Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005."— Transkript prezentace:

1 Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005

2 Co řeší KVET? KVET je nejefektiv - nější cesta ke snižování emisí CO2. Šetří asi 280 milionů tun CO 2 v zemích EU25 Snižuje závislost na PEZ o 1500 PJ/rok v zemích EU25 Decentrální výrobou šetří kolem 10% ztrát v přenosu a distribuci AEM 12 -2005

3 Jak svět hospodaří s energiemi? Spotřeba energií jednotlivých částí světa: 1. USA více než 11,0 kW 2. EU 15 6,3 kW 3. Země „třetího“ světa 0,7 kW Průměrně 20% světové populace spotřebovává 80% energie Podíl na emisích CO2 je v podobném poměru Podíl USA na CO2 je větší než 20%, přitom podíl na populaci nedosahuje ani 5% S ekonomickým růstem jsou spojeny nedostatky elektřiny a výpadky sítě z titulu přetížení. AEM 12 -2005

4 Zdroje práva v EU EU Treaties Competition Environment Taxation Directive Regulation Decision Transposition AEM 12 -2005

5 Rozhodovací procedura Council Parliament Final Directive 1½ or more years Commission Proposal AEM 12 -2005

6 Čtyři důležité Direktivy 2002200320042005200620072008 PřípravaimplementacePlatnost v MS Direktiva o KVET Direktiva o energetických službách Direktiva o provedení budov Obchod c CO2 AEM 12 -2005

7 Direktiva o KVET Základní údaje: Adoptována v únoru 2004 Povinnost implementovat v členských státech do února 2006 Článek 1: “Vytvořit rámec pro rozvoj vysoce účinné KVET” Čl. státy musí do února 2007 podat zprávu o rozvoji vysoce účinné KVET ve vztahu k potenciálu Indikativní cíl EU je dosáhnout podílu 18% elektřiny z HE KVET do r. 2010 (nyní 11%) AEM 12 -2005

8 Způsoby prosazování HE KVET Je definován právní rámec pro KVET v EU Je definována „vysoce účinná KVET“ Analýza potenciálu pro HE KVET a odstranění administrativních bariér Snaha najít a prosadit nejlepší jednotné schéma podpory Garance původu z vysoce účinné KVET Stanovení referenčních hodnot pro výpočet HE KVET Zjednodušení přístupu k sítím Nebude-li pokrok, jsou možná další opatření AEM 12 -2005

9 Co se děje v EU nyní? - Byl ustanoven technický výbor (Technical Committee) – poprvé se sešel na začátku t.r. – mírné zpoždění, protože nebyla k dispozici vhodná místnost –Komise se má zabývat třemi problémy: Harmonizací referenčních hodnot pro Annex 3 Problematikou určení elektřiny z KVET (Annex 2) Pravidla pro tvorbu analýz národních potenciálů –Druhá schůzka byla 1 července – problém velmi vysokých referenčních hodnot pro oddělenou výrobu –V listopadu mělo být pokračování AEM 12 -2005

10 Externí spolupráce Byl vypsán tendr na stanovení: harmonizovaných referenčních účinností pro oddělenou výrobu pravidla pro implementaci Annexů 2 a 3 pravidla pro stanovení NP HE CHP Vítězem bylo konsorcium složené z: COWI (Dánská konzultační firma, ta byla zvolena jako lídr) ECN (Holandský institut pro energetickou politiku) Brémská universita Euroheat and Power a COGEN Europe jako poradci Christian Folke z Německa jako autor CHP Manuálu Mahmoud Abu-Ebid z UK Kontrakt je na 15 měsíců a má být dokončen příští rok – po implementaci Direktivy!!! První dílčí výsledek byl v červenci t.r. AEM 12 -2005

11 Všechny zdroje do 1MWe podle parametrů. Větší zdroje musí mít o min. 10% vyšší účinnost Úspory primárních zdrojů jsou počítány dle následující formule: Jsou možné i jiné vzorce, avšak musí mít vést ke stejnému výsledku Definice vysoce účinné KVET AEM 12 -2005

12 O co jde v praxi? 73 32 Ref.teplo Y% Ref. El. X% KVET 100 48 32 = ≥ 110 48 = Úspory > 10% Srovnání spotřeby paliva pro KVET a oddělenou produkci elektřiny a tepla. AEM 12 -2005

