Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologická obnova VÝSYPKY Trochu jinak….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologická obnova VÝSYPKY Trochu jinak…."— Transkript prezentace:

1 Ekologická obnova VÝSYPKY Trochu jinak…

2 Uhlí - jak jsme na tom v ČR?

3 Nová krajina velkoplošné ovlivnění krajiny Rozloha:
- těžbou zasažené plochy min. 270 km² výsypky 270 km² (cca 70 lokalit - Ostravsko, Sokolovsko, Mostecko, Kladensko) Svobodová et al. (2012)

4 Výsypky po těžbě uhlí Rekultivace „ s odkladem“ (cca po 8 letech)!
velká členitost povrchu sesednutí nasypaného materiálu zarovnání povrchu, odvodění, obohacení živinami a „ozelenění“ Rekultivace „ s odkladem“ (cca po 8 letech)! Radovesická výsypka Foto: M. Hendrychová

5 Spontánní sukcese Suchá oblast (Mostecko) Vlhčí oblast (Sokolovsko)
Do 5 let jednoletky (lebedy, merlíky, rdesna) vytrvalé druhy (podběl, ruderály) dvouletky (bodlák obecný) trávy (třtina křovištní) - vzácné druhy (lebeda růžová, KO) 5- 15 let - vytrvalé širokolisté byliny dřeviny (bříza, jíva, osika ) (vratič obecný, pelyněk černobýl) - trávy (pýr plazivý, třtina křovištní, ovsík vyvýšený) od 15 roku dřeviny (bříza, bez černý, klen, jíva, jasan, růže, hloh) - souvislý vegetační kryt, luční druhy po 20 roce lesostepní mozaika převaha lučních a lesních druhů (pokryvnost dřevin do 30%) (i vstavačovité a hruštičkovité) - ústup ruderálních druhů po 40 letech - lesostepní mozaika (pokryvnost i 50%) prosvětlené lesní porosty

6 Albrechtice Sokolovsko Kladensko Příbramsko

7 Vlhká stanoviště - výskyt vzácnějších a zajímavých druhů řas
- dominuje rákos a orobinec - výskyt vzácnějších a zajímavých druhů řas

8 Rekultivace Krásná nová krajina…

9 Radovesická výsypka

10 …nebo pestrá a jemná mozaika stanovišť?
Diverzita hmyzu na výsypkách je mnohem větší, než v okolní krajině. Tropek et al. 2012 Radovesická výsypka

11 Druhy suchých a teplých stanovišť: modrásek hnědoskvrnný
Tropek et al. 2013 Druhy suchých a teplých stanovišť: modrásek hnědoskvrnný

12 Druhy lesních lemů, lesostepí a křovin: otakárek ovocný
Tropek et al. 2012 Druhy lesních lemů, lesostepí a křovin: otakárek ovocný

13 Mokřadní druhy: hnědásek chrastavcový

14 Výsypky s holým substrátem
Kovařík Zorochros meridionalis Tropek et al. 2012 Saranče modrokřídlá Slíďák Schmidtův

15 Žahadloví blanokřídlí: důležitá skupina výsypek
Dlouhoretka krátkokřídlá Kriticky ohrožený druh Původně písky Polabí, Třeboňska a již. Moravy (zmizel po 2. sv. válce) Od 80. let na mosteckých výsypkách, z nichž se šíří na nové lokality (odkaliště Počerady, NPP Kleneč)

16 Tůně na výsypkách Vážka podhorní Harabiš 2013 Vodouch stříbřitý

17 Obojživelníci !!! Spontánní sukcese Rekultivace menší mělčí tůně
pozvolné svahy částečné oslunění vodní hladiny místy zarostlé vegetací Rekultivace větší a hlubší nádrže příkré svahy plně osluněná vodní hladina Doležalová et al.2012 !!!

18 !!!

19 Ptáci iniciálních sukcesních stadií
Šálek (2012)

20 Radovesická výsypka 4,5p./10ha Rákosník velký

21 Radovesická výsypka 9 p./10ha Slavík modráček středoevropský

22 Radovesická výsypka 1,2p./10ha Bramborníček černohlavý
+ konipas luční, bělořit šedý, linduška luční, linduška úhorní, strnad luční, břehule říční, kulík říční etc. Šálek (2012)

23 A je po ptákách…

24 Specifické zásady obnovy na výsypkách
1. Omezit technické rekultivace a začlenit spontánní či mírně usměrňovanou sukcesi do rekultivačních plánů; při respektování ostatních zájmů 60% rozlohy, reálně alespoň 20%.

25 Specifické zásady obnovy na výsypkách
2. Při zakládání vytvářet členitý reliéf, hlavně s ohledem na co nejvíce mokřadů na výsypce i jejím úpatí; mokřady jsou na výsypkách nejcennějšími biotopy!

26 Specifické zásady obnovy na výsypkách
3. U technických rekultivací lesnického typu alespoň ponechat členitý reliéf; hlavně neodvodňovat!

27 Specifické zásady obnovy na výsypkách
4. Vyčlenit některé spontánně zarostlé výsypky pro aktivity typu motokros, čtyřkolky, paintball apod.

28 § A co bude příště? 21. 4. Velikonoční pondělí 28. 4. Cep II (terén)
5. 5. Legislativa


Stáhnout ppt "Ekologická obnova VÝSYPKY Trochu jinak…."

Podobné prezentace


Reklamy Google