Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 18. 1. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 18. 1. 2003."— Transkript prezentace:

1 1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 18. 1. 2003

2 2 Program 9.00 – 9.50: 1. blok informací – prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 9.55 – 10.05: Přestávka 10.05 – 10.50: 2.blok informací – Ivana Skalická studijní referentka – Ing. Lenka Švecová tajemnice pro studentské záležitosti

3 3 Osnova 1. bloku informací 1. Představení fakulty Představení fakulty 2. Profil fakulty Profil fakulty 3. Charakteristika oboru Podniková ekonomika a management Charakteristika oboru Podniková ekonomika a management 4. Uplatnění absolventů Uplatnění absolventů 5. Struktura studia, kreditní systém Struktura studia, kreditní systém 6. Vedlejší specializace Vedlejší specializace 7. Průběh studia Průběh studia 8. Pár čísel o FPH, personálním zajištění výuky a chodu fakulty Pár čísel o FPH, personálním zajištění výuky a chodu fakulty 9. Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu 10. Diskuse Diskuse

4 4 Představení fakulty Fakulta součástí Vysoké školy ekonomické Vysoká škola ekonomická jednou z 24 českých veřejných vysokých škol (další 4 státní: 3 vojenské a 1 policejní) Za studium se neplatí t. č. školné, pouze poplatky za některé úkony (nadstandardní délka studia, studium druhé vysoké školy, uznávání předmětů, přijímací řízení apod.) Vysoká škola ekonomická má 6 fakult, z toho 5 je v Praze a 1 je v Jindřichově Hradci

5 5 Postavení fakulty na VŠE Pedagogicko-vědecké zaměření jednotlivých fakult je založené na spolupůsobení dvou hledisek. Jsou jimi objektové a profesní hledisko. Fakulta podnikohospodářská je z tohoto pohledu konstituovaná na základě dominantnosti objektového hlediska. Znamená to, že předmětem pedagogického a vědeckého zájmu Fakulty podnikohospodářské jsou ekonomika a management podnikatelského objektu.

6 6 Profil fakulty Fakulta je univerzitního typu s výraznými rysy manažerského zaměření. Cílem je vychovávat široce a komplexně vzdělané vysokoškolské odborníky pro výkon nejrůznějších ekonomických a manažerských funkcí v podnikové sféře i v mimopodnikové ekonomické a správní sféře. Výuka vychází z prakticky ověřených domácích i mezinárodních zkušeností, vedoucích k chápání ekonomických a manažerských činností ve firmě jako integrovaných a vzájemně propojených aktivit. Pozornost je věnována aspektům fungování firem v mezinárodním prostředí a multinacionálních firem včetně dopadů vstupu ČR do EU.

7 7 Studijní programy Na rozdíl od jiných fakult vždy jediný obor Podniková ekonomika a management. – bakalářský studijní program (3 – 4 roky) v prezenční formě – magisterský navazující studijní program (2 – 3 roky) v prezenční a distanční formě – doktorský studijní program (3 – 5 roků) v prezenční a kombinované formě Fakulta t. č. neotevírá magisterský pětiletý studijní program.

8 8 Charakteristika bakalářského oboru Podniková ekonomika a management Studenti bakalářského studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni. Sestava i obsah oborově povinných předmětů umožňují uplatnit se v provozní, obchodní, personální, organizační, finanční a dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Oborově volitelné předměty prohlubují orientaci studenta v právních, účetních, logistických a dalších ekonomických a manažerských oblastech tak, aby absolvent byl schopen působit v různých typech podniků.

9 9 Uplatnění absolventů VŠE (dle ankety u promocí) Úspěšnost 76 % absolventů u promocí zná svého zaměstnavatele 17 % dosud nehledalo zaměstnavatele 7 % hledalo zaměstnavatele neúspěšně Firma, do níž absolventi nastupují 86 % v soukromém vlastnictví 78 % sídlo v Praze Zaměření pracovního místa absolventů 12 % účetnictví 10 % bankovnictví a pojišťovnictví 8 % obchodní činnost 5 % finanční poradenství

10 10 Nejčastěji uvedené nástupní funkce absolventů účetní asistent asistent auditora analytik referent manažer project manager finanční analytik úředník ředitel product manager prodejce poradce konzultant asistent daňového poradce redaktor programátor kontrolor inspektor auditor account manager

