Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005."— Transkript prezentace:

1 Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM

2 Co řeší KVET? KVET je nejefektiv - nější cesta ke snižování emisí CO2. Šetří asi 280 milionů tun CO 2 v zemích EU25 Snižuje závislost na PEZ o 1500 PJ/rok v zemích EU25 Decentrální výrobou šetří kolem 10% ztrát v přenosu a distribuci AEM

3 Jak svět hospodaří s energiemi? Spotřeba energií jednotlivých částí světa: 1. USA více než 11,0 kW 2. EU 15 6,3 kW 3. Země „třetího“ světa 0,7 kW Průměrně 20% světové populace spotřebovává 80% energie Podíl na emisích CO2 je v podobném poměru Podíl USA na CO2 je větší než 20%, přitom podíl na populaci nedosahuje ani 5% S ekonomickým růstem jsou spojeny nedostatky elektřiny a výpadky sítě z titulu přetížení. AEM

4 Zdroje práva v EU EU Treaties Competition Environment Taxation Directive Regulation Decision Transposition AEM

5 Rozhodovací procedura Council Parliament Final Directive 1½ or more years Commission Proposal AEM

6 Čtyři důležité Direktivy PřípravaimplementacePlatnost v MS Direktiva o KVET Direktiva o energetických službách Direktiva o provedení budov Obchod c CO2 AEM

7 Direktiva o KVET Základní údaje: Adoptována v únoru 2004 Povinnost implementovat v členských státech do února 2006 Článek 1: “Vytvořit rámec pro rozvoj vysoce účinné KVET” Čl. státy musí do února 2007 podat zprávu o rozvoji vysoce účinné KVET ve vztahu k potenciálu Indikativní cíl EU je dosáhnout podílu 18% elektřiny z HE KVET do r (nyní 11%) AEM

8 Způsoby prosazování HE KVET Je definován právní rámec pro KVET v EU Je definována „vysoce účinná KVET“ Analýza potenciálu pro HE KVET a odstranění administrativních bariér Snaha najít a prosadit nejlepší jednotné schéma podpory Garance původu z vysoce účinné KVET Stanovení referenčních hodnot pro výpočet HE KVET Zjednodušení přístupu k sítím Nebude-li pokrok, jsou možná další opatření AEM

9 Co se děje v EU nyní? - Byl ustanoven technický výbor (Technical Committee) – poprvé se sešel na začátku t.r. – mírné zpoždění, protože nebyla k dispozici vhodná místnost –Komise se má zabývat třemi problémy: Harmonizací referenčních hodnot pro Annex 3 Problematikou určení elektřiny z KVET (Annex 2) Pravidla pro tvorbu analýz národních potenciálů –Druhá schůzka byla 1 července – problém velmi vysokých referenčních hodnot pro oddělenou výrobu –V listopadu mělo být pokračování AEM

10 Externí spolupráce Byl vypsán tendr na stanovení: harmonizovaných referenčních účinností pro oddělenou výrobu pravidla pro implementaci Annexů 2 a 3 pravidla pro stanovení NP HE CHP Vítězem bylo konsorcium složené z: COWI (Dánská konzultační firma, ta byla zvolena jako lídr) ECN (Holandský institut pro energetickou politiku) Brémská universita Euroheat and Power a COGEN Europe jako poradci Christian Folke z Německa jako autor CHP Manuálu Mahmoud Abu-Ebid z UK Kontrakt je na 15 měsíců a má být dokončen příští rok – po implementaci Direktivy!!! První dílčí výsledek byl v červenci t.r. AEM

11 Všechny zdroje do 1MWe podle parametrů. Větší zdroje musí mít o min. 10% vyšší účinnost Úspory primárních zdrojů jsou počítány dle následující formule: Jsou možné i jiné vzorce, avšak musí mít vést ke stejnému výsledku Definice vysoce účinné KVET AEM

12 O co jde v praxi? Ref.teplo Y% Ref. El. X% KVET = ≥ = Úspory > 10% Srovnání spotřeby paliva pro KVET a oddělenou produkci elektřiny a tepla. AEM

