Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc."— Transkript prezentace:

1 Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc. Tomáš Karčmář

2 Úkoly Lokalizovat základní a zvláštní školy v kraji použitím adresní vrstvy Moravskoslezského kraje a adres zvláštních a základní škol; Vytvořit vhodnou strukturu databáze a importovat data ÚIV; Provést analýzu rozmístění zvláštních a základních škol s ohledem na potřeby dětí s postižením; Provést analýzu naplněnosti tříd zvláštních a základních škol dětmi s postižením; Charakterizovat stav využití těchto škol s hlediska potřeb dětí s postižením;

3 Vymezení cíle a rozsahu řešení Seznámení se s činností ÚIV Předmětná činnost odboru školství, mládeže a sportu Inventarizace dostupných dat Příprava dat pro analýzu (digitalizace umístění škol a školských zařízení, naplnění databáze, vytvoření vrstev škol a školských zařízení) Analýza, vizualizace dat a jejich interpretace

4 Seznámení se s činností ÚIV ÚIV = Ústav pro informace ve vzdělání; ÚIV – příspěvková organizace řízená MŠMT Funkce ÚIV: Statistická, statisticko – evidenční; Informační a knihovnická; Výzkumná a analytická; Organizační a koordinační.

5 Předmětná činnost odboru školství, mládeže a sportu KÚ (odbor školství) - slouží jako správní úřad ÚIV. KÚ provádí počítačovou kontrolu shodnosti třídních výkazů, katalogových listů a paralelně vytvářených listinných kopií dokumentů.

6 Inventarizace dostupných dat Data ÚIV – statistická a z registru sítě škol Adresní vrstva (Moravskoslezský kraj) - ČSÚ Adresy škol vedené Krajským úřadem v Ostravě DMÚ 25 Hranice ORP, hranice obcí – ČÚZK UIR-ADR – 4.1

7 Příprava dat pro analýzu Seznámení se s adresami ZVŠ a ZŠ vedenými Moravskoslezským krajem; Vytvoření adresných vrstev ZVŠ a ZŠ; Vrstva ZVŠ obsahuje 66 budov včetně součástí + 41 budov – pomocné a speciální školy; Vrstva ZŠ obsahuje 452 budov;

8 Problémy při lokalizaci ZVŠ MSK eviduje postižené děti i v součástech jednotlivých školských zařízeních; Řešení: - provést součet hodnot v jednotlivých součástech (nemožné – rozdílné adresy); - lokalizovat každou součást jako samostatnou budovu; Špatné vedení adres

9 Problémy při lokalizaci ZŠ Špatné vedení adres (místo, ulice xx) Zkratky (E., El., Elišky Krásnohorské) NAZ_ZUJtextNázev základní územní jednotky. NAZ_STATMtextNázev statutárního města a Prahy. NAZ_KUtextNázev katastrálního území platný. NAZ_ZSJtextNázev základní sídelní jednotky. NAZ_CASTtextNázev části obce. NAZ_UL_AtextNázev ulice adresní (velká a malá písmena).

10 Úprava adres škol v MSK Separace čísla od ulice; Zavedení nových atributů – C_D, C_O, ORIG_M, ORIG_U; Úprava adres pomocí UIR-ADR a ČSU;

11 Tvorba databáze ID ZRIZO IZO SPRU_U VUSC ORP ZAR_NAZ MISTO ULICE CIS_D CIS_O ORIG_M ORIG_U MENTA (_T, _Z) SLUCH (_T, _Z) ZRAKO (_T, _Z) VADRE (_T, _Z) TELES (_T, _Z) VICEV (_T, _Z) ZDRZA (_T, _Z) UCCHO (_T, _Z) BEZZP (_T, _Z) DDDIU (_T, _Z) AUTIS (_T, _Z) ALLSUM (_T, _Z) ZVŠ MENTA (_C, _D, _Z) SLUCH (_C, _D, _Z) ZRAKO (_C, _D, _Z) VADRE (_C, _D, _Z) TELES (_C, _D, _Z) VICEV (_C, _D, _Z) UCCHO (_C, _D, _Z) CELKE (_C, _D, _Z) ALLSUM (_T, _Z) SPECTR (_TR, _ZA) ZŠ

