Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parametry střídavého napětí a proudu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parametry střídavého napětí a proudu"— Transkript prezentace:

1 Parametry střídavého napětí a proudu

2 Perioda - kmitočet Doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda). Počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz). Mezi periodou a frekvencí platí jednoduché vztahy T = 1 / f  a  f = 1 / T. Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, se považuje za druh elektrického kmitání

3 Př. 1 Jak velká je doba kmitu T (periody) střídavého napětí, jestliže je frekvence (kmitočet) f = 105 Hz. Př. 2 Jak velká je doba kmitu T (periody) střídavého napětí, jestliže je frekvence (kmitočet) f = 10 Hz. Př. 3 Vypočti kmitočet (frekvenci) střídavého proudu, jestliže je doba kmitu T = 1/50 s. Př. 4 Vypočti dobu záporné půlperiody střídavého proudu, jestliže je frekvence f = 1 MHz.

4 Střídavé napětí Okamžitá hodnota střídavého napětí
UMAX……amplituda střídavého napětí ω úhlová rychlost T………...perioda f…………frekvence

5 Střídavé napětí Maximální hodnota střídavého napětí
UMAX………amplituda střídavého napětí + UMAX - UMAX

6 Střídavé napětí Efektivní hodnota střídavého napětí
UMAX………amplituda střídavého napětí + UEF - UEF

7 Př. 1 Jak velká je kruhová frekvence w pro kmitočet f= 1 kHz.
Př. 2 Kruhová frekvence w = 314 rad/s. Vypočti frekvenci f. Př. 3 Ampérmetr ukazuje efektivní hodnotu střídavého proudu Ief = 30 A. Jaká je maximální hodnota proudu? Př. 4 Maximální hodnota střídavého napětí Um= 170 V. Vypočti efektivní hodnotu Uef. Př. 5 Voltmetrem bylo naměřeno střídavé efektivní napětí Uef = 230 V. Vypočti maximální hodnotu napětí Um. Př. 6 Vypočti okamžitou hodnotu střídavého napětí, je-li frekvence f = 10 kHz a Umax = 150 V.

8 Otázky ke zkoušení Popiš princip výroby střídavého napětí. Definuj co je to kmitočet (frekvence). Jaké musí být otáčky generátoru (dvoupólového rotoru), aby byl kmitočet střídavého signálu 50 Hz ? Nakresli jednotkovou kružnici průběhu střídavého signálu. Popiš parametry základní rovnice střídavého signálu. Jaká je hodnota Umax pro jednofázový rozvod elektrické energie ? Napiš vztah pro výpočet maximálního napětí Umax . Jaká je hodnota Uef pro jednofázový rozvod elektrické energie ? Napiš vztah pro výpočet efektivní hodnoty napětí UEF .

9 Generátor střídavého napětí
= alternátor Princip: v homogenním magnetickém poli mezi póly magnetu se otáčí cívka v podobě obdélníkového závitu. Konce cívky jsou spojeny s dvojicí vodivých kroužků, kterých se dotýkají pružné kovové kontakty. U skutečného alternátoru je cívka v klidu (stator) a otáčí se magnet (rotor)


Stáhnout ppt "Parametry střídavého napětí a proudu"

Podobné prezentace


Reklamy Google