Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boj s finanční a ekonomickou krizí z perspektivy EU a G-20 Marek MORA náměstek ministra pro evropské záležitosti 21. listopadu 2009, VŠE Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boj s finanční a ekonomickou krizí z perspektivy EU a G-20 Marek MORA náměstek ministra pro evropské záležitosti 21. listopadu 2009, VŠE Praha."— Transkript prezentace:

1 Boj s finanční a ekonomickou krizí z perspektivy EU a G-20 Marek MORA náměstek ministra pro evropské záležitosti 21. listopadu 2009, VŠE Praha

2 Příčiny světové finanční a hospodářské krize I.  Finanční krize přerostla v krizi hospodářskou  Makroekonomické faktory Přebytek finanční likvidity zejména v USA: A) úroková politika FEDu B) globální ekonomická nerovnováha obchodní přebytky – Čína, Saudská Arábie obchodní (a rozpočtové) deficity – USA Úvěrová expanze (zejména hypotéky málo bonitním klientům) => cenové distorze (zejména na realitním a akciovém trhu)

3 Příčiny světové finanční a hospodářské krize II.  Mikroekonomické faktory (nedostatky institucionálního rámce finančních trhů) Nesprávné oceňování rizik Rychlý rozvoj inovací a složité finanční produkty (ABS, CDO, SPV, SIV) Přehnaná sofistikovanost produktů vedla k chybám A) ratingové agentury (+ střet zájmů: „the issuer- pays model“) B) corporate governance (+ struktury odměňování zaměřené na krátkodobé cíle) C) zaostávání regulace a dohledu za vývojem trhu Regulatorní arbitráže – off-shore centra

4 Dynamika krize  Inflační rizika a restriktivnější monetární polika v USA od cca poloviny roku 2006  O rok později (cca pol. r. 2007): první problémy finančních institucí (nejen v USA, ale i jinde: v Evropě, v Asii)  Podzim 2008: krize vypuká naplno, poté co vláda USA odmítla pomoci Lehman Brothers  Zhroucení důvěry ve finanční trhy s dopady na reálnou ekonomiku

5 2. polovina 2008 Vypuknutí krize v Evropě a první reakce

6 Evropská unie  Snaha o koordinovaný postup proti finanční a hospodářské krizi Evropský plán hospodářské obnovy  Kombinace makroekonomických a strukturálních politik –Okamžitý rozpočtový impuls ve výši 1,5 % HDP EU –Podpora strukturálních reforem (Lisabonská strategie: investice do vzdělávání, MSP, upravení pravidel státní podpory)  Znovu potvrzení Paktu stability a růstu  Lepší regulace finančních trhů Shoda členských států na nutnosti reformovat dohled nad finančním trhem v EU Komise ustavuje expertní skupinu na vysoké úrovni k dohledu (De Larosière)

7 První summit G 20 I. První summit G 20 I. Washington, 15. listopad 2008  Na základě iniciativy FR prezidenta Sarkozyho se klíčovým fórem pro jednání stává skupina G 20  Proč G 20? jediné fórum,kde jsou sdružené všechny hlavní ekonomiky světa, včetně tzv. emerging markets a hlavně také vč. „přebytkových zemí“ (Čína, Saudská Arábie) 2/3 světové populace 85% světového HDP

8 První summit G 20 II. První summit G 20 II. Washington, 15. listopad 2008  Hlavní závěry 1 ) odhodlání ke koordinovanému postupu (doporučeny jsou fiskální a monetární akce na podporu ekonomického oživení – pokud k tomu jsou v jednotl. zemích podmínky!) 2) lepší regulace finančních trhů (nikoli více regulace!) 3) reforma mezinárodních finančních institucí 4) odmítnutí protekcionismu, přihlášení se k otevřené tržní ekonomice

9 1. polovina 2009 Debata o charakteru protikrizových opatření

10 Evropská unie  Mimořádné jednání hlav států a vlád EU 1. března 2009  Evropská rada 19.-20. března 2009  Pomoc bankovnímu sektoru: záruky za vklady, kapitálové injekce, zacházení se závadnými aktivy  Fiskální stimul: závaznost a velikost na straně členských států, platnost Paktu stability a růstu  Pravidla vnitřního trhu: odmítnutí ochranářských přístupů (bankovní sektor, automobilový průmysl)  Odmítnutí vnějšího protekcionismu  Opatření k udržení zaměstnanosti a na podporu ekonomického růstu  Lepší regulace finančních trhů

11 Summit G 20 - Londýn Summit G 20 - Londýn 2. duben 2009  Dohodnut akční plán obnovy a reformy  Přijata opatření v následujících oblastech: Fiskální politika Regulace finančních trhů Daňové ráje Role IMF Navýšení finančních prostředků mezinárodních finančních institucí Mezinárodní obchod: dokončení katarského kola jednání WTO, odmítnutí protekcionismu

12 2. polovina 2009 Náznaky zlepšení situace

13 EU - lepší regulace finančních trhů  Jednání o reformě dohledu nad finančním trhem 2 pilířová struktura: 1. Rada pro systémová rizika (tzv. makroobezřetnostní dohled) Zřízení Rady pro systémová rizika Pověření ECB některými činnostmi ve vztahu k této Radě 2. Evropský systém orgánů dohledu (tzv. mikroobezřetnostní dohled) Evropský bankovní úřad Evropský úřad pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy Evropský úřad pro cenné papíry a trhy

14 ČR - lepší regulace finančních trhů  Obecný přístup k makrodohledu (méně problematická oblast) již schválen, nyní projednává EP  Oblasti, ke kterým má ČR výhrady (týká se tzv. mikrodohledu) Rychlost projednávání – co nejdříve vs. co nejlépe Velké pravomoci nově vzniklých orgánů = nepřípustný zásah do kompetencí národních dohledových orgánů Zachování nezávislosti národních dohledů a fiskální svrchovanosti ČR Neoddělitelnost odpovědnosti za přijímaná rozhodnutí Nerušené podmínky pro finanční stabilitu země a primární odpovědnost národních orgánů za tuto stabilitu

15 Summit G 20 - Pittsburgh Summit G 20 - Pittsburgh 24. - 25. září 2009  Zhodnocení dosavadního vývoje  Vybudování architektury globální ekonomiky pro 21. století  Přijetí rámce pro silný, udržitelný a vyvážený růst  Výzvy v oblasti energetické bezpečnosti a klimatických změn  Podpora nejzranitelnějších obyvatel a zemí  Potravinová bezpečnost

16 Polemika k procesu G 20  Reprezentativnost  Zastupování zájmů Unie  G 2 nebo G 3  Efektivnost vyjednávání  Zaměření témat (makroekonomické nerovnováhy vs. schémata odměňování)  Expanze témat (rámec pro silný, udržitelný a vyvážený růst; energetická bezpečnost a klimatické změny; podpora nejzranitelnějších obyvatel a zemí; potravinová bezpečnost)  Bezzubost proklamací, absence konkrétních opatření

17 Marek MORA náměstek ministra pro evropské záležitosti ÚŘAD VLÁDY ČR


Stáhnout ppt "Boj s finanční a ekonomickou krizí z perspektivy EU a G-20 Marek MORA náměstek ministra pro evropské záležitosti 21. listopadu 2009, VŠE Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google