Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Péče o zaměstnance JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Péče o zaměstnance JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Péče o zaměstnance JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Různé režimy péče o zaměstnance
spokojenost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou i v zájmu zaměstnavatele - efektivní regenerace pracovní síly a rozvoj pracovních schopností - motivace zaměstnanců k setrvání a k lepším pracovním výkonům Různé režimy péče o zaměstnance - povinná péče (ze zákona či kolektivních smluv vyššího stupně) - smluvní péče (stanoví ji podnikové kolektivní smlouvy) - dobrovolná péče (výraz personální politiky zaměstnavatele) zvláštní výhody mohou mít vybrané skupiny zaměstnavatelů široká škála možných činností (zlepšování pracovního prostředí, služby spojené s využíváním volného času, nadstandardní péče o zdraví, sport, masáže, poradenské služby, nabídka ubytování, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Právní úprava – část desátá ZPr (§ 224 – 247)
Péče o zaměstnance Právní úprava – část desátá ZPr (§ 224 – 247) některé otázky i jinde (bezpečnost a ochrana zdraví při práci – část pátá ZPr) Pracovní podmínky zaměstnanců právo na ně zakotveno v čl. 28 Listiny i §38/1 písm. a) ZPr bezpečný výkon práce a závodní preventivní péče (§ 224/1 ZPr) pracovnělékařské služby možnost odměny, nesouvis. s pracovním výkonem (§ 224/1 ZPr) životní či pracovní jubileum, prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod, poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 II) Fond kulturních a sociálních potřeb (§225 ZPr)
Péče o zaměstnance II) Fond kulturních a sociálních potřeb (§225 ZPr) podrobnosti vyhláška č. 114/2002 Sb. – ta však jen pro veřejnou sféru z fondu lze přispívat např. na závodní stravování, na dovolenou a rekreace, penzijní připojištění, životní pojištění, pomoc v neočekávaných situacích atd. o přídělu do fondu a o čerpání z něho spolurozhoduje odborová organizace a zaměstnavatel III) Odkládání svršků (§226 ZPr) povinnost zajistit bezpečnou úschovu svršků a dalších osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání (oblečení, obuv, aktovky, kabelky, hodinky, mobilní telefon, snubní prsten) zaměstnavatel určí místo pro jejich odkládání a je odpovědný za škodu na nich (§ 267 ZPr) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 IV) Péče o odborný rozvoj zaměstnanců
Péče o zaměstnance IV) Péče o odborný rozvoj zaměstnanců demonstrativní výčet uveden v § 227 ZPr 1) zaškolení a zaučení (§ 228 ZPr) – povinnost poskytnout při a) vstupu do zaměstnání bez kvalifikace b) změně druhu práce či pracoviště (z důvodů na straně zaměstnavatele) považuje se za výkon práce – mzda či plat 2) odborná praxe absolventů škol absolventi střed. škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ – k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 3) prohlubování kvalifikace (§ 230 ZPr)
Péče o zaměstnance 3) prohlubování kvalifikace (§ 230 ZPr) průběžné doplňování kvalifikace, jímž se nemění podstata, a umožňuje výkon práce, udržování a obnovování zaměstnanec povinen si prohlubovat kvalifikaci k výkonu sjednané práce možnost zaměstnanci uložit účast na školení a studiu, či jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace – povinná účast považuje se za výkon práce – přísluší mzda či plat náklady nese zaměstnavatel požaduje-li zaměstnanec, aby se mohl zúčastnit prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě (náklady min. 75 tis. Kč), lze kvalifikační dohodu - k takovémuto prohlubování kvalifikace však nelze zaměstnance nutit JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 d) zvyšování kvalifikace
Péče o zaměstnance d) zvyšování kvalifikace změna hodnoty kvalifikace, její získání či rozšíření není to povinností zaměstnance – na jeho volbě, pokud v souladu s potřebami zaměstnavatele, ten může vytvořit zaměstnanci podmínky 1) možnost poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy či platu (§ 232 ZPr stanoví konkrétní rozsah tohoto volna) účast na školení a studiu využitelném zaměstnavatelem je překážkou v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy či platu (§ 205 ZPr) právo zaměstnavatele sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace; možnost zastavení úlev 2) možnost stabilizovat zaměstnance (zajistit si, že neodejde a investované prostředky se vrátí) – kvalifikační dohoda JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Kvalifikační dohoda (§ 234 ZPr)
Péče o zaměstnance Kvalifikační dohoda (§ 234 ZPr) závazek zaměstnavatele umožnit zvýšením kvalifikace (poskytováním pracovních úlev a náhrad platu ) závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu, max. 5 let nebo nahradit náklady, jež zaměstnavateli vznikly zde není spodní limit nákladů, při prohlubování kvalifikace je spodní limit předpokládaných nákladů Kč do doby, po niž závazek setrvat se nepočítají některé doby, kdy sice pracovní poměr trvá, není však konána práce - nepodmíněný trest odnětí svobody a vazby, pokud pravomocně odsouzen - rodičovská dovolená v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte v některých případech nelze náhradu nákladů požadovat (viz § 235/3 ZPr) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Stravování zaměstnanců (§ 236 ZPr)
Péče o zaměstnance Stravování zaměstnanců (§ 236 ZPr) povinnost umožnit stravování pracovníků ve všech směnách neplatí pro pracovní cesty (nárok na stravné) podrobnosti v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise náklady na stravování považovány za přímý náklad práce JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Péče o zaměstnance JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google