11 11 Struktura studia

12 12 Předměty bak. studia povinné celoškolsky Ekonomie (8) – Mikroekonomie, Makroekonomie Základy podnikového hospodářství (6) – Podniková ekonomika, Management, Marketing Základy podnikových financí (2) Matematika (6) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) – Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4)

13 13 Předměty bak. studia jazykové První jazyk – pokročilí (8) – Úroveň PC (zápočet)* – Úroveň PD (zápočet)* – Úroveň PE (zápočet) – Bakalářská zkouška – Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) – Úroveň ZA (zápočet)* – Úroveň ZB (zápočet) – Úroveň ZC (zkouška) *Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština

14 14 Předměty bak. studia povinné fakultně Podniková ekonomika (4) Marketing (2) Logistika (4) Personální řízení (4) Motivace pracovního jednání (2) Řízení výroby (4) Podnikání v malé a střední firmě (2) Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) Nákladové účetnictví (4) Operační výzkum (4)

15 15 Předměty bak. studia volitelné fakultně Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních – katedra logistiky (2) – katedra managementu (17) – katedra marketingu (6) – katedra mikroekonomie (3) – katedra personalistiky (6) – katedra podnikové ekonomiky (8) – katedra psychologie a sociologie řízení (1) – katedra řízení výroby (6) – katedra práva (2)

16 16 Předměty bak. studia volitelné celoškolsky Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních

17 17 Předměty bak. studia rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů

18 18 Vedlejší specializace Fakulta financí a účetnictví UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví VFI - Veřejné finance UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku OCE - Oceňování podniku a jeho majetku Fakulta mezinárodních vztahů CER - Cestovní ruch EEI - Evropská ekonomická integrace MEP - Mezinárodní politika OPO - Obchodní podnikání POL - Politologie PRA - Právo v podnikání KOJ - Komerční jazyky ZAO - Zahraniční obchod AAS - Anglo-americká studia KKM - Komerční komunikace IAS - Iberoamerická studia SZN - Studia zemí německé jazykové oblasti SFZ - Studia frankofonních zemí

19 19 Fakulta podnikohospodářská EPP - Ekonomika průmyslového podniku LOG - Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství MAR - Marketing MNG - Management MQE - Management kvality, environmentu a bezpečnosti PER - Personální management v podniku PSF - Psychologie a sociologie v řízení firmy Vedlejší specializace

20 20 Vedlejší specializace Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat DSA - Demografie a sociální analýza FIL - Filosofie ISP - Management v informační společnosti INT - Inteligentní systémy PIN - Pojistné inženýrství MIS - Manažerské informační systémy PVM - Počítače v managementu Fakulta národohospodářská EZP - Ekonomika životního prostředí ETE - Ekonomická teorie SPO - Sociální politika RMR - Rozvoj měst a regionů HSP - Hospodářská a sociální politika EZU - Ekonomická žurnalistika REI - Regionální rozvoj a evropská integrace MAN - Makroekonomická analýza

21 21 Život s fakultou Přijímací zkouškyDen otevřených dveří Zápis do 1. ročníkuImatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 rokyPromoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Ph.D. další 3 roky

22 22 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu

23 23 Pár čísel o fakultě a VŠE na FPH 92 učitelů + 30 interních doktorandů, externisté na VŠE asi 14000 studentů – na FPH 2900 studentů (přijímací řízení 700 BS + 200 MNS) na FPH 67 kanceláří (včetně zasedacích místností, místností vedení fakulty, vedoucích kateder, studijních referentek, sboroven na Jižním Městě) PC na VŠE – 670 koncových stanic pro studenty (315 řízená výuka, 255 samostatná práce, 100 pouze e-mail) – 500 PC pro učitele – 30 obslužných serverů – PC na kolejích financování školství a školy – rozpočet ČR 737 mld. Kč – MŠMT 81 mld. Kč (11 %) – neinvestiční transfery VŠ 11,2 mld. Kč – rozpočet VŠE asi 770 mil. Kč

24 24 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček proděkan pro zahraniční vztahy doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová

