Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model transkulturní péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model transkulturní péče"— Transkript prezentace:

1 Model transkulturní péče
Madeleine Leininger Model transkulturní péče

2 Cíl ošetřovatelské péče
Společná práce a porozumění péči a zdravotnickým otázkám různých kultur tak, aby se způsob péče, hodnoty, názory a životní styl staly podkladem pro poskytování péče specifické pro danou kulturu.

3 Role sestry Poznat laický způsob péče o pacienta.
Využít pozitivní stránky při poskytování profesionální péče o pacienta, který pochází z jiné kultury.

4 Základní pojmy Kulturní antropologie (FHS) Kultura Dominantní kultura
Subkultura Transkulturní ošetřovatelství

5 Kulturní antropologie
Věda, zkoumající vývoj, strukturu a fungování různých kultur v čase a prostoru

6 Kultura Naučené a přenášené hodnoty, víra, normy, životní styl jednotlivce či skupiny, které usměrňují/ovlivňují jejich myšlení, rozhodnutí a činnosti.

7 Dominantní kultura Hlavní kultura, která má na daném území převahu.
Je to kultura prioritní skupiny – tedy skupiny, která je v daném sociálním celku kulturně, ekonomicky a politicky dominantní. Nemusí to být skupina, která je počtem svých členů v převaze.

8 Subkultura Pojem, vztahující se na skupinu lišící se od příslušníků dominantní kultury, která je ovšem její součástí. Členové subkultury jsou nositeli specifických norem, hodnot, chování, životního stylu, kterým se odlišují od většinové kultury Z hlediska etnické příslušnosti (Rómové) Z hlediska náboženského (Svědci Jehovovi)

9 Transkulturní ošetřovatelství
Obor, zabývající se podporou zdraví, udržováním zdravého způsobu chování či zotavení z choroby kulturně přiměřenými/vhodnými způsoby.

10 Model vycházejícího slunce
Jiný název pro transkulturní ošetřovatelství Základní složky modelu kulturní a sociální struktura systémy péče typy péče

11 Kulturní a sociální struktura
Faktory (vzájemně propojené) Náboženské, filozofické Politické, právní, ekonomické Kulturní, vzdělávací Rodinné Technické Životní styl Ovlivňují vnímání zdraví, nemoci i způsob péče, který jedinec využívá.

12 Systémy péče Tradiční systém – způsob péče praktikovaný příslušníky subkultury (také lidový nebo laický systém) Profesionální systém péče Pozor! Sestry mají také svůj tradiční systém péče.

13 Typy péče (Kulturní) péče pomáhající uchovat nebo získat zdraví
(Kulturní) péče umožňující adaptaci (Kulturní) péče pomáhající uskutečnit změnu

14 (Kulturní) péče pomáhající uchovat nebo získat zdraví
Zaměřená na zdravého i nemocného Zaměřená na udržení zdraví a pomoc při léčbě

15 (Kulturní) péče umožňující adaptaci
Pomoc při adaptaci na nové životní role (role matky) Při nepříznivých životních událostech (role pacienta, úmrtí v rodině) Pomoc při vykonávání náboženských rituálů Sestra vystupuje jako zprostředkovatel mezi tradičním a profesionálním systémem péče

16 (Kulturní) péče pomáhající uskutečnit změnu
Aktuální, pokud je nutné změnit způsob života Např. změna stravovacích návyků Od sestry pak nejen informace o dietě, ale pomoc při hledání vhodných jídel respektujících kulturní, náboženské, finanční možnosti.

17 Anamnesticky důležité údaje
Jazyk, komunikace, gesta Způsob odívání, tělesný vzhled Způsob života, názor na techniku (dg.-th.) Způsob života v rodině Denní aktivity Stravovací zvyky, tabu Světový názor, náboženská víra, hodnoty

18 Hodnota vzdělání Ekonomické faktory (odhad příjmů) Politické vlivy Laická péče o zdraví Důležitost profesionální péče Informovanost o prevenci, péči o zdraví, jak o sebe pečovat


Stáhnout ppt "Model transkulturní péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google