Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání bakalářské práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání bakalářské práce"— Transkript prezentace:

1 Zadání bakalářské práce
Informační systém o odplyňovacích vrtech, vybudovaných na území historického centra města Orlová Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Zhotovitel: Martin Pavlík

2 Důvod výstavby odplyňovacích vrtů
V 90. letech 20. stol. dochází k útlumu těžby v oblasti ostravsko-karvinského revíru Začínají vyvstávat problémy s únikem nebezpečného metanu na povrch – důvodem je zastavení centrálního větracího systému v dolech Vystupující metan se stává obyvatelstvu nebezpečný, což dokazuje i několik explozí způsobených tímto plynem Vzhledem k této havarijní situaci je rozhodnuto o výstavbě několika desítek vrtů (každý v hodnotě kolem Kč)

3 Současný stav lokality
V současné době je na území historického centra města Orlová vystavěno přibližně 30 těchto vrtů Tyto vrty jsou převážně pasivní – slouží jako volné kontrolované cesty nebezpečného plynu na povrch Takto mají bránit nekontrolovanému plošnému prostupu plynu horninou, zejména do budov Tato metoda ochrany obyvatelstva prostřednictvím pasivních vrtů, se ukázala být na některých místech jako účinná, jinde méně

4 Nedostatky pasivního odvětrávacího systému
Spočívají hlavně v poměrně velkých nákladech vynaložených na stavbu, často neúměrně vysokého počtu, pasivních vrtů, které mohou být i v některých případech neaktivní Z důvodu zvýšení účinnosti tohoto systému se proto některé vrty napojují na tzv. aktivní odsávací stanici – což umožňuje kvalitnější zabezpečení dané lokality Aktivním vrtem rozumíme vrt, u kterého je naměřen alespoň minimální tlakový rozdíl a objemový průtok plynu, ať už směrem z podzemí na povrch, nebo z povrchu do podzemí

5 Čím se tato práce zabývá?
Práce řeší problematiku tvorby přehledného informačního systému, v rámci odvádění důlních plynů z historického centra města Orlová, prostřednictvím odplyňovacích vrtů.

6 Zdroj informací a dat Příslušné informace a data týkající se této problematiky jsou poskytnuta firmou OKD, DPB, a.s. Paskov

7 Cíl této práce Informační systém podávající uživateli komplexní informace o jednotlivých zařízeních, sloužící k řízenému odvodu důlních plynů, s ohledem na tyto požadavky: přehlednost snadné a intuitivní ovládání možnost provozovat na snadno dostupných programových prostředcích, nebo případně na tzv. freeware produktech

8 Praktické uplatnění práce
Krajský úřad Hasičský záchranný zbor

9 Postup řešení Studium příslušné dokumentace a dat Analýza potřeb uživatele Návrh funkcí informačního systému (dotazy, analýzy) Návrh datového modelu pro správu dat Sestavení modulů (formulářů) pro práci s daty Zobrazení vrtů v katastrální mapě, dané lokality

10 Návrh funkcí informačního systému (dotazy, analýzy)
Zajistit nejen přístup ke všem datům, ale také schopnost, podat pouze konkrétní informace na uživatelem nejčastěji kladené dotazy. Dotazy typu: Najdi všechny odsávané vrty Najdi všechny neodsávané vrty Najdi vrt ověřující sloj daného čísla Poskytnout základní druh analýzy – analýza současného stavu dané lokality, obsahující: Celkový počet vrtů Počet odsávaných / neodsávaných vrtů

11 Vytvořeny 2 skupiny, do nichž byly údaje rozděleny:
Datový model Vytvořeny 2 skupiny, do nichž byly údaje rozděleny: Základní parametry vrtu - evidují se zde údaje o vlastním vrtu, jako je: datum realizace souřadnice vrtu v S-JTSK projektovaná hloubka je-li odsáván číslo zastižené sloje

12 - soubor údajů, které informují o plynodajnosti vrtu:
Dlouhodobá odvětrávací zkouška (DOZ) - soubor údajů, které informují o plynodajnosti vrtu: termín konání DOZ koncentrace plynu při stabilizovaném objemu koncentrace plynu při maximálním objemu průběh trendu u měřených plynů barometrický tlak

13 Datový model ID_VRTU ID_VRTU 1 1 PARAMETRY_VRTU DOZ

14 Informační systém se skládá ze dvou částí
Textová část Tvořena samotnou databází v MS-Access Formuláři pro zadávání a prohlížení dat Grafická část Tvořena zakreslenými odplyňovacími vrty v katastrální mapě dané lokality

15 Textová část informačního systému
Základním prvkem každého informačního systému je nabídka, nebo-li tzv. nabídkové menu, které umožňuje: Ovládat celý informační systém Vyvolávat potřebné formuláře Usnadňuje celkovou práci s programem

16 Hlavní nabídka IS o odplyňovacích vrtech

17 Kompletní údaje o odplyňovacím vrtu
Karta – Parametry vrtu

18 Kompletní údaje o odplyňovacím vrtu
Karta – Parametry zastižené sloje

19 Kompletní údaje o odplyňovacím vrtu
Karta – Geologický profil vrtu

20 Kompletní údaje o odplyňovacím vrtu
Karta – Dlouhodobá odsávací zkouška (DOZ) 1/2

21 Kompletní údaje o odplyňovacím vrtu
Karta – Dlouhodobá odsávací zkouška (DOZ) 2/2

22 Kompletní údaje o novém vrtu

23 Dotazové menu

24 Analýza oblasti

25 Zobrazení odplyňovacích vrtů v katastrální mapě

26 Použité programové prostředky
Microsoft Access ArcView GIS 3.2 Christine – GIS 1.2

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zadání bakalářské práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google