Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc."— Transkript prezentace:

1 Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc. Tomáš Karčmář

2 Úkoly Lokalizovat základní a zvláštní školy v kraji použitím adresní vrstvy Moravskoslezského kraje a adres zvláštních a základní škol; Vytvořit vhodnou strukturu databáze a importovat data ÚIV; Provést analýzu rozmístění zvláštních a základních škol s ohledem na potřeby dětí s postižením; Provést analýzu naplněnosti tříd zvláštních a základních škol dětmi s postižením; Charakterizovat stav využití těchto škol s hlediska potřeb dětí s postižením;

3 Vymezení cíle a rozsahu řešení Seznámení se s činností ÚIV Předmětná činnost odboru školství, mládeže a sportu Inventarizace dostupných dat Příprava dat pro analýzu (digitalizace umístění škol a školských zařízení, naplnění databáze, vytvoření vrstev škol a školských zařízení) Analýza, vizualizace dat a jejich interpretace

4 Seznámení se s činností ÚIV ÚIV = Ústav pro informace ve vzdělání; ÚIV – příspěvková organizace řízená MŠMT Funkce ÚIV: Statistická, statisticko – evidenční; Informační a knihovnická; Výzkumná a analytická; Organizační a koordinační.

5 Předmětná činnost odboru školství, mládeže a sportu KÚ (odbor školství) - slouží jako správní úřad ÚIV. KÚ provádí počítačovou kontrolu shodnosti třídních výkazů, katalogových listů a paralelně vytvářených listinných kopií dokumentů.

6 Inventarizace dostupných dat Data ÚIV – statistická a z registru sítě škol Adresní vrstva (Moravskoslezský kraj) - ČSÚ Adresy škol vedené Krajským úřadem v Ostravě DMÚ 25 Hranice ORP, hranice obcí – ČÚZK UIR-ADR – 4.1

7 Příprava dat pro analýzu Seznámení se s adresami ZVŠ a ZŠ vedenými Moravskoslezským krajem; Vytvoření adresných vrstev ZVŠ a ZŠ; Vrstva ZVŠ obsahuje 66 budov včetně součástí + 41 budov – pomocné a speciální školy; Vrstva ZŠ obsahuje 452 budov;

8 Problémy při lokalizaci ZVŠ MSK eviduje postižené děti i v součástech jednotlivých školských zařízeních; Řešení: - provést součet hodnot v jednotlivých součástech (nemožné – rozdílné adresy); - lokalizovat každou součást jako samostatnou budovu; Špatné vedení adres

9 Problémy při lokalizaci ZŠ Špatné vedení adres (místo, ulice xx) Zkratky (E., El., Elišky Krásnohorské) NAZ_ZUJtextNázev základní územní jednotky. NAZ_STATMtextNázev statutárního města a Prahy. NAZ_KUtextNázev katastrálního území platný. NAZ_ZSJtextNázev základní sídelní jednotky. NAZ_CASTtextNázev části obce. NAZ_UL_AtextNázev ulice adresní (velká a malá písmena).

10 Úprava adres škol v MSK Separace čísla od ulice; Zavedení nových atributů – C_D, C_O, ORIG_M, ORIG_U; Úprava adres pomocí UIR-ADR a ČSU;

11 Tvorba databáze ID ZRIZO IZO SPRU_U VUSC ORP ZAR_NAZ MISTO ULICE CIS_D CIS_O ORIG_M ORIG_U MENTA (_T, _Z) SLUCH (_T, _Z) ZRAKO (_T, _Z) VADRE (_T, _Z) TELES (_T, _Z) VICEV (_T, _Z) ZDRZA (_T, _Z) UCCHO (_T, _Z) BEZZP (_T, _Z) DDDIU (_T, _Z) AUTIS (_T, _Z) ALLSUM (_T, _Z) ZVŠ MENTA (_C, _D, _Z) SLUCH (_C, _D, _Z) ZRAKO (_C, _D, _Z) VADRE (_C, _D, _Z) TELES (_C, _D, _Z) VICEV (_C, _D, _Z) UCCHO (_C, _D, _Z) CELKE (_C, _D, _Z) ALLSUM (_T, _Z) SPECTR (_TR, _ZA) ZŠ

12 Dokončení adresných vrstev Export databáze do formátu dBASE V; Načtení databáze do prostředí ArcView – SQL connect; Propojení tabulek adresní vrstvy s databází – join;

13 Analýza, vizualizace dat a jejich interpretace Nepovinné: Analýza rozmístění ZVŠ a ZŠ podle atributu ORP v MSK. Povinná: Analýza rozmístění zvláštních a základních škol s ohledem na potřeby dětí s postižením; Analýza naplněnosti tříd zvláštních a základních škol dětmi s postižením.