25 25 Katedry FPH a jejich struktura

26 26 Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu snaha o dostatečnou informovanost Internetové stránky http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz CD fakulty distanční formy výuky informatická výuka (příprava pro ECDL) soutěže (ESOP)

27 27 Péče o první ročník tajemnice pro studentské záležitosti studijní kruhy zápis 1. ročníku formou denního soustředění

28 28 Informatizace - EPIS EPIS – nástroj zveřejňování: – informací o předmětech (akreditační materiály, garanti, návaznosti předmětů, literatura) – rozvrhu hodin, vyučujících – odbornosti učitelů, konzultačních hodin – zařazení předmětů do skupin – témat diplomových a bakalářských prací – generování publikací (Nabídka předmětů a kurzů) http://vyuka.vse.cz

29 29 Informatizace - VYSLEDKY VYSLEDKY – nástroj zveřejňování výsledků testů a hodnocení předmětů student zapisuje svůj kontakt (e-mail, mobilní telefon) učitel zapisuje výsledky testů a předmětů umožňuje komunikaci učitele a studijních referentek se studenty či skupinami z kurzů zapisování na termíny zápočtů či zkoušek http://vysledky.vse.cz

30 30 Diskuse V prodeji Informační CD FPH (vyšlo 1/2003, 70 Kč) Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (vyšlo 2002, 195 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2002, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma)

31 31 Osnova 2. bloku informací 1. Přijímací řízení Přijímací řízení 2. Vyplňování přihlášky ke studiu Vyplňování přihlášky ke studiu 3. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 4. Studijní podmínky - učebny, knihovna, počítače Studijní podmínky - učebny, knihovna, počítače 5. Koleje, stravování, tělesná výchova a sport na VŠE Koleje, stravování, tělesná výchova a sport na VŠE 6. Studijní výjezdy do zahraničí Studijní výjezdy do zahraničí 7. Zastoupení studentů v řídících orgánech školy Zastoupení studentů v řídících orgánech školy 8. CD FPH CD FPH 9. Dny otevřených dveří VŠE Dny otevřených dveří VŠE 10. Diskuse Diskuse

32 32 Přijímací řízení přijímací zkoušky na bakalářské studium pouze jednou ročně přihlášky do 28. 2. 2003 termín přijímacích zkoušek VŠE: 2. – 20. 6. 2003 (včetně sobot) FPH pravděpodobně: po 9. 6. a út 10. 6. 2003 náhradní termíny nevypsány (Termín 23. 8 2003 je určen výhradně pro uchazeče, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit termínu červnového, a to na základě písemné žádosti přiložené k přihlášce.) v přihlášce mohou být dva obory a navíc třetí „libovolný“ obor

33 33 Organizace bakalářského přijímacího řízení VŠE v roce 2003 diferenciace organizace na fakultách – F2 (FMV) má samostatné přijímací řízení – F3 (FPH), F4 (FIS), F6 (FM) preferují první obor přijetí, připouštějí uvedení druhého oboru – F1 (FFÚ) a F5 (FNH) preferují počet získaných bodů, připouštějí uvedení druhého oboru přijímací zkoušky – z matematiky (5 příkladů) – z jazyka (50 doplňování typů a, b, c, d) složení zkoušky při 50 a více bodech možnost nahlédnout do testů přezkumné řízení pouze technické

34 34 Kritéria přijetí na bakalářský program FPH 1. Uchazeči, kteří si zvolili obor Podniková ekonomika a management jako první (hlavní) obor, a to v pořadí dle získaného počtu bodů. 2. Uchazeči, kteří si zvolili obor Podniková ekonomika a management jako druhý (náhradní) studijní obor a nebyli přijati na první (hlavní) studijní obor, a to v pořadí dle získaného počtu bodů. 3. Třetí obor (OP či OV) bude přicházet v úvahu při zpracování přijímacího řízení pouze v případě, že kapacita některého z oborů VŠE s výjimkou oborů Fakulty mezinárodních vztahů nebude naplněna uchazeči, kteří obor uváděli jako první nebo jako druhý.

