Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 2 3 4 1 3 5 střední Polabí, Hradčanská kuesta u Žehuně; idealizace 1 - květnatá teplomilná smíšená doubrava sv. Carpinion 2 - šipáková xerofilní doubrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 2 3 4 1 3 5 střední Polabí, Hradčanská kuesta u Žehuně; idealizace 1 - květnatá teplomilná smíšená doubrava sv. Carpinion 2 - šipáková xerofilní doubrava."— Transkript prezentace:

1 1 2 3 4 1 3 5 střední Polabí, Hradčanská kuesta u Žehuně; idealizace 1 - květnatá teplomilná smíšená doubrava sv. Carpinion 2 - šipáková xerofilní doubrava 3 - mochnová doubrava as. Potentillo albae-Quercetum 4 – sukcesní porost Quercus/Carpinus s chudým podrostem 5 - bažinná olšina as. Carici acutiformis-Alnetum dub letní & zimní jasan habrolše šipák

2 Dolnomoravský úval, les Dúbrava u Hodonína; idealizace nepropustný terciérní vápnitý jíl 1 vátý písek + aluviální štěrkopísek hladina mělké podzemní vody 2 3 4 6 5 1 - pannonský tvrdý luh as. Fraxino pannonicae-Ulmetum 2 - bažinná olšina as. Carici elongatae-Alnetum 3 - teplomilná kyselá borodoubrava as. Festuco ovinae-Quercetum 4 - mochnová doubrava as. Carici fritschii-Quercetum roboris 5 - mlak, tj. mokřadní sníženina se sukcesní sérií Caricetum elatae - Caricetum lasiocarpae - Salix aurita-Frangula alnus - Carici elongatae- Alnetum ZVS J borovice 6 - Primulo veris-Carpinetum

3 východní okraj Drahanské vrchoviny, údolí Velké Hané; idealizace 1 2 3 4 3 5 6 16 1 - druhově chudý porost Quercus / Carpinus 2 - vegetační mozaika sv. Carpinion, Tilio-Acerion a podsv. Eu-Fagenion 3 - suťový les as. Aceri-Carpinetum 4 - lužní les as. Pruno-Fraxinetum 5 - kyselá teplomilná doubrava as. Sorbo torminalis-Quercetum 6 - mochnová doubrava as. Potentillo albae-Quercetum, často s dominancí břízy (sukcese po dubových pařezinách) dub zimní bříza habr klen jasan olše bukjedle


Stáhnout ppt "1 2 3 4 1 3 5 střední Polabí, Hradčanská kuesta u Žehuně; idealizace 1 - květnatá teplomilná smíšená doubrava sv. Carpinion 2 - šipáková xerofilní doubrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google