Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 půdní obal země – vzniká z půdotvorného substrátu  různě silná – od několika cm až po několik m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " půdní obal země – vzniká z půdotvorného substrátu  různě silná – od několika cm až po několik m."— Transkript prezentace:

1

2  půdní obal země – vzniká z půdotvorného substrátu  různě silná – od několika cm až po několik m

3  zvětráváním zemské kůry (matečné horniny) vzniká půdotvorný substrát  který se postupně mění půdotvornými procesy  v půdu.

4  - základní vrstvy půdy: nahoře – ornice dole - podorniční vrstva

5  1.) pevná složka - zvětralé nerosty a horniny  2.) kapalná složka (půdní voda)  3.) plyny  4.) neživá organická složka (humus)  5.) živá organická složka

6

7  a) částice menší než 2mm - jemnozem - jílovité částice, prach, písek  b) částice větší než 2mm - skelet - krupnatý písek, štěrk, kamení

8  1.) písčité (lehké)  2.) hlinité (středně těžké)  3.) jílovité (těžké)

9 půdotvorní činitelé 1.) podnebí - ovlivňuje rychlost chem. reakcí 2.) živé organismy – hlavní význam mikroorganismy 3.) matečná hornina - určuje zásobu živin, vlastnosti, barvu 4.) podzemní voda - umožňuje pohyb složek půdy 5.) čas 6.) reliéf - nadm. výška 7.) člověk

10  A - svrchní pásmo půdního profilu; dokonale zvětralé částice, vysoký podíl humusu  - subhorizont A0 – surový humus - subhorizont A1 – humózní - subhorizonz A2 - eluviální = ochuzený prolínající vodou  B - iluviální - obohacený o látky vyplavené z A - barva podle hromadících se látek (šedá až černá)  C - půdotvorný substrát  D rozrušená matečná hornina = vrstvy půdy; vznikly půdotvorným procesem z matečného substrátu

11  G - glejový horizont  Ca - karbonový horizont

12

13  arktické půdy a půdy tunder výskyt: sever Eurasie a Ameriky půdní profil: A, C permafrost = trvale zmrzlá půda - rostliny:

14  podzoly a podzolové půdy – Skandinávie, Rusko, Kanada - tajga podzolační proces = chemický rozklad nerostů vlivem silných organických kyselin  látky takto vzniklé putují s prosakující vodou do horizontu B, kde se hromadí. Vzniká světle šedý horizont A2 a rezavě hnědý horizont B

15  hnědé lesní půdy (kambizemě)

16  hnědozemě

17  černozemě

18  kaštanové půdy

19  pouštní a polopouštní půdy

20  žlutozemě a červenozemě proces ferralitizace (laterizace) = půda se obohacuje o oxid železitý a proces ferritizace = půda se obohacuje o volné oxidy Fe

21  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3% A9ra http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3% A9ra  http://www.studijni-svet.cz/pedosfera-2/ http://www.studijni-svet.cz/pedosfera-2/  http://knc.czu.cz/~vachm/che_pro/ch_ pedo.html http://knc.czu.cz/~vachm/che_pro/ch_ pedo.html  http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/slides/ slide1_3.html http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/slides/ slide1_3.html


Stáhnout ppt " půdní obal země – vzniká z půdotvorného substrátu  různě silná – od několika cm až po několik m."

Podobné prezentace


Reklamy Google