Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P

2 2 MOTTO

3 3 Osnova Úvod 1. MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce 2. Další vybraná seskupení 1. Amerika 2. Asie 3. Integrační seskupení na území východní Evropy

4 4 Úvod bezcelní obchod spol. celní politika volný pohyb VF spol. HP prefere nční cla částečn ě ne OVOanone CUano ne

5 5 Úvod – 1. pokračování Pokračování tabulky společný trh (JVT EU) ano ne HMU ano

6 6 ad 1 – MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce od pásma VO k JVT Benelux (1944 Londýn, platnost 1948); cíl: podpora vzájemného obchodu, poválečná obnova před CU v ES (1968) vlastní celní sazebník; Belgie a Lucembursko nadstandardní vztahy.

7 7 ad 1 – 1. pokračování Evropská platební unie ( ). Evropské společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva z r. 1951, platnost od 1952 – na 50 let – 2002 ukončení); společná nadnárodní instituce: Vysoký úřad; cíl: společný trh dvou strategických surovin – splněno v r

8 8 ad 1 – 2. pokračování Římské smlouvy (3/1957, platnost 1/1/58) Evropské hospodářské společenství – makroekonomické seskupení. Evropské společenství pro atomovou energii – sektorové (EURATOM).

9 9 ad 1 – 3. pokračování EHS (cíle a principy): vytvoření pásma VO (1965 dosaženo); vybudování CU, společný celní tarif (dosaženo 1968); vytvoření společného trhu mezi zeměmi; pravidla hospodářské soutěže

10 10 ad 1 – 4. pokračování zavedení tzv. společných politik; vytváření nadnárodních institucí. EURATOM – cíle a principy: podpora, koordinace a kontrola jaderného výzkumu a využití jaderné energie;

11 11 ad 1 – 5. pokračování vytvoření společného trhu atomového průmyslu nebylo naplněno; Evropská společenství vznikají sloučením 3 existujících společenství (ESUO, EHS, EURATOM v r – podpis 1965).

12 12 ad 1 – 6. pokračování Evropské sdružení volného obchodu vzniká v r na základě Stockholmské smlouvy. Cíl: OVO mezi zeměmi mimo EHS a určitá protiváha EHS.

13 13 ad 1 – 7. pokračování Zakládající ČZ: Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Švédsko a VB. Finsko 1961 přidružené členství, člen 1985, Island přistoupil 1970.

14 14 ad 1 – 8. pokračování Do r se podařilo liberalizovat vzájemný obchod s průmyslovými výrobky, byl rozšířen obchod se zemědělskými výrobky. Nyní: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

15 15 ad 1 – 9. pokračování Evropský hospodářský prostor - vztahy mezi ESVO a zeměmi ES (EU) dohoda o VO (1973), vytvoření CU (1977); v souvislosti s budováním JVT EU - v r vytvořen EHP; EHP: volný pohyb Z,S,K,PS + svoboda usídlení, rovné podmínky hospodářské soutěže; pro zemědělství, rybolov a dopravu – zvláštní dohody;

16 16 ad 1 – 10. pokračování Smlouva o jednotném trhu (1985, platnost 1986), Bílá kniha z r – vnitřní trh, nikoli společný trh; Akt o jednotné Evropě (1986, platnost 1987) – první velká revize ŘS – termín realizace JVT

17 17 ad 1 – 11. pokračování 90. léta. proces budování HMU – samostatná přednáška

18 18 ad 2 – Další vybraná seskupení ad Amerika NAFTA (North American Free Trade Agreement). ČS: USA, Kanada, Mexiko. Podepsána 1992, platnost Původ v CUSFTA (Canada – USA Free Trade Agreement – Dohoda o volném obchodu mezi Kanadou a USA).

19 19 ad 2.1 – 1. pokračování Podpis 1987, platnost CARICOM (Caribbean Community and Common Market) pro rozvoj obchodu v oblasti střední Ameriky. Integrační seskupení Karibiku založené Je nástupcem CARIFTA (1965) - Karibské sdružení volného obchodu.

20 20 ad 2.1 – 2. pokračování ČZ CARICOM: 14 států Karibské oblasti. Cíle: ekonomická integrace ČZ, koordinace zahraniční politiky nezávislých zemí.

21 21 ad 2.1 – 3. pokračování CACM (Central American Common Market) – Středoamerický společný trh. Vytvořila Organizace středoamerických států (dohoda 1960, platnost 1963). ČZ: Kostarika, Guatemala, El Salvador, Honduras a Nikaragua.

22 22 ad 2.1 – 4. pokračování Cíl: liberalizace vnitro regionálního obchodu a vytvoření OVO + CU. ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Anglický název: LAIA – Latin American Integration Association. Latinskoamerické integrační seskupení- založeno v r Nahradilo nefungující oblast volného obchodu LA (LAFTA) z r

23 23 ad 2.1 – 5. pokračování ČZ: všechny španělsky mluvící země Jižní Ameriky, Mexiko a Brazílie. Rozdělení zemí do 3 skupin (ekonomická vyspělost). Cíl: podpora integračního procesu v regionu.

