Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby  z minerálních olejů  z piva  z vína a meziproduktů  z lihu  z tabákových výrobků Rozpočtové určení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby  z minerálních olejů  z piva  z vína a meziproduktů  z lihu  z tabákových výrobků Rozpočtové určení."— Transkript prezentace:

1 Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby  z minerálních olejů  z piva  z vína a meziproduktů  z lihu  z tabákových výrobků Rozpočtové určení  SR  50% daně z minerálních olejů – SFDI

2 Předmět SD „Vybrané výrobky“ (VV)  dosud nezdaněné SD (jednorázové zdanění!)  vyrobené v ČR nebo v EU nebo dovezené do ČR  Blíže viz „dovoz VV“ a “propuštění VV do volného daňového oběhu“

3 Plátci SD Provozovatelé daňových skladů  tj. míst výroby, zpracování, skladování, příjmu a výdeje VV Oprávnění výrobci nebo příjemci VV Dovozci VV  kteří neuplatnili podmíněné osvobození Osoby skladující nebo dopravující VV ve větším množství  není-li doklad, že tyto VV již byly zdaněny SD

4 Vznik daňové povinnosti v EU Výroba VV v daňovém skladu  vznik daňové povinnosti  zajištění daně (záruka budoucí platby daně) převodem peněz, bankovní zárukou, ručitelem Doprava VV do jiného daňového skladu  kamkoli v EU nebo do třetí země  režim podmíněného osvobození Vyskladnění VV pro velkoobchod  propuštění do volného daňového oběhu  vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit

5 Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit Propuštěním VV do volného daňového oběhu Vznikem celního dluhu při dovozu VV Použitím VV pro vlastní spotřebu Odběrem tabákových nálepek u těchto VV Porušením podmínek osvobození VV

6 Osvobození od daně Podmíněné (pouze v rámci daňových skladů) Nepodmíněné (ale s podmínkami!)  použití VV pro povinné zkoušky a pro výzkum  minerální oleje použité jako palivo v letecké a vodní přepravě  líh použitý pro výrobu léků a potravin  pivo vyrobené FO pro vlastní potřebu (200 litrů)  tiché víno vyrobené FO pro vlastní potřebu (2000 litrů)  obsah lihu, piva a vína v potravinách do stanovené hranice  při dovozu VV na základě osvobození od cla

7 Základ SD a daňové sazby Základ daně  množství VV v technických měrných jednotkách u tabákových výrobků také cena (kombinovaný základ) Sazby daně  pevné, diferencované, proporcionální  u tabákových výrobků kombinovaná sazba pevná sazba na kusy, resp. na kg procentní sazba (funguje jako minimální sazba) ze spotřebitelské ceny tabákových výrobků  u piva snížená sazba pro malé pivovary

8 Nárok na vrácení daně vývoz VV (brání dvojímu zdanění) vrácení VV do daňového skladu (reklamace) prokazatelné zničení VV u výrobce, který neprovozuje daňový sklad osobám požívajícím výsady a imunity Minerální oleje použité:  do lihobenzínů pro pohon  pro výroby tepla  pro zemědělskou výrobu  zahraničními silami NATO

9 Energetické daně Forma ekologických daní Zdanění čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů  Zemní plyn (CNG) a další plyny  Pevná paliva  Elektřina Rozpočtové určení  státní rozpočet

10 Plátci ED a osvobození Plátci  Dodavatelé předmětu ED do spotřeby  Princip „end of pipe“ (na konci potrubí)  Plátci nakupují předmět ED bez ED Osvobození  Pro držitele povolení k osvobození Výrobci elektřiny Metalurgie Obchodní plavidla Kogenerace elektřiny a tepla  Pro všechny Výroba tepla pro domácnosti a výroba plynu

11 Clo Jednorázová nepřímá selektivní daň ze spotřeby (z dovozu zboží) Upraveno jednotně pro EU (Celní kodex ES) Rozpočtové určení - SR Předmět  dovoz zboží ze třetích zemí Osvobození  pro pohyb zboží v celní unii (EU, bez dohledu)  v rámci bezcelních limitů pro neobchodní dovozy (6000 Kč) pro drobné dovozy (1500 Kč)

12 Celní deklarant Předkládá celnímu úřadu celní prohlášení Navrhuje celní režim Platí celní dluh (clo, popř. daně a poplatky) Deklarantem je  osoba dovozce (bez zastoupení)  zástupce dovozce (s přímým zastoupením)  dopravce (s nepřímým zastoupením) nutno smluvně zajistit vyúčtování cla od dovozce

13 Základ pro výpočet cla Celní hodnota  zpravidla částka fakturovaná zahraničním dodavatelem vyjádřená v Kč  v případě osob spojených cena obvyklá  zahrnuje povinně také náklady na dopravu a pojištění na hranici náklady na zprostředkování náklady na licence cenu obalů a nádob

14 Celní sazby Určuje je celní sazebník. Všeobecné  nejvyšší  země, jež nepodepsaly mezinárodní dohody Smluvní  Pro signatáře GATT dle tarifu WTO Preferenční  Nejnižší (i 0%)  celní unie, zóny volného obchodu, chudé země Jednotná celní sazba 5%  pro neobchodní dovozy odkudkoli do 8000 Kč  při nejistotě o zemi původu a přiřazení sazby

15 Celní režimy při dovozu Volný oběh  nepředpokládá se zpětný vývoz tohoto zboží Dočasné použití  nájem nebo zapůjčení zboží ze zahraničí Aktivní zušlechťovací styk  zhodnocení zboží v ČR a zpětný vývoz podmíněný systém (pod celním dohledem), celní dluh nevznikne režim navracení (clo je při dovozu zaplaceno a při zpětném vývozu vráceno) Přepracování (pod celním dohledem) Tranzit (pod celním dohledem)

16 Celní dluh Vzniká  propuštěním zboží do celního režimu Skládá se  ze cla a případných dalších daní a poplatků při dovozu  z právního hlediska pouze z cla  z hlediska celního dohledu z cla při dovozu ze 3. země spotřební daně při dovozu VV ze 3. země DPH při dovozu ze 3. země


Stáhnout ppt "Spotřební daně nepřímé, selektivní, ze spotřeby  z minerálních olejů  z piva  z vína a meziproduktů  z lihu  z tabákových výrobků Rozpočtové určení."

Podobné prezentace


Reklamy Google