35 35 Dosažené výsledky uchazečů o studium na FPH v roce 2002 výsledekuchazečůpodíl složilo113147 % nesložilo88636 % absence41617 % celkem2433100 %

36 36 Důvod nesložení zkoušky uchazeči o FPH v roce 2002 důvoduchazečůpodíl pouze matematika51158 % pouze jazyk8710 % matematika i jazyk28832 % celkem886100 %

37 37 Minimální bodové hranice pro přijetí Fak. Obor 200020012002Fak.Obor200020012002 FFÚ FI171162 FIS IN160108136 UC167157156SP160140133 DK-102139MM167162172 FMV MO253223233 FNH NH163142138 MS282275278RE160101103 PP257258264MN147101107 FPHPE169146154MNk162112100

38 38 Přihláška akademický rok: 2003/2004 typ studijního programu: bakalářský forma: prezenční zvolený jazyk obor a) PE obor b) neuvádět FMV obor c): OV nebo OP osobní údaje (mobil) střední škola doklad o zaplacení

39 39 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám matematika, angličtina, němčina – 20. 1. - 11. 5. 2003, 32 hodin – 2 016 Kč (za každý kurz) románské jazyky – 20. 1. - 2. 5. 2003, 30 hodin – 2 050 Kč výuka – probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od 16.15 hod., 18.00 hod – pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (čas bude upřesněn u zápisu) kontakt pro přihlašování – katedra matematiky: 224 094 202 – katedra jazyků: AJ 224 095 222, NJ 224 095 223, ROJ 224 095 228 další informace – http://fph.vse.cz (rubrika Pro zájemce o studium/Bakalářské studium/ Přípravné kurzy) http://fph.vse.cz

40 40 Budovy a učebny na VŠE Stará budova na Žižkově – Knihovna – Počítačové učebny – Jazykové centrum Nová budova na Žižkově Jižní Město

41 41 Koleje Koleje na Jarově (tram č. 9 směr Spojovací) – Jarov I (C, D, E) a Jarov III G - Strážní – Jarov I (A, B) a Jarov III F - Chmelnice – Jarov II - Kněžská Luka Koleje na Jižním Městě – autobusy 177, 145 do stanice Volha – Volha, Sázava, Vltava, Otava, Blanice Rooseveltova kolej – tramvaj č. 5 - Výstaviště

42 42 Stravování Každý student má nárok na dotované jídlo ve všech menzách po celé Praze na základě předložení kupónů. Menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu Menza na Jižním Městě Menza na Jarově Menza v Opletalově ulici

43 43 Tělesná výchova a sport povinnost získat 2 zápočty (minimálně jeden z nich za semestrální kurz) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Štěpánská 18, Praha 1 zápis do kurzů TV letní a zimní výcvikové kurzy

44 44 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky – dobré studijní výsledky, – výborná znalost jazyka, – dobrá motivace.

45 45 Zastoupení studentů tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Švecová (NB 310) e-mail: lenka@vse.cz akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340)

46 46 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 600 stránek, 500 fotografií, 4 videosekvence hypertextový průvodce kreditním systémem sborník konference fakulty, ukázky skript, studentského časopisu ve formátu PDF ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích

47 47 Struktura CD FPH FPH – Úvod – Fakulta a její katedry Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Katedry Historie Odkazy, ke stažení – Pedagogika Studijní program Distanční studium Zákony, vyhlášky – Věda – Pro zájemce o studium VŠE – Studium v zahraničí – Mezinár. stud. programy – Studijní literatura – Školní časopisy – Poradenská pomoc – Jazykové centrum – Tělesná výchova – Stravování, koleje – Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD

48 48 Registrovaní účastníci dne otevřených dveří FPH 2003 (500 uchazečů + 423 členů doprovodu)

49 49 Dny otevřených dveří na VŠE so 11. 1. 2003:Fakulta informatiky a statistiky pá 17. 1. 2003:Fakulta managementu JH so 18. 1. 2003:Fakulta podnikohospodářská so 25. 1. 2003:Fakulta národohospodářská so 1. 2. 2003:Fakulta mezinárodních vztahů út 4. 2. 2003:Fakulta financí a účetnictví

50 50 Diskuse V prodeji Informační CD FPH (vyšlo 1/2003, 70 Kč) Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (vyšlo 2002, 195 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2002, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma)

51 Hodně štěstí u maturity a přijímacích zkoušek! http:// fph.vse.cz


Stáhnout ppt "1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské 18. 1. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google