Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 Jedním ze znaků husitské literatury byla její demokratizace neboli 1.agitace 2.zlidovění 3.počešťování 0 5

5 Z literárních žánrů se do popředí v době husitské dostává píseň, kázání a 1.traktát 2.balada 3.román 0 5

6 Vyber správné označení pro lyrickou žánrovou formu: Prostá, zpěvná báseň, spojená s hudbou; pravidelný rytmus, výrazný rým, jednoduchá sloka, často refrén: 1.Modlitba 2.Alba 3.Píseň 0 5 Text chorálu "Ktož jsú boží bojovníci"

7 Vyber správné označení pro epickou žánrovou formu: Výklad biblického textu při bohoslužbě s didaktickým záměrem: 1.Kázání 2.Legenda 3.Žalm 0 5

8 Vyber správné označení pro epickou žánrovou formu: středověké a renesanční označení učených náboženských a filozofických pojednání s argumenty: 1.Traktát 2.Hádanka 3.Evangelium 0 5

9 Pravděpodobné rodiště Jana Husa je 1.Husinec u Prachatic 2.Kačinec u Prachatic 3.Prachatice 0 5

10 Mistr Jan Hus kázal v 1.kapli sv. Kříže 2.Betlémské kapli 3.kapli sv. Václava 0 5

11 Po působení v Praze se M. Jan Hus uchýlil na 1.hrad Přimdu 2.na Kozí hrádek 3.do Tábora 0 5

12 Po Kozím hrádku se Jan Hus uchýlil na 1.Krakovec 2.Rábí 3.Hlubokou 0 5

13 Jan Hus byl upálen v Kostnici 1.5. července 1415 2.6. července 1415 3.6. července 1514 0 5

14 Své dílo psal Jan Hus 1.latinsky a česky 2.latinsky a německy 3.německy a česky 0 5

15 Jak se nazývá nejútočnější Husovo dílo, česky psané, odsuzující církev za způsob, jak získává majetek: 0 5 1.O církvi 2.Knížky o svatokupectví 3.Postila

16 Husovo česky psané dílo – sbírka psaných nedělních kázání: 0 5 1.O pravopise českém 2.Listy z Kostnice 3.Postila

17 Husovo svébytné literární dílko, které překračuje ráz soukromé korespondence: 0 5 1.Listy z Kostnice 2.Pohlednice z Kostnice 3.SMS z Kostnice

18 Jan Hus se mj. zabýval reformou 0 5 1.českého pravopisu 2.latinského pravopisu

19 Jan hus se také zasloužil o vydání 0 5 1.Dekretu Karlovy univerzity 2.Dekretu kutnohorského 3.Dekretu pražského

20 Nejčtenější knihou pro vzdělance i prosté lidi ve vrcholném husitství byla 0 5 1.Postila 2.Kronika česká 3.Bible

21 Jedna z nejvýznamnějších hudebních památek z doby husitské se nazývá 0 5 1.Jistebnický kancionál 2.Budyšínský rukopis 3.Mastičkář

22 Žaloba Koruny české, Porok Koruny české (výtka), Hádání Prahy s Kutnou Horou jsou veršované skladby 0 5 1.z Jistebnického kancionálu 2.ze spisu O církvi 3.z Budyšínského rukopisu

23 Autorem husitské kroniky je 0 5 1.Vavřinec z Březové 2.Mistr Jakoubek ze Stříbra 3.Mistr Jan Hus

24 Vznik nové církve – Jednoty bratrské ovlivnily názory 0 5 1.Jana Husa 2.Jana Žižky 3.Petra Chelčického

25 Autorem prvního původního českého cestopisu Deník….je 0 5 1.Alois Jirásek 2.Pan Lev z Rožmitálu 3.Václav Šašek z Bířkova

26 Téma: Literatura předhusitská, husitská a pohusitská – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google