Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snížení základního kapitálu akciové společnosti – základní zásady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snížení základního kapitálu akciové společnosti – základní zásady"— Transkript prezentace:

1 Snížení základního kapitálu akciové společnosti – základní zásady

2 Snížení základního kapitálu akciové společnosti – základní zásady
klesá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, snižuje se rozsah vlastních vázaných zdrojů společnosti hodnota základního kapitálu nesmí klesnout pod minimum stanovené zákonem - § 517, limit: § 246 zvýšená ochrana třetích osob – snížení se může dotknout finanční stability společnosti rozhodování o snížení náleží výlučně valné hromadě Snížení je účinní zápisem do obchodního rejstříku - § 467

3 Druhy snížení základního kapitálu
efektivní snížení základního kapitálu, kdy se zmenšuje nejen číselné vyjádření zdroje, ale dochází též ke vracení části uvolněného majetku akcionářům, nominální snížení, při němž je základní kapitál zmenšován jen ve svém číselném vyjádření, aniž by došlo ke skutečnému uvolnění majetku, jde o účetní operaci, přesun položek v rozvaze.

4 Druhy snížení základního kapitálu
úhrada ztráty dobrovolné snížení základního kapitálu odstranění nesplacených částí vkladů požadavek investora povinné snížení základního kapitálu ust. § 161b odst. 4 ust. § 161c odst. 2 Povinné snížení, pokud společnost Nabyla vlastní akcie - § 308, 306

5 Postup při snižování základního kapitálu (obecná pravidla)
§ 407 – obecná úprava obsah oznámení o konání valné hromady rovněž určuje zákon rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, vyžaduje se též souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. Totožné jako u zvyšování ZK o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis obsah usnesení je zákonem předepsán Obsah usnesení § 516

6 Údaje na pozvánce na valnou hromadu (oznámení o konání valné hromady)
obecné údaje podle ust. § 184a odst. 3 ObchZ údaje shodné s rozhodnutím valné hromady o snížení

7 Usnesení o snížení základního kapitálu - § 516
důvod snížení základního kapitálu a způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, rozsah snížení, způsob, jakým má být snížení provedeno, pravidla losování a výše úplaty za vylosované akcie, pokud se stahují z oběhu ty akcie, které byly vylosovány, při snižování na základě návrhu akcionářům údaj o tom, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a výše případné úplaty nebo pravidla pro její určení, lhůta pro předložení listinných akcií.

8 Ochrana věřitelů snížením se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů § 517 odst. 2 Oznamovací povinnost vůči věřitelům § 518 odst. 1 Zveřejnění výzvy věřitelům § 518 odst. 2 Povinnost zajištění pohledávek § 518 odst. 3

9 Zápisy do obchodního rejstříku
do 30 dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podává představenstvo návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku Usnesení VH - 519 zápis vlastního snížení základního kapitálu má konstitutivní účinky. Plnění akcionářům z důvodu snížení základního kapitálu lze poskytnout akcionářům teprve po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po zajištění pohledávek věřitelů, Zápis snížení - § 467, 520

10 Postupy snížení Snížení jmenovité hodnoty akcií - § 213a ObchZ
§ 524 – 526 ZOK Vzetí akcií z oběhu Na základě losování § 213b ObchZ - § 527 ZOK Na základě návrhu § 213c ObchZ - § 532 ZOK upuštění od vydání akcií - § 213d ObchZ - § 536 ZOK

11 Prohlášení akcií za neplatné - § 537
Akcionáři jsou v prodlení s předložením akcií stahovaných z oběhu Představenstvo je vyzve, aby akcie předložili v dodatečné přiměřené lhůtě s upozorněním, že nepředložené budou prohlášeny za neplatné Dodatečná lhůta nebyla dodržena Představenstvo prohlásí akcie za neplatné a oznámí to akcionářům Nové akcie prodá představenstvo na regulovaném trhu nebo ve veřejné dražbě Výtěžek z prodeje po započtení pohledávek vůči dotčené osobě jí představenstvo bez zbytečného odkladu vyplatí nebo uloží do úřední úschovy.

12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Snížení základního kapitálu akciové společnosti – základní zásady"

Podobné prezentace


Reklamy Google