Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 1)Společensko – historické pozadí (snímek č. 4 a 5) 2)Znaky literatury (snímek č. 6) 3)Literární žánry (snímek č. 7) 4)Jan Hus – motto (snímek č. 8) 5)Mistr Jan Hus – životní osudy (snímky č. 9 až 14) 6)Husovo dílo (snímek č. 15) 7)Listy z Kostnice (snímek č. 16) 8)O pravopise českém (snímek č. 17) 9)Dekret kutnohorský (snímek č. 18) 10)Literatura vrcholného husitství (snímek č. 19) 11)Jistebnický kancionál (snímek č. 20) 12)Daniel Landa (snímek č. 21) 13)Budyšínský rukopis (snímek č. 22) 14)Husitská kronika (snímek č. 23) 15)Petr Chelčický (snímek č. 24) 16)Václav Šašek z Bířkova (snímek č. 25) 17)Alois Jirásek: Z Čech až na konec světa (snímek č. 26)

5 Společensko-historické pozadí  vyostření rozporů ve společnosti i v církvi za vlády Václava IV.  roste počet kritiků, kteří hledají cestu k nápravě  volali po návratu církve k chudobě  volali po obnovení mravního řádu ve společnosti  za základ křesťanství považovali pouze bibli  přední místo mezi reformátory zaujal JAN HUS  postup církve proti Husovi a celospolečenská krize vyústily do husitských válek (1419 – 1436)  basilejská kompaktáta – uznání přijímání podobojí  rozhodující bitva u Lipan (1434) – porážka táboritů a sirotků

6  Zikmund Lucemburský byl uznán českým králem (1436-1437)  krátké panování jeho zetě Albrechta Habsburského (1437-1439)  český trůn prázdný až do roku 1453, kdy byl korunován 13 letý Ladislav Pohrobek  ve skutečnosti od roku 1452 vládl zemský správce Jiří z Poděbrad (1458 českým králem)  1471 – 1526 Jagellonci na českém trůně

7 LITERATURA Celé husitské hnutí bylo provázeno četnými literárními aktivitami. Texty se zabývají zejména otázkami křesťanské víry a morálky. Znaky literatury: demokratizace (zlidovění) počešťování (i v oblasti náboženské) literatura prostředkem politického boje (cíle agitační, reakce na aktuální skutečnost)

8 LITERÁRNÍ ŽÁNRY  píseň (duchovní, bojová, satirická, dobová)  kázání (působivost živého slova) = výklad biblického textu při bohoslužbě s didaktickým záměrem  traktát = učené náboženské a filozofické pojednání s argumenty Text chorálu "Ktož jsú boží bojovníci"

9 JAN HUS - postavil se do čela reformního hnutí Husovo motto: „Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.“

10 MISTR JAN HUS – životní osudy Asi 1371 – HUSINEC U PRACHATIC Dům, ve kterém se údajně narodil Jan Hus - vystudoval artistickou fakultu a teologii - stal se knězem - působil jako profesor teologie na Karlově univerzitě, později jako děkan filozofické fakulty a nakonec jako rektor

11 Kazatel v Betlémské kapli V kázáních mj. kritizoval: náboženský úpadek společnosti rozmařilý život panstva i bohatých církevních hodnostářů Papež na něho vyhlásil klatbu a interdikt (zákaz konání církevních obřadů).

12 Kaple má lichoběžníkový půdorys, dřevěný strop spočívající na dřevěných podpěrách a do výše směřující stanovou střechu. Interiér je osvětlen vysokými lomenými okny. Součástí původního pozemku byla i studna, která je v kapli s kapacitou téměř 3000 lidí stále zachována. Od roku 1402 zde kázání Mistra Jana Husa (česky) přitahuje posluchače z Prahy, okolí i od královského dvora. Královna Žofie sem chodí velmi často. V poslední době se však Hus stal trnem v oku jejího manžela Václava IV. Proslýchá se, že bude muset z Prahy odejít.

13 Hus opustil Prahu. Uchýlil se na Kozí hrádek.

14 Později se uchýlil na hrad Krakovec u Rakovníka.

15 Roku 1414 byl pozván na církevní koncil do Kostnice, aby obhájil své učení. Byl nařčen z kacířství a měl své učení odvolat. Hus však trval na svém přesvědčení, a tak ho koncil prohlásil za kacíře. 6. července 1415 byl Jan Hus upálen.

