interaktivní a sociální prostředí pro komunikaci s uživateli pomocí haptických a interaktivních (2D, 3D) prvků

7 Vybrané studované články (1)…
GRABOWSKI, Andrzej a Jaros law JANKOWSKI. Virtual Reality-based pilot training for underground coal miners. Safety Science [online]. 2015, vol. 72, s. 310–314. DOI: /j.ssci BANJANIN, Nikolina, Nikola BANJANIN, Ivan DIMITRIJEVIC a Igor PANTIC. Relationship between internet use and depression: Focus on physiological mood oscillations, social networking and online addictive behavior. Computers in Human Behavior [online]. 2015, vol. 43, s. 308–312. DOI: /j.chb HURKALA, J, M GALL, R KUTNER a M MACIEJCZYK. Real- time numerical simulation of the Carnot cycle. European Journal of Physics [online]. 2005, vol. 26, issue 5, s. 673–680 [cit ]. DOI: / /26/5/001

8 Vybrané studované články (2)…
YALCINALP, Serpil, Nurcan SEN, Gamze KOCER a Fatih KOROGLU. Higher Education Student’s Behaviors as Avatars in a Web based Course in Second Life. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012, vol. 46, s. 4534– DOI: /j.sbspro BOULOS, Maged N. Kamel, Lee HETHERINGTON a Steve WHEELER. Second Life: an overview of the potential of 3-D virtual worlds in medical and health education. Health Information and Libraries Journal. 2007, vol. 24, issue 4, s. 233–245. DOI: /j x BAKER, Suzanne C., Ryan K. WENTZ a Madison M. WOODS. Using Virtual Worlds in Education: Second Life as an Educational Tool. Teaching of Psychology , vol. 36, issue 1, s. 59–64. DOI: /

9 Pilotní výzkum na GHO & SGO
trvání výzkumu: 2014 – dosud různé způsoby začlenění simulací do výuky využití simulací projektu PhET (PHysics Education Technology), University of Colorado-Boulder, USA URL: hledání významných parametrů, které mohou ovlivňovat efektivnost počítačových simulací stanovování alternativních hypotéz → hledání přítomnosti významných statistických rozdílů eliminace faktorů negativně ovlivňujících průběh výzkumu

10 Případ #1 Téma Pohyby v tíhovém poli Země („vrhy“)
Doba konání – Účastníci 1 třída, 2. roč./IV, všeobecné zaměření Východisko Nové téma, před začátkem absolvování pre-testu, po dokončení post-test Časová dotace 2 vh (2 x 45 min.) simulací pro experimentální skupinu (ES), 2 vh (2 x 45 min.) výpočetních úloh pro kontrolní skupinu (KS), 4 vh (4 x 45 min.) standardní výuky (ES & KS), 1 vh (1 x 45 min.) pro pre-test a post-test (ES & KS).

11 Případ #1 Simulace pro ES Projectile Motion (PhET, Colorado-Boulder, USA) URL: Stanovené hypotézy (nulová hypotéza, alternativní hypotéza) H0: Mezi žáky vzdělávanými tradičním způsobem a žáky vzdělávanými pomocí počítačových simulací není při testování míry miskonceptů významný statistický rozdíl. H1: Mezi žáky vzdělávanými tradičním způsobem a žáky vzdělávanými pomocí počítačových simulací existuje při testování míry miskonceptů významný statistický rozdíl. Využití populárního testu FCI (Force Concept Inventory) v českém překladu (RNDr. Dana Mandíková, CSc.) URL: Využití známých tuzemských sbírek úloh, Fundamentals of Physics (H&R&W),…

12 Případ #1 BĚŽNÁ VÝUKA PRE-TEST PRÁCE VE SKUPINÁCH POST-TEST FÁZE I
FÁZE II PRÁCE VE SKUPINÁCH FÁZE III POST-TEST BĚŽNÁ VÝUKA

13 KONTROLNÍ SKUPINA (KS) EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA (ES)
Případ #1 KONTROLNÍ SKUPINA (KS) EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA (ES) Absolvování pre-testu, post-testu → evaluace skupiny Absolvování pre-testu, post-testu → evaluace skupiny Účast na běžné výuce → shodně s ES → shodně s KS Výuka ve skupinách → stejná časová dotace jako u ES → stejná časová dotace jako u KS Stejné téma, rozsah učiva Řešení předepsaných úvahových a výpočetních úloh Práce se simulací, řešení úloh pomocí simulace

