Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Název projektu Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Identifikace projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 2. výzva Trvání projektu 24 měsíců – 07/06 – 06/08

3 Řešitelský tým projektu: Vedoucí projektu: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Koordinátor projektu: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Řešitelský tým: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. PhDr. Petra Bendová, Ph.D. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Anna Kučerová, Ph.D. Projektový manažer: Ing. Jaroslav Skácel Partner projektu: Krajský úřad Olomouc Supervizoři projektu: doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

4 Obsah projektu Cyklus tří několikatýdenních specificky zaměřených kurzů: 1.„Základy speciální pedagogiky“ 2.„Poradenství pro zdravotně postižené“ 3.„Specifika komunikace osob se zdravotním postižením„ Projekt byl realizován ve dvouletém období od června 2006 do června 2008.

5 Hlavní cíle projektu přispění ke zkvalitnění a realizaci rozšířené nabídky dalšího vzdělávání na UP zvyšování kvalifikace odborníků z praxe, rozšíření jejich kompetencí a zvládnutí základů komunikačních technik zvýšení profesní uplatnitelnosti cílové skupiny a flexibility na trhu práce v souladu s aktuálně platnými standardy EU

6 Dílčí cíle projektu Vytvoření tří kurzů celoživotního vzdělávání a 3 odborných publikací Rozšíření praktických znalostí a dovedností o informace a metodiku s technickými kompenzačními, rehabilitačními a reedukačními pomůckami přispívajícími k integraci jedinců se zdravotním postižením

7 Sekundární dopad zvýšení kvality profesní a sociální inkluze jedinců se zdravotním postižením seznámení s hlavními tendencemi rovnoprávného postavení a rovných příležitostí jedinců se zdravotním postižením, jak jsou zakomponovány v dokumentech EU

8 Cílová skupina pracovníci zdravotnických zařízení zřizovaných krajským úřadem Olomouckého kraje, pracovníky oddělení zdravotního odboru krajského úřadu Olomouckého kraje a pracovníci odborů sociálních a zdravotních jednotlivých obcí Olomouckého kraje podpořeno celkem 100 cílové skupiny

9 Klíčové aktivity 1.Příprava kurzu 1 2.Kurz 1 3.Příprava kurzu 2 4.Kurz 2 5. Příprava kurzu 3 6. Kurz 3 7. Příprava konference a závěrečné publikace 8. Realizace konference a vydání publikace

10 Kurz 1 – Základy speciální pedagogiky I. lekce: I. Úvod do problematiky a terminologie ve speciální pedagogice II. Klasifikace osob se specifickými potřebami a její porovnání podle jednotlivých sektorů III. Legislativa v oblasti působnosti speciální pedagogiky II. lekce: I. Moderní celosvětové trendy ve speciální pedagogice II. Socializace jedinců se specifickými potřebami III. lekce: I. Psychologická problematika osob se specifickými potřebami II. Terapeuticko-formativní přístupy v péči o osoby se specifickými potřebam III. Problematika přístupu k osobám s kombinovanými vadami

11 Kurz 1 – Základy speciální pedagogiky IV. lekce: i. Moderní trendy v péči o osoby s poruchou hybnosti a kombinovanými vadami ii. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby s poruchou hybnosti V. lekce: Herní specialista v somatopedii: i. Speciálněpedagogická andragogika a gerontoandragogika VI. lekce: i. Současné trendy v péči o osoby s mentálním postižením VII. lekce: i. Charakteristika osob se sluchovým postižením ii. Moderní trendy v péči o osoby se sluchovým postižením iii. Komunikace osob se sluchovým postižením

12 Kurz 1 – Základy speciální pedagogiky VIII. lekce: i. Současné trendy v péči o osoby se zrakovým postižením IX. lekce i. Problematika osob s duálním postižením sluchu a zraku ii. Problematika národnostních, kulturních a jazykových minorit v ČR

13 Kurz 2 – Poradenství pro zdravotně postižené I. lekce: Poradenství v kontextu služeb pro osoby se specifickými potřebami II. lekce: Koncepce rané péče III. lekce: Poradenství pro osoby s mentálním postižením IV. lekce: Poradenství pro osoby se zrakovým postižením V. lekce: Poradenství pro osoby se sluchovým postižením VI. lekce: Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností VII. lekce: Pro osoby nemocné a s tělesným postižením

14 Kurz 3 – Specifika komunikace osob se zdravotním postižením I. lekce: Komunikace u osob se specifickými potřebami II. lekce: Zásady a techniky zlepšení podmínek vnímání mluvené řeči v rámci komunikace s osobami se sluchovým postižením III. lekce: Komunikace s osobami se sluchovým postižením prostřednictvím znakového jazyka IV. lekce: Komunikace s osobami s narušenou srozumitelností a plynulostí řeči V. lekce: Komunikace s osobami se zrakovým postižením - Braillovo písmo, technické prostředky a moderní software VI. lekce: Prostředky augmentativní a alternativní komunikace u osob s tělesným a kombinovaným postižením

15 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Název projektu Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google