Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu"— Transkript prezentace:

1 Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu
Na úvod prezentace je opakování odečítání hodnot z grafů. Dále se popisuje co naměříme během změny proudu a napětí (doplnit pokusem). Vysvětlení a výpočet efektivních hodnot. Na závěr prezentace jsou úlohy z učebnice nakladatelství Prometheus.

2 Rychlotest… Jak nazýváme proud, který nemění svůj směr a velikost?
stejnoměrný neměnný stejnosměrný střídavý Čím je charakterizován střídavý proud? nemění svůj směr a velikost má stálý směr a velikost mění svůj směr a velikost střídá proud s napětím

3 Urči zdroj střídavého proudu:
akumulátor baterie alternátor dynamo Vyber značku střídavého proudu: ~ Æ Ø

4 Základní vztahy – opakování (pojmenování a popis jednotlivých veličin)
Elektrická práce Elektrický proud Elektrický odpor Výkon Perioda Frekvence Elektrické napětí

5 Úkol č. 1 Z grafu průběhu střídavého proudu vyznač periodu T.
Odečti z grafu hodnotu periody T. Zjisti z grafu hodnotu frekvence f. Vypočti hodnotu frekvence f = 1/T

6 Úkol č. 2 Z grafu průběhu střídavého proudu vyznač periodu T.
Odečti z grafu hodnotu periody T. Zjisti z grafu hodnotu frekvence f. Vypočti hodnotu frekvence f = 1/T

7 Efektivní proud a napětí
Na základě pokusů víme, že okamžitá hodnota střídavého napětí se v závislosti na čase velmi rychle mění V praxi tato hodnota je bezvýznamná Zavádíme hodnotu EFEKTIVNÍ PROUD a NAPĚTÍ

8 Efektivní napětí - definice
Efektivní napětí zdroje střídavého napětí je napětí, které by měl stejnosměrný zdroj se stejnými tepelnými účinky Uef = 0,7 . Umax Poznámka: Efektivní proud Ief = 0,7 . Imax

9 Střídavý proud i střídavé napětí měříme přístroji, jejichž ručka se vychýlí jen na jednu stranu bez ohledu na směr proudu. Těmito přístroji naměříme hodnoty, které leží mezi hodnotami nejvyššími a nulovými – hodnoty efektivní Všechny standartní měřící přístroje (ampérmetry, voltmetry) ukazují efektivní hodnoty napětí a proudu

10 Praktické využití

11 Zamysli se… Co znamená, když na voltmetru nebo ampérmetru je značka:  ...  … Můžeš použít pro měření střídavého proudu měřidlo na stejnosměrný proud? Vysvětli. Nemůžu, hodnoty se neustále mění.

12 Úloha 1 Určete maximální hodnotu napětí v rozvodné elektrické síti (klasická zásuvka), když víme, že hodnota napětí v zásuvce je 230V. Uef = 230V Umax = ? [V] Umax = Uef/ 0,7 Umax = 230 / 0,7 Umax = 330 V Maximální hodnota napětí v zásuvce je 330 V.

13 Úloha 2 Výkon topné spirály je 1200 W. Urči efektivní proud, je-li spirála připojena k síti, ve které je efektivní napětí 230V. P = W U = 230 V Ief = ? [A] Ief = P / U Ief = / 230 Ief = 5,22 A Efektivní proud protékající spirálou je 5,22 A.

14 Výpočty Vypočti frekvenci střídavého proudu, je-li jeho perioda 0,04 s. [25 Hz] Vypočti periodu střídavého proudu, je-li jeho frekvence 80 Hz. [0,0125 s] Vypočti efektivní hodnotu střídavého napětí, jehož amplituda je 120 V. [84 V] Vypočti amplitudu střídavého proudu, je-li jeho efektivní hodnota 910 mA. [1,3 A]

15 Zapamatujte si… Co to je efektivní hodnota střídavého proudu a napětí? Jak se značí? Jak vypočteme efektivní hodnotu střídavého proudu a napětí? Jaká frekvence a jaká efektivní hodnota střídavého napětí je ve spotřebitelské síti?


Stáhnout ppt "Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu"

Podobné prezentace


Reklamy Google