Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analytické vlastnosti ICP-MS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analytické vlastnosti ICP-MS"— Transkript prezentace:

1 Analytické vlastnosti ICP-MS
Viktor Kanický Laboratoř atomové spektrochemie Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita v Brně Kurs ICP

2 ICP-MS PC a řídící elektronika
Interface Plasma Spektrometr Mlžná komora ICP hlavice Násobič elektronů Iontové čočky Vzorek Hmotnostní filtr Argon RF generátor Turbo pumpa Turbo pumpa Mechan. pumpa ICP-MS PC a řídící elektronika 31

3

4 ICP- odpaření, atomizace a ionizace
Přestup iontů z ICP do MS: Sampling cone (sampler) vzorkovací kužel Vnášení vzorku – aerosol: Vlhký: zmlžování roztoků Suchý: Laserová ablace Elektrotermická vaporizace Plazmová hlavice

5 Zmlžování roztoku a plzmová hlavice

6 Fyzikální vlastnosti ICP
Anulární (toroidální) plazma Indukční oblast ( K), skin-efekt Centrální analytický kanál ( K) Vysoká teplota a dostatečná doba pobytu vzorku v plazmatu (3 ms)  účinná atomizace Vysoká koncentrace Ar+, Ar*, Arm  účinná ionizace/excitace (Ei(Ar)= 15.8 eV) Vysoká koncentrace elektronů m-3 (0.1% ionizace Ar)>>v plameni ( m-3)  malý vliv ionizace osnovy vzorku na posun ionizačních rovnováh

7 Zóny centrálního (analytického) kanálu ICP
ODBĚR IONTŮ (MS) Laterální rozdělení Ar+ 12 mm IRZ NAZ T PHZ Laterální rozdělení Mn+ Preheating Zone – PHZ Initial Radiation Zone – IRZ Normal Analytical Zone – NAZ Tailflame T

8 Excitační a ionizační procesy v ICP
Ar+ + X  Ar + X+*   E přenos náboje Arm + X  Ar + X+* Penningův efekt e- + X  e e- + X+ srážková ionizace e- + X  e X* srážková excitace (X - atom analytu) supratermická koncentrace X+* a X+ preferenční excitace iontových čar

9 Ionizace v ICP Ionizační rovnováha je popsána Sahovou rovnicí
kde Za a Zi jsou partiční funkce atomových a iontových stavů, ni, ne a na jsou koncentrace iontů, elektronů a neutrálních atomů, me – hmotnost elektronu, Tion – ionizační teplota a Ei ionizační energie. Stupeň ionizace je definován

10 Závislost stupně ionizace na ionizační energii
100 90% 80 ne = 1.475x1014cm-3 Tion (Ar) =6680 K 60 Stupeň ionizace (%) 50% 40 20 Ar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Ionizační energie (eV)

11 Vliv teploty na ionizaci
4800 K 6800 K 5800 K Vliv teploty na ionizaci Prvek s 1. IE = 7 eV 6800 K ~ 98 % ionizace 5800 K ~ 72 % ionizace 4800 K ~ 8 % ionizace Zvýšení teploty plazmatu zvýšením výkonu snížením průtoku nosného plynu snížením množství zaváděného vzorku

12 Ionizace v ICP výboji Ionizace v Ar ICP je v určována Ei1(Ar)=15.76 eV
Kromě F, Ne a He mají všechny prvky Ei1< 16 eV  ICP produkuje ionty X+ pro všechny zájmové prvky 87 prvků ze 103 má Ei1< 10 eV a tedy α > 50% 69 prvků ze 103 má Ei1< 8 eV a tedy α > 95 (90)% S výjimkou Ca, V, Sr, Y, Zr, Sn, Ba, Pb a lanthanoidů jsou ionizační energie do 2. stupně Ei2 > 16 eV; tvorba X2+ je významná pouze v případě Sr, Ba (Pb)

13 Výhody ICP jako ionizačního zdroje
ICP ionizuje téměř všechny prvky pouze do 1. stupně a polovina prvků periodické soustavy je ionizována téměř na 100% ICP je současně účinným atomizačním zdrojem Ionty zůstávají vymezeny v centrálním kanálu výboje, což usnadňuje jejich vzorkování do MS

14 Proč ICP-MS ? ICP-OES má některé nedostatky:
Některé prvky ( např. Cd, Pb, U, As, Se) nemají dostatečně nízké meze detekce pro stanovení jejich (i celkových) obsahů. Meze detekce většiny prvků jsou příliš vysoké pro použití ICP-OES jako prvkově specifického detektoru pro separační techniky (HPLC, GC, CZE) včetně speciace chemických forem Technika ICP-OES je zatížena četnými spektrálními interferencemi, zejména v případě osnovy, jako je U, W, Fe, Co,...

