Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šok, náhradní roztoky, transfuze J. Málek. Poruchy oběhu srdce cévní řečiště náplň cévního řečiště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šok, náhradní roztoky, transfuze J. Málek. Poruchy oběhu srdce cévní řečiště náplň cévního řečiště."— Transkript prezentace:

1 Šok, náhradní roztoky, transfuze J. Málek

2 Poruchy oběhu srdce cévní řečiště náplň cévního řečiště

3 Šok Akutně vzniklý nepoměr mezi potřebou a dodávkou okysličené krve hypovolemický distribuční –míšní kardiogenní a obstrukční smíšený –septický –anafylaktický

4 Hypovolemický šok fáze kompenzace fáze dekompenzace fáze refrakterní

5 Příčiny hypovolemického šoku krvácení (u dospělého ztráta > 1 l krve) ztráty plasmy a tekutin –popálení –přehřátí –silný průjem –ztráty do třetího prostoru

6 Příznaky hypovolemického šoku studená a bledá kůže studený pot rychlý puls mělký až nehmatný puls na periferních tepnách, snížený kapilární návrat pocit žízně, suchý jazyk snížená tvorba moči možné poruchy vědomí

7 První pomoc u hypovolemického šoku zastavit další ztráty cirkulujícího objemu protišoková nebo autotransfuzní poloha aktivace ZZS prevence podchlazení prevence polohového traumatu ošetření dalších poranění, znehybnění zlomenin nedávat nic jíst, nic pít, žádné léky

8 Příznaky hypovolemie podle velikosti krevní ztráty Ztráta krve (ml)Symptomy <750žádné -1 500žízeň, slabost, tachypnoe -2 000významný pokles krevního tlaku >2 000nehmatný puls na periferii

9 Ztráta krve u traumatu Zlomenina pánve>3 000 ml Femur1 000 ml Tibie 650 ml Poranění břicha2 000 – 4 000 ml Poranění hrudníku2 000 – 4 000 ml

10 Terapie hypovolemického šoku chirurgické zastavení krvácení doplnění cirkulujícího objemu –měření TK, P, EKG, SaO2 –měření CVP –měření hodinové diurézy kyslík, event. UPV podpora oběhu podpora selhávajících orgánů

11 Obstrukční a kardiogenní šok porucha v toku krve (embolie velké větve plicnice, tamponáda srdeční): dušnost, rozšířené jugulární žíly, cyanóza, pokles srdečního výdeje → příznaky šoku porucha funkce myokardu –, srdeční selhání: plicní edém, pokles srdečního výdeje → příznaky šoku

12 Akutní infarkt myokardu palčivá, svíravá, tlaková nebo drtivá bolest za hrudní kostí, možná propagace do čelisti, LHK, nezávisí na dýchání a poloze poruchy oběhu, poruchy dýchání, vegetativní příznaky při vzniku fibrilace komor bezvědomí často vzniká v klidu, trvá více než 20 minut nereaguje na podání NTG

13 První pomoc při infarktu myokardu poloha vpolosedě nebo vleže aktivace ZZS nechat rozkousat půl tbl. ACP, event. NTG nedávat nic jíst, nic pít monitorace vitálních funkcí při fibrilaci komor KPR nebo použití externího automatického defibrilátoru

14 Terapie infarktu myokardu diagnóza prevence dalšího uzávěru koronární tepny zprůchodnění (PTCA, by-pass) symptomatická léčba

15 Chronická ICHS – angina pectoris zpravidla nejde o první ataku vyvolána námahou nebo chladem reaguje na NTG, klid trvá méně, než 20 minut

16 Indikace k aktivaci ZZS při AP prvá ataka jiný charakter bolesti jiný vyvolávající příčina nereaguje na běžnou terapii trvá déle, než 20 minut

17 Anafylaktický šok příčina – vyplavení mediátorů při alergické reakci příznaky: anamnéza možné příčiny (žihadlo, léky), teplá růžová kůže, později jako u hypovolemického šoku, možné poruchy dýchání, otoky, vyrážky terapie: aktivace ZZS, EPI Pen, má-li ho pacient, poloha, prevence podchlazení, chlazení nebo cucání ledu o otoku v oblasti HCD

18 Epipen

19 Míšní (spinální) šok Příčina – ztráta tonu sympatiku při vysokém míšním poranění a rozšíření cév Příznaky: poruchy čití, hybnosti, periferie teplá, růžová, může být bradykardie, zástava dýchání, bezvědomí První pomoc – protišoková opatření

20 Septický šok příčiny –vasodilatace –únik tekutin –poruchy činnosti myokardu –poškození dalších orgánů příznaky –vysoká nebo naopak nízká teplota –zpočátku možná horká, suchá kůže, později jako u hypovolemického šoku –puls rychlý, mělký, žízeň, poruchy vědomí

21 Septický šok první pomoc –aktivace ZZS –další protišoková opatření terapie –odstranění infekčního ložiska –ATB –podpora dýchání, oběhu, dalších orgánů

22 Krvácení

23 První pomoc u poranění Primární vyšetření - vitální funkce Zástava velkého zevního krvácení Zavolej záchrannou službu Detailní vyšetření a ošetření Prevence sekundárního traumatu Sledování do příjezdu ZZS

