Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005

2 2 MOTTO

3 3 Osnova Úvod 1. MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce 2. Další vybraná seskupení 1. Amerika 2. Asie 3. Integrační seskupení na území východní Evropy

4 4 Úvod bezcelní obchod spol. celní politika volný pohyb VF spol. HP prefere nční cla částečn ě ne OVOanone CUano ne

5 5 Úvod – 1. pokračování Pokračování tabulky společný trh (JVT EU) ano ne HMU ano

6 6 ad 1 – MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce od pásma VO k JVT Benelux (1944 Londýn, platnost 1948); cíl: podpora vzájemného obchodu, poválečná obnova před CU v ES (1968) vlastní celní sazebník; Belgie a Lucembursko nadstandardní vztahy.

7 7 ad 1 – 1. pokračování Evropská platební unie (1950-1958). Evropské společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva z r. 1951, platnost od 1952 – na 50 let – 2002 ukončení); společná nadnárodní instituce: Vysoký úřad; cíl: společný trh dvou strategických surovin – splněno v r. 1953.

8 8 ad 1 – 2. pokračování Římské smlouvy (3/1957, platnost 1/1/58) Evropské hospodářské společenství – makroekonomické seskupení. Evropské společenství pro atomovou energii – sektorové (EURATOM).

9 9 ad 1 – 3. pokračování EHS (cíle a principy): vytvoření pásma VO (1965 dosaženo); vybudování CU, společný celní tarif (dosaženo 1968); vytvoření společného trhu mezi zeměmi; pravidla hospodářské soutěže

10 10 ad 1 – 4. pokračování zavedení tzv. společných politik; vytváření nadnárodních institucí. EURATOM – cíle a principy: podpora, koordinace a kontrola jaderného výzkumu a využití jaderné energie;

11 11 ad 1 – 5. pokračování vytvoření společného trhu atomového průmyslu nebylo naplněno; Evropská společenství vznikají sloučením 3 existujících společenství (ESUO, EHS, EURATOM v r. 1967 – podpis 1965).

12 12 ad 1 – 6. pokračování Evropské sdružení volného obchodu vzniká v r. 1960 na základě Stockholmské smlouvy. Cíl: OVO mezi zeměmi mimo EHS a určitá protiváha EHS.

13 13 ad 1 – 7. pokračování Zakládající ČZ: Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Švédsko a VB. Finsko 1961 přidružené členství, člen 1985, Island přistoupil 1970.

14 14 ad 1 – 8. pokračování Do r. 1966 se podařilo liberalizovat vzájemný obchod s průmyslovými výrobky, byl rozšířen obchod se zemědělskými výrobky. Nyní: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

15 15 ad 1 – 9. pokračování Evropský hospodářský prostor - vztahy mezi ESVO a zeměmi ES (EU) dohoda o VO (1973), vytvoření CU (1977); v souvislosti s budováním JVT EU - v r. 1994 vytvořen EHP; EHP: volný pohyb Z,S,K,PS + svoboda usídlení, rovné podmínky hospodářské soutěže; pro zemědělství, rybolov a dopravu – zvláštní dohody;

16 16 ad 1 – 10. pokračování Smlouva o jednotném trhu (1985, platnost 1986), Bílá kniha z r. 1985 – vnitřní trh, nikoli společný trh; Akt o jednotné Evropě (1986, platnost 1987) – první velká revize ŘS – termín realizace JVT 31. 12. 1992.

17 17 ad 1 – 11. pokračování 90. léta. proces budování HMU – samostatná přednáška

18 18 ad 2 – Další vybraná seskupení ad 2.1 - Amerika NAFTA (North American Free Trade Agreement). ČS: USA, Kanada, Mexiko. Podepsána 1992, platnost 1994. Původ v CUSFTA (Canada – USA Free Trade Agreement – Dohoda o volném obchodu mezi Kanadou a USA).

19 19 ad 2.1 – 1. pokračování Podpis 1987, platnost 1989. CARICOM (Caribbean Community and Common Market) pro rozvoj obchodu v oblasti střední Ameriky. Integrační seskupení Karibiku založené 1973. Je nástupcem CARIFTA (1965) - Karibské sdružení volného obchodu.

20 20 ad 2.1 – 2. pokračování ČZ CARICOM: 14 států Karibské oblasti. Cíle: ekonomická integrace ČZ, koordinace zahraniční politiky nezávislých zemí.

21 21 ad 2.1 – 3. pokračování CACM (Central American Common Market) – Středoamerický společný trh. Vytvořila Organizace středoamerických států (dohoda 1960, platnost 1963). ČZ: Kostarika, Guatemala, El Salvador, Honduras a Nikaragua.

22 22 ad 2.1 – 4. pokračování Cíl: liberalizace vnitro regionálního obchodu a vytvoření OVO + CU. ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Anglický název: LAIA – Latin American Integration Association. Latinskoamerické integrační seskupení- založeno v r. 1980. Nahradilo nefungující oblast volného obchodu LA (LAFTA) z r. 1960.