13 Téma č. 1 jsou referenční hodnoty (Annex 3) COGEN Europe má vlastní stanovisko k referenčním hodnotám Musí být reálné, musí vycházet z provozovaných zařízení podle typu paliva a roku uvedení do provozu, druhu tepelného média, místa připojení v síti, aj. Požadavek direktivy je minimální 10% úspora primárních zdrojů. AEM

14 První výsledek Technical committee Poměrně vysoké, zejména ZP. Není založeno na reálných provozních údajích, ale na nejlepší dostupné technologii, která se někde ani nepoužívá. AEM

15 Protinávrhy CE: Poměrně nízké hodnoty, v Č reálně vyšší První výsledek Technical committee AEM

16 Elektřina z KVET Annex 2 Téměř vyřešeno CHP Manuál je odsouhlasen již od léta 2004 Jsou prováděna zjednodušení AEM

17 Analýza NP – Annex 4 Členské státy mají za povinnost zajistit vypracování analýzu potenciálu Komise analýzu posoudí podle doporučení konzultantů, cílem bude vytvoření směrnic pro naplňování potenciálu Bude snaha směrnice harmonizovat v rámci EU Plnění potenciálu podle analýzy bude projednáváno každé 4 roky AEM

18 Kogenerace v ČR obecně Určení kogenerace v ČR bylo dáno vyhláškou MPO č. 539/2002 Sb, dnes vysoce účinná KVET podle nově připravované vyhlášky V r bylo vyrobeno 8,2 TWh elektřiny z KVET (ERÚ) (cca 15% z celkem prodané elektřiny v ČR). Z toho bylo: 3% do 1 MW (0,45% z prodané) 1% 1 až 5 MW(0,15% z prodané) 96% nad 5 MW(14,4% z prodané) AEM

19 Kogenerace v ČR plynové turbíny 14 KJ s 18 turbínami Celkový výkon 502,3 MW 90% výkonu = 5 turbín o výkonu nad 50 MW 10% výkonu = turbíny o výkonu do 10 MW Ve výkonové třídě MW není žádná turbína V posledních 3 letech – žádná nová turbína AEM

20 Kogenerace v ČR spalovací motory V ČR instalováno několik stovek těchto zdrojů: (v závorkách dodávka TEDOM) Do 30 kWasi 450 (430) 45 – 400 kWasi 300 (241) kWasi 30 (17) AEM

21 Kogenerace v ČR spalovací motory Většina z nich pouze přežívá V posledních 4 letech – skoro žádné nové instalace na zemní plyn Rozvoj zaznamenalo energetické využití skládkového plynu, čistírenského plynu a důlního plynu – dobré výkupní ceny elektřiny, dopad direktivy 2001/77/EU AEM

22 Podpora KVET v ČR Direktiva 2004/08/EC zapracována v novele Energetického zákona od Nediskriminační přístup k sítím je v ČR garantován Doposud byl povinný výkup elektřiny z KVET, v budoucnu nutno řešit pro malé zdroje dohodou s DS – velká pomoc ERÚ, k dohodě došlo. Vyšší ceny elektřiny z KVET pro rok 2005 a snad i pro 2006 Vzhledem k aplikaci směrnice 2004/08/EC je očekáván růst klasické KVET na bázi ZP o výkonech do 5 MW – plnění národního potenciálu AEM

23 Výkupní ceny elektřiny z KVET do 1 MW Pevná cena Dohodnutá cena s DS Příplatekcelkem Kč/MWh 24 hod./den hod./den zbytek dne AEM

24 Pevná cena Dohodnutá cena PříplatekCelkem Kč/MWh 24 hod./den hod./den zbytek dne Nad 5 MW a pro kombinaci s OZE: 45,- Kč/MWh Výkupní ceny elektřiny z KVET nad 1 do 5 MW AEM

