Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a meze reformy finanční architektury Vladislav Pavlát Vysoká škola finanční a správní v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a meze reformy finanční architektury Vladislav Pavlát Vysoká škola finanční a správní v Praze."— Transkript prezentace:

1 Možnosti a meze reformy finanční architektury Vladislav Pavlát Vysoká škola finanční a správní v Praze

2 OSNOVA 1.Finanční architektura a nezbytnost jejích změn 1.Finanční architektura a nezbytnost jejích změn 2.Historické mezníky vývoje snah o mezinárodní finanční stabilitu 2.Historické mezníky vývoje snah o mezinárodní finanční stabilitu 3.Přístupy k řešení: a) Akční plán G20;b)Americké návrhy na summitu G20 v Londýně 3.Přístupy k řešení: a) Akční plán G20;b)Americké návrhy na summitu G20 v Londýně 4. EU : Larosierova zpráva 4. EU : Larosierova zpráva

3 (1) finanční architektura CÍL (+ výsledek): CÍL (+ výsledek): 1. existence institucí, schopných regulovat procesy ve finanční sféře a mezinárodně koordinovat činnosti existujících institucí tohoto typu; 1. existence institucí, schopných regulovat procesy ve finanční sféře a mezinárodně koordinovat činnosti existujících institucí tohoto typu; 2. existence vhodných prostředků (nástrojů), sloužících k regulaci a koordinaci; 2. existence vhodných prostředků (nástrojů), sloužících k regulaci a koordinaci; 3. existence účelných a efektivních metod ke zvládání finančních krizí 3. existence účelných a efektivních metod ke zvládání finančních krizí

4 (2) Historické mezníky 1. Brettonwoodské dohody 1. Brettonwoodské dohody 2. Demonetizace zlata a s tím spojené změny - deregulace 2. Demonetizace zlata a s tím spojené změny - deregulace 3. Basilejské dohody. 3. Basilejské dohody.

5 (3) Hledání cest z krize 1.po linii skupiny G-20 (v této skupině mají významnou pozici USA) 1.po linii skupiny G-20 (v této skupině mají významnou pozici USA) 2. po linii Evropské unie 2. po linii Evropské unie 3. po linii Organizace Spojených národů 3. po linii Organizace Spojených národů

6 (4) Akční plán skupiny G-20 1. Posílení transparentnosti a odpovědnosti 1. Posílení transparentnosti a odpovědnosti 2. pozvednutí zdravé regulace na vyšší úroveň 2. pozvednutí zdravé regulace na vyšší úroveň 3. prosazování integrity na finančních trzích 3. prosazování integrity na finančních trzích 4. další posílení mezinárodní koordinace 4. další posílení mezinárodní koordinace 5. reforma mezinárodních finančních institucí. 5. reforma mezinárodních finančních institucí.

7 (5) „Upgrade“ regulace a supervize a) posílení režimu regulace, dohledu nad chováním regulovaných subjektů a posílení řízení rizik; b) všechny finanční trhy, produkty a účastníci mají podléhat dohledu; týká se to dohledu na ratingové agentury, a regulačních opatření souvisících s ovlivňováním ekonomického cyklu;

8 (6) „Upgrade“ regulace a supervize c) regulace má být účinná, nemá bránit inovacím a má povzbuzovat rozvoj obchodu finančními produkty a službami; c) regulace má být účinná, nemá bránit inovacím a má povzbuzovat rozvoj obchodu finančními produkty a službami; d) praktické zavádění regulačních opatření má být transparentní. d) praktické zavádění regulačních opatření má být transparentní.

9 (7) Diskuse v USA (1) v USA nedojde k opuštění systému multiplicity orgánů regulace a dohledu; (1) v USA nedojde k opuštění systému multiplicity orgánů regulace a dohledu; (2) dosavadní počet orgánu se dále zvýší vznikem nových federálních orgánů zabývajících se systémovým rizikem na makroekonomické úrovni; tím se zvýší složitost a nepřehlednost systému; (2) dosavadní počet orgánu se dále zvýší vznikem nových federálních orgánů zabývajících se systémovým rizikem na makroekonomické úrovni; tím se zvýší složitost a nepřehlednost systému;

10 (8) Diskuse v USA (3) systém regulace a dohledu vznikem nových orgánů nebude zjednodušen; nebude dostatek odvahy a síly k odstranění překrývání a duplicitních pravomocí orgánů regulace a dohledu; (3) systém regulace a dohledu vznikem nových orgánů nebude zjednodušen; nebude dostatek odvahy a síly k odstranění překrývání a duplicitních pravomocí orgánů regulace a dohledu; (4) nový systém bude nákladnější než dosavadní; (4) nový systém bude nákladnější než dosavadní;

11 (9) Diskuse v USA (5) je otázkou, v jakém reálném čase a do jaké míry institucionální reforma dosáhne deklarovaných cílů. (5) je otázkou, v jakém reálném čase a do jaké míry institucionální reforma dosáhne deklarovaných cílů.

