Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bruno Sopko.  Úvod  Infarkt myokardu  Koagulace  Jaterní testy  Dyslipidémie  Endokrinologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bruno Sopko.  Úvod  Infarkt myokardu  Koagulace  Jaterní testy  Dyslipidémie  Endokrinologie."— Transkript prezentace:

1 Bruno Sopko

2  Úvod  Infarkt myokardu  Koagulace  Jaterní testy  Dyslipidémie  Endokrinologie

3  Markery  Metody detekce ◦ Biochemické ◦ Imunochemické

4  Úvod  Troponin  Kreatin kinasa  LDH  AST  Myoglobin  Ischemicky modifikovaný albumin  Glykogen fosforylasa BB

5 Diagnosa je založena na detekci látek uvolněných do oběhu z poškozené tkáně. Průběh koncentrací je založen na: ◦ na lokalizaci v buňce ◦ na relativní molekulové hmotnosti ◦ na rychlosti vylučování ◦ na průtoku krve v postižené oblasti

6  cTnT a cTnI se v krvi nevyskytují a mají specifické AK složení (nástup 3-6 hodin po vzniku bolesti)  Imunochemické metody  GLORIA (Gold Labelled Optically Read Immuno Assay – variace ELISA)

7 CK M(muscle) CK B (brain) podjednotky (CK- MB)  Enzymová kinetika (protilátky proti podjednotce M)  Imunochemie CK-MB mass

8 Specifický LDH 1 1. Stanovení LDH aktivity 2. Určení koncentrace LDH 1 elektroforeticky

9 Z mitochondrií při nekrose, nespecifický 1. ASP -> oxalacetát 2. Oxalacetát + NADH + H + -> malát + NAD +

10 Rychlý nástup, nespecifický Imunochemicky

11 Test spočívá v určení vazebné kapacity albuminu pro kobaltnaté ionty. Albumin zdravých jedinců HSA (human serum albumin) váže více kobaltu než ischemický albumin IMA. Při vlastním stanovení se k vyšetřovanému séru přidají kobaltnaté ionty v molárním množství srovnatelném s počtem molů albuminu. Část iontů kobaltu se naváže na albumin, část zůstává volných v roztoku. Je-li ve zkoumaném séru HSA, naváže se relativně hodně kobaltu; je-li přítomen IMA, pak se naváže kobaltu méně. Takže v případě HSA zbývá v roztoku méně volných kobaltnatých iontů, při IMA je jejich koncentrace vyšší. Volné kobaltnaté ionty jsou stanoveny spektrofotometricky přidáním dithioerythrolu, který vytváří s ionty kobaltu barevný komplex.

12  Po 4 hodinách  ELISA

13  Úvod  Protrombinový čas (PT)  Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT)  Trombinový čas (TT)  Fibrinogen ◦ Claussova metoda ◦ Modifikovaná PT metoda ◦ Imunologické metody ◦ Gravimetrické metody

14

15  Používá se k detekci problémů srážlivosti krve (vitamin K) a detekci účinků protisrážlivých léků (Warfarin)  Plasma + citrát + koagulační faktor III  Udává se poměr k referenčnímu vzorku

16  Detekce problémů při krvácení, předoperační testy, určení dávky heparinu  Plasma + citrát + kefalin + kaolin

17  Vyšetřuje se jím závěrečná fáze koagulační kaskády, konverze fibrinogenu na fibrin po přidání exogenního trombinu. Trvá cca do 20 sekund. Prodloužen je při poruchách fibrinu, hypofibrinogenemii či afibrinogenemii či při přítomnosti FDP  Plasma + citrát + trombin

18  Claussova metoda – přebytek trombinu  Modifikovaná PT metoda - měří se serie různých ředění plazmy  Imunologické metody - ELISA, měří se množství, ne aktivita  Gravimetrické metody – měření hmotnosti sraženiny, časově náročné

19  Laboratorní ukazatelé poškození jaterních buněk ◦ ALT ◦ AST ◦ LDH  Laboratorní ukazatelé městnání žluči v játrech ◦ ALP ◦ GGT ◦ Bilirubin  Laboratorní ukazatelé proteosyntetické funkce jater ◦ Albumin ◦ Celková bílkovina ◦ Protrombinový čas

20  ALT v játrech, AST i jiných tkáních  AST/ALT – de Rittisův index ( > 2 značí alkoholické jaterní choroby)  LDH 4 a LDH 5 specifické pro játra  LDH 5 – tumor jater

21 Alkalická fosfatáza: p-Nitrofenyl fosfát → p-nitrofenol + PO 4 3- Gama-glutamyltransferáza: γ–glutamyl-p-nitroanilin → p-nitroanilin Bilirubin: Bilirubin + diazotovaná kys. sulfanilová + NaNO 2 → azobilirubin

22 Albumin: reakce s bromkresolovým purpurem nebo zelení Celková bílkovina: biuretová reakce PT: koagulace

23  Úvod  Celkový cholesterol  Triacylglyceroly  HDL cholesterol  LDL cholesterol