13 Téma č. 1 jsou referenční hodnoty (Annex 3) COGEN Europe má vlastní stanovisko k referenčním hodnotám Musí být reálné, musí vycházet z provozovaných zařízení podle typu paliva a roku uvedení do provozu, druhu tepelného média, místa připojení v síti, aj. Požadavek direktivy je minimální 10% úspora primárních zdrojů. AEM 12 -2005

14 První výsledek Technical committee Poměrně vysoké, zejména ZP. Není založeno na reálných provozních údajích, ale na nejlepší dostupné technologii, která se někde ani nepoužívá. AEM 12 -2005

15 Protinávrhy CE: Poměrně nízké hodnoty, v Č reálně vyšší První výsledek Technical committee AEM 12 -2005

16 Elektřina z KVET Annex 2 Téměř vyřešeno CHP Manuál je odsouhlasen již od léta 2004 Jsou prováděna zjednodušení AEM 12 -2005

17 Analýza NP – Annex 4 Členské státy mají za povinnost zajistit vypracování analýzu potenciálu Komise analýzu posoudí podle doporučení konzultantů, cílem bude vytvoření směrnic pro naplňování potenciálu Bude snaha směrnice harmonizovat v rámci EU Plnění potenciálu podle analýzy bude projednáváno každé 4 roky AEM 12 -2005

18 Kogenerace v ČR obecně Určení kogenerace v ČR bylo dáno vyhláškou MPO č. 539/2002 Sb, dnes vysoce účinná KVET podle nově připravované vyhlášky V r. 2004 bylo vyrobeno 8,2 TWh elektřiny z KVET (ERÚ) (cca 15% z celkem prodané elektřiny v ČR). Z toho bylo: 3% do 1 MW (0,45% z prodané) 1% 1 až 5 MW(0,15% z prodané) 96% nad 5 MW(14,4% z prodané) AEM 12 -2005

19 Kogenerace v ČR plynové turbíny 14 KJ s 18 turbínami Celkový výkon 502,3 MW 90% výkonu = 5 turbín o výkonu nad 50 MW 10% výkonu = turbíny o výkonu do 10 MW Ve výkonové třídě 10-50 MW není žádná turbína V posledních 3 letech – žádná nová turbína AEM 12 -2005

20 Kogenerace v ČR spalovací motory V ČR instalováno několik stovek těchto zdrojů: (v závorkách dodávka TEDOM) Do 30 kWasi 450 (430) 45 – 400 kWasi 300 (241) 401 - 1000 kWasi 30 (17) AEM 12 -2005

21 Kogenerace v ČR spalovací motory Většina z nich pouze přežívá V posledních 4 letech – skoro žádné nové instalace na zemní plyn Rozvoj zaznamenalo energetické využití skládkového plynu, čistírenského plynu a důlního plynu – dobré výkupní ceny elektřiny, dopad direktivy 2001/77/EU AEM 12 -2005

22 Podpora KVET v ČR Direktiva 2004/08/EC zapracována v novele Energetického zákona od 1.1.2005 Nediskriminační přístup k sítím je v ČR garantován Doposud byl povinný výkup elektřiny z KVET, v budoucnu nutno řešit pro malé zdroje dohodou s DS – velká pomoc ERÚ, k dohodě došlo. Vyšší ceny elektřiny z KVET pro rok 2005 a snad i pro 2006 Vzhledem k aplikaci směrnice 2004/08/EC je očekáván růst klasické KVET na bázi ZP o výkonech do 5 MW – plnění národního potenciálu AEM 12 -2005

23 Výkupní ceny elektřiny z KVET do 1 MW 200420052006 Pevná cena Dohodnutá cena s DS Příplatekcelkem Kč/MWh 24 hod./den 1130 12409005801480 8 hod./den zbytek dne 1900 750 2220 750 1200 750 1740 0 2940 750 AEM 12 -2005

24 200420052006 Pevná cena Dohodnutá cena PříplatekCelkem Kč/MWh 24 hod./den 113011709005001400 8 hod./den zbytek dne 1900 750 2010 750 1200 750 1500 0 2700 750 Nad 5 MW a pro kombinaci s OZE: 45,- Kč/MWh Výkupní ceny elektřiny z KVET nad 1 do 5 MW AEM 12 -2005