15 Meze detekce v ICP-OES/MS
Technika ICP - AES ICP - MS Zmlžovaný roztok 1 g ml-1 Signál ( pulsy s-1) 6106 fotonů /s iontů /s Pozadí ( pulsy s-1) 6104 fotonů /s 10 iontů /s Šum pozadí (s-1) Nb 6102 fotonů /s 1 ion/s S/Nb 104 Meze detekce 0,1 g l-1  ng l-1

16 ICP-MS PC a řídící elektronika
Interface Plasma Spektrometr Mlžná komora Iontové čočky ICP hlavice Násobič elektronů Vzorek Hmotnostní filtr Argon RF generátor Turbo pumpa Turbo pumpa Mechan. pumpa ICP-MS PC a řídící elektronika 31

17 Specifikace ICP-MS Spojení (interface) zdroje ICP a hmotnostního spektrometru musí vykonávat následující funkce a splňovat tyto požadavky: Vzorkovat ionty v místě jejich vzniku, tj. v ICP. Převést ionty z oblasti atmosférického tlaku do vakua. Snížit teplotu z 6000 K na laboratorní teplotu. Zachovat stechiometrii analytů při transportu iontů.

18 Přestup inotů z ICP do MS

19 Iontová optika Paprsek vystupující ze skimmeru je divergentní (space charge effect). Před vstupem paprsku do vlastního spektrometru je třeba vytvořit kolineární paprsek, jehož ionty mají energii v úzkém pásmu. Je třeba odstranit fotony, aby nevyvolávaly parazitní signál na detektoru.Toto řeší iontová optika.

20 Space charge effect

21 Iontová optika

22 Photon stop: Bessel box
ionty + fotony ionty + - -

23 Eliminace fotonů

24 Analyzátory pro ICP-MS
Statické analyzátory: analyzátory sektorové = současně disperse a zaostření (hranol + čočka). Ionty zvoleného poměru m/z jsou přivedeny na centrální dráhu kombinací statických polí – použití zejména pro spektrometrii vysokého rozlišení (s dvojí fokusací) měření izotopových poměrů Dynamické analyzátory: stabilní dráhy iontu m/z mezi zdrojem a detektorem je dosaženo s využitím radiofrekvenčního pole (kvadrupólový filtr) rozdělení iontů podle m/z se určí z doby letu mezi zdrojem a detektorem (analyzátor z doby letu)

25 MS používané s ICP zdrojem
Tytéž systémy jako pro org. analýzu, jen rozsah hmotností je < 300 amu. Kvadrupólový filtr (QMS) Sektorový analyzátor (SFMS), single a multicollector Průletový analyzátor (TOF-MS) Iontová past (IT-MS)

26 Kvadrupólový spektrometr
+ r0 - - U + V0 cos t + -U + V0 cos t

27 Kvadrupólový spektrometr

28 Rozlišovací schopnost (resolving power)
M M R = M se měří při 50% nebo 10% maximální intenzity píku M M

29 Rozlišovací schopnost
Nízká Vvsoká Source Slit IIon beam image Collector Slit Peak Profile 400 10 000 Rozlišovací schopnost

30 Propustnost vs rozlišovací schopnost (Axiom)

31 Separace Fe+/ArO+ Fe 56

32 Separace BaO+/Eu+ >10,000 RP Eu153 1ppb Eu, 5ppm Ba

33 Multikolektor Zoom electron multiplier Faraday cups

34 TOF-MS s ortogonální extrakcí
repelling plate ion extraction tube (L: length) detector acceleration zone (U: acceleration voltage) slit