24 Krev Dospělí 40-50 ml/kg, děti 50-60 ml/kg Transport O2 a CO2 Udržování vodní a iontové rovnováhy Transport metabolitů Transport hormonů Imunita

25 Složení krve Korpuskulární –Červené krvinky –Bílé krvinky –Destičky Tekutá část – plasma –Proteiny –Rozpustné součásti –Voda

26 Krvácení Zevní, vnitřní, z tělních otvorů Rozsáhlé, malé Arteriální, žilní, kapilární, smíšené Normální, abnormální

27 Malé krvácení Omýt vodou Aplikovat desinfekci na okolí Sterilně krýt Ranné infekce!!!

28 Rozsáhlé zevní krvácení Uložit postiženého naznak Stisknout a zvednout část těla s krvácející ranou (je-li možno) –Tlakový obvaz –Komprese rukou –Tlakové body –Škrtidlo Nečistěte rozsáhlé rány, odstraňte jen viditelné volné znečištění Nikdy neodstraňujte zabodlé předměty

29

30

31

32 Vnitřní krvácení Bolest Známky poranění Příznaky šoku Léčba –Poloha –Zavolat ZZS –Nic p.o.

33 Krvácení z tělních otvorů Ústa Nos Ucho Vykašlávání krve Zvracení krve Enterorhagie/meléna Pochva

34 Infuzní terapie doplnění tekutin a cirkulujícího oběhu výživa speciální roztoky

35 Náhradní roztoky doplnění cirkulujícího objemu krystaloidy koloidy –objemové substituenty –objemové expandery náhrady krve (fluorokarbony, roztoky hemoglobinu)

36 Akutní krvácení Krevní ztrátyNáhrada <750 mlkrystaloidy 750 – 1500 mlkrystaloidy (koloidy nebo krev) >1500 mlkrystaloidy ( a koloidy) a krev

37 Krevní deriváty Erytrocyty Mražená plasma Trombocyty Speciální přípravky –Kryoprecipitát –Aktivovaný plasmatický faktor VII –Faktor VIII

38 Krevní skupiny skupina Antigeny na ERY Protilátky v séruGenotypy AAAnti-BAA nebo AO BBAnti-ABB nebo BO ABA a BžádnéAB OžádnéAnti-A a anti-BOO

39 Krevní skupiny

40 Population O+ A+ B+ AB+ O− A− B− AB− Argentina [11] [11] 53.8%34.7 % 8.8%2.7%8.4%0.44 % 0.21 % 0.06% Australia [12] [12] 40%31%8%2%9%7%2%1% Belgium [13] [13] 38.1%34%8.5%4.1%7%6%1.5%0.8% Canada [14] [14] 39%36%7.6%2.5%7% 1.4%0.5% Denmark [15] [15] 35%37%8%4%6%7%2%1% Finland [16] [16] 27%38%15%7%4%6%2%1% France [17] [17] 36%37%9%3%6%7%1% Hong Kong, China [18] [18] 40%26%27%7%<0.3% Korea, South [19] [19] 27.4%34.4 % 26.8 % 11.2%0.1% 0.05% Netherlands [20] [20] 39.5%35%6.7%2.5%7.5%7%1.3%0.5% Poland [21] [21] 31%32%15%7%6% 2%1% Sweden [22] [22] 32%37%10%5%6%7%2%1% UK [23] [23] 37%35%8%3%7%6%2%1% USA [24] [24] 38%34%9%3%7%6%2%1%

41 Human red blood cells before (left) and after (right) adding serum containing anti-A antibodies. The agglutination reaction reveals the presence of the A antigen on the surface of the cells.

42

43 Indikace krevního převodu předoperační nízké hodnoty krevního obrazu ( individuální rozvaha - kardiopulmonální rezerva aj., optimálně hradit ještě před operací) akutní krevní ztráty převyšující 30 - 40% kolujícího objemu (1500 - 2 000 ml u dospělých)

44 Komplikace heterologní transfuse krve 1 převedení inkompatibilní krve infekce - HIV, VHB, VHC, CMV, EBV, lues alergická reakce febrilní reakce poruchy koagulace

45 Komplikace heterologní transfuse krve 2 metabolická acidosa přetížení oběhu a edém plic předávkování citrátem hyperkalemie mikroagregáty pokles tělesné teploty pokles 2,3 difosfoglycerátu

46 Pravidla pro TRF 1 indikace a souhlas pacienta odběr vzorku krve od pacienta –vitální indikace –statim –standardní křížový pokus –skupiny A, B, O, AB –Rh faktor –nepravidelné skupiny

47 Pravidla pro TRF 2 souhlas pacienta kontrola dokumentace a pacienta zajišťovací pokus biologický pokus záznam do chorobopisu

48 Možnosti peroperační náhrady krve převod heterologní krve převod autologní krve normovolemická hemodiluce přístrojová autotransfuse - přístroje s a bez dalšího zpracování odsáté krve


Stáhnout ppt "Šok, náhradní roztoky, transfuze J. Málek. Poruchy oběhu srdce cévní řečiště náplň cévního řečiště."

Podobné prezentace


Reklamy Google