Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodní smlouvy a obchodního dopisu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodní smlouvy a obchodního dopisu"— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodní smlouvy a obchodního dopisu
Zbyněk Vavřín Anna Václavíková Monika Vozková

2 Obchodní smlouva Smlouva jejíž uzavřením vznikají obchodní závazkové vztahy

3 Forma smluv Ústní Písemná – je několik typů smluv u kterých je písemná forma ze zákona povinná (např. smlouva o prodeji podniku, smlouva o běžném účtu)

4 Podstatné náležitosti
Název smlouvy Pojmenované smlouvy – jsou uvedeny v obchodním zákoníku Nepojmenované smlouvy – můžeme pojmenovat, jak chceme Vymezení smluvních stran PO – přesný název zapsaný v OR FO – jméno, adresa, rodné číslo, kontakt Vymezení předmětu smlouvy Určení o ceně Datum a ustanovení o datu účinnosti Vlastnoruční podpisy zúčastněných stran

5 Nepodstatné náležitosti
Ustanovení o době plnění Dodací podmínky Platební podmínky Sankce …

6 Typy smluv Pojmenované Kupní smlouva Smlouva o dílo
Smlouvy o dopravních službách Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Smlouvy v peněžnictví Smlouvy o ostatních službách

7 Kupní smlouva Písemnost, která se vyhotovuje při obchodech mezi odběratelem a dodavatelem Nemusí být uzavírána písemně

8 Náležitosti kupní smlouvy
Číslo smlouvy Označení smluvních stran (prodávající a kupující) Předmět smlouvy Čas plnění Cena Dodací a platební podmínky Ostatní (zvláštní) podmínky

9 Smlouva o dílo Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele. Smlouva nemusí mít písemnou formu. K platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti.

10

11 Dělení písemností Obchodní (interní – pro potřeby vnitřní komunikace mezi pracovníky a dále externí – odesílané z podniku a v podniku přijímané) Úřední – vznikají při jednání s úřady (popřípadě soudní) Originály Formuláře

12 Úprava písemností Obchodní dopis by měl obsahovat ne více než dva styly písma (takzvané fonty), více stylů vede k nepřehlednosti. K úpravě původních dopisů do správné formy předepsané Českou státní normou – ČSN slouží Korekturní znaménka.

13 Tvorba obchodního dopisu
Písemný styk je jednou z forem, jak získat nebo předat informace. Grafická úprava je důležitá pro původní neosobnost písemného projevu. U některých úkonů se podle platných právních norem bez písemných dokumentů neobejdeme => při řešení sporů se stávají průkazním materiálem.

14 Části obchodního dopisu
Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři části: Předtištěné úvodní náležitosti – záhlaví, vyznačení adresového pole a pásma, odvolací údaje buď v úpravě sloupcové nebo řádkové Specifikace předmětu dopisu - vyjádření věci, text dopisu Náležitosti dopis ukončující – razítko, vlastnoruční podpis, jméno a funkci pisatele, vyznačení příloh

15 Adresa odesílatele Na obálkách se píše do levé horní čtvrtiny.
Na obálkách s předtiskem je pro ni vymezen prostor, který nesmí být překročen. Na dopisních papírech má adresa odesílatele své místo v záhlaví.

16 Adresa adresáta Na obálky bez předtisku se adresa píše do pravé dolní čtvrtiny. Na hlavičkových dopisních papírech nebo na čistých listech se adresa píše od levé svislice. Adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků. Mezi PSČ a názvem pošty se vynechávají minimálně dvě mezery. Poznámky o požadavcích na zvláštní služby (např. Doporučeně, Spěšně,…) se píší vždy nad adresu adresáta (10 mm) od stejné svislice jako adresa.

17 Odvolací údaje Píší se vždy na stejné úrovni jako adresa adresáta, ale od opačné svislice.

18 Věc Předtisk slova Věc byl zrušen a již se nepoužívá.
Heslovitý obsah dopisu se uvádí zvýrazněn po vynechání dvou volných řádků pod posledním odvolacím údajem. Začíná velkým písmenem a nekončí tečkou ani čárkou.

19 Oslovení Píše se pod věcí po vynechání dvou prázdných řádků od levé svislice. Oslovuje se pátým pádem, za oslovením je čárka. Mezi oslovením a prvním řádkem samotného dopisu se vynechává jeden prázdný řádek. Jako oslovení se používá vždy v prvé řadě funkce adresáta v daném podniku nebo titul a nebo oslovujeme Vážený pane, Vážená paní.

20 Text dopisu Text začíná malým písmenem.
Mezi odstavci vynecháváme vždy jeden prázdný řádek stejně jako při vypisování určitých komodit, produktů, atd. (např. v případě objednávky či reklamace).

21 Podpis Pod vlastnoruční podpis se píše strojem titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka. Jestliže se nové odstavce odrážejí, náleží podpis vpravo. Jestliže je v rámci odvolacích údajů datum napsáno na levé straně, podpis náleží vlevo a naopak.

22 Přílohy Po vynechání 2 – 4 prázdných řádků se od levé svislice uvádějí přílohy. Lze napsat pouze jejich počet a řádek zvýraznit nebo uvést každou zvlášť a zvýraznit je nebo přílohy vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy.

23 Zdroj Obchodní korespondence, Ing. R. Šedý a kol.
Právo pro SŠ, R. Ryska Vlastní materiály


Stáhnout ppt "Struktura obchodní smlouvy a obchodního dopisu"

Podobné prezentace


Reklamy Google