Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznáváme antickou kulturu „ „Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody“ Aristoteles.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznáváme antickou kulturu „ „Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody“ Aristoteles."— Transkript prezentace:

1 Poznáváme antickou kulturu „ „Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody“ Aristoteles

2 Cíl  Zpracování antické kultury propojením předmětů dějepis – český propojením předmětů dějepis – český jazyk (literatura), výtvarná výchova a jazyk (literatura), výtvarná výchova a tělesná výchova. tělesná výchova.  Po primárním seznámením se starověkým Řeckem se zaměří starověkým Řeckem se zaměří především na dějiny a literaturu. především na dějiny a literaturu.

3 Realizace 1.etapa - antické báje a pověsti. 1.etapa - antické báje a pověsti.  S využitím literatury a internetových zdrojů vytvoříme galerii antických bohů. Žáci poznají základy antické mytologie a různé podoby jejího literárního pojetí.  V hodinách výtvarné výchovy žáci zpracují plakáty, které budou sloužit jako výukový materiál.

4 Realizace - řecké divadlo. 2.etapa - řecké divadlo.  V hodinách českého jazyka se žáci seznámí s klasickými řeckými tragediemi a jejich autory.  V hodinách dějepisu se dozví více o řecké společnosti, jejím složení a o životě v antickém Řecku.  Hlavním výstupem se stane dramatizace her a jejich ztvárnění dětskými herci.

5 Realizace – řecká Olympiáda. 3.etapa – řecká Olympiáda.  V dějepise žáci poznají historické souvislosti. Sami potom, s pomocí odborné literatury zpracují téma původní Olympiády.  Výsledkem bude textový dokument a prezentace.  V tělesné výchově nastane prostor, pro vyzkoušení jednotlivých disciplín v praxi.

6 Výstupy   Soubor scénářů pro dětské herce.   Mapa antické kultury, pro interaktivní tabuli.   Plakáty antických bohů – Pantheon.   Téma řecké Olympiády, zpracované v programu PowerPoint.

7 Výstupy  Žáci budou po celou dobu projektu vedeni k samostatné aktivitě, poznají vedeni k samostatné aktivitě, poznají nejen antickou kulturu, ale i počátky nejen antickou kulturu, ale i počátky demokratického smýšlení. demokratického smýšlení.  Spojením všech výstupů bude mapa antické kultury, se zaměřením na antické kultury, se zaměřením na mytologii, divadlo a sport, pro mytologii, divadlo a sport, pro interaktivní tabuli. interaktivní tabuli.

8 Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ   žák si upevňuje schopnost samostatného učení a hledání vlastního řešení úkolů   osvojuje si základní odborné pojmy, umí je užívat a rozumí jejich obsahu   pochopením historických událostí si utváří smysl pro hodnocení historických jevů a učí se hodnotit jejich význam pro současnost

9 Kompetence KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ   samostatnou prací a prací s obrazovou výbavou, mapami a internetem se žák učí hledat informace pro řešení problémových úloh   interpretací historických jevů a událostí se posiluje kritické myšlení žáka

10 Kompetence KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ   žák se učí formulovat vlastní myšlenky a názory na základě znalostí historických souvislostí   učí se pravidlům kultivované diskuse, naslouchání druhým a hledání argumentů pro obhájení svého stanoviska (úkoly s hraním rolí, pokus o zapojení emocionality žáka)

11 Pomůcky  PC, interaktivní tabule  Čtvrtky, balicí papír, fixy, tempery

12 Metody  práce s učebnicí, historickými  prameny, odbornou literaturou  skupinová práce  diskuse

13 Časová dotace   Minimální doba trvání projektu – 2měsíce   Český jazyk – 8hodin   Dějepis – 16 hodin   Výtvarná výchova -16 hodin   Tělesná výchova – 8 hodin


Stáhnout ppt "Poznáváme antickou kulturu „ „Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody“ Aristoteles."

Podobné prezentace


Reklamy Google