14 Případ #1

15 Případ #1

16 Případ #1

17 Případ #2 Téma Grafické znázorňování kinematických veličin (s, v, t)
Doba konání – Účastníci 1 třída, 5. roč./VIII, všeobecné zaměření Východisko Opakování, procvičování „problematického“ tématu Časová dotace 1 vh (1 x 45 min.) simulací pro experimentální skupinu (ES), 1 vh (1 x 45 min.) výpočetních úloh pro kontrolní skupinu (KS), 1 vh (1 x 45 min.) pro pre-test a post-test (ES & KS).

18 Případ #2 Simulace pro ES The Moving Man (PhET, Colorado-Boulder, USA) URL: Stanovené hypotézy (nulová hypotéza, alternativní hypotéza) H0: Mezi žáky vzdělávanými tradičním způsobem a žáky vzdělávanými pomocí počítačových simulací není při testování významný statistický rozdíl. H1: Mezi žáky vzdělávanými tradičním způsobem a žáky vzdělávanými pomocí počítačových simulací existuje při testování významný statistický rozdíl. Využití SW Mathematica pro generování a vykreslování grafů pro pre-test a post-test a pro práci kontrolní skupiny

19 Případ #2 FÁZE I PRE-TEST FÁZE II PRÁCE VE SKUPINÁCH FÁZE III
POST-TEST

20 KONTROLNÍ SKUPINA (KS) EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA (ES)
Případ #2 KONTROLNÍ SKUPINA (KS) EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA (ES) Absolvování pre-testu, post-testu → evaluace skupiny Absolvování pre-testu, post-testu → evaluace skupiny Výuka ve skupinách → stejná časová dotace jako u ES → stejná časová dotace jako u KS Stejné téma, rozsah učiva → shodně s ES → shodně s KS Práce s pracovním listem a pomůckami Práce se simulací a pracovním listem

21 Případ #2 – KS

22 Případ #2 – ES

23 Případ #2 rozdíl v úspěšnosti mezi kontrolní a experimentální skupinou u post-testu byl pouze 1,52 % možné faktory ovlivňující výsledky tohoto výzkumu: role učitele, obtížnost a koncepce pre-testu a post-testu, kvalita a zpracování simulace oba přístupy se jeví jako sobě ekvivalentní

24 Pilotní výzkum na GHO & SGO
Provedeny dílčí výzkumy v oblastech: Newtonovy pohybové zákony (setrvačnost, odporové síly) Grafické znázorňování kinematických veličin Práce, mechanická energie, ZZE, ZZME Pohyby v tíhovém poli Země Mechanika tekutin (vztlaková síla, Archimédův zákon) Mechanika tekutin (proudění, hydrodynamický paradox) Plánované další výzkumy: Mechanické kmitání (pružinový oscilátor, kyvadlo) Účast dvou tříd, max. 60 žáků GHO, 2. roč./IV, duben 2015 Mechanika tekutin (proudění, hydrodynamický paradox) Opakovaný výzkum; původně na GHO, nyní na SGO Elektřina a magnetismus (nespecif., šk. rok 2015/2016)

25 GRAPHysics Proč ? Procvičování „problematické pasáže“ – práce s grafy zábavnou formou, tj. propojení fyziky & ICT = důvod vytváření aplikace Možnost rozšíření stávající simulace The Moving Man (PhET) Jak? Prostřednictvím webového rozhraní – prohlížeče s využitím nejnovějších technologií (HTML 5 + jQuery lib. + HighCharts lib.) Možnost 24-hodinového přístupu (škola, domácí příprava) Dostupnost navíc na tabletech či mobilních telefonech Případná papírová forma (viz výzkum na SGO, „pexeso“) Pro koho je hra určena? Různé úrovně: ZŠ → VŠ Rovnoměrné pohyby, pohyby se zrychlením, periodické pohyby, specifické pohyby podle požadavků,… Dokončení? Ve vývoji, plánované dokončení v průběhu roku 2015

26 GRAPHysics


Stáhnout ppt "POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE FYZIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google