Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uchazeč- stavební firma Stavba budovy Tzv.nepřímý subd. Výroba tašek > 500t.Kč Tzv.nepřímý subd. Materiál pro tašky > 500t.Kč Subdodavatel Provedení střechy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uchazeč- stavební firma Stavba budovy Tzv.nepřímý subd. Výroba tašek > 500t.Kč Tzv.nepřímý subd. Materiál pro tašky > 500t.Kč Subdodavatel Provedení střechy."— Transkript prezentace:

1 Uchazeč- stavební firma Stavba budovy Tzv.nepřímý subd. Výroba tašek > 500t.Kč Tzv.nepřímý subd. Materiál pro tašky > 500t.Kč Subdodavatel Provedení střechy > 0 Kč Identifikace celého výrobního řetězce - stavebnictví Každý uchazeč (vč.bank a spol.s kótovanými CP) musí uvést všechny subdodavatele a ty, kdo poskytli jakoukoliv věc (či službu/právo) k plnění zakázky subdodavatelům Výrobce (např. zahraniční) ani nemusí vědět, že jím vyrobená věc skončila použitá ve veř.zakázce; uchazeč neví, kdo byl výrobcem věci použité pro zakázku, nebo není od něj (např.zahraničního) není schopen získat informace/doklady Přesto (i) každý z nich musí být uveden a (ii) kompletní akcionářská struktura každého subdodavatele a tzv.nepřímého subdodavatelem musí být doložena „Osoby poskytující věci, služby, práva subdodavatelům“ musí být identifikovány (vč.rozkrytí akcion.struktury) všechny nad 500t.Kč; (subdodavatelé pravděpodobně všichni, bez limitu – znění v tomto není jednoznačné)

2 Uchazeč- Systémový integrátor IT zakázka Tzv.nepřímý subd. Poskytovatel tzv. „krabicového“ software > 500t.Kč Subdodavatel Poskytovatel software > 0 Kč Identifikace celého řetězce - IT Každý uchazeč (vč.bank a spol.s kótovanými CP) musí uvést všechny subdodavatele a ty, kdo poskytli jakoukoliv věc (či službu/právo) k plnění zakázky subdodavatelům Poskytovatel SW (např. zahraniční poskytovatel „krabicového“ SW typu Microsoft) ani nemusí vědět, že jím poskytovaný software skončil použitý ve veř.zakázce; uchazeč neví, kdo byl poskytovatelem software použitého pro zakázku, nebo není od něj (např.zahraničního) není schopen získat informace/doklady Přesto (i) každý z nich musí být uveden a (ii) kompletní akcionářská struktura každého subdodavatele a tzv.nepřímého subdodavatelem musí být doložena „Osoby poskytující věci, služby, práva subdodavatelům“ musí být identifikovány (vč.rozkrytí akcion.struktury) všechny nad 500t.Kč; (subdodavatelé pravděpodobně všichni, bez limitu – znění v tomto není jednoznačné)

3 Dodavatel + Subdodavatel + tzv.nepřímý subdodavatel A1a 60%A1c 1%A1d 1%A1e 3%A1f 2% A2 A2a 98%A2b 1%A2c 1% Odhalování akcionářské struktury Odhalování nepřímých podílníků „až do fyzických osob“ znamená identifikaci všech podílníků vč.zahraničních (výj.pro banky, fondy kol.invest. a spol.s kótovanými CP ) Výjimka se týká 5% ze součtu, ne podílu jednotlivce (tedy – 95% podílníků musí být identifikováno, i když mají sami své podíly menší než 5%) Po „vyčerpání“ limitu 5% (např. skrze akcionáře A1e a A1f) musí být identifikováni i přímí či nepřímí akcionáři se zanedbatelným podílem (např. A1c, A1d, A2b, A2c atd.) Dokládá se výlučně třemi možnými způsoby, všechny vyžadují nějaký „výpis“ z evidence Změny ve struktuře se musí dokládat kvartálně; u 5% neidentifikovaných musí dodavatel dokládat, kam jeho subd. /popř. i nepřímý subd. vyplácel zisk, a to 3 roky po zakázce Sankce: pokuta ve výši součtu pen.prostředků, které dodavatel obdržel od zadavatele (při nedodání dokumentů pokuta vždy, při nesprávných údajím v dok. - jen pokud „vědomě“)