12 (10) Stiglitzova zpráva 3 části: 3 části: 1. Obecné principy týkající se finančních trhů a úlohy státu 1. Obecné principy týkající se finančních trhů a úlohy státu 2. o zásady regulace 2. o zásady regulace 3. nová struktura regulace. 3. nová struktura regulace.

13 (11) nová struktura regulace 1. Zlepšení transparentnosti a zveřejňování údajů (disclosure) formou srozumitelnou investorům; 1. Zlepšení transparentnosti a zveřejňování údajů (disclosure) formou srozumitelnou investorům; 2. Podstatnou věcí je regulace motivace. Současný systém příliš podporuje přijímání nadměrného rizika, soustřeďuje se na krátkodobé cíle a spočívá na špatné účetní praxi. 2. Podstatnou věcí je regulace motivace. Současný systém příliš podporuje přijímání nadměrného rizika, soustřeďuje se na krátkodobé cíle a spočívá na špatné účetní praxi. 3. Konkurence je klíčovou otázkou pro fungování tržní ekonomiky. Finanční instituce jsou příliš velké, v případech jejich selhání již je stěží lze zachránit. 3. Konkurence je klíčovou otázkou pro fungování tržní ekonomiky. Finanční instituce jsou příliš velké, v případech jejich selhání již je stěží lze zachránit.

14 (12) nová struktura regulace 4. Vykořisťovatelské a rizikové praktiky ve finančním sektoru je nutno potlačit. Jde např. o jednodenní půjčky apod. Nutno vydat zákony proti lichvě a omezit výši úroku. 4. Vykořisťovatelské a rizikové praktiky ve finančním sektoru je nutno potlačit. Jde např. o jednodenní půjčky apod. Nutno vydat zákony proti lichvě a omezit výši úroku. 5. Komerční banky a podobné instituce musí mít dostatečný kapitál a musí řídit svá rizika. 5. Komerční banky a podobné instituce musí mít dostatečný kapitál a musí řídit svá rizika. 6. Systém regulace by měl být uspořádán tak, aby usnadňoval donucování k dodržování předpisů. Finanční regulace musí být komplexní, jinak budou finanční prostředky mizet nejméně regulovanou částí systému. 6. Systém regulace by měl být uspořádán tak, aby usnadňoval donucování k dodržování předpisů. Finanční regulace musí být komplexní, jinak budou finanční prostředky mizet nejméně regulovanou částí systému.

15 (13) EU:Larosierova zpráva. OBSAH: I. Příčiny finanční krize II. Náprava politiky a regulace III. Náprava supervize v EU IV. Globální náprava Zpráva obsahuje 31 doporučení pro Komisi EU

16 (14) Nové instituce EU (14) Nové instituce EU Komise EU již schválila tyto nové orgány: Komise EU již schválila tyto nové orgány: Evropský systém finančního dohledu (European System of Financial Supervision – ESFS) Evropský systém finančního dohledu (European System of Financial Supervision – ESFS) Evropská rada pro systémové riziko (European Systemic Risk Council – ESRC) Evropská rada pro systémové riziko (European Systemic Risk Council – ESRC)

17 (15) Další nové instituce Evropský úřad bankovního dohledu (European Banking Autority - EBA) Evropský úřad bankovního dohledu (European Banking Autority - EBA) Evropský úřad pro dohled nad pojišťovnictvím (European Insurance Autority – EIA) Evropský úřad pro dohled nad pojišťovnictvím (European Insurance Autority – EIA) Evropský úřad pro cenné papíry (European Securities Autority – ESA). Evropský úřad pro cenné papíry (European Securities Autority – ESA).

18 KONEC Děkuji Vám za pozornost! Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Možnosti a meze reformy finanční architektury Vladislav Pavlát Vysoká škola finanční a správní v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google