23 23 ad 2.1 – 5. pokračování ČZ: všechny španělsky mluvící země Jižní Ameriky, Mexiko a Brazílie. Rozdělení zemí do 3 skupin (ekonomická vyspělost). Cíl: podpora integračního procesu v regionu.

24 24 ad 2.1 – 6. pokračování ANDEAN (Community of Nations) – Andské společenství národů). Vznik 1996. Původní název Andský pakt z r. 1969. ČZ: Venezuela, Ekvádor, Bolívie, Kolumbie a Peru. Panama – pozorovatel. Původně i Chile, 1976 pakt opustilo.

25 25 ad 2.1 – 7. pokračování Cíl: podpora rozvoje ČZ, urychlení růstu prostřednictvím ekonomické, obchodní a politické integrace. Nástroj: koordinace hospodářské a sociální politiky a liberalizace. Od 2/1995 Venezuela, Bolívie, Ekvádor a Kolumbie tvoří oblast VO se společným vnějším tarifem. Do r. 2005 – společný trh.

26 26 ad 2.1 – 8. pokračování MERCOSUR (Mercado Común Del Sur) – společný trh Jihu (vznik 1991, platnost 1995). ČZ: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay. Přidruženým členem Chile (1996) a Bolívie (1997). Cíle: OVO, poté volný pohyb VF.

27 27 ad 2.1 – 9. pokračování Společný vnější tarif, společná obchodní politika, koordinace hospodářských politik. Od roku 1994 právní subjektivita, od 1/1/1995 ČS PVO a CU, v 12/1995 podpis Rámcové dohody s EU o obchodní a ekonomické spolupráci.

28 28 ad 2.1 – 10. pokračování 1998 – Dohoda o VO s ANDEAN. Jednání o vytvoření OVO celé Ameriky do r. 2005.

29 29 ad 2.2 – Mezinárodní seskupení v Asii ASEAN (Association of South Asian Nations) – Sdružení národů jihovýchodní Asie. Založení 1967: Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko. V r. 1984 přijata Brunej, v r. 1995 Vietnam, v r. 1997 – jako budoucí členové Laos a Myanmare (Barma).

30 30 ad 2.2 – 1. pokračování Cíle: rozvoj spolupráce pro urychlení ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje zemí regionu. V 10/1992 dohoda o OVO (AFTA – Asean Free Trade Area). Spolupráce s RZ, ale i s RTE.

31 31 ad 3 – Seskupení na území VE 3.1 Vznik seskupení CEFTA, její základní cíle 3.2 Realizace cílů CEFTA v oblasti obchodu s průmyslovými výrobky 3.3 Bariéry liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky a se službami 3.4 Vznik celní unie ČR-SR, její cíle a problémy jejich realizace.

32 32 ad 3.1 Vznik seskupení CEFTA, její základní cíle Central European Free Trade Agreement – Středoevropská dohoda o VO. Podpis Krakov 12/92, platnost 1/3/93. Zakládající ČZ: ČSFR (ČR a SR), Polsko a Maďarsko. Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko (jaro 2003).

33 33 ad 3.1 – 1. pokračování Cíle: liberalizace obchodu s průmyslovými a zemědělskými výrobky, vytvoření oblasti VO do r. 2001. U průmyslových výrobků se podařilo naplnit, služby nikoli, zemědělské výrobky asi z 50 %. Podmínky pro rozšiřování.

34 34 ad 3.2 - Realizace cílů CEFTA v obchodě s průmyslovými výrobky Téměř plná liberalizace obchodu (výjimky – asi 2 % společného obchodu). Obchod zemědělskými výrobky liberalizován mírně nad 50 %.

35 35 ad 3.3 – Bariéry liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky a se službami Kvantitativní restrikce, licence, systém uplatňovaných dotací, normy. 1. 5. 2004 – 5 zemí se stalo členy EU, zbyly R + B + CH. Význam CEFTA pro ČZ.

36 36 ad 3.4 – Vznik CU ČR – SR, její cíle a překážky jejich realizace Customs Union between the Czech Republic and the Slovak Republic. Podpis 29. 10. 1992, prozatímní provádění od 1. 3. 1993, platnost 3. 5. 1993, od 1. 5. 2004 se obě země staly ČZ EU.

37 37 ad 3.4 – 1. pokračování Charakteristika CU podle WTO: jednotné celní území mezi smluvními stranami; zrušení cel, kvantitativních omezení a jiných opatření bránících volnému pohybu zboží a služeb mezi smluvními stranami; společná celní sazebník mezi zeměmi, které nejsou smluvními stranami.

38 38 ad 3.4 – 2. pokračování Společná obchodní politika – její koordinace z hlediska WTO není nutná. Podle WTO musí účastníci CU mezi sebou a vůči třetím zemím uplatňovat jednotný komplex netarifních opatření – licenční režimy, certifikace výrobků, antidumping.

39 39 ad 3.4 – 3. pokračování Z hlediska ČR CU již před několika roky vyčerpala své možnosti. Pro ČR je SR standardním obchodním partnerem (podíl na obratu jen kolem 6 %, Rakousko těsně v závěsu).


Stáhnout ppt "1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google