24 LipoproteinZdrojPrůměr (nm) Hustota (g/ml) SloženíHlavní lipidová složka Apolipoproteiny Protein(%)Lipid (%) Chylomikronstřevo90-5000< 0,941 - 298 - 99TriacylglycerolA-I, A-II, A-IV,1 B-48, C-I, C-II, C- III, E VLDLjátra30-900,93 – 1,006 7 - 1090 - 93TriacylglycerolB-100, C-I, C-II, C-III IDLkatabolismus VLDL 25-351,006- 1,019 1189Triacylglycerol, cholesterol B-100, E LDLkatabolismus IDL 20-251,019 – 1,063 2179cholesterolB-100 HDL2játra, střevo, katabolismus VLDL a CM 90-1201,063 – 1,125 3367Cholesterol, fosfolipidy A-I, A-II HDL350-901,125- 1,210 5743CholesterolA-I, A-II Lp(a)játra250-3501,050 – 1,100 7426CholesterolB-100 a apo(a) Remnantní CMkatabolismus CM >5000,93 – 1,006 6 - 892 - 94Cholesterol, Triacylglycerol B-48, E

25  Izolovaná hypercholesterolémie - zvýšení koncentrace celkového cholesterolu při normální koncentraci triglyceridů  Smíšená hyperlipidémie - současné zvýšení koncentrace celkového cholesterolu i triglyceridů  Izolovaná hypertriglyceridémie – zvýšení koncentrace triglyceridů při normální koncentraci celkového cholesterolu  Dyslipidémie metabolického syndromu  Sekundární dyslipidémie

26 1. hydrolýza esterů cholesterolu na volný cholesterol a mastné kyseliny pomocí enzymu cholesterolesterasy 2. oxidace neesterifikovaného cholesterolu na 4- cholesten-3-on za současného vzniku peroxidu vodíku v reakci katalyzované cholesteroloxidasou 3. Vznik barevného produktu reakcí peroxidu vodíku v oxidační kopulaci 4-aminoantipyrinu a fenolu v přítomnosti dalšího enzymu peroxidasy

27 1. Lipoproteinová lipasa katalyzuje hydrolýzu triacylglycerolů na glycerol a mastné kyseliny 2. Uvolněný glycerol se převádí působením glycerolkinasy v přítomnosti ATP na glycerol-3- fosfát, který je pomocí glycerol-3- fosfátoxidasy oxidován na dihydroxyacetonfosfát. 3. Peroxid vodíku je využíván v další reakci katalyzované peroxidasou k oxidační kopulací 4-aminoantipyrinu s derivátem fenolu

28 1. Blokování non-HDL částic pomocí protilátky proti ApoB (VLDL, LDL, CM) 2. Postup jako v případě celkového cholesterolu

29  Nepřímé stanovení - Friedewaldův vzorec: LDL-cholesterol = celkový cholesterol – HDL- cholesterol – TG/2,2  Přímé stanovení 1.Pomocí detergentů a dalších látek blokován non- LDL cholesterol 2.Stanovení metodou jako celkový cholesterol

30  Úvod  Růstový hormon (STH)  Prolaktin  Adrenokortikotropní hormon (ACTH)  Thyrotropin (TSH)  Folikuly stimulující hormon (FSH)  Luteinizační hormon (LH)  T 4 tyroxin (tetrajodtyronin), T 3 trijodtyronin  Parathormon  Kortizol  Diabetes mellitus

31  Stanovení koncentrace hormonů  Sledování metabolismu  Dynamické testy ◦ Stimulační ◦ Supresivní

32  Podporuje růst svalů a pojivových tkání  Štěpí tuky  Snižuje zpracování glukosy  Zadržuje ionty  Metoda IRMA (Imunoradiometrická analýza)

33  Složitá regulace sekrece  Patologická zvýšení  Metodou IRMA nebo ELISA

34  Adrenokortikotropní hormon řídí sekreci glukokortikoidů a androgenů z kůry nadledvin  Elektroluminiscence (ECLIA) ◦ chemiluminiscence je iniciována elektricky ◦ tripropylamin (TPA) - přenašeč e- na Ru

35  Tyreostimulační hormon  ELISA

36  folikulostimulační hormon a luteinizační hormon se doplňují při řízení funkce gonád – menstruační cyklus a ovulace u žen, spermatogeneze u mužů  ELISA

37

38  způsobují zvýšení metabolické aktivity a tím vyšší spotřeba O 2 a produkce tepelné energie  stimulace syntézy RNA a proteosyntesy  T 4 je prohormon pro T 3  T 3 a T 4 působí negativní zpětnou vazbou na TSH  ELISA

39  základní hormon příštítných tělísek, diagnostika primární hyperparatyreózy, diferenciální diagnostika hypokalcémií  reguluje množství vápníku a fosforu v krvi a odbourávání vápníku z kostí a uvolňování do krve  IRMA

40  steroidní hormon, tvořený v kůře nadledvin  regulace ACTH, CRH  metabolismus cukrů na úkor metabolismu proteinů  účinky: ◦ glukoneogeneze z AK a MK ◦ Proteolýza- proteokatabolismus - hlavně ve svalech ◦ Lipolýza ◦ snížení citlivosti receptorů pro inzulin ◦ potlačení proteoanabolismu- imunosupresivní, antialergické a antiflogistické účinky, snížené vstřebávání Ca 2+ v GIT

41  ve slinách  ELISA

42  Screening nepřímý – koncentrace Glc v krvi  2 typy ◦ absolutní nedostatek inzulinu → diabetes mellitus I. Typu ◦ Buňky méně odpovídají na inzulín - diabetes mellitus II. Typu

43  R.K. Murray a spol.: Harperova biochemie;český překlad 23. vydání, H8H, 1998  Bohuslav Matouš et al.: Základy lékařské chemie a biochemie, 2010  Allan D. Marks, MD: Basic Medical Biochemistry a Clinical Approach, Lippincott Williams & Wilkins, 2009


Stáhnout ppt "Bruno Sopko.  Úvod  Infarkt myokardu  Koagulace  Jaterní testy  Dyslipidémie  Endokrinologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google