16 HUSOVO DÍLO - spjato jednak s jeho působením na univerzitě, jednak s jeho kazatelskou činností Psal:  LATINSKY pro učené publikum Spis O církvi (De ecclesia) – v traktátu poukázal na to, že hlavou církve není papež, ale Kristus, že příslušníkem církve je pouze ten, kdo nespáchal těžký hřích, a že křesťan není povinen poslouchat papeže, jestliže papežova nařízení jsou v rozporu s biblí. O pravopise českém - navrhuje jeho zjednodušení  ČESKY pro prostý lid Knížky o svatokupectví – nejútočnější dílo. Hus odsuzuje způsob, jak církev získává majetek (obsazování církevních úřadů za peníze, poplatky za náboženské úkony). Hus kritizuje život v církevních Institucích (zištnost, hmotné zájmy duchovenstva). Postila – sbírka psaných nedělních kázání, určená prostým a neučeným lidem. Ukazuje v nich na zkaženost mravů, zej. u duchovenstva.

17 LISTY Z KOSTNICE Překračují ráz soukromé korespondence a staly se svébytnými literárními dílky. Seznamují nás s Husovými názory a s jeho životem.

18 O českém pravopise Hus se také zabýval reformou pravopisu, neboť myslel na méně vzdělané vrstvy, které by chtěly číst jeho kázání. Navrhuje zjednodušení. Komplikovaný a nejednotný pravopis SPŘEŽKOVÝ nahradil psaním DIAKRITICKÝM. místo spřežek zavedl diakritická znaménka (nabodeníčko krátké a nabodeníčko dlúhé) další změna se týkala písmene G, které označovalo hlásku J (gegj = její) ponechal pouze spřežku CH odstranil jednoduché minulé časy (aorist, imperfektum) počešťoval německá slova užívaná v češtině

19 Jan Hus se také zasloužil o vydání DEKRETU KUTNOHORSKÉHO, jenž mění poměr hlasů na pražské univerzitě ve prospěch Čechů. Bavoři, Sasové, Poláci sdílí dohromady jen jeden hlas proti třem českým.

20 Literatura vrcholného husitství Nejčtenější knihou pro vzdělance i prosté lidi = Bible (z počátku 15. století pochází první kompletní český překlad) Aeneas Silvius Piccolomini (pozdější papež Pius II.) „Táborská žena zná Bibli lépe než leckterý italský kněz“. HUSITSKÁ KRONIKA – latinsky psaná - pohled papežské strany na husitské události

21 ROZVOJ PÍSŇOVÉ TVORBY – JISTEBNICKÝ KANCIONÁL - vznik kolem roku 1420 - jedna z nejvýznamnějších hudebních památek té doby - jsou tu obsaženy písně duchovní, válečné a agitační ( Ktož jsú boží bojovníci; Povstaň, povstaň, Veliké Město pražské) - písně jsou zapsány bez jmen autorů, jen výjimečně je uveden jako autor Jan Hus nebo táborský kněz Jan Čapek - objeven r. 1872 na faře v Jistebnici

22 Píseň „ Ktož jsú boží bojovníci“ si upravil a nazpíval známý skladatel a zpěvák Daniel Landa.

23 BUDYŠÍNSKÝ RUKOPIS - vznikl kolem roku 1420 - je v něm zobrazena tehdejší situace očima stoupence husitů - obsahuje 3 veršované skladby (zřejmě stejný autor)  Žaloba Koruny české  Porok Koruny české (výtka)  Hádání Prahy s Kutnou Horou – psána formou alegorického soudního sporu, kde Praha vystupuje jako zastánce husitského názoru, Kutná Hora stojí v opozici

24 HUSITSKÁ KRONIKA Autor: VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ (asi 1370 – asi 1437) - básník, kronikář husitské doby - psána latinsky, prózou - popisuje události z let 1414 - 1421

25 Literatura doby pohusitské PETR CHELČICKÝ ( asi 13901460) - jihočeský zeman, osobitý myslitel - obhájce pasivity, chudoby a pokory - odmítal násilí a boj i vyšší vzdělání - jeho názory ovlivnily vznik nové církve = Jednoty bratrské 1458

26 Václav Šašek z Bířkova: Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa - první původní český cestopis - zachytil cestu, kterou družina podnikla v diplomatických službách krále Jiřího z Poděbrad v letech 1465-1467 a vedla přes Norimberk, Porýní, Nizozemí, Belgii do Anglie, Francie, pak do Španělska a Portugalska a dále do Itálie, Korutan, Štýrska a Rakouska. - vypráví o cestě a úspěších české družiny - postřehy z rytířského života - zpestřeno veselými příhodami - všímal si zemědělství, vojenství, společenských zvyklostí -zprávy o býčích zápasech ve Španělsku a o bruslení v Nizozemí - rukopis deníku se bohužel ztratil

27 Deník inspiroval Aloise Jiráska k napsání povídky pro mládež Z Čech až na konec světa.

28 Téma: Literatura předhusitská, husitská a pohusitská – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google