Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milan Bořík Katedra matematiky Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy užitými na našem území pomocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milan Bořík Katedra matematiky Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy užitými na našem území pomocí."— Transkript prezentace:

1 Milan Bořík Katedra matematiky Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy užitými na našem území pomocí freeware PROJ Vojtěch Honzík Katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze, Fakulta stavební GIS Ostrava 2005

2 O čem chceme hovořit... Knihovna PROJ Možnosti PostGISu Referenční elipsoid ETRF-89 a Helmertova transformace mezi ním a elipsoidy Besselovým a Krasovského Výsledky transformací a posouzení přesnosti knihovny PROJ pomocí bodů kampaně DOPNUL Srovnání s dostupným SW MATKART GIS Ostrava 2005

3 PROJ od začátku 80. léta 20. století- G. Evenden (USA) – výpočty z oblasti matematické kartografie- jednoúčelová utilita dnes je PROJ.4 public domain programový balík – Frank Warmerdam – knihovna, která umožňuje transparentní užití v různých programech pracujících s prostorovými daty (Map Server, PostGIS) je možné užít současně data z různých souřadných systémů jednotlivé programy balíčku: 1) proj 2) invproj 3) cs2cs jeden referenční elipsoid je vybrán jako přechodový (ETRF-89) -> -> všechny transformace rozloženy do dvou kroků GIS Ostrava 2005

4 Možnosti PostGISu PostGIS definuje: 1) standardní typ objektů 2) funkce pro manipulaci s objekty 3) tabulky pro metadata: * GEOMETRY_COLUMNS (geometrie, dimenze, souřadný systém) * SPATIAL_REF_SYS (souřadný systém, jednotlivá zobrazení, manipulace se souřadným systémem pomocí PROJ knihovny) Zachována konzistence geodat s jejich metadaty. Knihovna PROJ řeší přechod mezi jednotlivými referenčními plochami sedmiprvkovou Helmertovou transformací.

5 GIS Ostrava 2005 Definice systému JTSK nebyla v knihovně PROJ zcela správná. Byla nutná úprava definice zobrazení tak, aby systém dával korektní výsledky. DOPNUL: Na základě 178 identických bodů (176 bodů v ČR identických s body české trigonometrické sítě a dva body na Slovensku), jejichž souřadnice jsou známé v systémech S-42, S-JTSK i v ETRF-89, bylo možno převést všechny body trigonometrické sítě do geocentrického systému Byla testována identičnost 178 bodů => pro určení transformačního klíče

6 Helmertova transformace (použito 174 bodů kampaně DOPNUL) GIS Ostrava 2005

7 PROJ a srovnání s MATKARTem [Y,X] S-JTSK -> ,  Bessel -> [ , ] ETRF-89 (WGS-84) Číslo bodu Y[m]X[m]Proj/Matkart  Bessel Proj/Matkart  Bessel Hodnoty zeměpisné šířky a délky na Besselově elipsoidu pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

8 Číslo bodu Proj  ETRF-89 Proj  ETRF-89 Matkart  ETRF-89 Matkart  ETRF Hodnoty zeměpisné šířky a délky v systému ETRF-89 určené pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

9 PROJ a srovnání s MATKARTem [ , ] ETRF-89 -> [ , ] Krasovský Číslo bodu Proj  Krasovský Proj  Krasovský Matkart  Krasovský Matkart  Krasovský Hodnoty zeměpisné šířky a délky na Krasovského elipsoidu pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

10 PROJ a srovnání s MATKARTem [ , ] Krasovský -> [X,Y] S-42 Číslo bodu Proj X [m] Proj Y [m] Matkart X [m] Matkart Y [m] Hodnoty pravoúhlých souřadnic v systému S-42 pomocí PROJ a MATKARTu GIS Ostrava 2005

11 Transformace v PostGISu definice vlastních zobrazení: INSERT INTO "spatial_ref_sys" (srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text)... +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0= alpha= k= x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +towgs84= , , , , , , proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k= x_0= y_0=0 +ellps=krass +units=m +towgs84=28.0,-121.0,-77.0,0,0,0,0...

12 GIS Ostrava 2005 s42 <> wgs84 select transform(wgs84.the_geom,200002) as transformovane, s42.the_geom as puvodni, distance(transform(wgs84.the_geom,200002),s42.the_geom) from wgs84, s42 where s42.id_bodu = wgs84.id_bodu; sjtsk <> wgs84 select transform(wgs84.the_geom,200001) as transformovane, sjtsk.the_geom as puvodni, distance(transform(wgs84.the_geom,200001),sjtsk.the_geom) from sjtsk, wgs84 where wgs84.id_bodu = sjtsk.id_bodu;

13 GIS Ostrava 2005 s-42 <> wgs84 transformovane | puvodni | rozdil SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m SRID=200002;POINT( ) | SRID=200002;POINT( ) | m (5 řádek) sjtsk <> wgs84 transformovane | puvodni | rozdil SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m SRID=200001;POINT( ) | SRID=200001;POINT( ) | m (5 řádek) Výsledky dotazu s transformací:

14 GIS Ostrava 2005 Závěr úpravou původních definic souřadnicových systémů lze zlepšit výsledky transformací transformace lze provádět se stejnými výsledky přímo v datovém skladu i v software, který příslušný datový sklad využívá


Stáhnout ppt "Milan Bořík Katedra matematiky Open Source GIS: Transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy užitými na našem území pomocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google