Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parametry střídavého napětí a proudu. Perioda - kmitočet Doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda). Počet period za sekundu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parametry střídavého napětí a proudu. Perioda - kmitočet Doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda). Počet period za sekundu."— Transkript prezentace:

1 Parametry střídavého napětí a proudu

2 Perioda - kmitočet Doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda). Počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz). Mezi periodou a frekvencí platí jednoduché vztahy T = 1 / f a f = 1 / T. Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, se považuje za druh elektrického kmitání

3 Př. 1Jak velká je doba kmitu T (periody) střídavého napětí, jestliže je frekvence (kmitočet) f = 10 5 Hz. Př. 2Jak velká je doba kmitu T (periody) střídavého napětí, jestliže je frekvence (kmitočet) f = 10 Hz. Př. 3Vypočti kmitočet (frekvenci) střídavého proudu, jestliže je doba kmitu T = 1/50 s. Př. 4Vypočti dobu záporné půlperiody střídavého proudu, jestliže je frekvence f = 1 MHz.

4 Střídavé napětí Okamžitá hodnota střídavého napětí U MAX ……amplituda střídavého napětí ω.............úhlová rychlost T………...perioda f…………frekvence

5 Střídavé napětí Maximální hodnota střídavého napětí U MAX ………amplituda střídavého napětí + U MAX - U MAX

6 Střídavé napětí Efektivní hodnota střídavého napětí U MAX ………amplituda střídavého napětí + U EF - U EF

7 Př. 1Jak velká je kruhová frekvence  pro kmitočet f= 1 kHz. Př. 2Kruhová frekvence  = 314 rad/s. Vypočti frekvenci f. Př. 3Ampérmetr ukazuje efektivní hodnotu střídavého proudu I ef = 30 A. Jaká je maximální hodnota proudu? Př. 4Maximální hodnota střídavého napětí U m = 170 V. Vypočti efektivní hodnotu U ef. Př. 5Voltmetrem bylo naměřeno střídavé efektivní napětí U ef = 230 V. Vypočti maximální hodnotu napětí U m. Př. 6Vypočti okamžitou hodnotu střídavého napětí, je-li frekvence f = 10 kHz a U max = 150 V.

8 Otázky ke zkoušení 1)Popiš princip výroby střídavého napětí. 2)Definuj co je to kmitočet (frekvence). 3)Jaké musí být otáčky generátoru (dvoupólového rotoru), aby byl kmitočet střídavého signálu 50 Hz ? 4)Nakresli jednotkovou kružnici průběhu střídavého signálu. 5)Popiš parametry základní rovnice střídavého signálu. 6)Jaká je hodnota U max pro jednofázový rozvod elektrické energie ? 7)Napiš vztah pro výpočet maximálního napětí U max. 8)Jaká je hodnota U ef pro jednofázový rozvod elektrické energie ? 9)Napiš vztah pro výpočet efektivní hodnoty napětí U EF.

9 Generátor střídavého napětí = alternátor Princip: v homogenním magnetickém poli mezi póly magnetu se otáčí cívka v podobě obdélníkového závitu. Konce cívky jsou spojeny s dvojicí vodivých kroužků, kterých se dotýkají pružné kovové kontakty. U skutečného alternátoru je cívka v klidu (stator) a otáčí se magnet (rotor)


Stáhnout ppt "Parametry střídavého napětí a proudu. Perioda - kmitočet Doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda). Počet period za sekundu."

Podobné prezentace


Reklamy Google