Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými"— Transkript prezentace:

1 Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými
souřadnými systémy užitými na našem území pomocí freeware PROJ Milan Bořík Katedra matematiky Vojtěch Honzík Katedra mapování a kartografie Dgfdgfd ČVUT v Praze, Fakulta stavební GIS Ostrava 2005

2 Referenční elipsoid ETRF-89 a Helmertova transformace mezi
O čem chceme hovořit... Knihovna PROJ Možnosti PostGISu Referenční elipsoid ETRF-89 a Helmertova transformace mezi ním a elipsoidy Besselovým a Krasovského Výsledky transformací a posouzení přesnosti knihovny PROJ pomocí bodů kampaně DOPNUL Srovnání s dostupným SW MATKART GIS Ostrava 2005

3 80. léta 20. století- G. Evenden (USA) – výpočty z oblasti
PROJ od začátku 80. léta 20. století- G. Evenden (USA) – výpočty z oblasti matematické kartografie- jednoúčelová utilita dnes je PROJ.4 public domain programový balík – Frank Warmerdam – knihovna, která umožňuje transparentní užití v různých programech pracujících s prostorovými daty (Map Server, PostGIS) je možné užít současně data z různých souřadných systémů jednotlivé programy balíčku: 1) proj 2) invproj 3) cs2cs jeden referenční elipsoid je vybrán jako přechodový (ETRF-89) -> -> všechny transformace rozloženy do dvou kroků GIS Ostrava 2005

4 1) standardní typ objektů 2) funkce pro manipulaci s objekty
Možnosti PostGISu PostGIS definuje: 1) standardní typ objektů 2) funkce pro manipulaci s objekty 3) tabulky pro metadata: * GEOMETRY_COLUMNS (geometrie, dimenze, souřadný systém) * SPATIAL_REF_SYS (souřadný systém, jednotlivá zobrazení, manipulace se souřadným systémem pomocí PROJ knihovny) Zachována konzistence geodat s jejich metadaty. Knihovna PROJ řeší přechod mezi jednotlivými referenčními plochami sedmiprvkovou Helmertovou transformací. GIS Ostrava 2005

5 Definice systému JTSK nebyla v knihovně PROJ zcela správná.
Byla nutná úprava definice zobrazení tak, aby systém dával korektní výsledky. DOPNUL: Na základě 178 identických bodů (176 bodů v ČR identických s body české trigonometrické sítě a dva body na Slovensku), jejichž souřadnice jsou známé v systémech S-42, S-JTSK i v ETRF-89, bylo možno převést všechny body trigonometrické sítě do geocentrického systému Byla testována identičnost 178 bodů => pro určení transformačního klíče GIS Ostrava 2005

6 Helmertova transformace (použito 174 bodů kampaně DOPNUL)
GIS Ostrava 2005

7 PROJ a srovnání s MATKARTem
[Y,X] S-JTSK -> [j,l] Bessel -> [j,l] ETRF-89 (WGS-84) Číslo bodu Y[m] X[m] Proj/Matkart j Bessel l Bessel 104 119 221 404 510 Hodnoty zeměpisné šířky a délky na Besselově elipsoidu pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

8 Hodnoty zeměpisné šířky a délky v systému ETRF-89 určené
Číslo bodu Proj j ETRF-89 l ETRF-89 Matkart 104 119 221 404 510 Hodnoty zeměpisné šířky a délky v systému ETRF-89 určené pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

9 PROJ a srovnání s MATKARTem [j,l] ETRF-89 -> [j,l] Krasovský
Číslo bodu Proj j Krasovský l Krasovský Matkart 104 119 221 404 510 Hodnoty zeměpisné šířky a délky na Krasovského elipsoidu pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

10 PROJ a srovnání s MATKARTem [j,l] Krasovský -> [X,Y] S-42
Číslo bodu Proj X [m] Y [m] Matkart 104 119 221 404 510 Hodnoty pravoúhlých souřadnic v systému S-42 pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

11 Transformace v PostGISu
definice vlastních zobrazení: INSERT INTO "spatial_ref_sys" (srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text) ... +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0= alpha= k= x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +towgs84= , , , , , , +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k= x_0= y_0=0 +ellps=krass +units=m +towgs84=28.0,-121.0,-77.0,0,0,0,0 GIS Ostrava 2005

12 transform(wgs84.the_geom,200002) as transformovane,
s42 <> wgs84 select transform(wgs84.the_geom,200002) as transformovane, s42.the_geom as puvodni , distance(transform(wgs84.the_geom,200002),s42.the_geom) from wgs84, s42 where s42.id_bodu = wgs84.id_bodu; sjtsk <> wgs84 transform(wgs84.the_geom,200001) as transformovane, sjtsk.the_geom as puvodni , distance(transform(wgs84.the_geom,200001),sjtsk.the_geom) from sjtsk, wgs84 where wgs84.id_bodu = sjtsk.id_bodu; GIS Ostrava 2005

13 Výsledky dotazu s transformací:
s-42 <> wgs84 transformovane | puvodni | rozdil SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m (5 řádek) sjtsk <> wgs84 transformovane | puvodni | rozdil SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m GIS Ostrava 2005

14 úpravou původních definic souřadnicových systémů lze zlepšit
Závěr úpravou původních definic souřadnicových systémů lze zlepšit výsledky transformací transformace lze provádět se stejnými výsledky přímo v datovém skladu i v software, který příslušný datový sklad využívá GIS Ostrava 2005


Stáhnout ppt "Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými"

Podobné prezentace


Reklamy Google