4  „holding“ (LLP, SC …) Dodavatel  Velká konsultantská společnost typu „Velké 4“ (nadnárodní partnership) Odhalování nepřímých podílníků „až do fyzických osob“ znamená identifikaci všech partnerů vč.zahraničních (může jít o stovky osob) Výjimka se týká 5% ze součtu, ne podílu jednotlivce (tedy – 95% partnerů musí být identifikováno, i když každý má svůj podíl menší než 5%) Dokládá se výlučně třemi možnými způsoby, všechny vyžadují nějaký „výpis“ z evidence Vztahuje se na konsultantskou společnost, ať už je (i) dodavatelem, (ii) subdodavatelem, nebo (iii) „osobou poskytující věci/služby subdodavatelům k plnění veř.zak.“ (v případě ad iii platí limit 500t.Kč, v případech ad i a ii bez ohledu na hodnotu) Změny ve struktuře se musí dokládat kvartálně Sankce: pokuta ve výši součtu pen.prostředků, které dodavatel obdržel od zadavatele (při nedodání dokumentů pokuta vždy, při nesprávných údajích v dok. - jen pokud „vědomě“) 

5  PRIVATE EQUITY fond Dodavatel  Společnosti s účastí private equity Odhalování nepřímých podílníků „až do fyzických osob“ znamená identifikaci a doložení investorů private equity fondů (výjimka pro fondy kolektivního investování se neuplatní – fondy private equity zpravidla nemají formu regulovaných fondů kolektivního investování)

6 SPV s akciemi zastavenými ve prospěch banky Dodavatel Společnosti s bankovním financováním/zastavenými akciemi Podílníci dodavatelů se dokládají výlučně výpisem: (i) z obch.rejstříku, (ii) z evidence emisí, (iii) z obdobné evidence vydaného osobou, která vykonává investiční činnost úschova investičních nástrojů podle zákona o podn.na kapit.trhu Pro listinné akcie nepřipadá do úvahy výpis ad (i) či (ii) Financující banky si zpravidla berou akcie do zástavy, nikoliv však formou „úschovy CP dle zákona“ ad (iii) Dodavatel nebude schopen předložit požadované doklady Financující banka

7 Dodavatelé Tzv.nepřímí subd. – všichni kdo kdy poskytli jakoukoliv věc (či službu/právo) k plnění veř.zakázky subdodavatelům Subdodavatelé Každý kdo obdržel v součtu 20mil.Kč p.a. přímo i nepřímo z veř.zdrojů Každý (včetně bank a spol.s kótovanými CP) kdo se kdy podílel na veř.zakázkách jako (i) dodavatel (ii) subdodavatel, (iii) ten kdo kdy poskytl jakoukoliv použitou věc (či službu/právo) obdržel v úč.období v součtu (z jedné nebo více zak.) částku≥ 20mil.Kč pocházející přímo či i jen nepřímo z veřejných zdrojů Musí sdělit a doložit (výpisy) kompletní akcionářskou strukturu (bez výjimky - i banky a spol.s kótovanými CP) Povinnost platí pro dané úč.období a 3 následující úč.období Oznámení a doklady se předkládají FAÚ MF Sankce: pokuta ve výši součtu všech pen.prostředků obdržených v úč.období přímo či nepřímo z veř.zdrojů ( při nedodání oznámení/dokumentů pokuta vždy, při nesprávných údajích v dok. - jen pokud „vědomě“)

8 Dodavatel Osoba ve střetu zájmů (úředník/starosta/ministr) Jakákoliv společnost Faktura na marketingové služby > 0 Kč Možné skutečné korupční schema (na rozdíl od výrobního řetězce nepostižené) Pokud dodavatel provede úhradu např. za všeobecné marketingové služby (tedy se nejedná o poskytnutí jakékoliv věci či služby/práva vztahující se k plnění veř.zakázky ═ nejde o definovaného nepřímo subdodavatele) společnosti, která je ovládána osobou ve střetu zájmů (úředník zadavatele/starosta/ministr), nepodléhá taková platba požadavkům v rámci navrhované úpravy Příjemce takové platby nemusí (na rozdíl od bona fide subdodavatelů a tzv.nepřímých subdodavatelů veřejné zakázky) dokládat akcionářskou strukturu ani nemusí být v nabídce identifikován

9 Takzvaně „kladné“ stanovisko Evropské komise Dopis J.Faulla z 10.10.2011 se vyjadřuje k návrhu zahrnujícímu koncept tzv.vyloučených osob, tedy jinému návrhu než projednávanému v Parlamentu ČR Výslovně uzavírá, že „nepřiměřené dokumentační požadavky nesmí být uloženy, protože to by podstatně zvýšilo administrativní zátěž pro uchazeče o zakázky – např. příliš mnoho certifikátů“. Zdůrazněn předběžný charakter úvah a skutečnost, že jde jen o názor odboru pana Faulla Tento dopis tedy není „kladným“ stanoviskem EK k tomuto návrhu; k tomuto návrhu se nevztahuje, ani není „kladným“


Stáhnout ppt "Uchazeč- stavební firma Stavba budovy Tzv.nepřímý subd. Výroba tašek > 500t.Kč Tzv.nepřímý subd. Materiál pro tašky > 500t.Kč Subdodavatel Provedení střechy."

Podobné prezentace


Reklamy Google