24 24 ad 2.1 – 6. pokračování ANDEAN (Community of Nations) – Andské společenství národů). Vznik Původní název Andský pakt z r ČZ: Venezuela, Ekvádor, Bolívie, Kolumbie a Peru. Panama – pozorovatel. Původně i Chile, 1976 pakt opustilo.

25 25 ad 2.1 – 7. pokračování Cíl: podpora rozvoje ČZ, urychlení růstu prostřednictvím ekonomické, obchodní a politické integrace. Nástroj: koordinace hospodářské a sociální politiky a liberalizace. Od 2/1995 Venezuela, Bolívie, Ekvádor a Kolumbie tvoří oblast VO se společným vnějším tarifem. Do r – společný trh.

26 26 ad 2.1 – 8. pokračování MERCOSUR (Mercado Común Del Sur) – společný trh Jihu (vznik 1991, platnost 1995). ČZ: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay. Přidruženým členem Chile (1996) a Bolívie (1997). Cíle: OVO, poté volný pohyb VF.

27 27 ad 2.1 – 9. pokračování Společný vnější tarif, společná obchodní politika, koordinace hospodářských politik. Od roku 1994 právní subjektivita, od 1/1/1995 ČS PVO a CU, v 12/1995 podpis Rámcové dohody s EU o obchodní a ekonomické spolupráci.

28 28 ad 2.1 – 10. pokračování 1998 – Dohoda o VO s ANDEAN. Jednání o vytvoření OVO celé Ameriky do r

29 29 ad 2.2 – Mezinárodní seskupení v Asii ASEAN (Association of South Asian Nations) – Sdružení národů jihovýchodní Asie. Založení 1967: Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko. V r přijata Brunej, v r Vietnam, v r – jako budoucí členové Laos a Myanmare (Barma).

30 30 ad 2.2 – 1. pokračování Cíle: rozvoj spolupráce pro urychlení ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje zemí regionu. V 10/1992 dohoda o OVO (AFTA – Asean Free Trade Area). Spolupráce s RZ, ale i s RTE.

31 31 ad 3 – Seskupení na území VE 3.1 Vznik seskupení CEFTA, její základní cíle 3.2 Realizace cílů CEFTA v oblasti obchodu s průmyslovými výrobky 3.3 Bariéry liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky a se službami 3.4 Vznik celní unie ČR-SR, její cíle a problémy jejich realizace.

32 32 ad 3.1 Vznik seskupení CEFTA, její základní cíle Central European Free Trade Agreement – Středoevropská dohoda o VO. Podpis Krakov 12/92, platnost 1/3/93. Zakládající ČZ: ČSFR (ČR a SR), Polsko a Maďarsko. Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko (jaro 2003).

33 33 ad 3.1 – 1. pokračování Cíle: liberalizace obchodu s průmyslovými a zemědělskými výrobky, vytvoření oblasti VO do r U průmyslových výrobků se podařilo naplnit, služby nikoli, zemědělské výrobky asi z 50 %. Podmínky pro rozšiřování.

34 34 ad Realizace cílů CEFTA v obchodě s průmyslovými výrobky Téměř plná liberalizace obchodu (výjimky – asi 2 % společného obchodu). Obchod zemědělskými výrobky liberalizován mírně nad 50 %.

35 35 ad 3.3 – Bariéry liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky a se službami Kvantitativní restrikce, licence, systém uplatňovaných dotací, normy – 5 zemí se stalo členy EU, zbyly R + B + CH. Význam CEFTA pro ČZ.

36 36 ad 3.4 – Vznik CU ČR – SR, její cíle a překážky jejich realizace Customs Union between the Czech Republic and the Slovak Republic. Podpis , prozatímní provádění od , platnost , od se obě země staly ČZ EU.

37 37 ad 3.4 – 1. pokračování Charakteristika CU podle WTO: jednotné celní území mezi smluvními stranami; zrušení cel, kvantitativních omezení a jiných opatření bránících volnému pohybu zboží a služeb mezi smluvními stranami; společná celní sazebník mezi zeměmi, které nejsou smluvními stranami.

38 38 ad 3.4 – 2. pokračování Společná obchodní politika – její koordinace z hlediska WTO není nutná. Podle WTO musí účastníci CU mezi sebou a vůči třetím zemím uplatňovat jednotný komplex netarifních opatření – licenční režimy, certifikace výrobků, antidumping.

39 39 ad 3.4 – 3. pokračování Z hlediska ČR CU již před několika roky vyčerpala své možnosti. Pro ČR je SR standardním obchodním partnerem (podíl na obratu jen kolem 6 %, Rakousko těsně v závěsu).


Stáhnout ppt "1 Jednotlivé stupn ě regionální integrace v oblasti obchodu na p ř íkladu vývoje po 2. sv ě tové válce VŠFS – PS magisterské ZS 05/06 MEI P2 20. 10. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google