25 Výkupní ceny elektřiny z vybraných OZE 2006 Vodní energie2340Kč/MWh Skládky/biostanice - bioplyn 2230 2980 Kč/MWh Větrná energie2460Kč/MWh Geotermální energie4500Kč/MWh Solární energie13200Kč/MWh Nově důlní plyn z uzavřených dolů2230Kč/MWh AEM 12 -2005

26 Ceny ČEZ žlutázelenáoranžováfialováhnědá celý rok 8760 h prac. dny 6120 h PD 8 – 20 3140víkendyPD 20 - 8 20037458481087615595 20048139601320541606 20059051064 1424 686751 AEM 12 -2005

27 Hlavní bariéry pro rozvoj KVET v ČR Neexistence liberalizace plynárenství – jediný subjekt má 100% trhu (přepravu plynu, distribuce i obchod) VYSOKÉ CENY PLYNU Systém obchodu s elektřinou s G=0 (=dopravu elektřiny vždy platí zákazník) NELZE OBJEKTIVNĚ OCENI PŘÍNOS DE Nemožnost tržně ocenit významné reálné úspory CO2 plynových KVET KVET DO 20 MW NENÍ SOUČÁSTÍ OBCHODU S POVOLENKAMI V RÁMCI EU – NEMÁ MOŽNOST PRODÁVAT PŘEBYTKY AEM 12 -2005

28 Ocenění přínosů DE Mělo by být více oceněno snížení ztrát v přenosové a distribuční soustavě (= zdroj je blízko spotřebitele) Nevyužití přepravních cest. Konečný zákazník platí poštovní známku za elektřinu až z PS, i když elektřinu nakoupí ze své napěťové úrovně. Platba zákazníka, poukázaná DS za dopravu elektřiny po napěťových úrovních, kudy elektřina ve skutečnosti neprošla, by měla být převedena výrobci. AEM 12 -2005

29 Doprava paliva vs. doprava elektřiny Elektrárna KVET Náklady na palivo a jeho distribuci – vždy hradí výrobce Náklady na přenos a distribuci elektřiny - hradí vždy konečný zákazník, bez ohledu na to, zda elektřina po cestě prošla či ne AEM 12 -2005

30 Úspora ztrát elektřiny Dle připojení Kč/MWh ERÚ Kč/MWh Výpočet Přenos3,3%039 Velmi vysoké napětí DS 4,8% 2058 Vysoké napětí 7,9% 2795 Nízké napětí 14,7% 64176 Zdroj: Vastl et al.: ČVUT a výpočty SEVEn AEM 12 -2005

31 Úspora emisí CO2 u KVET Je porovnávána výroba 1 MWh elektřiny a 1,45 MWh tepla (poměr teplo/elektřina z KJ TEDOM CENTO 160 CO2 z výroby tepla a elektřiny z KJ TEDOM 0,59 t CO2 Je srovnáno s produkcí CO2 při oddělené výrobě: Produkce CO2 z HU kondenzační elektrárny 1,21 t CO2 Plus: Produkce CO2 z výroby tepla z HU0,51 t CO2, nebo: Produkce CO2 z výroby tepla ze ZP0,30 t CO2 Srovnáváme 0,59 t CO2 k a) 1,72 t CO2 při vytěsnění tepla z HU, nebo b) 1,51 t CO2 při vytěsnění tepla ze zemního plynu!!! AEM 12 -2005

32 Úspora emisí CO2 u KVET AEM 12 -2005

33 Pracovní návrh sazeb daní na elektřinu podle paliva dle MŽP Kč/kWh Palivo / rok20072009201120132015 Hnědé uhlí0,200,400,701,001,30 Černé uhlí0,100,300,500,700,90 Zemní plyn0,050,100,150,200,30 Jádro0,050,100,150,200,30 OZE00000 Δ HU/ZP0,150,300,550,801,00 Δ HU/ČU0,050,200,350,500,60 Zdroj: EURO č. 39 z 26.9.2005 Ekologické daně na elektřinu AEM 12 -2005

34 Závěr Spravedlivé ocenění všech přínosů KVET, zejména z pohledu CO2 a ocenění DE zajistí tržní prosazení KVET bez dalších podpor či dotací AEM 12 -2005

35 Děkuji za pozornost Josef Jelecek COGEN CZECH Předsedawww.cogen.cz AEM 12 -2005


Stáhnout ppt "Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google