25 Výkupní ceny elektřiny z vybraných OZE 2006 Vodní energie2340Kč/MWh Skládky/biostanice - bioplyn Kč/MWh Větrná energie2460Kč/MWh Geotermální energie4500Kč/MWh Solární energie13200Kč/MWh Nově důlní plyn z uzavřených dolů2230Kč/MWh AEM

26 Ceny ČEZ žlutázelenáoranžováfialováhnědá celý rok 8760 h prac. dny 6120 h PD 8 – víkendyPD AEM

27 Hlavní bariéry pro rozvoj KVET v ČR Neexistence liberalizace plynárenství – jediný subjekt má 100% trhu (přepravu plynu, distribuce i obchod) VYSOKÉ CENY PLYNU Systém obchodu s elektřinou s G=0 (=dopravu elektřiny vždy platí zákazník) NELZE OBJEKTIVNĚ OCENI PŘÍNOS DE Nemožnost tržně ocenit významné reálné úspory CO2 plynových KVET KVET DO 20 MW NENÍ SOUČÁSTÍ OBCHODU S POVOLENKAMI V RÁMCI EU – NEMÁ MOŽNOST PRODÁVAT PŘEBYTKY AEM

28 Ocenění přínosů DE Mělo by být více oceněno snížení ztrát v přenosové a distribuční soustavě (= zdroj je blízko spotřebitele) Nevyužití přepravních cest. Konečný zákazník platí poštovní známku za elektřinu až z PS, i když elektřinu nakoupí ze své napěťové úrovně. Platba zákazníka, poukázaná DS za dopravu elektřiny po napěťových úrovních, kudy elektřina ve skutečnosti neprošla, by měla být převedena výrobci. AEM

29 Doprava paliva vs. doprava elektřiny Elektrárna KVET Náklady na palivo a jeho distribuci – vždy hradí výrobce Náklady na přenos a distribuci elektřiny - hradí vždy konečný zákazník, bez ohledu na to, zda elektřina po cestě prošla či ne AEM

30 Úspora ztrát elektřiny Dle připojení Kč/MWh ERÚ Kč/MWh Výpočet Přenos3,3%039 Velmi vysoké napětí DS 4,8% 2058 Vysoké napětí 7,9% 2795 Nízké napětí 14,7% Zdroj: Vastl et al.: ČVUT a výpočty SEVEn AEM

31 Úspora emisí CO2 u KVET Je porovnávána výroba 1 MWh elektřiny a 1,45 MWh tepla (poměr teplo/elektřina z KJ TEDOM CENTO 160 CO2 z výroby tepla a elektřiny z KJ TEDOM 0,59 t CO2 Je srovnáno s produkcí CO2 při oddělené výrobě: Produkce CO2 z HU kondenzační elektrárny 1,21 t CO2 Plus: Produkce CO2 z výroby tepla z HU0,51 t CO2, nebo: Produkce CO2 z výroby tepla ze ZP0,30 t CO2 Srovnáváme 0,59 t CO2 k a) 1,72 t CO2 při vytěsnění tepla z HU, nebo b) 1,51 t CO2 při vytěsnění tepla ze zemního plynu!!! AEM

32 Úspora emisí CO2 u KVET AEM

33 Pracovní návrh sazeb daní na elektřinu podle paliva dle MŽP Kč/kWh Palivo / rok Hnědé uhlí0,200,400,701,001,30 Černé uhlí0,100,300,500,700,90 Zemní plyn0,050,100,150,200,30 Jádro0,050,100,150,200,30 OZE00000 Δ HU/ZP0,150,300,550,801,00 Δ HU/ČU0,050,200,350,500,60 Zdroj: EURO č. 39 z Ekologické daně na elektřinu AEM

34 Závěr Spravedlivé ocenění všech přínosů KVET, zejména z pohledu CO2 a ocenění DE zajistí tržní prosazení KVET bez dalších podpor či dotací AEM

35 Děkuji za pozornost Josef Jelecek COGEN CZECH Předsedawww.cogen.cz AEM


Stáhnout ppt "Kogenerace v EU směrnice o prosazování KVET Ing. Josef Jeleček, předseda COGEN CZECH AEM 12 -2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google