Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Napište funkci – jmenuje se „prubehy“ (M-file), která spočte průběhy 2 funkcí y1 = cos x y2 = (cos x + sin 2x ) / 2 Funkce bude mít vstupní parametr x.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Napište funkci – jmenuje se „prubehy“ (M-file), která spočte průběhy 2 funkcí y1 = cos x y2 = (cos x + sin 2x ) / 2 Funkce bude mít vstupní parametr x."— Transkript prezentace:

1 Napište funkci – jmenuje se „prubehy“ (M-file), která spočte průběhy 2 funkcí y1 = cos x y2 = (cos x + sin 2x ) / 2 Funkce bude mít vstupní parametr x a výstupní parametry y1 a y2. Poté napište skript, který definuje vektor x1 v intervalu [ 0;2π] s krokem π /20, poté vyvolá výše uvedenou funkci s patřičnými skutečnými výstupním a vstupními parametry a nakonec vykreslí 2 grafy do jediného okna pod sebe (subplot).

2 t=0:pi/20:2*pi; [y1,y2]=prubehy(t); subplot(2,1,1) plot(t,y1,'b') subplot(2,1,2) plot(t,y2,'r') function [y1,y2]=prubehy(x) y1 = cos(x) y2 = ( cos(x) + sin(2*x) ) / 2

3 Napište funkci jménem gonio, která bude mít 1 vstupní parametr x a 2 výstupní parametry y1 a y2. V těle funkce spočte následující vztahy: y1 = sinh(x) y2 = cosh(x) Poté napište volající skript, který : vytvoří vektor x v intervalu rozděleném na 20 dílů vyvolá výše uvedenou funkci se skutečnými parametry nakreslí do jediného okna grafy, jejichž funkční hodnoty byly spočteny ve výše uvedené funkci

4 t=linspace(-pi,pi,20); [y1,y2]=gonio(t); plot(x1,y1,'b') hold on plot(x1,y2,'r') function [y1,y2]=gonio(x) y1 = sinh(x) y2 = cosh(x)

5 Vytvořte uživatelskou funkci fce0 vracející hodnotu y = x·sin(x)-10/x pro vstupní parametr x, který může být i vektor. V příkazovém okně pak nakreslete jejím vyvoláním graf pro x z intervalu.

6 t=0:pi/20:2*pi; y=fce0(t); plot(t,y) function y=fce0(x) y = x.*sin(x)-10./x

7 Vytvořte uživatelskou funkci fce1 vracející hodnotu y = x·(e x - e -x ) pro vstupní parametr x, který může být i vektor. V příkazovém okně pak nakreslete jejím vyvoláním graf pro x z intervalu.

8 t=-10:.1:10; y=fce1(t); plot(t,y) function y=fce1(x) y = x.*(exp(x) - exp(-x))

9 Vytvořte uživatelskou funkci fce2 vracející x·e x /(x-1) pro vstupní parametr x, který může být i vektor. V příkazovém okně pak nakreslete jejím vyvoláním graf pro x z intervalu.

10 t=-5:.1:5; y=fce2(t); plot(t,y) function y=fce2(x) y = x.* exp(x)./(x-1)

11 Vytvořte funkci (m-file) jménem vypocet, kde jako vstupní parametry budou vektory x a y a výstupním parametrem funkce bude Z. V těle funkce spočtěte funkci a předtím nezapomeňte vhodně „vyrobit“ (pomocí mesgrid) matice X a Y, tak aby bylo možno vykreslit 3D graf. ( Pozor na malé x a y (vektory) a velké X a Y (matice). ) Poté napište skript, který : nadefinuje vektory x a y (každý od -5 do 5 s krokem 0.25) vyvolá napsanou funkci vypocet s příslušnými skutečnými výstupními a vstupními parametry vykreslí 3D graf pomocí funkce mesh

12

13 Napište funkci jménem priklad1, která má 2 vstupní parametry x a y. V těle funkce vykonejte: spočítání mřížky pomocí funkce meshgrid spočítání funkce z1 = cos(X  Y) vykreslení funkce pomocí mesh a surf v jediném okně 2 grafy nad sebou (subplot) Poté napište skript, který: - naplní vektory x a y na intervalu od -  do  s intervalem  /100 - vyvolá výše uvedenou funkci priklad1 s příslušnými skutečnými vstupními parametry

14


Stáhnout ppt "Napište funkci – jmenuje se „prubehy“ (M-file), která spočte průběhy 2 funkcí y1 = cos x y2 = (cos x + sin 2x ) / 2 Funkce bude mít vstupní parametr x."

Podobné prezentace


Reklamy Google