Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSYPKY Trochu jinak… Ekologická obnova. Uhlí - jak jsme na tom v ČR?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSYPKY Trochu jinak… Ekologická obnova. Uhlí - jak jsme na tom v ČR?"— Transkript prezentace:

1 VÝSYPKY Trochu jinak… Ekologická obnova

2 Uhlí - jak jsme na tom v ČR?

3 - velkoplošné ovlivnění krajinyRozloha: - těžbou zasažené plochy min. 270 km² - výsypky 270 km² (cca 70 lokalit - Ostravsko, Sokolovsko, Mostecko, Kladensko) Nová krajina Svobodová et al. (2012)

4 Výsypky po těžbě uhlí - velká členitost povrchu - sesednutí nasypaného materiálu - zarovnání povrchu, odvodění, obohacení živinami a „ozelenění“ Rekultivace „ s odkladem“ (cca po 8 letech)! Radovesická výsypka Foto: M. Hendrychová

5 Spontánní sukcese Suchá oblast (Mostecko) Vlhčí oblast (Sokolovsko) Do 5 let -jednoletky (lebedy, merlíky, rdesna) - vytrvalé druhy (podběl, ruderály) - dvouletky (bodlák obecný) - trávy (třtina křovištní) - vzácné druhy (lebeda růžová, KO) 5- 15 let - vytrvalé širokolisté byliny - dřeviny (bříza, jíva, osika ) (vratič obecný, pelyněk černobýl) - trávy (pýr plazivý, třtina křovištní, ovsík vyvýšený) od 15 roku -dřeviny (bříza, bez černý, klen, jíva, jasan, růže, hloh) - souvislý vegetační kryt, luční druhy po 20 roce -lesostepní mozaika - převaha lučních a lesních druhů (pokryvnost dřevin do 30%) (i vstavačovité a hruštičkovité) - ústup ruderálních druhů po 40 letech - lesostepní mozaika (pokryvnost i 50%) -prosvětlené lesní porosty

6 AlbrechticeSokolovsko Kladensko Příbramsko

7 Vlhká stanoviště - dominuje rákos a orobinec - výskyt vzácnějších a zajímavých druhů řas

8 Krásná nová krajina… Rekultivace

9 Radovesická výsypka

10 …nebo pestrá a jemná mozaika stanovišť? Radovesická výsypka Diverzita hmyzu na výsypkách je mnohem větší, než v okolní krajině. Tropek et al. 2012

11 Druhy suchých a teplých stanovišť: modrásek hnědoskvrnný Tropek et al. 2013

12 Druhy lesních lemů, lesostepí a křovin: otakárek ovocný Tropek et al. 2012

13 Mokřadní druhy: hnědásek chrastavcový

14 Výsypky s holým substrátem Saranče modrokřídlá Slíďák Schmidtův Kovařík Zorochros meridionalis Tropek et al. 2012

15 Žahadloví blanokřídlí: důležitá skupina výsypek Dlouhoretka krátkokřídlá Kriticky ohrožený druhKriticky ohrožený druh Původně písky Polabí, Třeboňska a již. Moravy (zmizel po 2. sv. válce)Původně písky Polabí, Třeboňska a již. Moravy (zmizel po 2. sv. válce) Od 80. let na mosteckých výsypkách, z nichž se šíří na nové lokality (odkaliště Počerady, NPP Kleneč)Od 80. let na mosteckých výsypkách, z nichž se šíří na nové lokality (odkaliště Počerady, NPP Kleneč)

16 Tůně na výsypkách Vodouch stříbřitý Vážka podhorní Harabiš 2013

17 Obojživelníci!!! Spontánní sukcese -menší mělčí tůně - pozvolné svahy - částečné oslunění vodní hladiny - místy zarostlé vegetací Rekultivace -větší a hlubší nádrže -příkré svahy -plně osluněná vodní hladina Doležalová et al.2012

18 !!!

19 Ptáci iniciálních sukcesních stadií Šálek (2012)

20 Radovesická výsypka 4,5p./10ha Rákosník velký

21 Radovesická výsypka 9 p./10ha Slavík modráček středoevropský

22 Radovesická výsypka 1,2p./10ha + konipas luční, bělořit šedý, linduška luční, linduška úhorní, strnad luční, břehule říční, kulík říční etc. Bramborníček černohlavý Šálek (2012)

23 A je po ptákách…

24 Specifické zásady obnovy na výsypkách 1. Omezit technické rekultivace a začlenit spontánní či mírně usměrňovanou sukcesi do rekultivačních plánů; při respektování ostatních zájmů 60% rozlohy, reálně alespoň 20%.

25 Specifické zásady obnovy na výsypkách 2. Při zakládání vytvářet členitý reliéf, hlavně s ohledem na co nejvíce mokřadů na výsypce i jejím úpatí; mokřady jsou na výsypkách nejcennějšími biotopy!

26 Specifické zásady obnovy na výsypkách 3. U technických rekultivací lesnického typu alespoň ponechat členitý reliéf; hlavně neodvodňovat!

27 Specifické zásady obnovy na výsypkách 4. Vyčlenit některé spontánně zarostlé výsypky pro aktivity typu motokros, čtyřkolky, paintball apod.

28 A co bude příště? 21. 4. Velikonoční pondělí 28. 4. Cep II (terén) 5. 5. Legislativa §


Stáhnout ppt "VÝSYPKY Trochu jinak… Ekologická obnova. Uhlí - jak jsme na tom v ČR?"

Podobné prezentace


Reklamy Google