Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu. Rychlotest… 1) Jak nazýváme proud, který nemění svůj směr a velikost? a) stejnoměrný b) neměnný c) stejnosměrný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu. Rychlotest… 1) Jak nazýváme proud, který nemění svůj směr a velikost? a) stejnoměrný b) neměnný c) stejnosměrný."— Transkript prezentace:

1 Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu

2 Rychlotest… 1) Jak nazýváme proud, který nemění svůj směr a velikost? a) stejnoměrný b) neměnný c) stejnosměrný d) střídavý 2) Čím je charakterizován střídavý proud? a) nemění svůj směr a velikost b) má stálý směr a velikost c) mění svůj směr a velikost d) střídá proud s napětím

3 3) Urči zdroj střídavého proudu: a) akumulátor b) baterie c) alternátor d) dynamo 4) Vyber značku střídavého proudu: a) ~ b) Ω c) Æ d) Ø

4 Základní vztahy – opakování (pojmenování a popis jednotlivých veličin) Frekvence Perioda Elektrické napětí Výkon Elektrický odpor Elektrická práceElektrický proud

5 Úkol č. 1 Z grafu průběhu střídavého proudu vyznač periodu T. Odečti z grafu hodnotu periody T. Zjisti z grafu hodnotu frekvence f. Vypočti hodnotu frekvence f = 1/T

6 Úkol č. 2 Z grafu průběhu střídavého proudu vyznač periodu T. Odečti z grafu hodnotu periody T. Zjisti z grafu hodnotu frekvence f. Vypočti hodnotu frekvence f = 1/T

7 Efektivní proud a napětí Na základě pokusů víme, že okamžitá hodnota střídavého napětí se v závislosti na čase velmi rychle mění  V praxi tato hodnota je bezvýznamná  Zavádíme hodnotu EFEKTIVNÍ PROUD a NAPĚTÍ

8 Efektivní napětí - definice Efektivní napětí zdroje střídavého napětí je napětí, které by měl stejnosměrný zdroj se stejnými tepelnými účinky U ef = 0,7. U max Poznámka: Efektivní proud I ef = 0,7. I max

9 Střídavý proud i střídavé napětí měříme přístroji, jejichž ručka se vychýlí jen na jednu stranu bez ohledu na směr proudu. Těmito přístroji naměříme hodnoty, které leží mezi hodnotami nejvyššími a nulovými – hodnoty efektivní Všechny standartní měřící přístroje (ampérmetry, voltmetry) ukazují efektivní hodnoty napětí a proudu

10 Praktické využití

11 Zamysli se… 1) Co znamená, když na voltmetru nebo ampérmetru je značka: a) ... b)  … 2) Můžeš použít pro měření střídavého proudu měřidlo na stejnosměrný proud? Vysvětli. Nemůžu, hodnoty se neustále mění.

12 Úloha 1 Určete maximální hodnotu napětí v rozvodné elektrické síti (klasická zásuvka), když víme, že hodnota napětí v zásuvce je 230V. U ef = 230V U max = ? [V] U max = U ef / 0,7 U max = 230 / 0,7 U max = 330 V Maximální hodnota napětí v zásuvce je 330 V.

13 Úloha 2 Výkon topné spirály je 1200 W. Urči efektivní proud, je-li spirála připojena k síti, ve které je efektivní napětí 230V. P = 1 200 W U = 230 V I ef = ? [A] I ef = P / U I ef = 1 200 / 230 I ef = 5,22 A Efektivní proud protékající spirálou je 5,22 A.

14 Výpočty 1) Vypočti frekvenci střídavého proudu, je-li jeho perioda 0,04 s. [25 Hz] 2) Vypočti periodu střídavého proudu, je-li jeho frekvence 80 Hz. [0,0125 s] 3) Vypočti efektivní hodnotu střídavého napětí, jehož amplituda je 120 V. [84 V] 4) Vypočti amplitudu střídavého proudu, je-li jeho efektivní hodnota 910 mA. [1,3 A]

15 Zapamatujte si… 1) Co to je efektivní hodnota střídavého proudu a napětí? Jak se značí? 2) Jak vypočteme efektivní hodnotu střídavého proudu a napětí? 3) Jaká frekvence a jaká efektivní hodnota střídavého napětí je ve spotřebitelské síti?


Stáhnout ppt "Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu. Rychlotest… 1) Jak nazýváme proud, který nemění svůj směr a velikost? a) stejnoměrný b) neměnný c) stejnosměrný."

Podobné prezentace


Reklamy Google