12 Dokončení adresných vrstev Export databáze do formátu dBASE V; Načtení databáze do prostředí ArcView – SQL connect; Propojení tabulek adresní vrstvy s databází – join;

13 Analýza, vizualizace dat a jejich interpretace Nepovinné: Analýza rozmístění ZVŠ a ZŠ podle atributu ORP v MSK. Povinná: Analýza rozmístění zvláštních a základních škol s ohledem na potřeby dětí s postižením; Analýza naplněnosti tříd zvláštních a základních škol dětmi s postižením.

14

15

16

17

18 Analýza rozmístění ZVŠ a ZŠ s ohledem na potřeby dětí s postižením UCCHO = druh postižení – s vývojovými poruchami učení a chování Proč UCCHO?

19 Analýza rozmístění ZVŠ a ZŠ s ohledem na potřeby dětí s postižením ORP - ZVŠ počet škol s uccho_z počet žáků s uccho_z Karviná [3] 12 Opava [8] 11 Orlová [1] 17 Ostrava [20] 4118 Vítkov [3] 151 ORP - ZŠ počet škol s uccho_z počet žáků s uccho_z Karviná [20] Opava [44] Orlová [18] Ostrava [80] Vítkov [7] 5114

20

21

22

23

24

25 ORPZAR_NAZIZOZRIZOUccho_zUccho_tvzdálenost [m]Uccho_c KarvináZVŠ x ZŠ xx24520 ZŠ xx5165 ZŠ xx5824 OpavaZVŠ x ZŠ xx31023 ZŠ xx4309 ZŠ xx45012 OrlováZVŠ x ZŠ xx38528 ZŠ xx4111 ZŠ xx46125 Nalezení „vhodných“ ZŠ

26 OstravaZVŠ x ZŠ xx11014 ZŠ xx31510 ZŠ xx62018 ZVŠ x ZŠ xx46062 ZŠ xx46432 ZŠ xx57029 ZVŠ x ZŠ xx2651 ZŠ xx73210 ZŠ xx94014 ZVŠ x ZŠ xx6604 ZŠ xx74212 ZŠ xx7654 VítkovZVŠ x ZŠ xx28321 ZŠ xx49712 ZŠ xx

27 Analýza naplněnosti tříd ZVŠ a ZŠ dětmi s postižením Menta – mentálně postižení Sluch – sluchově postižení Teles – tělesně postižení Uccho – s vývojovými poruchami učení a chování Vadre – s vadou řeči Vicev – s více vadami Zrako – zrakově postižení

28

29

30 IZOMenta_zAllsum_z%SLUCHZRAKOVADRETELESVICEVZDRZAUCCHOBEZZPDDDIUAUTIS Procentuální zastoupení mentálně postižených

31 Programové prostředky Microsoft Access XP Microsoft Excel XP ArcView GIS extension: DiagramWizard V. 3.0 GeoprocessingWizard Arc GIS 8.3 Microsoft Office XP

32 Literatura [1]Standard ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02 [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: k prostorové identifikaci 008/04.02.html [2]Standard ISVS Katalog jednoduchých datových prvků 009/02.01 [online]. Dostupný na WWW: katalog jednoduchych datovych prvku 009/02.01.html [3]Ústav pro informace ve vzdělání [online]. Dostupný na WWW: [4]Územně identifikační registr adres [online]. Dostupný na : [5]Moravskoslezský kraj [online]. Dostupný na WWW: [6]Domovská stránka Institutu geoinformatiky [online]. Dostupný na WWW: [7]Domovská stránka firmy ESRI Dostupný na WWW: [8]Český statistický úřad [online]. Dostupný na WWW: [9]Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc, Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, 2001, 198 s., ISBN X.

33 Děkuji za pozornost vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc. Tomáš Karčmář


Stáhnout ppt "Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc."

Podobné prezentace


Reklamy Google