35 ICP-TOF-MS reflectron HF generator ion gate ion optics detector
extraction Torch

36 ICP time-of-flight MS (GBC)
Schema orthogonálního uspořádní The instrument includes a RF generator for supplying radio frequency power via a matching network to an inductance coil. The gas control unit supplies plasma, auxiliary and sample gas flows to the ICP torch and nebulizer/spray chamber unit. Sample introduced by the peristaltic pump is aspirated by the nebulizer into the spray chamber, which filters large droplets out of the spray and delivers fine aerosol particles into plasma. The central channel of the plasma is sampled via the set of sampler and skimmer holes of the interface. This interface is pumped by a 9 l/s rotary pump down to about 3 Torr pressure. The intermediate chamber is pumped by a turbomolecular pump down to about 1e-3 torr. The supersonic jet created during adiabatic expansion inside the interface is further sampled through the second skimmer into the side chamber which comprises ion beam forming optics. The side chamber may be isolated from the intermediate chamber by a sliding valve. The ion beam formed by the ion beam optics consists of ions of bath gas (Ar), its contaminants and ions of elements representing the sample. After entering the main chamber, the continuous ion beam is chopped by an orthogonal accelerator. A push out pulse supply is coupled to the accelerator for providing repetitive push-out voltages at a typical frequency of 30 kHz. The ion packets that are sliced out of the beam then travel within the field free space of liner towards ion gate. Orthogonal accelerator parameters are set to enable temporal-spatial focussing at SMARTGATE ion blanker . As a result, iso-mass ion packets are resolved in time. Any ion packets of unwanted species are ejected from the direction of travel by supplying pulsed voltages onto the deflection plates of the ion gate. The ions to be measured are let through the ion gate and travel further down the field free space, to enter the ion reflectron. The ion reflectron is employed to increase the resolution of the mass spectrometer by means of temporal-energy focussing. After reflection, the ions travel within the field free space towards the ion detector. Here, iso-mass ion packets are separated in time to a far greater extent. Typical time-of -flight for U238 is less then 30 µs. This means that the whole periodic table can be measured within a 30 µs scan. In a typical 10 s acquisition, full mass scans are registered, allowing achievement of ultimate detection limits for all elements. Ion current is converted into electron current and multiplied, then amplified by preamplifier and delivered into the detection system. The detection system comprises both, a multiple stop time-to-digital converter and a fast transient recorder, operating at 400 MHz sampling frequency. A dynamic range of 1e7 is achieved by operating both ion counting and transient mode detection in parallel.

37 RENAISSANCE ICP-TOF-MS Resolution in the high mass range : 207Pb+ and 208Pb+
Dm10% = amu

38 RENAISSANCE ICP-TOF-MS

39 Analytické vlastnosti
Spektra/molekulární ionty Dynamický rozsah Tolerovaní koncentrace solí Přesnost určení izotopových poměrů Správnost/izotopové ředění Meze detekce Aplikace

40 SPEKTRÁLNÍ INTERFERENCE
  Izobarické překryvy I Interferent analyt korekce 48Ca+ 48Ti+ 44Ca+ 58Fe+ 58Ni+ 56Fe+ 64Ni+ 64Zn+ 60Ni+

41 Isobarické překryvy II
Prvky tvořící stabilní oxidy : Ca, Ti, Cr, Sr, Zr, Mo, Nb, Ba, Ce, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Tb, Er, Ho, Yb, Tm, Hf, Lu, Ta, W, Th, U. Prvky tvořící 2x nabité ionty : Ca, Sc, Ti, Sr, Y, Zr, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, U.

42 Překryvy iontů oxidů

43 Další polyatomické interference
Ar: monomer a dimer, kombinace mezi izotopy 36, 38 a 40. voda: O, OH, kombinace s Ar vzduch: N2, N2H, N kyseliny, Cl, S, kombinace s Ar, O, H Další specie.

44 Překryvy polyatomických iontů
Interference pozadí: argon, voda, kyseliny

45 Potlačení spektrálních interferencí
Použitím lepšího rozlišení Použitím « cold » podmínek v ICP pro snížení tvorby iontů s argonem. Použitím reakční/kolizní cely pro disociaci/odstranění rušících iontů

46 40Ar16O+ vs 56Fe+ Cold plasma: High resolution:
Snížení tvorby Ar+ a tedy i ArO+ High resolution: Separace píků ArO+ and Fe+ Reakce v plynné fázi/kolize v cele: ArO+ + NH3  ArO + NH3+

47 Rozlišení polyatomických interferencí

48 Podmínky „studeného (cold, cool)“ ICP
Nízký příkon, vysoký průtok nosného plynu. Vhodné pro roztoky s malým obsahem rozpuštěných látek. Eliminuje interference Ar+, ArO+, ArH+, ArCl+, ArC+, C2+. Zvyšuje úroveň MO+ z <1% až na >20%. Významné matrix efekty (nerobustní podmínky v ICP).

