Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby Rozpočtové určení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby Rozpočtové určení"— Transkript prezentace:

1 Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby Rozpočtové určení
z minerálních olejů z piva z vína a meziproduktů z lihu z tabákových výrobků Rozpočtové určení SR 50% daně z minerálních olejů – SFDI

2 Předmět SD „Vybrané výrobky“ (VV)
dosud nezdaněné SD (jednorázové zdanění!) vyrobené v ČR nebo v EU nebo dovezené do ČR Blíže viz „dovoz VV“ a “propuštění VV do volného daňového oběhu“

3 Plátci SD Provozovatelé daňových skladů
tj. míst výroby, zpracování, skladování, příjmu a výdeje VV Oprávnění výrobci nebo příjemci VV Dovozci VV kteří neuplatnili podmíněné osvobození Osoby skladující nebo dopravující VV ve větším množství není-li doklad, že tyto VV již byly zdaněny SD

4 Vznik daňové povinnosti v EU
Výroba VV v daňovém skladu vznik daňové povinnosti zajištění daně (záruka budoucí platby daně) převodem peněz, bankovní zárukou, ručitelem Doprava VV do jiného daňového skladu kamkoli v EU nebo do třetí země režim podmíněného osvobození Vyskladnění VV pro velkoobchod propuštění do volného daňového oběhu vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit

5 Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
Propuštěním VV do volného daňového oběhu Vznikem celního dluhu při dovozu VV Použitím VV pro vlastní spotřebu Odběrem tabákových nálepek u těchto VV Porušením podmínek osvobození VV

6 Osvobození od daně Podmíněné (pouze v rámci daňových skladů)
Nepodmíněné (ale s podmínkami!) použití VV pro povinné zkoušky a pro výzkum minerální oleje použité jako palivo v letecké a vodní přepravě líh použitý pro výrobu léků a potravin pivo vyrobené FO pro vlastní potřebu (200 litrů) tiché víno vyrobené FO pro vlastní potřebu (2000 litrů) obsah lihu, piva a vína v potravinách do stanovené hranice při dovozu VV na základě osvobození od cla

7 Základ SD a daňové sazby
Základ daně množství VV v technických měrných jednotkách u tabákových výrobků také cena (kombinovaný základ) Sazby daně pevné, diferencované, proporcionální u tabákových výrobků kombinovaná sazba pevná sazba na kusy, resp. na kg procentní sazba (funguje jako minimální sazba) ze spotřebitelské ceny tabákových výrobků u piva snížená sazba pro malé pivovary

8 Nárok na vrácení daně vývoz VV (brání dvojímu zdanění)
vrácení VV do daňového skladu (reklamace) prokazatelné zničení VV u výrobce, který neprovozuje daňový sklad osobám požívajícím výsady a imunity Minerální oleje použité: do lihobenzínů pro pohon pro výroby tepla pro zemědělskou výrobu zahraničními silami NATO

9 Energetické daně Forma ekologických daní
Zdanění čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů Zemní plyn (CNG) a další plyny Pevná paliva Elektřina Rozpočtové určení státní rozpočet

10 Plátci ED a osvobození Plátci Osvobození
Dodavatelé předmětu ED do spotřeby Princip „end of pipe“ (na konci potrubí) Plátci nakupují předmět ED bez ED Osvobození Pro držitele povolení k osvobození Výrobci elektřiny Metalurgie Obchodní plavidla Kogenerace elektřiny a tepla Pro všechny Výroba tepla pro domácnosti a výroba plynu

11 Clo Jednorázová nepřímá selektivní daň ze spotřeby (z dovozu zboží)
Upraveno jednotně pro EU (Celní kodex ES) Rozpočtové určení - SR Předmět dovoz zboží ze třetích zemí Osvobození pro pohyb zboží v celní unii (EU, bez dohledu) v rámci bezcelních limitů pro neobchodní dovozy (6000 Kč) pro drobné dovozy (1500 Kč)

12 Celní deklarant Předkládá celnímu úřadu celní prohlášení
Navrhuje celní režim Platí celní dluh (clo, popř. daně a poplatky) Deklarantem je osoba dovozce (bez zastoupení) zástupce dovozce (s přímým zastoupením) dopravce (s nepřímým zastoupením) nutno smluvně zajistit vyúčtování cla od dovozce

13 Základ pro výpočet cla Celní hodnota
zpravidla částka fakturovaná zahraničním dodavatelem vyjádřená v Kč v případě osob spojených cena obvyklá zahrnuje povinně také náklady na dopravu a pojištění na hranici náklady na zprostředkování náklady na licence cenu obalů a nádob

14 Celní sazby Určuje je celní sazebník. Všeobecné Smluvní Preferenční
nejvyšší země, jež nepodepsaly mezinárodní dohody Smluvní Pro signatáře GATT dle tarifu WTO Preferenční Nejnižší (i 0%) celní unie, zóny volného obchodu, chudé země Jednotná celní sazba 5% pro neobchodní dovozy odkudkoli do 8000 Kč při nejistotě o zemi původu a přiřazení sazby

15 Celní režimy při dovozu
Volný oběh nepředpokládá se zpětný vývoz tohoto zboží Dočasné použití nájem nebo zapůjčení zboží ze zahraničí Aktivní zušlechťovací styk zhodnocení zboží v ČR a zpětný vývoz podmíněný systém (pod celním dohledem), celní dluh nevznikne režim navracení (clo je při dovozu zaplaceno a při zpětném vývozu vráceno) Přepracování (pod celním dohledem) Tranzit (pod celním dohledem)

16 Celní dluh Vzniká Skládá se propuštěním zboží do celního režimu
ze cla a případných dalších daní a poplatků při dovozu z právního hlediska pouze z cla z hlediska celního dohledu z cla při dovozu ze 3. země spotřební daně při dovozu VV ze 3. země DPH při dovozu ze 3. země


Stáhnout ppt "Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby Rozpočtové určení"

Podobné prezentace


Reklamy Google