Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDOSFÉRA Jan Stávek 8.J.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDOSFÉRA Jan Stávek 8.J."— Transkript prezentace:

1 PEDOSFÉRA Jan Stávek 8.J

2 PEDOSFÉRA (pedon = půda)
půdní obal země – vzniká z půdotvorného substrátu různě silná – od několika cm až po několik m

3 PŮDOTVORNÝ PROCES zvětráváním zemské kůry (matečné horniny) vzniká půdotvorný substrát  který se postupně mění půdotvornými procesy  v půdu.

4 ÚRODNOST PŮDY - základní vrstvy půdy: nahoře – ornice
dole - podorniční vrstva

5 SLOŽKY PŮDY 1.) pevná složka - zvětralé nerosty a horniny
2.) kapalná složka (půdní voda) 3.) plyny 4.) neživá organická složka (humus) 5.) živá organická složka

6

7 ZRNITOSTNÍ KATEGORIE a) částice menší než 2mm - jemnozem - jílovité částice, prach, písek b) částice větší než 2mm - skelet - krupnatý písek, štěrk, kamení

8 PŮDNÍ DRUHY 1.) písčité (lehké) 2.) hlinité (středně těžké)
3.) jílovité (těžké)

9 VZNIK PŮD půdotvorní činitelé 1.) podnebí - ovlivňuje rychlost chem. reakcí 2.) živé organismy – hlavní význam mikroorganismy 3.) matečná hornina - určuje zásobu živin, vlastnosti, barvu 4.) podzemní voda - umožňuje pohyb složek půdy 5.) čas 6.) reliéf - nadm. výška 7.) člověk

10 PŮDNÍ HORIZONTY = vrstvy půdy; vznikly půdotvorným procesem z matečného substrátu A - svrchní pásmo půdního profilu; dokonale zvětralé částice, vysoký podíl humusu - subhorizont A0 – surový humus - subhorizont A1 – humózní - subhorizonz A2 - eluviální = ochuzený prolínající vodou B - iluviální - obohacený o látky vyplavené z A - barva podle hromadících se látek (šedá až černá) C - půdotvorný substrát D rozrušená matečná hornina

11 PŮDNÍ HORIZONTY - speciální typy
G - glejový horizont Ca - karbonový horizont

12 PŮDNÍ TYPY – rozložení ve světě

13 PŮDNÍ TYPY arktické půdy a půdy tunder výskyt: sever Eurasie a Ameriky
půdní profil: A, C permafrost = trvale zmrzlá půda - rostliny:

14 PŮDNÍ TYPY podzoly a podzolové půdy –
Skandinávie, Rusko, Kanada - tajga podzolační proces = chemický rozklad nerostů vlivem silných organických kyselin  látky takto vzniklé putují s prosakující vodou do horizontu B, kde se hromadí. Vzniká světle šedý horizont A2 a rezavě hnědý horizont B

15 PŮDNÍ TYPY hnědé lesní půdy (kambizemě)

16 PŮDNÍ TYPY hnědozemě

17 PŮDNÍ TYPY černozemě

18 PŮDNÍ TYPY kaštanové půdy

19 PŮDNÍ TYPY pouštní a polopouštní půdy

20 PŮDNÍ TYPY žlutozemě a červenozemě
proces ferralitizace (laterizace) = půda se obohacuje o oxid železitý a proces ferritizace = půda se obohacuje o volné oxidy Fe

21 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra


Stáhnout ppt "PEDOSFÉRA Jan Stávek 8.J."

Podobné prezentace


Reklamy Google