Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a prezentace/ C7

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a prezentace/ C7"— Transkript prezentace:

1 Komunikace a prezentace/ C7
Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Jak začít s přípravou efektivního vystoupení
TYMP 1/ C7 Jak začít s přípravou efektivního vystoupení komu, proč, co, jak příprava – struktura – přednes DOBRÁ PŘÍPRAVA = 90% ÚSPĚCHU PhDr. Pavla Kotyzová,

3 TYMP 1/ C7 Příprava prezentace na začátku řeknu, o čem budu mluvit, na konci řeknu, o čem jsem mluvil kontakt s posluchači - verbální a neverbální řečnický projev - hlasitost, rychlost, zlozvyky, srozumitelnost práce s pomůckami (zkontrolovat, přiměřené množství, nemluvit k pomůckám, ale k lidem) PhDr. Pavla Kotyzová,

4 Obsah a struktura prezentace
TYMP 1/ C7 Obsah a struktura prezentace OBSAH hlavní a opěrné body co bych mohl říci, co bych rád řekl, co musím říci od obecného ke konkrétnímu od jednoduchého k složitějšímu od známého k neznámému STRUKTURA úvod, hlavní část - jádro, závěr struktura argumentace PhDr. Pavla Kotyzová,

5 Kroky v přípravě prezentace
TYMP 1/ C7 Kroky v přípravě prezentace cíle analýza posluchačů čas a délka obsah struktura metody a techniky místo pomůcky nácvik otázky PhDr. Pavla Kotyzová,

6 TYMP 1/ C7 Tréma Monotónní hlas a křečovitý projev je projevem trémy, je třeba se uvolnit. Malá tréma je prospěšná, má ji každý řečník. Jak překonat trému vím, o čem chci hovořit budu dobře připraven předem budu zhluboka dýchat budu se mírně pohybovat budu udržovat kontakt s posluchači naučím se začátek a konec zpaměti budu se nenápadně dotýkat těla pomocí dvou prstů budu ovládat své neverbální chování PhDr. Pavla Kotyzová,

7 „Mám příležitost se něco naučit.“
TYMP 1/ C7 A především… …změním svoje myšlení od: „To se mi nepovede.“ k:  „Mám příležitost se něco naučit.“ PhDr. Pavla Kotyzová,

8 Během prezentace Předcházejte ztrátě pozornosti.
TYMP 1/ C7 Během prezentace Předcházejte ztrátě pozornosti. Nezabývejte se nepodstatným. Používejte různé prostředky pro sdělování informací. Zaměřte se na posluchače – sledujte, zda je věc zajímá, zda mají s ní zkušenosti. PhDr. Pavla Kotyzová,

9 Při prezentaci kontrolujte
TYMP 1/ C7 Při prezentaci kontrolujte Dodržování časového plánu Práci s hlasem Pomlky a délku přestávek Gestikulaci, pohyb Rytmus a tón Jazyk PhDr. Pavla Kotyzová,

10 Klíčové prvky prezentace
TYMP 1/ C7 Klíčové prvky prezentace Je třeba: kontaktovat posluchače očima mít přátelský vzhled působit uvolněně a nic nepředstírat sílu hlasu přizpůsobit místnosti nemluvit příliš rychle vkládat přestávky a měnit tempo používat krátké věty správně dýchat vystříhat se doplňkových slov zvolit úroveň vyjadřování podle posluchačů důležité pasáže si připravit doslovně předvést efektní začátek a konec zvládnout námitky a otázky používat VY formu PhDr. Pavla Kotyzová,

11 Jak prezentaci zvládnout?
TYMP 1/ C7 Jak prezentaci zvládnout? Myslete pozitivně, to vás přivede k přirozenému úsměvu. Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů. Soustřeďte na své posluchače, potom na sdělení, nakonec na sebe. Naučte se naslouchat i sám sobě. Uvědomujte si nejen co říkáte, ale i jak to říkáte. Mějte pod kontrolou svoje projevy neverbálního chování. PhDr. Pavla Kotyzová,