49 Separace signálů analytu a interferentu
Quadrupole ICP-MS High Resolution ICP-MS 56Fe ArO 56Fe/ArO ArOH/ 57Fe ArN/54Fe AMU AMU

50 Separace signálů analytu a interferentu

51 Reakční/kolizní cely Reakce v rf-kvadrupólové cele (DRC, dynamic reaction cell), Kolize v rf- rf-hexapólové cele

52 ELAN 6100DRC sampler vent skimmer prefilter reaction cell lens
mass analyzer detector Courtesy of S. Tanner

53 Kolizní cela, Micromass Platform
intermediate ion lens exit lens He, H2, Xe conversion dynode pre-filters 10-4 mbar quadrupole hexapole mbar Daly PMT 250 L/s Turbo pump 70 L/s Turbo pump 70 L/s Turbo pump from JAAS, 14(1999)1067

54 Selektivita reakce: 40Ar16O+ and 56Fe+
ArO+ + NH3  ArO + NH3+ s rychlostní konstantou 1.4  10-9 cm-3 s-1. Fe+ + NH3  Fe + NH3+ s rychlostní konstantou 0.91  cm-3 s-1. Reakce je tedy selektivní.

55 Meze detekce pro 56Fe+ jako funkce průtoku NH3 v reakční cele (S
Meze detekce pro 56Fe+ jako funkce průtoku NH3 v reakční cele (S. Tanner)

56 Dynamický rozsah Zvýšení dynamického rozsahu kombinací čítání pulsů a analogového měření. Použití dvoustupňového elektronového násobiče.

57 Příklad dynamického rozsahu

58 Použitelné koncentrace rozpuštěného vzorku
Prakticky použitelné limitní koncentrace 0.1% AlCl3 0.3% NaCl 20% ve vodě rozpustné organiky Postupné blokování konusů způsobuje drift; lze jej ovlivnit: Minimalizovat vhodnou délkou doby proplachu zmlžovače Kompenzovat porovnávacím prvkem Eliminovat použitím Flow injection

59 Isotopové poměry QMS je sekvenční, kdežtoTOF-MS a multikolector SFMS jsou simultánní. Nejlepší %RSD: ICP-QMS: < 0.1% ICP-TOFMS: < 0.1% ICP-MC-SFMS: < 0.01%

60 Meze detekce ICP-MS IDL – instrumental detection limit 3σBL MDL – method detection limit (až 2x vyšší) PQL – practical quantitation limit (až 10x vyšší) Skutečné meze detekce závisejí na: Hodnotě „pozadí“ –laboratoře a přístroje Osnově vzorku Metodě odběru vzorku a jeho zpracování Zručnosti operátora

61 Přístrojové (IDL) meze detekce ICP-MS 3σBL
Přibližné meze detekce ELAN 6000/6100 ICP-QMS (Courtesy of PerkinElmer, Inc.)

62 Výhody ICP-MS ve srovnání s relevantními technikami
Meze detekce ICP-MS jsou pro většinu prvků lepší než u ET-AAS Rychlost provedení analýz je vyšší než u ETAAS Minimální nespektrální interference osnovy „matrix effect“ ICP-MS díky vysoké teplotě ICP umožňují spolehlivou analýzu vzorků i se složitou osnovou ICP-MS vykazuje nižší meze detekce než ICP-OES a současně srovnatelnou rychlost měření ICP-MS umožňuje stanovení izotopů

63 Meze detekce (g/L) pro Pb

64 Trend meze detekce U (ng/L) s vývojem nových technik

65 Zhodnocení instrumentace
ICP-QMS je „workhorse“: spolehlivý, relativně levný, víceúčelový, cold plasma, kolizní / reakční cela. ICP-SFMS: Při nízkém RP: bezkonkurenční LOD Při vysokém RP: řešení polyatomických interferencí multikolektor: nejpřesnější izotopové poměry. ICP-TOFMS: ideální pro transientní signály.

