Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faradayův zákon Každá změna magnetického pole v okolí vodiče indukuje v tomto vodiči napětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faradayův zákon Každá změna magnetického pole v okolí vodiče indukuje v tomto vodiči napětí. "— Transkript prezentace:

1 Faradayův zákon Každá změna magnetického pole v okolí vodiče indukuje v tomto vodiči napětí. 𝑈𝑖=− ΔΦ Δ𝑡 Ui … indukované napětí Φ … magnetický indukční tok t … čas Δ … změna Lenzův zákon Indukované napětí vyvolá proud, který vyvolá magnetické pole, které svými účinky brání změně, která to všechno vyvolala.

2 𝑈𝑖=− ΔΦ Δ𝑡 Faradayův zákon: Indukuje se napětí …
Lenzův zákon: … takové, aby bránilo.

3 Do kroužku se indukuje proud takového směru, aby měl opačné účinky než proud původní.
Pravidlo pravé ruky: Prsty ukazují směr proudu, palec sever.

4

5 Elektromagnetická indukce:
Vodič se pohybuje ve statickém poli – dynamo Vodič stojí v pohyblivém poli – asynchronní motor Vodič stojí v proměnlivém poli - transformátor

6 Faraday's Law Any change in the magnetic environment of a coil of wire will cause a voltage (emf) to be "induced" in the coil. No matter how the change is produced, the voltage will be generated.

7 LENZ'S LAW The induced current is such as to OPPOSE the CHANGE in applied field. Všechno kolem indukčnosti vlastní i vzájemné se snaží zabránit původní změně.

8 This is called mutual inductance.
A change in the current of one coil affects the current and voltage in the second coil. This is called mutual inductance. Inductance is the property of a conductor by which a change in current in the conductor "induces" (creates) a voltage in both the conductor itself (self-inductance) any nearby conductors (mutual inductance)

9 Důsledky: Proud, který se snažíme tlačit do cívky, v ní vyvolává proměnné magnetické pole. Toto pole vyvolává v cívce napětí a proud, které brání vzrůstu toho proudu, který tam tlačíme. Chceme-li proud cívkou přerušit, zanikající magnetické pole cívky indukuje do cívky napětí a proud, které podporují ten původní, zanikající proud. Cívka se brání změnám proudu (kondenzátor se brání změnám napětí).

10 Důsledky: Proměnné magnetické pole jedné cívky zasahuje do druhé cívky. Toto první pole ve druhé cívce indukuje napětí a proud, které vyvolávají druhé magnetické pole, které brání tomu prvnímu. To je transformátor.

11 Aplikací toho všeho jsou alternátor a asynchronní motor.
Rotující magnet v alternátoru vytváří točivé magnetické pole a tím ve třech cívkách statoru indukuje trojfázové napětí. Toto trojfázové napětí připojené na tři cívky motoru vytváří v motoru stejné točivé magnetické pole, jaké je v alternátoru. Točivé magnetické pole indukuje do vinutí rotoru napětí a proudy (jako v transformátoru). Tyto proudy vinutím rotoru vytvářejí magnetické pole rotoru, které se snaží zastavit točivé pole statoru. A protože to nejde, rotor se roztočí. Kdyby se ale rotor roztočil stejnou rychlostí, jako má pole statoru, už by se rotor vůči poli statoru nepohyboval a pominul by důvod pro indukování ze statoru do rotoru. Proto se rotor točí trochu pomaleji a je to motor asynchronní.

12 If a ferromagnetic material is exposed to an oscillating magnetic field, there are two mechanisms causing losses: 1. The changing magnetic field induces currents wandering around in the material - so called eddy currents. 2. The movement of domain walls needs (and disperses) some energy, these are hysteresis losses.


Stáhnout ppt "Faradayův zákon Každá změna magnetického pole v okolí vodiče indukuje v tomto vodiči napětí. "

Podobné prezentace


Reklamy Google