12 Jak vyprávět příběh Snažte se, aby:
TYMP 1/ C7 Jak vyprávět příběh Snažte se, aby: lidé v příběhu nebo příkladech měli jména (jako v pohádkách) aby bylo na konci poučení (jako v bajce) aby si posluchači příběh dotvořili sami (jejich představy a fantazie) PhDr. Pavla Kotyzová,

13 Přínos pomůcek přitáhnout a udržovat pozornost
TYMP 1/ C7 Přínos pomůcek Pomůcky mohou: přitáhnout a udržovat pozornost pomáhat paměti přednášejícího i posluchačů šetřit čas znázorňovat vztahy a ilustrovat fakta stimulovat a zpevňovat pobavit a zaujmout podporovat aktivní zapojení účastníků pomoci dosahovat cíle Typy pomůcek: vizuální, modely, hand-outy… PhDr. Pavla Kotyzová,

14 Vizuální pomůcky krátce, jednoduše, přesně, názorně.
TYMP 1/ C7 Vizuální pomůcky Vizuální pomůcky musí být jasné a srozumitelné. Při sestavování vizuálních pomůcek se řiďte heslem: krátce, jednoduše, přesně, názorně. Používejte je s mírou. Dbejte, aby byly kvalitně zpracované. Vyhněte se detailům. Přemýšlejte o obsahu jednotlivých řádků. PhDr. Pavla Kotyzová,

15 Flip chart pište velkými a tlustými tiskacími písmeny
TYMP 1/ C7 Flip chart pište velkými a tlustými tiskacími písmeny zkontrolujte čitelnost z nejvzdálenějšího místa pište jen hesla používejte maximálně tři barvy na jedné stránce pište obličejem k účastníkům zaznamenávejte v průběhu klíčová hesla PhDr. Pavla Kotyzová,

16 Fólie v maximálně šesti řádcích maximálně 36 slov maximálně tři barvy
TYMP 1/ C7 Fólie na jedné fólii jedna problematika v maximálně šesti řádcích maximálně 36 slov maximálně tři barvy ukazujte na stránku v projektoru, ne na plátno mluvte k publiku, ne k plátnu vypněte projektor po ukázce a před koncem prezentace PhDr. Pavla Kotyzová,

17 Prezentace v Power point
TYMP 1/ C7 Prezentace v Power point na jednom snímku jedna problematika ideálně v šesti řádcích 36 slov při obsáhlejším textu odkrývat postupně maximálně tři barvy ukazujte na stránku v počítači, ne na plátno mluvte k publiku, ne k plátnu Nevytvářejte divoce skotačící texty, nelze použít všechny efekty v jedné prezentaci (ale i to se, bohužel, stává). PhDr. Pavla Kotyzová,

18 JÁ Seminární úkol Připravte seriózní profesionální prezentaci na téma:
TYMP 1/ C7 Seminární úkol Připravte seriózní profesionální prezentaci na téma: Kdo jsem, co je na mně zajímavého, co umím, čím se zabývám, co chci ostatní říci, … Délka 3 minuty. Bez ppt. Dodržujte pravidla přípravy. Definujte cíl. Připravte si strukturu. Použijte pomůcky. V žádném případě se celý text neučte zpaměti! Proveďte doma nácvik. Kontrolujte neverbální projevy. Realizace ve 48. týdnu ve svých skupinách, podle abecedy. Zpětnou vazbu provede další student, který je na řadě. PhDr. Pavla Kotyzová,

19 TYMP 1/ C7 Literatura Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press ISBN De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing ISBN Kohout, J.: Rétorika, Management Press ISBN Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna ISBN X. Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing ISBN X. Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing ISBN Mikuláštík, M.: Interpersonální komunikace, UTB ISBN Pease, A.: Řeč těla, Portál ISBN Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing ISBN PhDr. Pavla Kotyzová,


Stáhnout ppt "Komunikace a prezentace/ C7"

Podobné prezentace


Reklamy Google