66 Aplikace

67 Aplikace na kvalitu surovin a produktů
Potraviny, pitná voda, léčiva: Analyty: Pb, Cd, As, Ni, Be, Hg Průmysl: elektrotechnický, sklářský, metalurgický, jaderná energetika: polovodiče, vysoce čistý křemík, mikroprocesory, termočlánky, optická skla pro náročné aplikace (teleskopy, fotografická technika, optovodiče), „čtyřdevítkové“ a „pětidevítkové“ kovy , např. Au.

68 Analýzy vzorků životního prostředí
Analyty: Pb, Cd, As, Hg. Koncentrátory kovů: mechy, lišejníky, houby Moře a oceány: lastury a ulity měkkýšů, mořský korál Nízké meze detekce ICP-MS ⇒ malé množství vzorku ⇒ sledování růstu (vrstvy) korálů (As, Hg) Potravní řetězec: predátoři (draví ptáci, jejich vejce, skořápky)

69 Geologie Prvky vzácných zemin – poměry koncentrací Uran Jod v podzemních vodách Izotopové poměry

70 Měření izotopových poměrů
Olovo: 204Pb (1,4 %); 206Pb ( 24,1 %); 207Pb (22,1 %); 208Pb (52,3 %). 204Pb přirozený x (206Pb, 207Pb, 208Pb) radioaktivní rozpadové řady U a Th Využití: archeologie (kovové předměty, pigmenty historických obrazů environmentální chemie (říční a mořské sedimenty, polétavý prach) Uran: 238U (99,28 %); 235U (0.72 %); 234 U (0,06 %) Obohacování uranu, odpad 238U (99,28 %) – vysoká hustota (výroba střeliva), environmentální studie.

71 Prvková a izotopová analýza
237Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, monitorování v životním prostředí v okolí jaderných elektráren, úložišť jaderného odpadu (JO), zařízení na zpracování JO. Původ: jaderné zkoušky : 15 TBq ( ), n GBq – zpracování JO Metody:α-spektrometrie, LSC, MS (TIMS, AMS, SIMS, RIMS, ICP-MS) ICP-MS: separace Aexg, Cexg, SPE, LC, HPLC, koprecip., m.d g, interference 238U1H+

72 Prvková a izotopová analýza
Izotopové složení 204Pb, 206 Pb, 207Pg, 207Pb, závisí na zdroji: spalování uhlí nebo benzínu, metalurgická výroba, hutě a informuje o zdroji (přírodní, antropogenní). Analýza: Sedimenty, půda, vegetace, lidská krev, aersoly. Přesnost izotopových poměrů (TIMS 0,005%) je SFDF ICP-MS, MC-ICP-MS, < 0,01%. Problém: hm. diskriminace (prostor. náboj, iontová optika, mrtvá doba detektoru)

73 Prvková a izotopová analýza
Monitorování použití střeliva na bázi ochuzeného uranu (DU) „izotopové podpisy“ nalezeny v půdě, rostlinách, žížalách na místech palebných postavení a palebných cílů. 238U, t1/2=4,5x109 r, 235U, t1/2=7,0x108 r, 234U, t1/2=2,5x105 r, Poměry 234U/238U a 235U/238U pro monitorování. 235U/238U= 0,046, konst., 234U/238U = 0,8-1,2 (proměnlivý, mobilita 234U) DU 235U/238U= 0,013

74 Prvková a izotopová analýza
DU ratio Natural isotopic ratio

75 Prvková a izotopová analýza
Natural isotopic ratio DU ratio

76 Přírodní bio- & geo- procesy

77 Bio- & Geo- procesy: Fytoplankton, Chlorofyl, speciace Mg a jeho izotopy

78 Bio- & Geo- procesy: Fytoplankton, Chlorofyl, speciace Mg a jeho izotopy

79 Bio/med – aplikace Multielementární a stopová/ultrastopová analýza biologických tkání s využitím ICP-MS

80 LA-ICP-MS ICP laser ICP-MS Ar 0,7 l/min Nd:YAG laser Excimer lase lens
sample laser ablation cell positioning x-y

81

82

83

84 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Analytické vlastnosti ICP-MS"

Podobné prezentace


Reklamy Google