14

15

16

17

18 Analýza rozmístění ZVŠ a ZŠ s ohledem na potřeby dětí s postižením UCCHO = druh postižení – s vývojovými poruchami učení a chování Proč UCCHO?

19 Analýza rozmístění ZVŠ a ZŠ s ohledem na potřeby dětí s postižením ORP - ZVŠ počet škol s uccho_z počet žáků s uccho_z Karviná [3] 12 Opava [8] 11 Orlová [1] 17 Ostrava [20] 4118 Vítkov [3] 151 ORP - ZŠ počet škol s uccho_z počet žáků s uccho_z Karviná [20] 18315 Opava [44] 39349 Orlová [18] 17334 Ostrava [80] 771410 Vítkov [7] 5114

20

21

22

23

24

25 ORPZAR_NAZIZOZRIZOUccho_zUccho_tvzdálenost [m]Uccho_c KarvináZVŠ1021681817200 x ZŠ1021680832xx24520 ZŠ480045372xx5165 ZŠ1021682022xx5824 OpavaZVŠ6018297100 x ZŠ1024325112xx31023 ZŠ1024325202xx4309 ZŠ1024325892xx45012 OrlováZVŠ847861770 0x ZŠ1028327492xx38528 ZŠ1021563282xx4111 ZŠ480042012xx46125 Nalezení „vhodných“ ZŠ

26 OstravaZVŠ4875247957890 x ZŠ1025086402xx11014 ZŠ1025086072xx31510 ZŠ1080341272xx62018 ZVŠ10252024171900 x ZŠ1025202322xx46062 ZŠ1028326762xx46432 ZŠ1025202912xx57029 ZVŠ10252073971420 x ZŠ1025089412xx2651 ZŠ1025086072xx73210 ZŠ1025086402xx94014 ZVŠ608128855710 x ZŠ1025087042xx6604 ZŠ1025086662xx74212 ZŠ1025088012xx7654 VítkovZVŠ11055088975160 x ZŠ1024327832xx28321 ZŠ1024327912xx49712 ZŠ1024322012xx 8216 15

27 Analýza naplněnosti tříd ZVŠ a ZŠ dětmi s postižením Menta – mentálně postižení Sluch – sluchově postižení Teles – tělesně postižení Uccho – s vývojovými poruchami učení a chování Vadre – s vadou řeči Vicev – s více vadami Zrako – zrakově postižení

28

29

30 IZOMenta_zAllsum_z%SLUCHZRAKOVADRETELESVICEVZDRZAUCCHOBEZZPDDDIUAUTIS 1105501021617 5 11960097881553 7 1025207398914561 130 14 10252024111414181 22 19 1 8478618410183 163 7 102113475414689 31 1 102020248626891 42 1105006879710493 1 51 10211345947509411 1 102168181128136943 11 2 1 102168431505394 2 1 102020230474996 2 102113467767897 11 11050075012312698 21 452159958182991 108022056979899 1 10252067416616799 1 Procentuální zastoupení mentálně postižených

31 Programové prostředky Microsoft Access XP Microsoft Excel XP ArcView GIS 3.2 + extension: DiagramWizard V. 3.0 GeoprocessingWizard Arc GIS 8.3 Microsoft Office XP

32 Literatura [1]Standard ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02 [online]. [cit. 2003-07-12]. Dostupný na WWW: http://www.micr.cz/standardy/standard/ISVS k prostorové identifikaci 008/04.02.html [2]Standard ISVS Katalog jednoduchých datových prvků 009/02.01 [online]. Dostupný na WWW: http://www.micr.cz/standardy/standard/ISVS katalog jednoduchych datovych prvku 009/02.01.html [3]Ústav pro informace ve vzdělání [online]. Dostupný na WWW: http://www.uiv.cz [4]Územně identifikační registr adres [online]. Dostupný na : [5]Moravskoslezský kraj [online]. Dostupný na WWW: www.kr-moravskoslezsky.cz [6]Domovská stránka Institutu geoinformatiky [online]. Dostupný na WWW: http://gis.vsb.cz [7]Domovská stránka firmy ESRI Dostupný na WWW: www.esri.com [8]Český statistický úřad [online]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz [9]Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc, Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, 2001, 198 s., ISBN 80-244-0270-X.

33 Děkuji za pozornost vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc. Tomáš Karčmář


Stáhnout ppt "Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji vedoucí prj: Dr. Ing. Bronislava Horáková Bc."

Podobné prezentace


Reklamy Google